<<
>>

НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020

Документ актуальний на 07.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

17.03.2020  № 100/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2020 р.

за № 371/34654

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, частини п’ятої статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Національного агентства

з питань запобігання корупції

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Р.

Іллічов

Г. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

з питань запобігання корупції

17 березня 2020 року № 100/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2020 р.

за № 371/34654

ПОРЯДОК

надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) на звільнення особи, яка є керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (далі - керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа)), за ініціативою керівника (далі - суб’єкт призначення (роботодавець)) з підстав, передбачених законом.

2. З метою отримання згоди Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) суб’єкт призначення (роботодавець) вносить у письмовій формі подання про звільнення до Національного агентства.

Подання про звільнення складається у довільній формі та обов’язково має містити інформацію про прізвище, ім’я та по батькові керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), дату призначення його (її) на посаду, підставу для звільнення з обґрунтуванням причин, що зумовили необхідність такого звільнення.

У поданні також зазначається інформація про обізнаність суб’єкта призначення (роботодавця) з тим, що керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) повідомляв(ла) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

3. До подання про звільнення додаються такі документи (копії, засвідчені в установленому законодавством порядку):

1) завізований суб’єктом призначення (роботодавцем) проєкт розпорядчого документа про звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

2) розпорядчий документ про призначення на посаду керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

3) результати оцінювання службової діяльності державного службовця за весь період роботи керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) на відповідній посаді (у разі проведення такого оцінювання);

4) подання дисциплінарної комісії та відповідне рішення суб’єкта призначення (роботодавця) (у разі здійснення дисциплінарного провадження);

5) відомості щодо наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень за весь період роботи на посаді керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

6) лист з обґрунтуванням причин зміни істотних умов державної служби (праці), у тому числі стосовно керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), розпорядчий документ про затвердження діючої структури та штатного розпису, розпорядчий документ про затвердження структури та штатного розпису за попередні два роки до внесення подання про звільнення (у разі якщо підставою для звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) є зміна істотних умов державної служби (праці));

7) попередження керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) щодо його (її) можливого звільнення за ініціативою суб’єкта призначення (роботодавця);

8) інші документи, які, на думку суб’єкта призначення (роботодавця), стосуються прийняття рішення про звільнення.

4. У разі надходження до Національного агентства подання про звільнення, яке не містить інформації та обов’язкових додатків, передбачених пунктом 3 цього Порядку, Національне агентство залишає його без розгляду та не пізніше наступного дня за днем надходження подання разом з доданими до нього матеріалами повертає суб’єкту призначення (роботодавцю) із зазначенням зауважень до поданих документів.

5. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) за власною ініціативою може у письмовій формі надати Національному агентству свою позицію щодо обставин його (її) можливого звільнення, а також додаткові документи.

6. Подання про звільнення з доданими до нього матеріалами розглядається з метою з’ясування обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону.

Самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, який розглядає подання про звільнення з доданими до нього матеріалами, має право звертатись із запитами про надання пояснень, документів чи інформації до посадових та службових осіб відповідного державного органу, інших державних органів.

7. Строк розгляду подання про звільнення з підстав, передбачених пунктами 1, 1-1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу» та статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України, становить 10 календарних днів з дня його отримання Національним агентством.

Строк розгляду подання про звільнення з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», становить 3 календарних дні з дня його отримання Національним агентством.

Подання про звільнення з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», розглядається виключно у строк здійснення дисциплінарного провадження.

8. У разі встановлення за результатами розгляду подання про звільнення та доданих до нього матеріалів, що відповідне звільнення здійснюється за відсутності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону, Національне агентство надає згоду на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

Якщо за результатами розгляду подання про звільнення та доданих до нього матеріалів встановлено, що відповідне звільнення здійснюється за наявності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону, Національне агентство надає обґрунтовану відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

9. Після отримання згоди Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) або обґрунтованої відмови у наданні такої згоди відповідний суб’єкт призначення (роботодавець) письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів про прийняте рішення.

Керівник

Департаменту організації

роботи із запобігання

та виявлення корупції

С. Деркач


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.05.2020 — 2020 р., № 34, стор. 137, стаття 1144, код акта 98905/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 27.05.2020 № 223/20 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -