<<
>>

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах " Статус Конвенції див. ( 995_c59 )"( Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженнями див. Закон N 2052-III ( 2052-14 ) від 19.10.2000 ). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1965

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах Статус Конвенції див. ( 995_c59 ) ( Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженнями див. Закон N 2052-III ( 2052-14 ) від 19.10.2000 ) { Практичне керівництво із застосування Конвенції додатково див. у Документі( 998_a890 ) } Дата приєднання: 19.10.2000 Дата набуття чинності: 01.12.2001 Держави, які підписали цю Конвенцію, Бажаючи створити відповідні засоби, для того, щоб судові або несудові документи, які підлягають врученню за кордоном, були доведені до відома їх одержувачів у належний строк, Піклуючись про поліпшення організації правової взаємодопомоги шляхом спрощення та прискорення процедури, Вирішили укласти з цією метою Конвенцію і домовились про такі положення:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Глава I. Судові документи
Глава II. Позасудові документи
Глава III. Загальні положення

Гаазька конференція з міжнародного приватного права:

 1. Статус Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) ( 995_082 ) " (по состоянию на 24 августа 2011 года)" (неофициальный перевод). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2011 рікк
 2. Статус Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Гаага, 29 мая 1993 года) ( 995_365 ) " (по состоянию на 20 января 2006 года)"Конвенция ( 995_365 ) вступила в силу: 01.05.95 г.. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2006 рікк
 3. Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії ( 998_248 ), підписаного 30 червня 2005 року) " 30 червня 2005 року"Держави - Сторони цієї Конвенції,. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005 рікк
 4. Заключний акт двадцятої сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права " Гаага, 30 червня 2005 року"{ Зміни, схвалені Заключним Актом прийнято Законом N 35-V ( 35-16 ) від 26.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.333 }. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005 рікк
 5. Заключения и рекомендации, принятые Специальной комиссией по практическому применению гаагских Конвенций об апостиле, получении доказательств, вручении документов " (Гаага, 28 октября - 4 ноября 2003 года)"С 28 октября по 4 ноября 2003 г. в Гааге состоялось заседание Специальной комиссии, целью которого было рассмотрение практического применения Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. "Об отмене требования легализации иностранных официальных документов"( 995_082 ), Конвенции от 15 ноября 1965 г. "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам"( 995_890 ) и Конвенции от 18 марта 1970 г. "О получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам"( 995_922 ). Специальная комиссия, на которой присутствовало 116 представителей 57 государств-участников, страны-участницы одной или более рассматриваемых Конвенций, а также наблюдатели, единогласно одобрила следующие заключения и рекомендации:. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2003 рікк
 6. Статус Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.) ( 995_188 ) " (по состоянию на 1 октября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 01.12.83 г.. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2001 рікк
 7. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей "{ Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженням додатково див. Закон N 136-V ( 136-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.417 }"Дата підписання: 19.10.1996. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1996 рікк
 8. " Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов" (Гаага, 14 марта 1978 года). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1978 рікк
 9. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання "{ Про приєднання до Конвенції із заявою та застереженням додатково див. Закон N 135-V ( 135-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.416 }"Дата підписання: 02.10.1973. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1973 рікк
 10. Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод " { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 3513-VI ( 3513-17 ) від 15.06.2011 }" Офіційний переклад. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1971 рікк
 11. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 998_197 )" ( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 2933-III ( 2933-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.153 ). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1961 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -