<<
>>

Стаття 26 Заходи міжнародного співробітництва у кримінальних справах

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Сторони співробітничають одна з одною відповідно до положень цієї Конвенції і відповідно до належних застосовуваних міжнародних та регіональних документів і домовленостей на основі уніфікованого законодавства чи законодавства з принципом взаємності та їхнього внутрішнього законодавства, у найширших межах, наскільки це можливо, з метою розслідування, кримінального переслідування та судового розгляду стосовно злочинів, зазначених у статтях 15-17 цієї Конвенції, у тому числі щодо арешту і конфіскації.

2.

Сторони співробітничають у максимально можливій мірі, відповідно до належних застосовуваних міжнародних, регіональних і двосторонніх договорів про видачу і взаємну допомогу у кримінальних справах та у відповідності зі своїм внутрішнім законодавством, щодо правопорушень, зазначених у статтях 15-17 цієї Конвенції.

3. У питаннях міжнародного співробітництва, коли подвійна підсудність розглядається як вимога, вважається, що вона була виконана незалежно від того, чи включає законодавство запитуваної держави правопорушення в ту саму категорію злочинів або використовує той самий термін для позначення злочину як запитуюча держава, якщо діяння, що становить склад злочину, щодо якої запитується правова взаємодопомога або екстрадиція, є кримінальним злочином відповідно до законодавства обох Сторін.

4. Якщо Сторона, яка здійснює екстрадицію чи взаємну правову допомогу у кримінальних справах і обумовлює їх наявністю відповідного договору, одержує запит на екстрадицію або правову допомогу у кримінальних справах від будь-якої Сторони, з якою вона не має такого договору, вона може, діючи у повній відповідності зі своїми зобов'язаннями за міжнародним правом та на умовах, передбачених її внутрішнім законодавством, розглядати цю Конвенцію як правову основу для екстрадиції або взаємної правової допомоги у кримінальних справах щодо злочинів, зазначених у статтях 15-17 цієї Конвенції.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 26 Заходи міжнародного співробітництва у кримінальних справах