Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 23.07.2021 № 451/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 10.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

23.07.2021  № 451/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2021 р.

за № 989/36611

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частин першої, п’ятої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за № 1366/29496 (зі змінами).

3. Управлінню проведення обов’язкових повних перевірок подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Романа СУХОСТАВЦЯ.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Національного

агентства з питань

запобігання корупції

О.

Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

23 липня 2021 року № 451/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2021 р.

за № 989/36611

ПОРЯДОК

інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

валютний рахунок - будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті;

установа банку-нерезидента - юридична особа - нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції», інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї.

4. Інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента здійснюється особисто суб’єктом декларування шляхом заповнення відповідної електронної форми повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - повідомлення) (додаток) після автентифікації у персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр).

5. Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт декларування подає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження установи банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.

6. Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім’ї суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім’ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку нерезидента, а в разі відмови члена сім’ї надати всю чи частину інформації - усю відому суб’єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента. Розділ 2 повідомлення «Інформація про члена сім’ї суб’єкта декларування, який відкрив валютний рахунок» заповнюється у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента членом сім’ї суб’єкта декларування.

7. Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.

Суб’єкт декларування до початку заповнення повідомлення повинен підтвердити ознайомлення із цим Порядком. Обробка персональних даних у Реєстрі здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Після заповнення усіх необхідних розділів повідомлення суб’єкту декларування надається можливість перевірити повноту та правильність зазначеної ним інформації.

Перед підписанням повідомлення суб’єкт декларування підтверджує повноту та правильність внесених до повідомлення даних шляхом проставлення відповідної відмітки.

Суб’єкт декларування підписує повідомлення шляхом накладання на нього особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, відповідно до вимог законодавства.

Подання повідомлення до Реєстру підтверджується шляхом надсилання інформації про подання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

Паперова копія повідомлення до Національного агентства не подається. Повідомлення включаються до Реєстру та не оприлюднюються в його публічній частині.

Керівник Управління

проведення спеціальних

перевірок та моніторингу

способу життя

О. Амплеєв

Додаток

до Порядку інформування

Національного агентства з питань

запобігання корупції про відкриття

валютного рахунка в установі

банку-нерезидента

(пункт 4)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКА

в установі банку-нерезидента суб’єктом декларування або членом його сім’ї

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище

Ім’я

По батькові (за наявності)

Дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Реквізити паспорта громадянина України

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Інформація про місце роботи (проходження служби) і посаду суб’єкта декларування

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Місце роботи або проходження служби

Займана посада

Тип посади

Категорія посади

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНА СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ, ЯКИЙ ВІДКРИВ ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК

(заповнюється у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента членом сім’ї суб’єкта декларування)

Зв’язок із суб’єктом декларування

Прізвище

Ім’я

По батькові (за наявності)

Громадянство

Дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Реквізити паспорта громадянина України / свідоцтва про народження

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК

Особа, яка відкрила валютний рахунок

Найменування установи банку-нерезидента (англійською мовою), у якій відкрито рахунок

Повна адреса місцезнаходження установи банку-нерезидента

(англійською мовою)

SWIFT BIC-код установи банку-нерезидента або код банку

за іншою міжнародною платіжною системою

Номер рахунка

Валюта

Дата відкриття рахунка


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.08.2021 — 2021 р., № 62, стор. 633, стаття 3966, код акта 106400/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.07.2021 № 449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 450/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -