<<
>>

КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

Документ актуальний на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Маглінген/Маколін, 18 вересня 2014 року{Конвенцію ратифіковано Законом № 1752-VIII від 16.11.2016}ПреамбулаДержави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю Конвенцію,беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами;беручи до уваги План дій Третього саміту глав держав і урядів Ради Європи (м. Варшава, 16-17 травня 2005 року), який рекомендує продовження діяльності Ради Європи, яка служить зразком в галузі спорту;беручи до уваги, що необхідним є подальший розвиток спільного європейського і глобального рамкового співробітництва для розвитку спорту, заснованого на поняттях плюралістичної демократії, верховенства права, прав людини та спортивної етики;усвідомлюючи, що кожна країна і кожен вид спорту у світі, можуть потенційно піддатися впливу маніпулювань спортивними змаганнями та підкреслюючи, що це явище, як глобальна загроза чесності у спорті, потребує глобальних заходів у відповідь, які також повинні підтримуватися державами, які не є членами Ради Європи;виражаючи стурбованість з приводу злочинної діяльності, і, зокрема, залучення організованої злочинності до маніпулювання спортивними змаганнями та її транснаціональним характером;посилаючись на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р., ETS № 5) та протоколів до неї, Європейську конвенцію про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів і зокрема футбольних матчів (1985 р., ETS № 120), Антидопінгову конвенцію (1989 р., ETS № 135), Конвенцію про боротьбу з корупцією (1999 р., ETS № 173) та Конвенцію Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму (2005 р., CETS № 198);посилаючись на Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) і протоколи до неї;посилаючись також на Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції (2003 р.);посилаючись на важливість ефективного розслідування без невиправданої затримки правопорушень в межах їхньої юрисдикції;посилаючись на ключову роль, яку Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відіграє у сприянні ефективному співробітництву між правоохоронними органами на додаток до правової допомоги;підкреслюючи, що спортивні організації несуть відповідальність за виявлення та застосування санкцій проти маніпулювання спортивними змаганнями, вчиненими особами в силу їх повноважень;визнаючи вже досягнуті результати в боротьбі з маніпулюванням спортивними змаганнями;переконані, що ефективна боротьба з маніпулюванням спортивними змаганнями вимагає розширеного, швидкого, сталого і належним чином функціонуючого національного та міжнародного співробітництва;зважаючи на Рекомендації Комітету міністрів державам-членам № R(92)13 rev. щодо переглянутої Європейської спортивної хартії; CM/Rec(2010)9 щодо переглянутого Кодексу спортивної етики; Rec(2005)8 щодо принципів ефективного управління в галузі спорту та CM/Rec (2011)10 щодо сприяння чесності у спорті шляхом боротьби з маніпулюванням результатами, зокрема з практикою договірних матчів;враховуючи роботу і висновки таких конференцій:- 11-ої Конференції міністрів спорту держав-членів Ради Європи, яка відбулася в м. Афіни 11 та 12 грудня 2008 р.;- 18-ої Неформальної конференції міністрів спорту держав-членів Ради Європи (м. Баку, 22 вересня 2010 р.) зі сприяння чесності у спорті шляхом боротьби з маніпулюванням результатами (договірні матчі);- 12-ої Конференції міністрів спорту держав-членів Ради Європи (м. Белград, 15 березня 2012 р.), зокрема щодо розробки нового міжнародного правового документа проти маніпулювання спортивними результатами;- 5-ої Міжнародної конференції міністрів і керівників, відповідальних за фізичне виховання і спорт, організованої ЮНЕСКО (МІНЕПС V);будучи переконаними в тому, що діалог та співробітництво між державними органами, спортивними організаціями, організаторами змагань і операторами спортивних ставок на національному та міжнародному рівнях на основі взаємної поваги та довіри мають суттєве значення для пошуку ефективних загальних відповідей на виклики, пов'язані з проблемою маніпулювання спортивними змаганнями;визнаючи, що спорт, заснований на справедливій і рівній конкуренції, має непередбачуваний характер та вимагає сильного і ефективного протистояння неетичній практиці та поведінці у спорті;підкреслюючи свою віру у те, що послідовне застосування принципів належного управління та етики у спорті є значним фактором у наданні допомоги з викорінення корупції, маніпулювання спортивними змаганнями та інших видів зловживань у спорті;визнаючи, що відповідно до принципу автономії спорту, спортивні організації несуть відповідальність за спорт і мають саморегульовані та дисциплінарні обов'язки у боротьбі з маніпулюванням спортивними змаганнями, а державні органи захищають чесність спорту в разі необхідності;визнаючи, що розвиток діяльності, пов'язаної зі ставками на спортивні змагання, зокрема з незаконними ставками на спортивні змагання, збільшує ризики таких маніпулювань;враховуючи, що маніпулювання спортивними змаганнями може бути пов'язане або не пов'язане зі ставками на спортивні змагання, та бути пов'язане або не пов'язане з кримінальними злочинами, що у будь-якому разі має стати предметом розгляду;беручи до відома межі повноважень, якими користуються Держави в рамках законодавства, яке застосовується при прийнятті рішень щодо політики ставок на спортивні змагання,домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ I Мета, керівні принципи, визначення
Розділ II Запобігання, співробітництво та інші заходи
Розділ III Обмін інформацією
Розділ IV Матеріальне кримінальне право і співробітництво у правозастосуванні
Розділ V Юрисдикція, кримінальне судочинство і заходи правозастосування
Розділ VI Санкції та заходи
Розділ VII Міжнародне співробітництво в судових та інших питаннях
Розділ VIII Наступні заходи
Розділ IX Прикінцеві положення

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 9. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 10. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 11. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 12. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 14. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 15. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рікк
 18. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк