Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (укр/рос) від 24 березня 1971 року зі змінами від 28 вересня 1979 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1971

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (укр/рос) від 24 березня 1971 року зі змінами від 28 вересня 1979 року ( Статус Угоди див. ( 999_002 ) { Про приєднання до Угоди див. Закон N 683-VI ( 683-17 ) від 17.12.2008 } Дата підписання: 24.03.1971 Дата приєднання України: 17.12.2008 Дата набрання чинності для України: 07.04.2010 Офіційний переклад Договірні Сторони, уважаючи, що загальне прийняття єдиної системи класифікації патентів, авторських свідоцтв, корисних моделей і свідоцтв про корисність відповідає загальним інтересам і є доречним для встановлення більш тісного міжнародного співробітництва у сфері промислової власності та сприяння гармонізації національного законодавства в цій сфері; визнаючи важливість Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи ( 994_009 ) від 19 грудня 1954 року, відповідно до якої Рада Європи створила Міжнародну класифікацію патентів на винаходи; ураховуючи загальну цінність цієї Класифікації та її важливість для всіх країн - учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ); ураховуючи важливість цієї Класифікації для країн, що розвиваються, яка надає їм більш легкий доступ до постійно зростаючого обсягу сучасних технологій; ураховуючи статтю 19 Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ) від 20 березня 1883 року, переглянутої в Брюсселі 14 грудня 1900 року, у Вашингтоні 2 червня 1911 року, у Гаазі 6 листопада 1925 року, у Лондоні 2 червня 1934 року, у Лісабоні 31 жовтня 1958 року та в Стокгольмі 14 липня 1967 року, домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Всесвітня організація інтелектуальної власності:

 1. "ПРОГРАМА співробітництва між Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) на 2014 - 2016 роки". Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2014 рікк
 2. Статус Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (Берн, 9 сентября 1886 года) ( 995_051 ) " (по состоянию на 20 ноября 2007 года)"-------------------------------------------------------------------------. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2007 рікк
 3. Статус Страсбургского соглашения о международной патентной классификации ( 999_001 ) " (Страсбург, 24 марта 1971 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 4. Статус Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов ( 995_601 ) " (Женева, 2 июля 1999 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 5. Статус Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры ( 995_039 ) " (Будапешт, 28 апреля 1977 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 6. Статус Договора о законах по товарным знакам ( 995_102 ) " (Женева, 27 октября 1994 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 7. Статус Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 года) ( 995_169 ) " (по состоянию на 15 июля 2002 года)"------------------------------------------------------------------. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 8. Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 1421 ( 1421-2002-п ) від 26.09.2002 )"Кабінет Міністрів України і Всесвітня організація інтелектуальної власності,. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996) *. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1996 рікк
 10. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1996 рікк
 11. Женевский договор о международной регистрации научных открытий " (Женева, 7 марта 1978 года)"Договаривающиеся государства,. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1978 рікк
 12. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів " Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року" Статус Конвенції див.( 995_a87 ). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1971 рікк
 13. Конвенция учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности " (подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 2 октября 1979 года)" Статус Конвенции см. ( 995_a88 ). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1967 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -