<<
>>

НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019

Документ актуальний на 24.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2019  № 155

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2019 р.

за № 387/33358

Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 336 «Деякі питання оплати праці окремих категорій працівників», з метою врегулювання питань виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, що додаються.

2. Фінансово-економічному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З наказом ознайомити заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів, а також інших співробітників Служби зовнішньої розвідки України в частині, що стосується.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

А. Алєксєєнко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

А.

Рева

Р.В. Іллічов

О.О. Шубін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби

зовнішньої розвідки України

29 березня 2019 року № 155

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2019 р.

за № 387/33358

ПОРЯДОК

та умови виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати та розмір надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - надбавка).

2. Надбавка виплачується працівникам СЗРУ щомісяця відповідно до завдань із забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту та граничних розмірів надбавки (далі - Перелік), визначених у додатку до цих Порядку та умов.

За умови безпосереднього виконання двох і більше завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту розміри надбавки підсумовуються. При цьому загальний розмір надбавки не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

3. Граничні розміри надбавки на відповідний рік затверджуються Головою СЗРУ в межах наявного фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі СЗРУ.

4. Надбавка встановлюється працівникам за умови, що виконання одного чи кількох завдань, визначених у Переліку, передбачено їхніми посадовими інструкціями (обов’язками).

Перелік посад працівників, які виконують завдання із забезпечення кібербезпеки та кіберзахис-ту, визначається СЗРУ.

5. Надбавка встановлюється наказом по особовому складу на підставі клопотання (рапорту) безпосереднього керівника працівника, погодженого з керівником структурного підрозділу та відповідним фінансовим підрозділом СЗРУ.

У клопотанні (рапорті) зазначаються завдання, визначені у Переліку безпосередньо виконуються працівником, розмір надбавки та дата її встановлення.

6. Конкретний розмір надбавки працівникам СЗРУ визначається індивідуально залежно від обсягу та складності виконуваних завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

7. Виплата надбавки припиняється з дня призначення працівника СЗРУ на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено.

Поновлення виплати надбавки, а також підвищення або зменшення її розміру (у разі змін обсягу та складності виконуваних завдань) здійснюються у порядку, визначеному для її встановлення.

Перший заступник начальника

Фінансово-економічного

управління

Служби зовнішньої розвідки

України

Д. Томко

Додаток

до Порядку та умов виплати надбавки

за особливий характер роботи

працівникам (крім державних службовців)

Служби зовнішньої розвідки України,

які обіймають посади, пов’язані

з безпосереднім виконанням завдань

із забезпечення кібербезпеки

та кіберзахисту

(пункт 2)

ПЕРЕЛІК

завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту та граничні розміри надбавки

№ з/п

Завдання із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Граничний розмір надбавки, відсотків посадового окладу (за відповідним званням)

1

Планування та організація кіберрозвідки, а саме діяльності, що здійснюється розвідувальними органами у кіберпросторі або з його використанням

30

2

Інформаційне (інформаційно-аналітичне) забезпечення розвідувальних заходів у кіберпросторі; інформаційна розробка та супроводження об’єктів розвідки; агентурне супроводження розвідувальних заходів у кіберпросторі

30

3

Впровадження та забезпечення надійного функціонування автоматизованих систем (технологічних систем, у тому числі інформаційної системи технічної розвідки), що підлягають кіберзахисту

30

4

Розробка технологій кіберрозвідки, що використовуються при здійсненні розвідувальних заходів у кіберпросторі

25

5

Безпосереднє проведення розвідувальних заходів у кіберпросторі

20

6

Супроводження та проведення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих системах (технологічних системах, у тому числі інформаційній системі технічної розвідки), що підлягають кіберзахисту

20

7

Організація та контроль виконання заходів з кібербезпеки та кіберзахисту

15

8

Впровадження та забезпечення надійного функціонування автоматизованих систем кібербезпеки та кіберзахисту

15

9

Виявлення та захист від кібератак, ліквідація їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем

15

10

Проектування, впровадження та експертиза комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, що підлягають кіберзахисту

15

11

Розроблення нормативних документів та нормативно-правових актів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту

10

12

Обмін інформацією про інциденти кібербезпеки між суб’єктами забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту у порядку, визначеному законодавством

5

13

Організація проведення аудиту інформаційної безпеки на об’єктах, що потребують кіберзахисту

5

Перший заступник начальника

Фінансово-економічного

управління

Служби зовнішньої розвідки

України

Д. Томко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.05.2019 — 2019 р., № 36, стор. 227, стаття 1301, код акта 94378/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -