<<
>>

НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020

Документ актуальний на 07.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

02.04.2020  № 127/20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2020 р.
за № 370/34653

Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що додаються.

2. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Заступник Міністра цифрової трансформації України
В.

Петров

Л. РабчинськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
02 квітня 2020 року № 127/20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2020 р.
за № 370/34653

ВИМОГИ
до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають умови створення та функціонування захищених анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), та які застосовуються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, юридичними особами публічного права та юридичними особами, зазначеними у частині другій статті 62 Закону.

2. У цих Вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

анонімний канал зв’язку - канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інші канали зв’язку, через які викривач може повідомити інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

повідомлення - повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримане через анонімні канали зв’язку;

оператор - посадова або службова особа установи, яка приймає та/або розглядає повідомлення;

установа - спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції, державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, юридична особа публічного права та юридична особа, зазначена у частині другій статті 62 Закону.

II. Типи захищених анонімних каналів зв’язку

1. Типи захищених анонімних каналів зв’язку:

канал отримання повідомлень із використанням офіційного вебсайту установи;

канал отримання повідомлень із використанням електронних поштових скриньок;

канал отримання голосових повідомлень із використанням технології ІР-телефонії (анонімна гаряча лінія);

канал отримання голосових повідомлень із використанням телефонної мережі загального користування (анонімна гаряча лінія).

III. Організаційні засади забезпечення захисту анонімних каналів зв’язку

1. Захист анонімних каналів зв’язку здійснюється шляхом побудови інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС) із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що має забезпечувати конфіденційність та гарантувати анонімність особи, яка здійснює повідомлення. Комплексна система захисту інформації повинна мати атестат відповідності.

2. ІТС складається із таких систем:

система отримання повідомлень із використанням офіційного вебсайту установи;

система отримання повідомлень з використанням електронної поштової скриньки;

система отримання голосових повідомлень (анонімна гаряча лінія) на основі технології ІР-телефонії.

3. У разі використання телефонної мережі загального користування для лінії фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок) установа забезпечує виділення окремих телефонних апаратів, які повинні бути розміщені у спеціально виділеному приміщенні. Доступ до таких телефонних апаратів повинні мати лише оператори.

4. У системах ІТС не повинні застосовуватися функції моніторингу дій та ідентифікації особи, яка здійснила повідомлення. В документації на ІТС повинно бути визначено перелік інформації, що зберігається в ІТС, щодо особи, яка здійснила повідомлення.

5. Ідентифікація, автентифікація та авторизація операторів здійснюється з використанням персонального логіна та пароля або кваліфікованого електронного підпису. Дії оператора з даними ІТС та відвідування ним ІТС підлягають моніторингу. Якщо установа використовує мережу телефонного зв’язку загального користування, ідентифікація, автентифікація та авторизація операторів не здійснюється.

Керівник
Департаменту запобігання
та виявлення корупціїС. Деркач


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.05.2020 — 2020 р., № 34, стор. 145, стаття 1147, код акта 98906/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.02.2019 № 293 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 605 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18.01.2019 № 43 "Про затвердження Регламенту взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 609 "Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 17.05.2019 № 1382 "Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 05.07.2019 № 1901 "Про внесення зміни до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2305 "Про затвердження Змін до Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2304 "Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 13.11.2019 № 144/19 "Про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 12.11.2019 № 142/19 "Про внесення змін до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -