Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018

Документ актуальний на 20.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2018  № 349

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2018 р.

за № 1151/32603

Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Законів України «Про Службу зовнішньої розвідки України», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою збереження, відновлення й зміцнення здоров’я прикріпленого контингенту СЗРУ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. Божок

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров’я України

П. Ковтонюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

18 вересня 2018 року № 349

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2018 р.

за № 1151/32603

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації надання стоматологічної допомоги в Медичному центрі Служби зовнішньої розвідки України (далі - МЦ СЗРУ).

2. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 квітня 2005 року № 158 «Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка», регулює порядок організації надання стоматологічної допомоги та порядок відшкодування коштів, витрачених на стоматологічні матеріали (далі - матеріали) для надання стоматологічної допомоги в МЦ СЗРУ.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

прикріплений контингент - особи, які перебувають на медичному обліку в МЦ СЗРУ;

стоматологічна допомога - складова частина медико-санітарної допомоги, що надається за видами лікувально-профілактичної допомоги, до якої входять стоматологічна терапевтична, хірургічна, ортодонтична допомога;

стоматологічна терапевтична допомога - складова частина стоматологічної допомоги, до якої входять профілактика, своєчасне виявлення стоматологічних захворювань та їх лікування;

стоматологічні вироби - зубні протези і пломби, виготовлені і встановлені (поставлені) стоматологічними підрозділами під час надання стоматологічної ортопедичної або терапевтичної допомоги;

стоматологічні матеріали, що застосовуються під час надання стоматологічної терапевтичної допомоги безоплатно або на пільгових умовах,- матеріали, що закуповуються в обсязі асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік в межах кошторисних призначень для надання стоматологічної терапевтичної допомоги.

4. До прикріпленого контингенту належать:

1) військовослужбовці, в тому числі відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі;

2) державні службовці та працівники СЗРУ, які працюють за трудовим договором у СЗРУ;

3) члени сімей військовослужбовців за відсутності за місцем їхнього проживання державних або комунальних закладів охорони здоров’я;

4) особи з числа військовослужбовців, які звільнилися із СЗРУ та мають статус:

ветеранів військової служби;

ветеранів війни (особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на медичне забезпечення відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

5) особи з числа військовослужбовців, звільнених із військової служби за станом здоров’я, якщо отримані ними захворювання пов’язані з виконанням обов’язків військової служби.

5. Cтоматологічна допомога в СЗРУ надається стоматологічним відділенням МЦ СЗРУ в обсязі стоматологічної терапевтичної допомоги.

II. Порядок надання стоматологічної допомоги

1. Невідкладна стоматологічна допомога надається всім категоріям осіб із числа прикріпленого контингенту позачергово.

2. Стоматологічна терапевтична допомога в МЦ СЗРУ надається в порядку загальної черги.

3. Стоматологічна допомога в МЦ СЗРУ особам із числа прикріпленого контингенту надається:

1) позачергово:

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (віднесеним до 1–3 категорій);

особам з інвалідністю внаслідок війни;

особам, які мають статус Почесного донора України;

2) першочергово:

ветеранам війни з числа учасників бойових дій та учасників війни;

ветеранам праці;

ветеранам військової служби;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (віднесеним до 4 категорії).

4. Особам із числа прикріпленого контингенту стоматологічна терапевтична допомога надається в МЦ СЗРУ безоплатно або з оплатою стоматологічних матеріалів (далі - матеріали) та препаратів, витрачених на їхнє лікування, за собівартістю на момент придбання.

5. Невідкладна стоматологічна допомога надається особам з числа прикріплених контингентів безоплатно у разі застосування матеріалів та препаратів вітчизняного виробництва (крім випадків застосування дорогоцінних матеріалів (металів) та/або прирівняних до них за вартістю матеріалів).

6. Стоматологічна терапевтична допомога з оплатою за собівартістю надається в разі застосування матеріалів та препаратів іноземного виробництва, а також дорогоцінних матеріалів (металів) та/або прирівняних до них за вартістю матеріалів.

7. Прикріплений контингент вносить відповідну плату згідно з прибутковим касовим ордером до каси Фінансово-економічного управління СЗРУ.

Вартість медичних препаратів, що підлягає відшкодуванню, визначається згідно з нарядом-замовленням на підставі калькуляції собівартості матеріалів та препаратів для надання стоматологічної допомоги, вартість яких підлягає відшкодуванню.

8. Витрати, пов’язані з наданням стоматологічної допомоги особам, які мають право на безоплатну стоматологічну допомогу, здійснюються за рахунок бюджетних коштів у межах цільових кошторисних призначень.

9. У разі виявлення в осіб із числа прикріпленого контингенту захворювань, за наявності яких не може бути надана необхідна кваліфікована стоматологічна терапевтична допомога в МЦ СЗРУ, а також потреби в наданні стоматологічної ортодонтичної та/або хірургічної допомоги лікар-стоматолог направляє таких пацієнтів до спеціалізованих закладів охорони здоров’я (військово-медичних закладів) інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

10. Стоматологічна допомога у військово-медичних закладах інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів надається відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1923.

III. Порядок розгляду звернень та скарг щодо якості стоматологічної допомоги

1. Особи із числа прикріпленого контингенту мають право звернутися із заявою або скаргою щодо якості отриманої стоматологічної допомоги до начальника МЦ СЗРУ або до суду.

2. В МЦ СЗРУ з метою оперативного розгляду заяв та скарг щодо якості стоматологічної допомоги наказом Голови СЗРУ утворюється комісія з оцінювання якості наданої стоматологічної допомоги (далі - Комісія) у складі не менше трьох осіб. Головою Комісії призначається один з її членів.

3. Комісія працює колегіально. Під час розгляду заяви чи скарги Комісія вивчає обставини щодо надання стоматологічної допомоги особі. На підставі зібраних даних складається акт оцінки якості наданої стоматологічної допомоги.

4. Рішення начальника МЦ СЗРУ оформлюється у вигляді резолюції на першому аркуші акта оцінки якості наданої стоматологічної допомоги та є обов’язковим для виконання стоматологічним відділенням МЦ СЗРУ.

5. Розгляд заяв та скарг щодо якості отриманої стоматологічної допомоги проводиться в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», а щодо якості стоматологічних виробів - у строки, визначені Законом України «Про захист прав споживачів».

6. Усі заяви та скарги, що надійшли на адресу МЦ СЗРУ, підлягають реєстрації в журналі обліку пропозицій, заяв і скарг.

7. Рішення начальника МЦ СЗРУ може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством України.

Т.в.п. начальника

Медичного центру СЗРУ

О. Карпенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.11.2018 — 2018 р., № 85, стор. 128, стаття 2817, код акта 91966/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -