Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.07.2017 № 218 "Про затвердження Змін та доповнень до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2017

Документ актуальний на 29.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017  № 218

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 липня 2017 р.

за № 897/30765

Про затвердження Змін та доповнень до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу” та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619, та з метою якісного комплектування військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України, затвердженого наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2011 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2011 року за № 501/19239, що додаються.

2. Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

І. Разінков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра

охорони здоров'я України

У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

03.07.2017 № 218

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 липня 2017 р.

за № 897/30765

ЗМІНИ

та доповнення до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

1.

У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.13 викласти в такій редакції:

“1.13. Кандидати на військову службу та військовослужбовці, які проходять медичний огляд за графами II, V і VI Розкладу хвороб, підлягають дослідженню функції вестибулярного апарату. За графою VI, крім того, обов’язково проводяться велоергометрія або тредміл-тест, фіброгастродуоденоскопія, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та серця.”;

пункт 1.24 викласти в такій редакції:

“1.24. При медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності до військової служби застосовується у кожному випадку. При винесенні експертного рішення щодо придатності до військової служби штатна ВЛК враховує наявність скарг, перебіг захворювання, збереженість функції органу чи системи організму, яка обумовлює основне захворювання, можливість відновлення функції органів та систем та їх строки, наявність ускладнень, наявність супутньої патології, необхідність стаціонарного лікування протягом останніх 1-2 років, а також вік, вислугу років, освіту, спеціальність, рівень фахової підготовки, досвід, фактичну працездатність, спрямованість самого військовослужбовця щодо подальшого проходження військової служби, викладені у медичній характеристиці, можливість подальшого виконання службових обов’язків на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я.”;

2) доповнити главу 3 новим пунктом такого змісту:

“3.27. Військовослужбовці, щодо яких прийнято постанову про обмежену придатність їх до військової служби, є непридатними до служби в підрозділах спеціального призначення.”;

3) пункт 4.7 глави 4 викласти в такій редакції:

“4.7. Постанова штатної ВЛК про можливість виїзду особи за кордон у відрядження є дійсною протягом дванадцяти місяців з дня її прийняття. Якщо протягом цього терміну виїзд не відбувся або до виїзду незалежно від часу медичного огляду в стані здоров’я цієї особи сталися суттєві зміни, медичний огляд проводиться повторно.”.

2. Доповнити підпункт “а” пункту 6.3 розділу VI  новим абзацом такого змісту:

“до служби в підрозділах спеціального призначення придатний/непридатний;”.

3. Додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.

4. Пункт 16 додатка 12 викласти в такій редакції:

“16. Жовчнокам’яна хвороба за наявності конкрементів в жовчному міхурі або протоках. Хворим з видаленим жовчним міхурем з приводу жовчнокам’яної хвороби дозволено виїзд у відрядження за кордон через дванадцять місяців після оперативного лікування за умови збереженої функції жовчевидільної системи.”.

5. У додатку 14:

1) в абзаці другому статті 12 слова та цифри “за графами І-V Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

2) у статті 15:

в абзаці двадцять третьому слова та цифри “за графами І-V Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

доповнити новим абзацом такого змісту:

“Кандидати за наявності аліментарного ожиріння І ступеня визнаються непридатними до військової служби за VI графою.”;

3) в абзаці сьомому статті 23 слова та цифри “за графами І-V Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

4) в абзаці третьому статті 27 слова та цифри “за графами І-V Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

5) у статті 28:

в абзаці дев’ятому слова та цифри “за графами І-V Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

в абзаці дев’ятнадцятому слова та цифри “за графами І-V” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

6) в абзацах п’ятому, шостому, шістнадцятому статті 29 слова та цифри “за графами І-V Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

7) останній абзац статті 32 викласти в такій редакції:

“На військовослужбовців, які оглядаються за графами ІІ, V і VI, за наявності порушення відчуття кольорів у Постанові про придатність до військової служби вказати: “до оперативно-постової служби непридатний”, “до служби як водій непридатний”, “до служби в підрозділах спеціального призначення непридатний.”;

8) статті 33, 34 викласти в такій редакції:

“33. Гострота зору у кандидатів за графами I, II, V, VІ Розкладу хвороб визначається без корекції і повинна бути не менше 0,6 на обидва ока у тих, хто оглядається за графою I; і не менше 0,7 на обидва ока - за II, V, VІ графами Розкладу хвороб. Вид і ступінь аметропії визначаються скіаскопічно в стані циклоплегії.

За наявності у кандидатів за графою I простої далекозорості понад 4,0 дптр, простого далекозорого астигматизму або астигматизму будь-якого виду з різницею рефракцій у двох головних меридіанах понад 4,0 дптр вони визнаються непридатними до служби в СЗРУ незалежно від гостроти зору.

У тих, хто оглядається за графами II, V Розкладу хвороб, далекозорість не повинна перевищувати 2,5 дптр і ступінь астигматизму - 2,0 дптр.

Гострота зору у кандидатів, які оглядаються за графами III, IV Розкладу хвороб, визначається з корекцією.

Якщо кандидати, які оглядаються за графою III Розкладу хвороб, мають гостроту зору не нижче 0,6 на обидва ока з корекцією, висновок на них ухвалюється з урахуванням характеру служби з таким формулюванням: “до оперативно-технічної служби, що допускає носіння окулярів, придатний”.

Кандидати, які приймаються за графами III, IV Розкладу хвороб, визнаються непридатними до служби в СЗРУ незалежно від гостроти зору з корекцією, якщо ступінь виявленої скіаскопічної аметропії на гіршому оці перевищує 10,0 дптр (хоч би в одному з меридіанів), астигматизму будь-якого виду з різницею в двох головних меридіанах понад 4,5 дптр.

У кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ за графами III, IV Розкладу хвороб гострота зору з корекцією має бути не менше 0,6 на краще око і 0,4 - на гірше. За наявності в них аметропії на кращому оці понад 6,0 дптр (хоч би в одному меридіані) або астигматизму будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах понад 6,0 дптр вони визнаються непридатними до вступу незалежно від гостроти зору.

У кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ за графою I зір повинен бути 0,7 на обидва ока без корекції.

Військовослужбовці, що оглядаються за всіма графами, визнаються непридатними до військової служби відповідно до підпункту "б" незалежно від гостроти зору з корекцією, якщо ступінь аметропії на кращому оці понад 12,0 дптр (хоч би в одному меридіані), ступінь астигматизму будь-якого виду перевищує 4,5 дптр.

Гострота зору у військовослужбовців, що оглядаються за графами II, V, VІ Розкладу хвороб, визначається без корекції і повинна бути не менше 0,6 на кожне око.

У разі коли військовослужбовці, що оглядаються за графами II, V, VІ Розкладу хвороб, визнаються придатними до військової служби, а гострота зору в них без корекції нижче 0,6 на кожне око, в Постанові вказувати:

“до оперативно-постової служби непридатний”;

“до служби як водій непридатний”;

“до служби в підрозділах спеціального призначення непридатний”.

У військовослужбовців, що оглядаються за графою I Розкладу хвороб, гострота зору визначається з корекцією і при встановленні придатності до військової служби в Постанові вказується: “до оперативної служби, що допускає носіння окулярів, придатний”.

Кандидати та військовослужбовці, у яких гострота зору не піддається корекції (амбліопія), розглядаються за статтею 34 Розкладу хвороб.

У військовослужбовців, які направляються на навчання до Інституту СЗРУ, за графою I Розкладу хвороб, де допускається носіння окулярів, гострота зору з корекцією повинна бути не нижче 0,8 на обидва ока.

У разі стійкого паралічу акомодації на обох очах Постанова про придатність до військової служби визначається залежно від функцій ока (гострота зору з корекцією поля зору).

34. Кандидати та військовослужбовці, у яких гострота зору не піддається корекції, розглядаються за цією статтею.”;

9) в абзаці першому статті 35 слова та цифри “за графами I, III-V Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

10) абзац четвертий  статті 38 викласти в такій редакції:

“Кандидати та військовослужбовці до служби в підрозділах спеціального призначення є непридатними у разі підвищеної чутливості до закачування. Не можна обмежуватись обстеженням лише вестибулярної функції без глибокого всебічного обстеження всього організму, оскільки вегетативні розлади можуть виходити не тільки з вушного лабіринту, а й з інших органів. Під час відбору кандидатів та військовослужбовців до оперативних підрозділів спеціального призначення критерієм стійкості до закачування є результати дослідження отолітової реакції або проби безперервної кумуляції прискорень Каріоліса. Особи, які дають різку вестибуловегетативну реакцію ІІІ ступеня (отолітова реакція) або не витримують пробу протягом однієї хвилини дослідження внаслідок виникнення вегетативних порушень, є непридатними до служби.”;

11) у статті 39:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Після операцій, що поліпшують слух військовослужбовцям в окремих випадках, за статтею 40 Розкладу хвороб надається відпустка у зв’язку з хворобою. Після закінчення відпустки придатність осіб до військової служби визначається залежно від результатів лікування за пунктами “а”, “б”, “в” або “г” цієї статті.”;

доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“Кандидати на військову службу до підрозділів спеціального призначення  при початкових проявах нейросенсорної приглухуватості за відсутності захворювань ЛОР – органів, при задовільних вестибулярних дослідженнях та зниженні слуху зі сприйняттям шепітної мови 5 м на кожне вухо є придатними.”;

12) статтю 41 викласти в такій редакції:

“41. Визначення стадії серцевої недостатності (далі - СН) та/або стійкості порушення ритму або провідності проводиться після проведеного лікування та стабілізації клінічного стану.

Оцінку стадії СН слід проводити із врахуванням наявності клінічних симптомів, об’єктивних доказів наявності дисфункції серця у спокої та результатів тестів з фізичним навантаженням (ВЕМ або тредміл-тест “у  ватах”), а за неможливості їх виконання – даних 6-хвилинного тесту з ходьбою.

Порушення серцевого ритму та провідності повинні бути зафіксовані на ЕКГ або при добовому холтерівському моніторуванні ЕКГ, при функціональних пробах.

До стійких порушень ритму серця належать аритмії тривалістю більше семи діб, які потребують антиаритмічної терапії та відновлюються після припинення лікування. До стійких порушень провідності належать постійні AV-блокади I та II ступенів, повні внутрішньошлуночкові блокади.

До підпункту “а” належать всі некоронарогенні хвороби серця, що супроводжуються СН ІІ-Б або ІІІ стадії або стійкими, що  не піддаються лікуванню, порушеннями ритму та провідності.

Крім того, до підпункту “а” належать незалежно від стадії СН:

комбіновані та поєднані набуті вади серця;

недостатність будь-якого клапана серця III, IV ступенів, що супроводжується регургітацією III, IV ступенів;

вроджені вади серця (за винятком дефекту міжпередсердної перетинки, двостулкового аортального клапана, що не супроводжуються СН або легеневою гіпертензією);

стенози будь-яких клапанних отворів серця;

комбіновані та поєднані вади серця, незважаючи на ступінь ураження структур клапанного апарату серця;

кардіоміопатії: дилятаційна, обструктивна, гіпертрофічна та рестриктивна;

облітерація перикарда;

наслідки оперативного втручання на клапанах серця;

раптова серцева смерть з відновленням серцевої діяльності;

шлуночкові тахікардії (крім нестійких шлуночкових тахікардій у вигляді трьох комплексів за даними холтерівського моніторування, які оглядаються за підпунктом “б”);

зупинка синусового вузла із синкопальним станом;

синоаурикулярна або AV-блокада III ступеня та стійка, резистентна до терапії синоаурикулярна або AV-блокада II ступеня з клінічною симптоматикою;

трипучкова блокада серця;

синдром Бругода;

синдром Фредеріка;

інфекційний ендокардит або стан після перенесеного інфекційного ендокардиту;

хронічний конструктивний перикардит, у тому числі кальциноз перикарда, прогресуючий перикардіальний випіт;

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла, що супроводжуються синкопальним станом;

наслідки оперативного втручання з приводу вроджених або набутих вад серця, імплантації штучного водія ритму (у тому числі дефібрилятора-кардіовертера) або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з'єднання) за наявності рецидивуючих порушень ритму та провідності або СН II, III стадій;

будь-які порушення ритму або провідності серця, які супроводжувались тромбоемболічними ускладненнями, аритмогенним шоком, синдромом Морганьї-Адамс-Стокса;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з патологією дихальної системи, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія із III, IV функціональними класами (далі - ФК) ступенів тяжкості.

При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

До підпункту “б” належать некоронарогенні захворювання серця, що супроводжуються СН IIА стадії, зокрема:

ізольовані набуті вади аортального та трикуспідального клапанів;

набуті вади інших клапанів серця з регургітацією II ступеня;

набута недостатність мітрального клапана або клапана легеневої артерії II ступеня, або які супроводжуються регургітацією II ступеня, з наявністю легеневої гіпертензії;

хронічна ревматична хвороба серця.

До цього підпункту належать незалежно від стадії СН:

двостулковий клапан аорти, що супроводжується аортальною регургітацією ІІ ступеня в поєднанні з розширенням висхідної аорти більше 50 мм або будь-яким порушенням серцевого ритму;

хронічний (рецидиви два або більше протягом року) або прогресуючий перебіг запальних уражень міокарда, перикарда, перикардіального випоту;

надшлуночкові тахікардії, фібриляція або тріпотіння передсердь постійні, пароксизмальні або персистуючі;

синдром передчасного збудження шлуночків Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW), синдром укороченого інтервалу Клерка-Леві-Крістеско (CLC) або Лаунна-Ганнога-Лівайна (LGL) за наявності клінічних проявів або пароксизмальних порушень ритму;

ідіопатичний синдром подовженого інтервалу Q-T;

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла без синкопальних станів (крім зупинки синусового вузла, який належить до підпункту “а”);

стійка шлуночкова екстрасистолія: часта (30 і більше ектопічних комплексів за годину), алоритмія, парна, поліморфна або рання;

парасистолія;

стійкі двопучкові блокади серця за наявності QRS - 0,12 сек. і більше;

блокада ніжок пучка Гіса, що супроводжується порушенням AV-провідності або клінічними проявами, AV-блокада II ступеня I типу;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця або патологією дихальної системи без ознак правошлуночкової декомпенсації та ступенем тяжкості II і вище;

наслідки оперативного втручання з приводу імплантації штучного водія ритму або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з'єднання) без рецидивуючих порушень ритму та провідності або при СН I стадії.

До підпункту “в” належать усі некоронарогенні захворювання серця, що супроводжуються СН I стадії.

До цього пункту належать також:

двостулковий клапан аорти, що супроводжується аортальною регургітацією І ступеня в поєднанні з розширенням висхідної аорти 48-49 мм або будь-яким порушенням серцевого ритму;

гостра ревматична лихоманка;

стійка міграція надшлуночкового водія ритму;

синдром WPW, синдром CLC, синдром LGL за відсутності клінічних проявів та пароксизмальних порушень ритму;

синдроми перезбудження шлуночків: Вольфа-Паркінсона-Уайта, Лаунна-Ганнога-Лівайна за відсутності клінічних проявів;

повна блокада ніжок пучка Гіса без порушень AV-провідності або клінічної симптоматики;

екстрасистолія предсердна, атріовентрикулярна, поодинока шлуночкова (до 30 ектопічних комплексів за годину);

безсимптомна синоаурикулярна або AV-блокада I ступеня;

пролапс мітрального або інших клапанів серця, міокардіосклероз, що супроводжується поодинокими стійкими порушеннями ритму та провідності, або СН I стадії, або без таких з регургітацією II ступеня.

Пролапс серцевих клапанів повинен підтверджуватися даними доплероехокардіографії. Критерії ступенів регургітації: I ступеня - до 2 см, II ступеня - 2-4 см, III ступеня - більше 4 см;

дефект міжпередсердної перетинки, двостулковий аортальний клапан, що не супроводжується СН або легеневою гіпертензією;

синусові тахікардії та брадикардія;

вислизуючі комплекси та ритми;

предсердна екстрасистолія, поодинокі шлуночкові екстрасистоли.

До підпункту “г” належать некоронарогенні хвороби серця, які не супроводжуються СН та порушенням ритму і провідності.

Крім того, до цього підпункту належать:

стійко компенсовані наслідки захворювань міокарда, перикарда, міокардіофіброз без СН;

пролапс мітрального та трикуспідального клапанів із регургітацією I ступеня;

пролапс клапана легеневої артерії за відсутності легеневої гіпертензії;

двостулковий клапан аорти, що не супроводжується серцевою недостатністю або аортальною регургітацією.”;

13) статтю 48 викласти в такій редакції:

“48. До підпункту “а” належить озена.

До підпункту “б” належать:

гнійні або поліпозні синусити;

поліпози слизової оболонки носа з порушенням носового дихання;

хронічні гнійні та поліпозні синусити без ускладнень, які протікають з частими (не менше двох разів на рік) загостреннями та втратою працездатності;

гнійні синусити з хронічним декомпенсованим тонзилітом.

Під час огляду військовослужбовців, які страждають на хронічний гнійний синусит, враховуються перебіг захворювання та частота загострення. За умови частих загострень та безуспішності лікування у стаціонарних умовах питання про придатність їх до військової служби вирішується індивідуально.

Діагноз хронічного гнійного захворювання навколоносових пазух повинен бути  підтверджений риноскопічними даними (гнійні виділення), рентгенографією пазух у двох проекціях або КТДПН, а для верхньощелепної пазухи, крім того, - діагностичною пункцією.

До підпункту “в” належать хронічні негнійні захворювання навколоносових пазух (катаральні, серозні, вазомоторні та інші негнійні форми синуситів) без ознак дистрофії тканин верхніх дихальних шляхів, без частих загострень, пов'язаних з втратою працездатності.

Повторний огляд кандидатів, що перенесли радикальну операцію на придаткових пазухах носа, проводиться не раніше ніж через шість місяців після операції.

Залишкові явища після операції на навколоносових пазухах (лінійний рубець перехідної складки переддвер'я рота, сполучення оперованої пазухи з носовою порожниною або вуаль на рентгенограмі) не є перешкодою до військової служби.

До підпункту “г” відноситься хронічний декомпенсований тонзиліт. Під хронічним декомпенсованим тонзилітом слід розуміти одну із форм хронічного тонзиліту, яка характеризується частими загостреннями (2-3 рази на рік), втягненням у запальний процес білямигдаликової тканини, регіонарних лімфовузлів та наявністю гнійно-казеозних пробок у лакунах мигдаликів.

Інші форми хронічного тонзиліту та гіпертрофія мигдаликів за відсутності частих ангін не дають підстав для застосування цієї статті, не перешкоджають проходженню військової служби та вступу до ВВНЗ.

Підпункт “д” передбачає захворювання та наслідки захворювань носа, глотки, гортані, трахеї, які не можуть бути усунені хірургічним або іншими методами лікування. До підпункту “д” належать викривлення носової перетинки, аденоїди, гіпертрофія носових раковин, захворювання кісткових стінок ДПН, дистрофії слизової оболонки верхніх дихальних шляхів типу гіпертрофії або атрофії, хронічні фарингіти, хронічні ларингіти та інші захворювання, що викликають порушення дихання, мовної, ковтальної, жувальної функції чи ускладнюють використання спеціального спорядження і обладнання.

Викривлення носової перетинки без порушення функції носового дихання не є перешкодою для військової служби в усіх підрозділах та до навчання у ВВНЗ.”;

14) в абзаці двадцять третьому статті 67 слова та цифри “за графою II Розкладу хвороб” замінити словами та цифрами “за графами І-VI Розкладу хвороб”;

15) в абзаці дванадцятому статті 85 слова та цифри “За I, II, V графами” замінити словами та цифрами “За графами І-VI Розкладу хвороб”.

Т.в.п. начальника Медичного

центру Служби зовнішньої

розвідки України

О. Карпенко

Додаток 8

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

(пункт 1.3 глави 1 розділу V)

РОЗКЛАД

хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби


Документи та файли

Сигнальний документ — f469025n169.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.08.2017 — 2017 р., № 66, стор. 154, стаття 1975, код акта 86836/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України. Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.08.2021 № 370 "Про затвердження Зразків знаків розрізнення військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України та Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -