Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 16

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Підписання, мови, повідомлення, функції депозитарію

1.

a) Ця Угода підписується в одному примірнику англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичні.

b) Ця Угода залишається відкритою до підписання у Страсбурзі до ЗО вересня 1971 року.

c) Оригінал цієї Угоди після закриття її для підписання здається на зберігання Генеральному директору.

2.

Офіційні тексти створюються Генеральним директором після консультації із заінтересованими урядами німецькою, японською, португальською, російською, іспанською, а також іншими мовами, які може визначити Асамблея.

3.

a) Генеральний Директор передає завірені ним дві копії підписаного тексту цієї Угоди урядам країн, які її підписали, та, на запит, урядові будь-якої іншої країни. Генеральний директор передає також завірену ним копію Генеральному секретарю Ради Європи.

b) Генеральний директор передає завірені ним дві копії будь-якої зміни до цієї Угоди урядам усіх країн Спеціального союзу та, на запит, урядові будь-якої іншої країни. Генеральний директор передає також завірену ним копію Генеральному секретарю Ради Європи.

c) Генеральний директор надає, на запит, урядові будь-якої країни, яка підписала цю Угоду чи приєдналася до неї, завірену ним копію Класифікації англійською або французькою мовами.

4. Генеральний директор реєструє цю Угоду в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

5. Генеральний директор повідомляє урядам усіх країн - учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ) та Генеральному секретаріатові Ради Європи про:

i) підписання;

ii) здачу на зберігання ратифікаційних грамот або документів про приєднання;

iii) дату набрання чинності цією Угодою;

iv) заяви стосовно використання Класифікації;

v) прийняття змін до цієї Угоди;

vi) дати, на які такі зміни набирають чинності;

vii) отримані денонсації.

<< | >>
Законодавчий акт: Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (укр/рос) від 24 березня 1971 року зі змінами від 28 вересня 1979 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1971

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 16

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -