<<
>>

НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018

Документ актуальний на 14.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2018  № 387

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 листопада 2018 р.

за № 1285/32737

Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123

Відповідно до статті 7 Закону України «Про розвідувальні органи України», статей 43, 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123 «Про установлення заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 453/25230, такі зміни:

заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про установлення заохочувальної відзнаки Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»;

у пунктах 1, 2:

слова «та «Холодна зброя» виключити;

слова «заохочувальні відзнаки» замінити словами «заохочувальну відзнаку»;

у пункті 3 цифри та слово «15 жовтня» замінити цифрами та словом «20 жовтня», слова «та холодної зброї» виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про заохочувальні відзнаки Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя», затвердженого наказом Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 453/25230, що додаються.

3.

Юридичному управлінню подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. Божок

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Комісії

державних нагород та геральдики

О. Дніпров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

17 жовтня 2018 року № 387

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 листопада 2018 р.

за № 1285/32737

ЗМІНИ

до Положення про заохочувальні відзнаки Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя»

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

«Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя».

2. У розділі І:

1) пункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції:

«1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження заохочувальною відзнакою Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя» (далі - відзнака).

1.2. Відзнакою нагороджуються військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України за визначні заслуги у зміцненні національної безпеки держави, бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового (службового) обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Відзнакою можуть нагороджуватися військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також громадяни України, які звільнені з військової служби у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу (далі - особи), за визначні досягнення у зміцненні національної безпеки держави, забезпеченні обороноздатності України, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за вагомі заслуги перед державою у сфері компетенції Служби зовнішньої розвідки України, сприяння у виконанні завдань розвідки.»;

2) у пункті 1.3 слова «, а відзнакою «Холодна зброя» - кортик стандартного зразка» виключити.

3. У додатках до Положення:

1) слова «та Холодна зброя», «, Холодна зброя» виключити;

2) слова «заохочувальні відзнаки» в усіх відмінках замінити словами «заохочувальна відзнака» у відповідних відмінках.

Начальник

Управління кадрів Служби

зовнішньої розвідки України

Г. Гарбар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.12.2018 — 2018 р., № 93, стор. 58, стаття 3085, код акта 92356/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -