Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

НАКАЗ від 03.02.2014 № 71 "Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2014

Документ актуальний на 10.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2014  № 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2014 р.

за № 339/25116

Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

інфраструктури

№ 72 від 27.02.2017}

Відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 15 Закону України "Про поштовий зв’язок", абзацу другого пункту 3 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, пункту 88 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, актів Всесвітнього поштового союзу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з використання маркувальних машин, що додається.

2. Департаменту координації політики розвитку інфраструктури та туризму Міністерства інфраструктури України забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 24 грудня 2008 року № 1569 "Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2009 року за № 91/16107.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К.О. Єфименка.

Міністр

В.В. Козак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

03.02.2014  № 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2014 р.

за № 339/25116

ІНСТРУКЦІЯ

з використання маркувальних машин

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок використання маркувальних машин національним оператором поштового зв’язку (далі - національний оператор), а також фізичними та юридичними особами.

2. Маркувальна машина призначена для нанесення на прості та рекомендовані поштові картки, листи, бандеролі (далі - письмова кореспонденція) відбитків кліше державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв’язку із зазначенням їх вартості (далі - державний знак), календарного штемпеля, що зазначає місце та дату приймання цієї кореспонденції для пересилання, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та поштову адресу власника маркувальної машини чи логотипа (товарного знака) національного оператора, або нанесення цих даних на письмову кореспонденцію шляхом електронного друкування.

3. Маркувальні машини повинні бути обладнані спеціальним пристроєм для введення граничної суми авансу на оплату послуг поштового зв’язку та лічильником для обліку кількості відбитків кліше відправленої письмової кореспонденції (далі - лічильник).

Спеціальний пристрій для введення граничної суми авансових платежів на оплату послуг поштового зв’язку та лічильник повинні бути опломбовані підприємством-виробником з метою виключення несанкціонованого втручання.

4. Форми кліше, які повинна мати маркувальна машина, наведені у додатку 1 до цієї Інструкції, а саме:

найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини чи логотипа (товарного знака) національного оператора;

календарного штемпеля;

державного знака та реєстраційного номера маркувальної машини.

Допускається використання маркувальних машин, які мають змогу нанесення відбитків вищезазначених кліше шляхом електронного друкування.

5. Замовлення національним оператором маркувальних машин, виготовлення кліше здійснюються на підставі договору, що укладається між національним оператором та підприємством-виробником.

6. Кліше календарного штемпеля, державного знака та реєстраційного номера маркувальної машини придбаваються філіями національного оператора за власний рахунок і є їх власністю.

Маркувальна машина та кліше найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини придбаваються фізичною або юридичною особою за власний рахунок і є їх власністю.

7. Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та поштова адреса власника маркувальної машини розміщуються на відповідному кліше у порядку, визначеному Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (далі - Правила надання послуг поштового зв’язку).

У разі використання маркувальних машин для оплати міжнародної письмової кореспонденції на кліше найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини додатково наносяться латинськими літерами назва країни та найменування об’єкта поштового зв’язку місця приймання.

8. Використання маркувальних машин для оплати письмової кореспонденції без кліше державного знака, календарного штемпеля, лічильника та спеціального пристрою для введення граничної суми авансу на оплату послуг поштового зв’язку забороняється.

ІІ. Замовлення, придбання маркувальної машини та кліше

1. З метою використання маркувальної машини для оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції фізична або юридична особа (далі - замовник) подає заяву до відокремленого підрозділу національного оператора із зазначенням своїх повного та скороченого (у разі наявності) найменування, поштової адреси - для юридичної особи, прізвища, імені, по батькові, поштової адреси - для фізичної особи, а також здійснює розрахунки з підприємством-виробником.

2. Після перерахування підприємству-виробнику вартості виготовлення замовлення підприємство-виробник видає маркувальну машину замовнику та інформує відповідну філію національного оператора про місцезнаходження (місце проживання) замовника.

3. На підставі поданих заяв та одержаного підтвердження від підприємства-виробника про відвантаження маркувальної машини замовнику відповідний відокремлений підрозділ національного оператора подає замовлення на виготовлення кліше державного знака та календарного штемпеля філії національного оператора за підпорядкованістю.

4. Узагальнені замовлення на виготовлення кліше календарного штемпеля та державного знака для маркувальних машин фізичних і юридичних осіб і на придбання маркувальних машин та кліше до них, що будуть застосовуватися відокремленими підрозділами національного оператора, надсилаються до підприємства-виробника.

5. Кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини підприємство-виробник надсилає філії національного оператора.

6. Коди введення в маркувальну машину сум авансових платежів на оплату послуг поштового зв’язку підприємство-виробник видає уповноваженій особі відокремленого підрозділу національного оператора, який повідомляє їх об’єкту поштового зв’язку, що здійснюватиме приймання письмової кореспонденції.

ІІІ. Використання маркувальної машини

1. Власник маркувальної машини укладає з відокремленим підрозділом національного оператора договір про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної машини (далі - договір про надання послуг).

2. Технічне обслуговування маркувальної машини, власником якої є фізична або юридична особа, забезпечує відокремлений підрозділ національного оператора, про що укладається договір про технічне обслуговування маркувальної машини. Вимоги щодо технічного обслуговування маркувальної машини можуть обумовлюватися у договорі про надання послуг.

3. Перед початком експлуатації маркувальної машини представником відокремленого підрозділу національного оператора в присутності власника маркувальної машини встановлюються кліше державного знака та календарного штемпеля, за допомогою коду вводиться сума авансового платежу на оплату послуг поштового зв’язку, про що складається акт уведення маркувальної машини в експлуатацію (додаток 2) у двох примірниках.

В акті уведення маркувальної машини в експлуатацію зазначаються показники лічильника маркувальної машини на дату складання акта та стан пломби підприємства-виробника.

Перший примірник акта уведення маркувальної машини в експлуатацію залишається у власника маркувальної машини, другий - надсилається до відокремленого підрозділу національного оператора, з яким укладено договір про надання послуг.

Копії договору про надання послуг та відбитки кліше надсилаються до об'єкта поштового зв’язку, який здійснюватиме приймання письмової кореспонденції з відбитком кліше державного знака для пересилання.

4. Відбитки кліше маркувальної машини проставляються на адресному боці письмової кореспонденції і мають бути чіткими та легко читатися.

5. Якщо розміри чи форма письмової кореспонденції не дають можливості зробити на ній відбиток кліше маркувальної машини, такий відбиток може бути нанесений на окремому аркуші паперу, який потім наклеюється у правій верхній частині лицьового боку письмової кореспонденції.

6. Дата відбитка календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання.

Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються відправникові для відповідного оформлення.

При цьому попередньо проставлений відбиток календарного штемпеля перекреслюється.

7. Письмова кореспонденція з відбитками кліше державного знака оплати маркувальної машини подається лише до об’єкта поштового зв’язку національного оператора поштового зв’язку, визначеного у відповідному договорі, який забезпечує приймання до пересилання поштових відправлень. Умовою приймання до пересилання такої письмової кореспонденції є надходження на поточний рахунок коштів для надання такої послуги.

{Пункт 7 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 72 від 27.02.2017}

8. Проста письмова кореспонденція з відбитками кліше маркувальних машин подається до об’єкта поштового зв’язку, який здійснює приймання до пересилання поштових відправлень, за відомістю на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків державного знака оплати маркувальної машини (додаток 3), рекомендована – за списком згрупованих поштових відправлень відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв’язку.

{Пункт 8 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 72 від 27.02.2017}

9. У разі виявлення у поштових скриньках письмової кореспонденції, оплату якої здійснено із застосуванням відбитків маркувальної машини, вона за призначенням не пересилається, а першочергово повертається за зворотною поштовою адресою, а в разі її відсутності - зберігається об'єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством строку.

Дані про власника маркувальної машини (його найменування (прізвище, ім’я, по батькові), поштова адреса) повідомляються об’єкту поштового зв’язку національного оператора вищого рівня для проведення перевірки.

10. Один чи два рази на місяць залежно від вимог, зазначених у договорі про надання послуг, визначена наказом контролююча особа об’єкта поштового зв’язку, у якому здійснюється приймання для пересилання письмової кореспонденції з відбитками маркувальних машин, у присутності представника власника маркувальної машини знімає показники залишку введеного авансового платежу, про що складається акт наданих послуг (додаток 4) (далі - акт) у трьох примірниках. Акт підписується вищезазначеними особами, затверджується керівником відокремленого підрозділу національного оператора та завіряється відбитком календарного штемпеля об’єкта поштового зв’язку, печаткою власника маркувальної машини.

Перший примірник акта залишається у власника маркувальної машини, другий - разом із відомостями (списками) на прийняту письмову кореспонденцію, оплачену за допомогою маркувальної машини, передається до бухгалтерії відокремленого підрозділу національного оператора, з яким укладено договір про надання послуг, третій - зберігається в об’єкта поштового зв’язку, який здійснює приймання для пересилання письмової кореспонденції.

11. Дотримання встановленого порядку використання маркувальних машин контролюється виробничими підрозділами національного оператора на етапах приймання та оброблення письмової кореспонденції з відбитками маркувальних машин.

12. У разі використання маркувальної машини об’єктом поштового зв’язку національного оператора враховуються такі особливості:

замість кліше найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини наноситься логотип (товарний знак) національного оператора;

у реєстраційних картках (додаток 5), за якими ведеться облік маркувальних машин (далі - реєстраційна картка), зазначаються дані про об’єкт поштового зв’язку (його найменування та поштова адреса) та особа, відповідальна за експлуатацію маркувальної машини;

акт уведення маркувальної машини в експлуатацію складається у двох примірниках;

найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та поштова адреса відправника на письмовій кореспонденції заповнюються відправником.

IV. Облік маркувальних машин

1. Інвентаризація кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини здійснюється філією національного оператора відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 (із змінами).

2. Облік маркувальних машин ведеться філіями національного оператора за реєстраційними картками, у яких зазначаються:

тип маркувальної машини;

заводський номер;

дата випуску;

підприємство-виробник;

реєстраційний номер;

найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та поштова адреса власника маркувальної машини.

На зворотному боці реєстраційної картки проставляються відбитки всіх кліше маркувальної машини.

Реєстраційна картка створюється також в електронній формі та вноситься до бази даних автоматизованої системи підприємства.

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 72 від 27.02.2017}

3. При зміні найменування (прізвища, імені, по батькові) власника маркувальної машини, його поштової адреси або інших реквізитів, унесених до реєстраційної картки, її власник зобов’язаний невідкладно повідомити про це об’єкт поштового зв’язку національного оператора та перереєструвати маркувальну машину в його філії.

У разі продажу маркувальної машини, яка вже була в експлуатації, новий власник повинен до початку експлуатації маркувальної машини в установленому порядку укласти договір про надання послуг з національним оператором.

4. При розірванні договору про надання послуг кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини здаються до відокремленого підрозділу національного оператора, у якому зареєстрована маркувальна машина.

5. Кліше знищуються комісією, призначеною керівником відокремленого підрозділу національного оператора вищого підпорядкування, шляхом їх механічного пошкодження або іншим шляхом, який гарантовано унеможливлює їх подальше використання, про що складається відповідний акт. В акті проставляються відбитки кліше, які підлягають знищенню.

Директор Департаменту

координації політики розвитку

інфраструктури та туризму

М.П. Снітко


Додаток 1

до Інструкції з використання

маркувальних машин

(пункт 4 розділу І)

Зразок


Додаток 2

до Інструкції з використання

маркувальних машин

(пункт 3 розділу IIІ)

АКТ

уведення маркувальної машини в експлуатацію

Додаток 3

до Інструкції з використання

маркувальних машин

(пункт 8 розділу IIІ)

ВІДОМІСТЬ

на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків державного знака маркувальної машини

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 72 від 27.02.2017}

Додаток 4

до Інструкції з використання

маркувальних машин

(пункт 10 розділу IIІ)

АКТ

наданих послуг

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 72 від 27.02.2017}

Додаток 5

до Інструкції з використання

маркувальних машин

(пункт 12 розділу IIІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА


Документи та файли

Сигнальний документ — f421963n100.doc
Сигнальний документ — f421963n111.docx
Сигнальний документ — f421963n112.docx
Сигнальний документ — f421963n103.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.04.2014 — 2014 р., № 30, стор. 32, стаття 834, код акта 72105/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -