<<
>>

НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019

Документ актуальний на 10.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2019  № 265

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 822/33793

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728 «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян» та з метою вдосконалення порядку забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень, а також надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 20 жовтня 2008 року № 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2008 року за № 1105/15796 (зі змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Бухарєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки працівників

державних установ України

Ю.М.

Піжук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

03 липня 2019 року № 265

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 822/33793

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

1. В абзаці другому пункту 2.1 розділу II:

слова «розміру та» замінити словами «розміру і»;

слова та цифри «від 08 жовтня 2012 року № 1036» замінити словами та цифрами «від 02 вересня 2015 року № 728».

2. Пункт 3.2 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

«інші документи, визначені пунктом 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470.».

3. У розділі VII:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації здійснюється Службою зовнішньої розвідки України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728 «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян».»;

2) абзац перший, другий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2. Житлово-побутова комісія щороку в разі затвердження бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців СЗРУ на відповідний бюджетний рік інформує листом з повідомленням військовослужбовців та членів їх сімей (осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, у разі їх смерті - членів сім’ї таких осіб), у яких настала черга на отримання житлових приміщень, про їх право на отримання грошової компенсації, її орієнтовний розмір та перелік документів, необхідних для отримання компенсації, або надає таке повідомлення особисто під підпис.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у місячний строк повинні письмово повідомити житлово-побутову комісію про згоду або відмову від отримання грошової компенсації в поточному році. Якщо житлово-побутова комісія не отримала у встановлений строк письмову згоду чи відмову від отримання грошової компенсації, військовослужбовець та члени його сім’ї (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, у разі її смерті - члени сім’ї такої особи) вважаються такими, що не бажають отримати грошову компенсацію в поточному році.»;

3) абзац перший пункту 7.3 викласти в такій редакції:

«7.3. Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру до житлово-побутової комісії подаються документи, визначені пунктом 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728.».

Начальник Юридичного

управління Служби

зовнішньої розвідки України

К. Сляднєва

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

Наказ; Служба зовнішньої розвідки від 03.07.2019 № 265

Прийняття від 03.07.2019

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0822-19

Законодавство України

станом на 20.04.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.08.2019 — 2019 р., № 63, стор. 239, стаття 2201, код акта 95510/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 31.01.2023 № 231-ВС "Про затвердження Порядку виплат додаткової винагороди військовослужбовцям та одноразової грошової допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 2. про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України. Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2023 № 236-ВС "Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2023 № 556-ВС "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 5. НАКАЗ від 08.08.2022 № 1334-ВС/479 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України". Служба зовнішньої розвідки. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 28.09.2022 № 1788-ВС "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 9. носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України. Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.08.2021 № 370 "Про затвердження Зразків знаків розрізнення військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України та Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -