Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 27.10.2017 № 1024 "Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

27.10.2017  № 1024

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2018 р.

за № 60/31512

{Рішення втратило чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 220/20 від 26.05.2020}

Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8, статей 11, 12 та 53 Закону України "Про запобігання корупції", статті 18 Закону України "Про політичні партії в Україні", з метою визначення послідовності дій посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції при отриманні, реєстрації, попередньому розгляді повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

4.

Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н.М. Корчак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного

агентства з питань

запобігання корупції

27.10.2017  № 1024

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2018 р.

за № 60/31512

ПОРЯДОК

обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про порушення вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", що надходять через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену та загальну електронну пошту Національного агентства, іншими засобами поштового зв’язку та на особистому прийомі громадян.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

анонімне повідомлення - повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону;

ідентифікація повідомлення - встановлення на відповідність інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

повідомлення про корупцію - повідомлення про порушення вимог Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні" та містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними у статті 3 Закону;

попередній розгляд - аналіз інформації, яка міститься у повідомленні, з метою визначення структурного підрозділу, відповідального за розгляд такого повідомлення відповідно до його повноважень.

3. Інформація, наведена у повідомленні, має містити одну або декілька з таких ознак:

1) для повідомлень про корупцію - факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановленого Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачені статтею 25 Закону;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

порушення вимог організації роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

2) для повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" - факти порушення:

обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму;

щодо законного та цільового використання політичними партіями коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;

включення до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звіту про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах недостовірної інформації.

4. Реквізитами повідомлення є:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", яка може бути перевірена;

прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, загальну та захищену електронну пошту Національного агентства, направляються з підписом у сканованому вигляді.

5. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону.

6. Прийняття повідомлень, що надійшли через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт Національного агентства, здійснюється відділом з питань обробки повідомлень про корупцію Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції апарату Національного агентства (далі - Відділ з обробки).

ІІ. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальну телефонну лінію

1. З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні", у Національному агентстві створюється спеціальна телефонна лінія.

2. Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія, та графік роботи спеціальної телефонної лінії підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та у п’ятницю з 9:00 до 16:45 (з перервою з 13:00 до 13:45).

3. Повідомлення, що надійшло на спеціальну телефонну лінію Національного агентства, вноситься відповідальною особою Відділу з обробки до форми повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію Національного агентства (додаток 1), із зазначенням таких реквізитів:

інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, контактний номер телефону, реквізити для листування (поштова адреса та/або адреса електронної пошти);

детальна інформація про факти порушень вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні", що стали підставою для повідомлення на спеціальну телефонну лінію;

інформація про те, чи звертався заявник з аналогічним повідомленням до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, відповідальна особа Відділу з обробки пропонує заявнику звернутися до Національного агентства письмово або направити повідомлення через офіційний веб-сайт або захищену електронну пошту Національного агентства.

При прийнятті повідомлення через спеціальну телефонну лінію відповідальна особа Відділу з обробки повідомляє заявника, що вказана у повідомленні інформація буде використана Національним агентством під час реалізації повноважень, визначених статтею 11 Закону та повідомляє заявника про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв’язку для отримання відповіді від Національного агентства.

4. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію, в день отримання передаються Відділом з обробки до відділу забезпечення документообігу Адміністративного департаменту апарату Національного агентства (далі - Служба діловодства) для їх реєстрації.

ІІІ. Порядок отримання повідомлень, які надходять через офіційний веб-сайт Національного агентства

1. Для отримання повідомлень через офіційний веб-сайт Національного агентства на головній сторінці веб-сайту створюється розділ "Повідом про корупцію".

2. Повідомлення у розділі "Повідом про корупцію" подаються до одного з тематичних підрозділів, які передбачають окреме подання повідомлень про:

порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень щодо запобігання корупції;

порушення вимог Закону щодо фінансового контролю;

порушення вимог Закону, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог Закону працівниками Національного агентства;

порушення обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму;

незаконне та нецільове використання політичними партіями коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;

несвоєчасне подання та включення до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звіту про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах недостовірної інформації.

3. Для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), на офіційному веб-сайті Національного агентства створюється захищена електронна поштова скринька, через яку здійснюється передача повідомлення від осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), до уповноваженої особи Національного агентства, відповідальної за розгляд надісланого викривачем повідомлення, яка займає посаду у Відділі з обробки.

4. Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Національного агентства в розділ "Повідом про корупцію" та на захищену електронну пошту, передаються Відділом з обробки у день їх надходження або на наступний робочий день, якщо таке повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні, до Служби діловодства для їх реєстрації.

5. Повідомлення, які надходять на загальну та захищену електронну пошту Національного агентства, іншими засобами поштового зв’язку, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 4, 5 розділу І цього Порядку.

ІV. Реєстрація повідомлень

1. Усі повідомлення реєструються Службою діловодства за допомогою автоматизованої інформаційної системи документообігу Національного агентства у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні (поза робочим часом).

2. У правому нижньому куті чи іншому вільному від тексту місці повідомлення проставляється реєстраційний штамп Національного агентства, у якому зазначаються дата надходження та вхідний номер повідомлення, що складається з індексу, номера за порядком у відповідному році та року реєстрації.

Реєстрація та облік повідомлень здійснюються згідно з індексами:

ЗП - заява - повідомлення;

АП - анонімне повідомлення.

3. Після ідентифікації та реєстрації повідомлення передаються Службою діловодства до Відділу з обробки у міру їх надходження щодня о 10:00 та 16:00, але не пізніше наступного робочого дня за днем їх надходження для їх подальшого попереднього розгляду та визначення самостійного(их) структурного(их) підрозділу(ів), відповідального(их) за розгляд повідомлення (далі - підрозділ з розгляду).

4. Анонімні повідомлення про корупцію або інші повідомлення про корупцію стосовно працівників Національного агентства щодня о 10:00 та 16:00, але не пізніше наступного робочого дня за днем надходження передаються Службою діловодства Голові Національного агентства або особі, що виконує його обов’язки. Голова Національного агентства приймає рішення щодо перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції. Після накладення резолюції повідомлення передається Сектору запобігання та виявлення корупції в Національному агентстві апарату Національного агентства.

V. Порядок попереднього розгляду повідомлень

1. Попередній розгляд повідомлень здійснюється Відділом з обробки в день отримання або не пізніше наступного робочого дня за днем отримання від Служби діловодства на предмет:

встановлення належності отриманого повідомлення до компетенції Національного агентства;

визначення відповідного підрозділу з розгляду.

Якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції Національного агентства, підрозділом з розгляду такого повідомлення визначається Відділ з обробки.

2. Підрозділ з розгляду під час попереднього розгляду повідомлення визначається таким чином:

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень щодо запобігання корупції (порушення обмежень щодо одержання подарунків, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, обмеження спільної роботи близьких осіб та недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки), передаються до Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства;

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушень вимог Закону щодо фінансового контролю, передаються до Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства;

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушень, пов’язаних з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції, а також інших порушень Закону, передаються до Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції апарату Національного агентства;

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушення обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму, незаконного та нецільового використання політичними партіями коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, несвоєчасного подання та включення до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звіту про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах недостовірної інформації, передаються до Департаменту з питань запобігання політичній корупції апарату Національного агентства.

3. Відділ з обробки готує реєстраційну картку за результатами попереднього розгляду повідомлення (додаток 2), в якій визначає підрозділ з розгляду, та вносить відомості до автоматизованої інформаційної системи документообігу Національного агентства про прізвище, ініціали керівника(ів) підрозділу(ів) з розгляду у давальному відмінку, зміст доручення та дату попереднього розгляду.

Після внесення Відділом з обробки відомостей про повідомлення до автоматизованої інформаційної системи документообігу повідомлення передаються керівнику(ам) підрозділу(ів) з розгляду за реєстром під підпис.

4. У разі встановлення за результатами попереднього розгляду належності отриманого повідомлення до компетенції декількох підрозділів з розгляду основним виконавцем такого повідомлення визначається підрозділ з розгляду, який зазначений першим у реєстраційній картці.

У такому випадку основному виконавцю передається оригінал повідомлення, а співвиконавцям надається відповідна копія.

5. Водночас Відділ з обробки надає для ознайомлення копію повідомлення члену(ам) Національного агентства, який(і) здійснює(ють) повноваження та координує(ють) роботу підрозділу(ів) з розгляду відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов’язків.

6. Інформація, яка зазначена у повідомлені, використовується Національним агентством з метою виконання повноважень, визначених Законом.

7. У разі, якщо розгляд інформації, наведеної у повідомленні, що містить реквізити, зазначені у пункті 4 розділу І цього Порядку, належить до повноважень іншого спеціально уповноваженого органу у сфері протидії корупції, Національне агентство надсилає інформаційний лист автору повідомлення з відповідним роз’ясненням.

8. Рішення щодо зміни підрозділу з розгляду приймається керівником Відділу з обробки в одноденний строк з дня надходження письмового обґрунтування підрозділу(ів) з розгляду.

Письмове обґрунтування може бути подане підрозділом з розгляду не пізніше трьох робочих днів з дати отримання повідомлення відповідним підрозділом з розгляду.

9. Інформація про результати розгляду повідомлень оформлюється за встановленою формою (додаток 3) наростаючим підсумком та передається підрозділом з розгляду до Відділу з обробки не пізніше першого числа кожного календарного місяця.

10. Інформація про результати розгляду повідомлень використовується Відділом з обробки для узагальнення та подання статистичних даних про діяльність Національного агентства.

VІ. Строки розгляду повідомлень

1. Повідомлення, що містять обов’язкові реквізити, зазначені у пункті 4 розділу І цього Порядку, підлягають обов’язковому розгляду відповідним(ми) підрозділом(ами) з розгляду.

2. Підрозділ з розгляду, який визначено основним виконавцем, у строк протягом 15 робочих днів з дати, наступної за днем реєстрації повідомлення, забезпечує надсилання інформаційного листа Національного агентства автору повідомлення про прийняття повідомлення до розгляду (крім повідомлень про корупцію, які стосуються порушення вимог фінансового контролю, строки розгляду яких встановлені у Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженому рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069).

3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дати його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова Національного агентства або особа, що виконує його обов’язки, продовжують строк розгляду повідомлення до 30 днів з дати його отримання.

4. Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу, покладається на керівника підрозділу з розгляду.

VIІ. Зберігання та доступ до повідомлення

1. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію, захищену електронну пошту та офіційний веб-сайт Національного агентства, зберігаються на електронних носіях інформації у Департаменті організації роботи із запобігання та виявлення корупції апарату Національного агентства протягом року з дати їх отримання або протягом строку зберігання матеріалів перевірки, проведеної на підставі такого повідомлення.

Після закінчення зазначеного строку повідомлення видаляється з електронного носія інформації, про що складається відповідний акт.

Повідомлення, які стали підставою для проведення перевірки, підлягають зберіганню протягом строку зберігання матеріалів цієї перевірки, встановленого законодавством.

2. Контроль за технічним, організаційним забезпеченням роботи спеціальної телефонної лінії, розділу "Повідом про корупцію" офіційного веб-сайту Національного агентства та зберіганням електронних носіїв інформації із записами повідомлень, отриманих через спеціальну телефонну лінію та офіційний веб-сайт Національного агентства, здійснюється Адміністративним департаментом апарату Національного агентства.

3. Доступ до зареєстрованих повідомлень в апараті Національного агентства мають:

працівники Відділу з обробки;

керівник державної служби у Національному агентстві та його заступники;

керівники самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства, особи, які виконують їх обов’язки (в частині повідомлень, розгляд яких належить до компетенції очолюваного ними самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства);

посадові особи Національного агентства (в частині повідомлень, розгляд яких їм доручено керівником самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства).

Працівникам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про уповноважених осіб Національного агентства, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.

4. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється керівником державної служби у Національному агентстві.

Заступник керівника

Департаменту організації

роботи із запобігання

та виявлення корупції

О.О. Підорін

Додаток 1

до Порядку обробки повідомлень

про корупцію та повідомлень

про порушення вимог Закону України

"Про політичні партії в Україні",

що надходять

до Національного агентства

з питань запобігання корупції

(пункт 3 розділу ІІ)

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію Національного агентства

Додаток 2

до Порядку обробки повідомлень

про корупцію та повідомлень

про порушення вимог Закону України

"Про політичні партії в Україні",

що надходять

до Національного агентства

з питань запобігання корупції

(пункт 3 розділу VI)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

за результатами попереднього розгляду повідомлення


Додаток 3

до Порядку обробки повідомлень

про корупцію та повідомлень

про порушення вимог Закону України

"Про політичні партії в Україні",

що надходять

до Національного агентства

з питань запобігання корупції

(пункт 9 розділу VI)

ІНФОРМАЦІЯ

про результати розгляду повідомлень

№ з/п

Реєстраційний номер та дата реєстрації повідомлення

Прізвище та ініціали особи, яка надала повідомлення (її представника), найменування юридичної особи/громадського об’єднання (організації)

Короткий зміст повідомлення

Канали отримання повідомлення (ч/з спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, електронну скриньку)

Результати розгляду повідомлення: проведено перевірку, складено протокол, внесено припис, інше

1

2

3

4

5

6


Документи та файли

Сигнальний документ — f472457n126.doc
Сигнальний документ — f472457n127.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.02.2018 — 2018 р., № 10, стор. 175, стаття 389, код акта 88979/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -