<<
>>

ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 547 "Про внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги". Нацком.енергетики. 2020

Документ актуальний на 06.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

03.03.2020  № 547

Про внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року № 1177, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. При визначенні цін на універсальні послуги у другому та третьому кварталах 2020 року показник ΔСр-2  враховує прогнозовану ціну закупівлі електричної енергії, визначену із застосуванням даних другого місяця кварталу, що був за два квартали до розрахункового періоду.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

05.10.2018 № 1177

(у редакції постанови

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг,

від 03.03.2020 № 547)

ПОРЯДОК

формування цін на універсальні послуги

1.

Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на постачальників універсальних послуг та визначає механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових споживачів під час надання універсальних послуг.

1.2. Універсальні послуги надаються постачальником універсальних послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

розрахунковий період - календарний квартал, на який визначається ціна на універсальні послуги.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, і Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

1.4. Ціна на універсальні послуги включає ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг.

1.5. Розрахунок ціни на універсальні послуги та всіх її складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

1.6. Постачальник універсальних послуг формує ціни на універсальні послуги на розрахунковий період і оприлюднює їх та їх складові на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

1.7. Споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, та поділяються на дві групи:

1-а група - непобутові споживачі (для цього Порядку - малі непобутові споживачі),

2-а група -  побутові споживачі.

1.8. Постачальник універсальних послуг надає НКРЕКП електронною поштою розрахунок ціни на універсальні послуги, розрахунок прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії або прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії на розрахунковий квартал не пізніше 10 числа третього місяця попереднього розрахункового періоду.

2. Розрахунок ціни на універсальні послуги

2.1. У рамках покладання спеціальних обов'язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відпуск електричної енергії побутовим споживачам здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами.

2.2. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи розподілу, розраховується за формулою

(1)

де

-

клас напруги споживача;

-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи розподілу, грн/МВт·год;

-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії постачальником універсальних послуг для постачання малим непобутовим споживачам, грн/МВт·год, яка визначається за формулою

(2)

де

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби першого місяця попереднього розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця попереднього розрахункового періоду, на території «ОЕС України», МВт·год;

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби першого місяця попереднього розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет,  грн/МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця попереднього розрахункового періоду, на території  «Острів Бурштинської ТЕС», МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця попереднього розрахункового періоду, МВт·год;

-

відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, грн;

-

прогнозний обсяг корисного відпуску малим непобутовим споживачам  універсальних послуг на розрахунковий період, МВт·год;

-

тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год;

-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год;

-

тариф на послуги постачальника універсальних послуг, визначений за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, або, якщо конкурс з визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год.

2.3. Відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою

(3)

де

-

середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», за квартал, який передував попередньому розрахунковому періоду, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг, грн/МВт·год;

-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії для малих непобутових споживачів за квартал, що передував попередньому розрахунковому періоду, не скоригована на відхилення величини сплати, грн/МВт·год;

-

фактичний корисний відпуск електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг за квартал, що передував попередньому розрахунковому періоду, МВт·год.

2.4. Середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», за квартал, який передував попередньому розрахунковому періоду, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(4)

де

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби n-го місяця кварталу, який передував попередньому розрахунковому періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби n-го місяця кварталу, який передував попередньому розрахунковому періоду, на території «ОЕС України», МВт·год;

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби n-го місяця кварталу, який передував попередньому розрахунковому періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби n-го місяця кварталу, який передував попередньому розрахунковому періоду, на території «Острів Бурштинської ТЕС», МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби n-го місяця кварталу, який передував попередньому розрахунковому періоду, МВт·год.

2.5. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії для малих непобутових споживачів за квартал, що передував попередньому розрахунковому періоду, не скоригована на відхилення величини сплати, визначається за формулою

(5)

де

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби першого місяця кварталу, що був за два квартали до розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця кварталу, що був за два квартали до розрахункового періоду,  на території «ОЕС України», МВт·год;

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби першого місяця кварталу, що був за два квартали до розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця кварталу, що був за два квартали до розрахункового періоду, на території «Острів Бурштинської ТЕС»,  МВт·год;

-

обсяг електричної енергії, спожитий малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця кварталу, що був за два квартали до розрахункового періоду, МВт·год.

2.6. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, розраховується за формулою

(6)

де

-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, грн/МВт·год.

Заступник директора

Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики

А. Огньов


Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 03.03.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацком.енергетики:

 1. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 158 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 95 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 94 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 93 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 92 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ТЕХНОВА»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 91 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 90 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 89 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 87 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 86 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 85 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 84 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 83 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 82 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 81 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 80 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 11.02.2020 № 370 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 549 "Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 548 "Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -