Завантажити КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I Мета, керівні принципи, визначення
Стаття 1 Мета та основні цілі
Стаття 2 Керівні принципи
Розділ II Запобігання, співробітництво та інші заходи
Стаття 3 Визначення
Стаття 4 Внутрішня координація
Стаття 5 Оцінка і управління ризиками
Стаття 6 Освіта і підвищення обізнаності
Стаття 7 Спортивні організації та організатори змагань
Стаття 8 Заходи, які стосуються фінансування спортивних організацій
Стаття 9 Заходи, які стосуються органу контролю за ставками на спортивні змагання чи іншого відповідального органу або органів
Стаття 10 Оператори ставок на спортивні змагання
Розділ III Обмін інформацією
Стаття 11 Боротьба з незаконними ставками на спортивні змагання
Стаття 12 Обмін інформацією між компетентними органами державної влади, спортивними організаціями та операторами ставок на спортивні змагання
Стаття 13 Національна платформа
Розділ IV Матеріальне кримінальне право і співробітництво у правозастосуванні
Стаття 14 Захист персональних даних
Стаття 15 Кримінальні злочини, пов'язані з маніпулюванням спортивними змаганнями
Стаття 16 Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з маніпулюванням спортивними змаганнями
Стаття 17 Пособництво і підбурювання
Розділ V Юрисдикція, кримінальне судочинство і заходи правозастосування
Стаття 18 Відповідальність юридичних осіб
Стаття 19 Юрисдикція
Стаття 20 Заходи щодо забезпечення електронних доказів
Розділ VI Санкції та заходи
Стаття 21 Заходи захисту
Стаття 22 Кримінальна відповідальність фізичних осіб
Стаття 23 Санкції проти юридичних осіб
Стаття 24 Адміністративні санкції
Розділ VII Міжнародне співробітництво в судових та інших питаннях
Стаття 25 Арешт і конфіскація
Стаття 26 Заходи міжнародного співробітництва у кримінальних справах
Стаття 27 Інші міжнародні заходи співробітництва щодо запобігання
Розділ VIII Наступні заходи
Стаття 28 Міжнародне співробітництво з міжнародними спортивними організаціями
Стаття 29 Надання інформації
Стаття 30 Комітет Конвенції з виконання рішень
Розділ IX Прикінцеві положення
Стаття 31 Функції Комітету Конвенції з виконання рішень
Стаття 32 Підписання та набрання чинності
Стаття 33 Наслідки Конвенції і відносини з іншими міжнародними інструментами
Стаття 34 Умови і гарантії
Стаття 35 Територіальне застосування
Стаття 36 Федеративне положення
Стаття 37 Застереження
Стаття 38 Поправки
Стаття 39 Вирішення спорів
Стаття 40 Денонсація
Стаття 41 Повідомлення

Завантажити інші законодавчі акти Рада Європи:

 1. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони - 2019 год
 2. Рада Європи. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року - 2018 год
 3. Рада Європи. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 } - 2018 год
 4. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони - 2018 год
 5. Рада Європи. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" - 2018 год
 6. Рада Європи. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" - 2018 год
 7. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 8. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо - 2017 год
 9. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 10. Рада Європи. ВЕРБАЛЬНА НОТА - 2014 год
 11. Рада Європи. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 12. Рада Європи. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 13. Рада Європи. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.) - 2012 год
 14. Рада Європи. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ - 2012 год
 15. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 16. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 17. Рада Європи. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки - 2011 год
 18. Рада Європи. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne - 2011 год
 19. Рада Європи. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року - 2011 год
 20. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год