<<
>>

ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 2 "Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року". Вищий спеціалізований суд. 2017

Документ актуальний на 06.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

08.09.2017  № 2

Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І., заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Червинської М.Є. та Кравченка С.І. про підсумки роботи судів щодо розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення у І півріччі 2017 року, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає про те, що робота судів у І півріччі 2017 року в цілому була спрямована на забезпечення ефективного здійснення права на судовий захист, покращення якості та доступності правосуддя.

Попри кадрові, фінансові, організаційні та інші складності в роботі, судам загальної юрисдикції в цілому вдавалося забезпечувати в розумні строки справедливий, якісний, належний розгляд переважної більшості справ, тобто упродовж звітного періоду робота судів щодо здійснення правосуддя виконувалась на належному рівні.

У І півріччі 2017 року до місцевих загальних судів надійшло 1 млн 364 тис. справ і матеріалів, що на 2,3 % більше порівняно з І півріччям 2016 року. Усього на розгляді у І півріччі 2017 року перебувало 1 млн 687 тис. справ і матеріалів. Розглянуто 1 млн 275 тис. справ і матеріалів, нерозглянутими залишились 24,4 % справ і матеріалів, що перебували у провадженні (412,1 тис.).

Середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду (відповідно до штатної чисельності) становило 56,3 справ і матеріалів, тобто навантаження в судах першої інстанції збільшилось на 2,4 % порівняно з І півріччям 2016 року (55 справ і матеріалів). При цьому з урахуванням фактично працюючих суддів такі показники значно більші, і кожен суд їх аналізував.

На розгляді апеляційних судів у І півріччі 2017 року перебувало 194 тис. справ і матеріалів, з них протягом звітного періоду надійшло 170,5 тис., що на 16,7 % більше порівняно з І півріччям 2016 року, розглянуто 165,2 тис. справ і матеріалів. Залишились нерозглянутими 28,7 тис., або 14,8 %.

Середньомісячне надходження на суддю апеляційного суду збільшилось та становило 19,5 справ і матеріалів, що на 16,8 % більше порівняно з І півріччям 2016 року (16,7 справ і матеріалів). При цьому з урахуванням фактично працюючих суддів апеляційних судів такі показники значно більші.

У І півріччі 2017 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшло майже 31,9 тис.

касаційних скарг, справ, заяв, клопотань, що на 17,7 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (І півріччя 2016 року - 38,7 тис., І півріччя 2015 року - 39 тис.). При цьому кількість працюючих суддів ВССУ також значно зменшилась: з 82 у I півріччі 2016 року до 63 на I півріччя 2017 року, а отже, навантаження значно зросло. Розглянуто 24,8 тис. справ і матеріалів, або 60 % тих, що перебували на розгляді. Залишок нерозглянутих справ і матеріалів становив 19,3 тис., або 40 % тих, що перебували на розгляді (у I півріччі 2016 року цей показник становив 12,9 тис., або 26,9 %), з них 3,3 тис. залишено без руху і надано строк для усунення недоліків.

Середньомісячне надходження на одного суддю судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у І півріччі 2017 року збільшилося і становило 148,5 касаційних скарг, справ та заяв, що на 12 % більше порівняно з І півріччям 2016 року (І півріччя 2016 року - 132,6, І півріччя 2015 року - 117,7).

Середньомісячне надходження на одного суддю судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ становило 33,6 справ і матеріалів, що на 5,3 % більше порівняно з І півріччям 2016 року (І півріччя 2016 року - 31,9, І півріччя 2015 року - 34).

У І півріччі 2017 року місцеві загальні суди розглянули понад 443 тис. справ і матеріалів цивільного судочинства, апеляційні суди переглянули 35,3 тис. судових рішень у цивільних справах; з них скасовано 41,6 % переглянутих судових рішень, змінено - 5,8 %.

Найбільша питома вага скасованих рішень, переглянутих в апеляційному порядку, у місцевих судах Вінницької (42 %), Кіровоградської (41,9 %), Чернівецької (41,4 %) та Житомирської (40,9 %) областей. Середній показник в Україні становить 34,6 %. Найменше від кількості переглянутих в апеляційному порядку скасовувались рішення у місцевих судах Волинської (28,4 %), Донецької (м. Маріуполь) (28,7 %) та Харківської (30 %) областей.

У провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у І півріччі 2017 року перебувало (з урахуванням витребуваних справ) 39,6 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань про визначення підсудності, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (з них 19,4 тис. касаційних скарг), надійшло 26,1 тис., що на 18,5 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (32,1 тис.). Розглянуто 16,2 тис. касаційних скарг у цивільних справах, залишок нерозглянутих становить 3,1 тис., з яких більшість залишено без руху для усунення недоліків (2 697).

У І півріччі 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував 1,5 тис. рішень, ухвалених місцевими загальними та апеляційними судами, що становить 11,2 % касаційних скарг, які надійшли на ці рішення (13,6 тис.), що на 7,1 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (18,3 %). Скасовано 298 процесуальних ухвал, або задоволено 10,1 % касаційних скарг, поданих до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на ці ухвали, що на 2,5 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (12,6 %).

Найбільше скасовано рішень (від кількості зареєстрованих касаційних проваджень за касаційними скаргами), що надійшли з Вінницької (14,1 %), Чернігівської (13,9 %), Луганської (13,1 %) і Кіровоградської (13 %) областей. Найменша кількість скасованих рішень в судах Миколаївської (8,7 %) та Черкаської (9,2 %) областей. Середній показник в Україні становить 11,8 % (І півріччя 2016 року - 19,4 %).

На розгляд Верховного Суду України у І півріччі 2017 року надійшло майже 1,3 тис. заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах, з них допущено до провадження та витребувано 195 справ. Усього у Верховному Суді України у зазначеному періоді перебувало на розгляді 200 ухвал Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у цивільних справах, розглянуто 173 ухвали, із них скасовано 110, або задоволено 8,5 % заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах, що надійшли до Верховного Суду України (1 298), або 0,4 % розглянутих ВССУ справ.

У звітному періоді місцеві загальні суди відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (КПК) та Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (КПК 1960 року) розглянули 438,8 тис. кримінальних справ (проваджень), з яких 617 кримінальних справ розглянуто відповідно до КПК 1960 року. Із постановленням вироку розглянуто 40,9 тис. кримінальних справ (проваджень), з них 40,7 тис. - відповідно до КПК. Із затвердженням угоди постановлено 8,8 тис. вироків, що становить 21,5 % розглянутих кримінальних проваджень із постановленням вироку.

Із порушенням строків, установлених КПК, місцевими загальними судами розглянуто 5,8 тис. матеріалів кримінального провадження.

Слід зазначити, що в режимі відеоконференції судове провадження здійснювалось місцевими загальними судами під час розгляду 4,9 тис. кримінальних проваджень, апеляційними судами - 1,4 тис. кримінальних проваджень. Суди присяжних розглянули 14 кримінальних проваджень.

В апеляційному порядку відповідно до КПК та КПК 1960 року переглянуто 24,6 тис. кримінальних справ (проваджень) за апеляційними скаргами, з них 12,2 тис. - за апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів.

Якість розгляду кримінальних справ у І півріччі 2017 року дещо покращилась. Так, апеляційними судами залишено без змін судові рішення щодо майже 13 тис. осіб, або 56,8 % осіб, стосовно яких переглядались судові рішення (І півріччя 2016 року - 53,4 %), щодо 8,1 тис. осіб, або 35,2 %, судові рішення скасовано (І півріччя 2016 року - 37 %) та стосовно 1,8 тис. осіб, або 8 %, - змінено.

Найбільша кількість осіб, стосовно яких скасовано вироки місцевих судів, від кількості осіб, щодо яких вироки переглянуто в апеляційному порядку, у місцевих судах Херсонської (52 %), Луганської (46,2 %) та Тернопільської (40,2 %) областей; найменша - у місцевих загальних судах Чернівецької (14,8 %) та Полтавської (16,7 %) областей. Середній показник в Україні становить 30,9 %.

Кількість клопотань про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції відповідно до статті 34 КПК у І півріччі 2017 року збільшилась на 2,8 тис., або на 63,8 %, та становила 7,2 тис. (у І півріччі 2016 року - 4,4 тис.), з них 6,1 тис. задоволено.

На розгляді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ упродовж І півріччя 2017 року перебувало 345 клопотань (подань) про направлення справ (кримінальних проваджень) з одного суду до іншого (надійшло 335), 334 з яких розглянуто.

У звітному періоді на розгляді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ знаходилось понад 8,6 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань та матеріалів кримінального провадження, надійшло 5,7 тис. (з них касаційних скарг - 4,2 тис.), що на 4,5 % менше порівняно з І півріччям 2016 року (9 тис.).

Розглянуто з урахуванням повернених майже 6,3 тис. справ і матеріалів у кримінальних справах (провадженнях), або 73 % тих, що перебували на розгляді. Нерозглянутими залишились 2,3 тис. справ і матеріалів.

Протягом І півріччя 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував і змінив судові рішення у кримінальних справах (провадженнях) щодо 545 осіб, з них скасовано і змінено вироки стосовно 233 осіб, або 36,2 % осіб, стосовно яких переглянуто вироки (скасовано вироки стосовно 186 осіб, або 28,9 % (I півріччя 2016 року - 412 осіб, або 35,2 %)).

Найбільше за результатами розгляду касаційних скарг скасовувались вироки місцевих загальних судів Чернівецької (58,3 %), Волинської (54,5 %), Харківської та Черкаської (по 50 %), Одеської (41,7 %) областей; найменше скасованих вироків у судах Миколаївської (11,8 %), Житомирської (15 %), Хмельницької (20,8 %) та Рівненської (22,2 %) областей. Слід зазначити, що у Тернопільській області скасованих вироків місцевих загальних судів не було. Середній показник в Україні становить 31,7 %.

Найбільший відсоток осіб, щодо яких за касаційними скаргами Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував вироки апеляційних судів, в Івано-Франківській (66,7 %), Херсонській (60 %), Волинській (50 %) та Чернігівській (40 %) областях; найменше таких осіб у Запорізькій (8,3 %), Житомирській, Миколаївській та Хмельницькій (по 14,3 %) областях і місті Києві (12,5 %). Водночас необхідно відмітити, що в апеляційних судах Луганської, Львівської, Одеської, Харківської, Чернівецької областей протягом І півріччя 2017 року не було жодного скасованого вироку. Середній показник в Україні становить 21,7 %.

Протягом I півріччя 2017 року Верховний Суд України переглянув 13 ухвал Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у кримінальних справах, із них скасував 2 ухвали з направленням справи до суду касаційної інстанції (1 повністю та 1 частково), що становить 0,9 % заяв про перегляд судових рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у кримінальних справах, які подано до Верховного Суду України (220); зазначені ухвали скасовано з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання).

З урахуванням навантаженості на суди, їх неукомплектованості незначна кількість судових помилок не є тим кричущим недоліком, який свідчив би про неналежну якість судочинства. Водночас будь-які судові помилки є неприпустимими та мають прискіпливо аналізуватися судом і передусім суддями, які їх допустили. Суд касаційної інстанції повинен вживати передбачених законом превентивних заходів для недопущення таких випадків у майбутньому.

Протягом звітного періоду Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, крім безпосереднього відправлення правосуддя, також здійснював інші повноваження, визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів», щодо формування правильної та однакової судової практики.

Так, з урахуванням обставин, пов’язаних з прийняттям нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у І півріччі 2017 року прийнято одну постанову пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік». Також для забезпечення єдності судової практики та надання методичної допомоги судам нижчого рівня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ підготував понад 20 інформаційних листів, узагальнень, аналізів судової практики у цивільних та кримінальних справах, зокрема, «Про деякі питання здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції судом присяжних», «Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов’язані з корупцією», «Про обрання неповнолітнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та забезпечення першочергового судового розгляду кримінальних проваджень стосовно цієї категорії осіб», «Про розгляд судами питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах», «Про деякі питання, пов’язані з відновленням втраченого провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО», «Про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України (стаття 257-1 ЦПК України)».

Усі зазначені документи розміщені на офіційному веб-сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та надіслані судам для врахування при відправленні правосуддя.

Під час розроблення рекомендаційних роз’яснень, узагальнень, аналізів, інформаційних листів з питань правильного та однакового застосування законодавства враховано думки провідних науковців, які беруть активну участь в роботі Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Крім того, члени Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2017 року надали 15 наукових висновків з окремих актуальних питань правозастосування, у тому числі стосовно розгляду конкретних справ.

Слід зазначити, що, незважаючи на об’єктивні та суб’єктивні обставини і ситуацію, яка склалася у зв’язку із судовою реформою, судові палати з розгляду цивільних і кримінальних справ за участю пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з метою забезпечення єдності судової практики розпочали роботу над кількома узагальненнями й аналізами судової практики з розгляду певних категорій справ, зокрема, «Про деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»; «Про судову практику розгляду спорів про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні»; «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», «Про застосування норм законодавства у кримінальних провадженнях щодо постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови».

Вони включені до Плану роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на II півріччя 2017 року, який доведено до відома апеляційних судів, які мали узгодити з ним свої плани роботи.

З урахуванням впливу якості законодавства на ефективність відправлення правосуддя Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом І півріччя 2017 року підготував 19 висновків з відповідними зауваженнями та пропозиціями до законопроектів, які стосуються судоустрою, статусу суддів, а також окремих положень матеріального та процесуального законодавства. Зокрема, значну роботу проведено щодо аналізу проекту Цивільного процесуального кодексу України та змін до Кримінального процесуального кодексу України, формування зауважень і рекомендацій до них. Слід зазначити, що більшість наданих пропозицій врахована Радою з питань судової реформи, в роботі якої брали активну участь судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Разом з тим пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає, що робота судів цивільної та кримінальної юрисдикцій потребує стабільності та підвищення ефективності.

Зокрема, зважаючи на певну обмеженість і винятковість процесуальних повноважень суду апеляційної інстанції у цивільних справах (наприклад, неможливість скасування рішень судів першої інстанції з направленням справ на новий судовий розгляд), суди першої інстанції іноді допускають зловживання, порушуючи норми процесуального законодавства, які неможливо виправити на стадії апеляційного провадження і які нерідко виправляються на стадії касаційного провадження, що призводить до створення суб’єктам права штучних перешкод на шляху ефективного судового захисту.

До того ж суди апеляційної інстанції не завжди виконують покладені на них процесуальними законами повноваження щодо виправлення помилок судів першої інстанції, вивчення й узагальнення судової практики та надання місцевим судам належної методичної допомоги в застосуванні законодавства. Як наслідок, такі помилки виправляються в суді касаційної інстанції, що призводить до перенавантаження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та суттєво відволікає суддів від виконання інших передбачених законом функцій і повноважень.

Останнім часом досить загрозливих масштабів набуває проблема кадрового забезпечення судів, яка суттєво впливає на своєчасність, ефективність судового захисту та навантаження на суддів.

У судах, де тривалий час багато посад суддів є вакантними або працюють судді, які не мають повноважень здійснювати правосуддя, знаходиться під загрозою можливість реалізації права людини на справедливий суд, а інколи і права на доступ до правосуддя (наприклад, в Яремчанському міському суді Івано-Франківської області, Жидачівському районному суді Львівської області, Карлівському та Лохвицькому районних судах Полтавської області, Радивилівському районному суді Рівненської області, Нововодолазькому районному суді Харківської області, Скадовському районному суді Херсонської області, Путильському районному суді Чернівецької області, Куликівському районному суді Чернігівської області). Така ситуація негативно впливає на оперативність і якість здійснення судочинства, штучно збільшує навантаження на інших працюючих суддів. Зволікання з вирішенням цієї проблеми неминуче призведе до збільшення кількості рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України, в яких може бути констатовано порушення розумних строків розгляду справи судом.

Не можна оминути увагою і таку особливо гостру проблему, як організація роботи судів у Донецькій та Луганській областях. Поряд з організаційними питаннями забезпечення здійснення судочинства продовжують існувати і проблемні аспекти недостатньої правової регламентації процесуальних питань, пов’язаних з відновленням матеріалів судових справ, які втрачено, виданням копій судових рішень у тих справах, які зберігалися в судах в районі проведення антитерористичної операції, в яких неможливо здійснювати правосуддя, або ж у судах, які знаходяться на тимчасово окупованій території, що негативно впливає на можливість виконання рішення суду.

Незважаючи на викладене, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ще недостатньо зробив для забезпечення однакового та правильного застосування законодавства й надання судам нижчого рівня методичної допомоги. У зв’язку з цим необхідно активізувати роботу судових палат та Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відповідному напрямі.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ наголошує на необхідності покращення стану відправлення правосуддя в судах, а також якості судових рішень, що ними ухвалюються, оскільки матеріали судової практики свідчать про окремі недоліки в роботі судів цивільної і кримінальної юрисдикцій, зниження рівня відповідальності деяких суддів за результати здійснення правосуддя, зокрема за недотримання процесуальних строків розгляду справ, що стало підставою для відповідних скарг і звернень.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ звертає увагу на необхідність вжиття судами цивільної і кримінальної юрисдикцій відповідних організаційних заходів для термінового розгляду судових справ, строки розгляду яких порушено, посилення контролю за дотриманням процесуальних строків розгляду справ суддями місцевих судів.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідь Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І., заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Червинської М.Є. та Кравченка С.І. про підсумки роботи судів щодо розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення у І півріччі 2017 року взяти до відома.

2. Судам цивільної та кримінальної юрисдикцій:

продовжувати здійснювати заходи, визначені постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»;

вивчати положення проекту Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким також пропонується внесення змін до низки законів України, у тому числі до Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого Верховною Радою України в першому читанні 20 червня 2017 року (реєстраційний номер 6232);

розробляти заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу суду шляхом висвітлення діяльності судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у засобах масової інформації, участі в семінарах, конференціях, круглих столах тощо; активно впроваджувати заходи, схвалені Комунікаційним комітетом системи правосуддя у Концепції прямих зв’язків судів з громадськістю.

3. Головам місцевих і апеляційних судів цивільної та кримінальної юрисдикцій:

сприяти забезпеченню права громадян на доступ до правосуддя, систематично проводити обговорення питань організації роботи судів та суддів;

посилити роботу з упровадження в діяльність відповідних судів міжнародних стандартів у сфері судочинства, захисту прав та свобод людини, активніше застосовувати в судових рішеннях практику Європейського суду з прав людини;

інформувати Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ про виконання цієї постанови.

Звернути особливу увагу голів апеляційних судів Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Житомирської областей (цивільна юрисдикція), голів апеляційних судів Херсонської, Луганської та Тернопільської областей (кримінальна юрисдикція) на якість здійснення судочинства.

4. Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

провести ряд круглих столів, семінарів, конференцій з актуальних питань правозастосування;

вживати заходів для забезпечення захисту незалежності суддів та запобігання втручанню в їх професійну діяльність;

звернутися до Президента України, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із проханням вжити невідкладних заходів щодо вирішення проблеми кадрового забезпечення судів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Голова Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Б.І. Гулько

Секретар пленуму,

суддя Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Д.Д. Луспеник

{Текст взято з сайту Вищого спеціалізованого суду України http://www.sc.gov.ua}

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий спеціалізований суд:

 1. Про розгляд справи за позовом Бондаренка В.О. до Наці... | від 05.04.2017 № 761/5328/16-ц. Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 3 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 12.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 11 "Про узагальнення практики розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та розгляду заяв про їх визнання і примусове виконання". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 13 "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 3 "Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 4 "Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 20. від 07.05.2014 № 10-644/0/4-14 "Про належне забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -