>>

НАКАЗ від 23.07.2021 № 450/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 07.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

23.07.2021  № 450/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2021 р.

за № 988/36610

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частин четвертої, п’ятої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, що додається.

2. Управлінню проведення обов’язкових повних перевірок подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Романа СУХОСТАВЦЯ.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань запобігання

корупції

23 липня 2021 року № 450/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2021 р.

за № 988/36610

ПОРЯДОК

інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування

1.

Цей Порядок визначає процедуру інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною четвертою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

2. Інформування про суттєві зміни у майновому стані здійснюється суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (далі - суб’єкт декларування). Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подають.

3. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому виник обов’язок щодо подання повідомлення, суб’єкт декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.

4. Інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб’єкт декларування здійснює особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування (далі - повідомлення) (додаток) після автентифікації у персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр).

Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.

Суб’єкт декларування до початку заповнення повідомлення повинен підтвердити ознайомлення із цим Порядком. Обробка персональних даних у Реєстрі здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Суб’єкту декларування надається можливість перевірити повноту та правильність зазначеної ним інформації після заповнення відповідних розділів повідомлення.

Перед підписанням повідомлення суб’єкт декларування підтверджує повноту та правильність внесених до повідомлення даних шляхом проставлення відповідної відмітки.

Суб’єкт декларування підписує повідомлення шляхом накладання на нього особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства.

Подання повідомлення до Реєстру підтверджується шляхом надсилання інформації про подання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

5. Паперова копія повідомлення до Національного агентства не подається. Повідомлення включається до Реєстру та оприлюднюється у публічній частині Реєстру (без відображення інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства).

Інформація, внесена до повідомлення, має бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону.

Інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не подається.

6. Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, але була сплачена частинами, розмір кожної з яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, повідомлення подається після переходу права власності на таке майно. Про дохід, що був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється.

У разі придбання майна, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, подається одне повідомлення, в якому зазначаються відомості у відповідних розділах щодо придбаного майна та здійсненого видатку.

У разі отримання доходу в негрошовій формі (спадщина, подарунок тощо), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, подається одне повідомлення, в якому зазначаються відомості у відповідних розділах щодо отриманого доходу в негрошовій формі та отриманого майна.

Якщо вартість майна, набутого у власність суб’єктом декларування, йому невідома, повідомлення не подається.

Доходи, видатки та вартість придбаного майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки/майно, одержані/здійснені/придбані в іноземній валюті, підлягають відображенню в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, встановленим на дату одержання доходів / здійснення видатків / придбання майна.

Інформацію в повідомленні про джерело суб’єкт декларування зазначає відповідно до правочину, за яким набуто право власності на майно, отримано дохід чи подарунок (роботодавець, продавець, дарувальник, спадкодавець, рішення суду тощо).

7. Повідомлення не подається у разі припинення перебування суб’єкта декларування на посаді, яка передбачає зайняття відповідального та особливо відповідального становища або пов’язана з високим рівнем корупційних ризиків.

Керівник Управління

проведення спеціальних

перевірок та моніторингу

способу життя

О. Амплеєв


Додаток

до Порядку інформування

Національного агентства з питань

запобігання корупції про суттєві

зміни в майновому стані суб’єкта

декларування

(пункт 4)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище

Ім'я

По батькові (за наявності)

Дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Реквізити паспорта громадянина України

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Інформація про місце роботи і посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати повідомлення

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Місце роботи або проходження служби

Займана посада

Тип посади

Категорія посади

Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"?

Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?

2. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

з/п

Дата отримання доходу (набуття у власність)

Вид доходу

Розмір (вартість), грн

Інформація про джерело (джерела) доходу

3. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

з/п

Вид та характеристика об'єкта, дата набуття права

Місцезнаходження об'єкта

Вартість на дату набуття права власності, грн

Інформація щодо прав на об'єкт

Інформація про джерело (джерела)

4. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

з/п

Вид, загальна інформація про об'єкт, ідентифікаційний номер (за наявності), дата набуття права

Марка, модель, рік випуску

Вартість на дату набуття права власності, грн

Інформація про джерело

5. ЦІННІ ПАПЕРИ

з/п

Вид цінного папера, дата набуття права

Емітент

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість одного цінного папера, грн

Загальна вартість на дату набуття, грн

Інформація про джерело (джерела)

6. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

з/п

Загальна інформація про суб'єкта господарювання, дата набуття права

Вартість частки у грошовому вираженні на дату набуття, грн

Частка у статутному (складеному) капіталі (% від загального капіталу)

Інформація про джерело (джерела)

7. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

з/п

Вид об'єкта, дата набуття права

Характеристика об'єкта

Вартість на дату набуття права власності, грн

Інформація про джерело (джерела)

8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

з/п

Вид та загальна інформація про об'єкт, дата виникнення права

Характеристика об'єкта

Вартість на дату набуття права власності, грн

Інформація про джерело (джерела)

КРИПТОВАЛЮТА

з/п

Вид та загальна інформація про об'єкт

Дата набуття

Кількість

Вартість, грн

Інформація про постачальника послуг, пов'язаних із обігом криптовалюти

9. ВИДАТКИ

з/п

Вид правочину, що спричинив видаток

Предмет правочину, який спричинив разовий видаток

Дата здійснення разового видатку

Розмір разового видатку, грн

Країна, у якій було здійснено видаток


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.08.2021 — 2021 р., № 61, стор. 108, стаття 3863, код акта 106366/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.07.2021 № 449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -