Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан "{ Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 853 ( 853-2009-п )від 12.08.2009 }" { Про тимчасове застосування Угоди додатково див. Постанову КМ N 1355 ( 1355-2009-п ) від 16.12.2009 }. Міжнародні суди. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан { Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 853 ( 853-2009-п )від 12.08.2009 } { Про тимчасове застосування Угоди додатково див. Постанову КМ N 1355 ( 1355-2009-п ) від 16.12.2009 } Генеральний секретар Яаап де Хооп Схеффер SG(2009)0317 2 квітня 2009 року Офіційний переклад Шановний пане Посол! Маю честь послатися на потребу в транзитному переміщенні територією України з метою полегшення наземного перевезення вантажів для забезпечення Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан, поважаючи суверенітет, територіальну цілісність і національне законодавство України; відзначаючи те, що Україна прийняла "Партнерство заради миру (Запрошення)" ( 950_015 ) - документ, ухвалений главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної Ради, що відбулося 10 січня 1994 р., та приєдналася до Рамкового документа "Партнерство заради миру" ( 950_001 ) 8 лютого 1994 р.; відзначаючи Хартію про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору ( 994_002 ), підписану в Мадриді 9 липня 1997 р.; відзначаючи те, що Україна є стороною Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил (УСЗС-ПЗМ)( 994_042 ) та Додаткового протоколу до неї ( 950_022 ), які вчинено в Брюсселі 19 червня 1995 р. та які набрали чинності для України 26 травня 2000 р., а також Подальшого додаткового протоколу до цієї Угоди ( 994_043 ), який учинено в Брюсселі 19 грудня 1997 р. та який набрав чинності для України 19 січня 2001 р.; відзначаючи Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України ( 950_005 ), який підписано в Києві 9 липня 2002 р.; ураховуючи Резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй N 1386 ( 995_952 ), яку Рада Безпеки ухвалила 20 грудня 2001 р. згідно з главою VII Статуту ООН ( 995_010 ) і якою сусідні держави та інші держави-члени закликаються надавати Міжнародним силам сприяння безпеці (МССБ) таку необхідну допомогу, стосовно якої може бути подано запит; бажаючи запровадити необхідні домовленості й процедури стосовно надання Державною адміністрацією залізничного транспорту України послуг для швидкого та безперешкодного транзитного переміщення територією України вантажів МССБ, які належать Організації Північноатлантичного договору (НАТО) ( 950_008 ), державам - членам НАТО й державам - нечленам НАТО, які надають сприяння, для забезпечення операції МССБ на території Ісламської Республіки Афганістан, маю честь від імені Організації Північноатлантичного договору ( 950_008 ) запропонувати підтвердити такі домовленості між Кабінетом Міністрів України та НАТО: 1. Для цілей цього листа: - "Операція МССБ" означає підтримку МССБ на території Ісламської Республіки Афганістан під командуванням і контролем НАТО відповідно до пункту 7 постановчої частини Резолюції РБ ООН N 1386 ( 995_952 ). - "НАТО" означає Організацію Північноатлантичного договору ( 950_008 ), зокрема її штаб верховного командування та будь-які міжнародні військові штаби, створені відповідно до Північноатлантичного договору. - "Персонал НАТО" означає військовий, цивільний та найманий за контрактом персонал, призначений або залучений або такий, що наймається НАТО, її державами-членами та державами - нечленами НАТО, які надають сприяння, що діють під керівництвом та контролем НАТО для забезпечення операції МССБ. - "Вантажовідправник" означає, разом чи окремо, НАТО, держави - члени НАТО й держави - нечлени НАТО, які надають сприяння, що виконуватимуть положення цього листа. - "Територія" означає територію України. - "Вантажоперевізник" означає суб'єкт господарювання, який за дорученням вантажовідправника та за його рахунок надає або організовує надання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортної експедиції. - "Вантаж МССБ" означає майно та матеріали, що транзитом перевозяться територією України з використанням послуг комерційних вантажоперевізників від імені НАТО, держав - членів НАТО та держав - нечленів НАТО, які надають сприяння, для забезпечення операції МССБ. - "Транзит" означає перевезення залізницями вантажу МССБ територією України для забезпечення операції МССБ. 2. Положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України ( 950_005 ) та положення цього листа застосовуватимуться до всіх вантажовідправників стосовно вантажу МССБ. 3. У разі необхідності для цілей цього листа й лише в межах території положення УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ) уважаються такими, що застосовуються між Україною та будь-якою(-якими) державою(-ми), що бере (беруть) участь в операції МССБ, у тому числі державами - нечленами НАТО, що надають сприяння, які беззастережно прийняли це положення та надіслали письмове повідомлення про це НАТО й Україні за умови згоди останньої. 4. Вантажі, визначені в додатку 1 до цього листа, не перевозитимуться територією України відповідно до положень цього листа. 5. Транзитне перевезення вантажів МССБ, не визначених у додатку 1 до цього листа, здійснюватиметься відповідно до законодавства України. 6. Зброя масового знищення, засоби її доставки, обладнання, компоненти, речовини та матеріали для її виготовлення не перевозитимуться територією України відповідно до положень цього листа. 7. Процедури транзитного перевезення небезпечних вантажів здійснюється з дотриманням викладених в законодавстві України правил перевезення небезпечних вантажів. 8. Транзит вантажів МССБ здійснюється без сплати мита, зборів та обов'язкових платежів України й без застосування будь-яких заборон чи обмежень економічного характеру. 9. Для полегшення практичних аспектів транзитного перевезення вантажів МССБ та гарантування їхнього швидкого та безперешкодного транзитного перевезення територією України Кабінет Міністрів України та НАТО визначили технічні контактні пункти, детальну інформацію про які наведено в додатку 2 до цього листа. 10. Транзитне перевезення вантажів МССБ виконується на підставі договорів, укладених між вантажоперевізником та Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Ці договори охоплюють положення, що регулюють: a) страхування вантажів МССБ від пов'язаних з перевезенням ризиків, у тому числі в разі завдання шкоди третій стороні та навколишньому природному середовищу; b) відшкодування збитків, спричинених під час транзитного перевезення вантажів МССБ; c) здійснення відшкодування збитків протягом шестимісячного строку; d) у разі потреби - супроводження та (або) охорону вантажів МССБ; e) у разі потреби - запити стосовно простеження місцезнаходження вантажу МССБ. 11. Вартість перевезення та послуг з перевезення транзитних вантажів МССБ територією України встановлюється відповідно до правил й тарифів Міжнародного залізничного транзитного тарифу (МТТ) ( 998_229 ) й тарифної політики залізниць України. 12. Без обмеження положень пункту 11 цього листа сума відшкодування за перевезення та супутні послуги не перевищує суми, що сплачують Збройні Сили України або інші державні структури України за аналогічне перевезення та супутні послуги. 13. Кабінет Міністрів України вживає всіх відповідних заходів, спрямованих на запобігання інцидентам під час транзитного перевезення вантажів МССБ територією, а також заходів, спрямованих на пом'якшення наслідків та визначення причин таких інцидентів, у межах своєї компетенції. 14. Комерційні питання, які виникають під час виконання положень цього листа, стосовно транзитного перевезення вантажів МССБ територією, вирішуються згідно з відповідними міжнародними угодами про перевезення залізничним транспортом і відповідними положеннями національного законодавства України. 15. Однак у разі виникнення будь-якого комерційного або некомерційного спору стосовно транзитного перевезення вантажів МССБ територією компетентні органи України поінформують Кабінет Міністрів України про такий спір й уживуть усіх можливих заходів згідно з національним законодавством України та положеннями цього листа для забезпечення швидкого та безперешкодного транзитного перевезення вантажів МССБ. 16. Положення цього листа жодним чином не впливають на чинні або майбутні угоди, сторонами яких є Україна, НАТО, держави - члени НАТО, держави - нечлени НАТО, які надають сприяння. 17. Додані до цього листа додатки є його невід'ємною частиною. 18. З метою виконання положень цього листа Кабінет Міністрів України та НАТО обмінюються необхідною інформацією, яка може також охоплювати інформацію з обмеженим доступом. Захист такої інформації здійснюється відповідно до положень Угоди про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору ( 950_002 ) від 13 березня 1995 р. 19. Будь-який спір стосовно тлумачення або застосування положень цього листа вирішуються виключно між Кабінетом Міністрів України та НАТО дипломатичними засобами. 20. За взаємною письмовою згодою Кабінету Міністрів України та Організації Північноатлантичного договору ( 950_008 ) до положень цього листа можуть уноситися зміни та доповнення, які є його невід'ємною частиною та набирають чинності після отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності. 21. Положення цього листа є погодженими та залишатимуться чинними впродовж тривалості операції МССБ відповідно до Резолюції РБ ООН N 1386 ( 995_952 ) та будь-якої(-яких) іншої(-их) відповідної(-их) Резолюції(-ій) Ради Безпеки ООН, або доки одна зі Сторін не повідомить письмово дипломатичними каналами іншій Стороні про припинення її дії. Таке припинення набере чинності через 30 днів після інформування про таке припинення. Маю честь запропонувати, щоб цей лист і Ваша відповідь, що підтверджує наведене вище розуміння, становили угоду, яка набере чинності в день, що настане після отримання останнього письмового повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою. З повагою (Підпис) Яап де Хооп Схеффер Додатки: 1. Категорії вантажів, які не перевозитимуться територією України відповідно до положень цього листа 2. Перевезення Його Високоповажності Главі Місії України при НАТО пану Ігорю Сагачу Додаток 1 Категорії вантажів, які не перевозитимуться територією України відповідно до положень цього листа Викладені нижче категорії вантажів, які охоплюють усі їхні підкатегорії, не перевозитимуться територією України відповідно до положень цього листа. Перевезення таких вантажів повинно здійснюватися згідно з відповідним законодавством України.------------------------------------------------------------------|3601 00 000 0 |Порох ||---------------------+------------------------------------------||3602 00 000 0 |Військові вибухові матеріали (за винятком || |пороху) ||---------------------+------------------------------------------||3603 00 |Підривні та детонуючі запали, ударні та || |детонуючі капсулі, засоби запалення, || |електродетонатори ||---------------------+------------------------------------------||3604 90 000 0 |Освітлювальні ракети, ракети, що || |викликають штучний дощ, ракети, які || |створюють димову заслону, та інші || |піротехнічні пристрої ||---------------------+------------------------------------------||8526 |Радіолокаційне та радіонавігаційне || |обладнання, радіообладнання для || |дистанційного керування зброєю та || |військовою технікою, керування персоналом ||---------------------+------------------------------------------||8710 00 000 0 |Танки та інші саморушні броньовані машини || |з озброєнням чи без нього та їхні || |частини(*) ||---------------------+------------------------------------------||8802 |Літальні апарати (гелікоптери та літаки); || |космічні літальні апарати (зокрема, || |супутники) і суборбітальні та космічні || |ракети-носії ||---------------------+------------------------------------------||8906 |Військові та рятувальні кораблі, допоміжні|| |військові кораблі, за винятком веслових || |човнів ||---------------------+------------------------------------------||9013 |Телескопічні приціли для зброї, перископи,|| |телескопи, виготовлені як частина машин, || |або інші оптичні прилади, що || |використовуються з озброєнням, якщо вони || |не змонтовані на зброю або не || |супроводжуються зброєю, на яку повинні || |бути змонтовані; лазерні приціли, що || |використовуються з озброєнням, якщо вони || |не змонтовані на зброю або не || |супроводжуються зброєю, на яку повинні || |бути змонтовані ||---------------------+------------------------------------------||9301 |Військова зброя, за винятком револьверів, || |пістолетів і зброї, зазначеної в позиції || |9307 Товарної номенклатури || |зовнішньоекономічної діяльності || |( n0001410-92 ) ||---------------------+------------------------------------------||9302 00 000 0 |Револьвери та пістолети, за винятком || |зазначених у позиції 9393 Товарної || |номенклатури зовнішньоекономічної || |діяльності ( n0001410-92 ) ||---------------------+------------------------------------------||9303 |Вогнепальні та інші пристрої, в яких || |використовуються заряди вибухової речовини||---------------------+------------------------------------------||9305 |Запасні частини(*) до техніки, визначеної || |в позиціях 9301-9303 ||---------------------+------------------------------------------||9306 |Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети й || |подібні військові пристрої та їхні || |частини, набої, снаряди, інші типи || |боєприпасів та їхні частини, зокрема дріб,|| |пижі й набої для гладкоствольної зброї та || |їхні частини |--------------------------------------------------------------------------------- (*) НАТО виходить з розуміння, що терміни "та їхні частини" і (або) "запасні частини" призначені лише для того, щоб вилучити такі частини з категорій, до яких вони належать і які є унікальними стосовно вилучених категорій. Отже, частини, які виправдано використовуються в конструкції невилучених категорій, не є самі по собі вилученими. Додаток 2 Перевезення 1. Перевезення вантажів до та з Афганістану транзитом українськими залізницями здійснюватиметься відповідно до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) ( 998_011 ) від 1 листопада 1951 р. в її чинній редакції та інших правил, які застосовуються у сфері перевезень залізничним транспортом в Україні. 2. Для здійснення перевезення вантажів МССБ залізницями України вантажоперевізник оформлюватиме накладну відповідно до вимог УМВС ( 998_011 ). 3. Оплата залізничного перевезення територією України здійснюється відповідно до тарифів, розрахованих на підставі Міжнародних залізничних транзитних тарифів (MTT) ( 998_229 ), та іншої тарифної політики залізниць України стосовно комерційних перевезень. 4. Кабінет Міністрів України погодив такі пункти пропуску через державний кордон України: з (до) Польщі: Володимир-Волинський/Хрубешув, Мостиська/Пшемисль; з (до) Російської Федерації: Зерново/Суземка, Красна Могила/Гуково. 5. За бажанням вантажовідправника (вантажоперевізника) вантажі МССБ за умови попереднього повідомлення Україні та прийнятності для неї також можуть перевозитися через інші пункти пропуску через державний кордон України за умови, що переміщення таких вантажів через вибраний пункт пропуску дозволено чинним законодавством України. 6. Використання радіочастотних засобів для контролю місцезнаходження вантажу дозволяється. 7. Технічними контактними пунктами Кабінету Міністрів України та НАТО для всіх перевезень вантажів МССБ територією України є: Кабінет Міністрів України Державна адміністрація залізничного транспорту України Київ-03680, вул. Тверська, 5 З питань планування перевезень залізничним транспортом: Телефон: 38 044 465-12-30, 38 044 465-12-31, 38 044 465-12-32 Телефакс: 38 044 465-12-36 Електронна пошта: osadcha@uz.gov.ua, cmsp1@lotus.uz.gov.ua, cmsp4@lotus.uz.gov.ua З питань організації перевезень територією України залізничним транспортом: Телефон: 38 044 465-01-05, 38 044 465-01-06 Телефакс: 38 044 465-01-06 Електронна пошта: gararuk@lotus.uz.gov.ua З питань умов перевезень залізничним транспортом: Телефон: 38 044 465-12-55 Телефакс: 38 044 465-12- 57 Електронна пошта: cmu@lotus.uz.gov.ua З питань тарифів залізничного транспорту: Телефон: 38 044 465-12-65 Телефакс: 38 044 0465-12-69 Електронна пошта: sanina@uz.gov.ua Штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Центр координації перевезень НАТО Поштова адреса: NATO/SHAPE Allied Movements Coordination Centre 7010 Mons, Belgium Телефон: +32-65-44-44-98 Телефакс: +32-65-44-30-49 Електронна пошта: amcc@shape.nato.int

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні суди:

 1. "Справа «Басенко проти України» (Заява № 24213/08)". Міжнародні суди. 2015 рікк
 2. "Справа «Устименко проти України» (Заява № 32053/13)". Міжнародні суди. 2015 рікк
 3. "УГОДА (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі у діяльності місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та відповідних фінансових зобов'язань". Міжнародні суди. 2014 рікк
 4. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан". Міжнародні суди. 2012 рікк
 5. Домовленість " Офіційний переклад"Цей документ підготовлено та погоджено відповідно до частини 5.1 Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 ( 950_024 ) (далі - Імплементаційна угода).. Міжнародні суди. 2011 рікк
 6. Спільна заява засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ " 15 квітня 2011 року"Ми, міністри закордонних справ, зустрілися сьогодні у Берліні в рамках засідання Комісії Україна-НАТО, щоб обговорити актуальні пріоритети співробітництва між Україною та НАТО.. Міжнародні суди. 2011 рікк
 7. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки й Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Південь"(м. Одеса, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Ерзурум, Турецька Республіка)". Міжнародні суди. 2010 рікк
 8. Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року "Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Україна, що іменуються надалі НАТО та Україна,"- підтверджуючи свою відданість положенням Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною ( 994_002 ) , яка була підписана у м. Мадрид 9 липня 1997 року, та закладеним у ній принципам;. Міжнародні суди. 2009 рікк
 9. Технічна угода про встановлення й технічне обслуговування системи обміну даними про повітряну обстановку, необхідної для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорщини та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних "сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між Командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорщина)"Дата підписання: 28.11.2008. Міжнародні суди. 2008 рікк
 10. СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД " Р Е Ш Е Н И Е" 16.12.2003 N 01-1/3-03. Міжнародні суди. 2003 рікк
 11. Угода про привілеї та імунітети Міжнародного кримінального суду "{ Про приєднання до Угоди із заявою додатково див. Закон N 254-V ( 254-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.499 }"Дата підписання: 10.09.2002. Міжнародні суди. 2002 рікк
 12. Визначення застереження про третейське судочинство в угодах "Узагальнення практики розгляду спорів Арбітражним судом при ТПП України дозволило виділити ряд проблем, пов'язаних з укладенням арбітражної угоди, і виявити найтиповіші помилки, яких припускаються українські підприємці при її укладенні."Арбітражна угода - наріжний камінь арбітражу. Без неї вирішення спору арбітражем неможливе. Оскільки така угода може бути укладена як на стадії підписання контракту, так і після виникнення суперечки, виділяють два основних її види. Перший - так зване "застереження про передачу". Це угода про передачу в арбітраж вже існуючого спору, що укладається сторонами після його виникнення. На цій стадії угода укладається рідко, оскільки після виникнення спору сторонам, як правило, важко про будь-що домовитися.. Міжнародні суди. 2000 рікк
 13. Римский статут международного уголовного суда* " Статус Статута см. ( 995_i40 )"__________ * Текст Римского статута, распространенного в качестве документа A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 года с изменениями на основе протоколов от 10 ноября 1998 года, 12 июля 1999 года, 30 ноября 1999 года, 8 мая 2000 года, 17 января 2001 года и 16 января 2002 года. Статут вступил в силу 1 июля 2002 года.. Міжнародні суди. 1998 рікк
 14. " Регламент по арбитражу и примирению Международного арбитражного суда Федеральной палаты экономики, (Венские правила)" (Принят 03.07.1991 Президиумом Федеральной палаты экономики Австрии). Міжнародні суди. 1991 рікк
 15. Регламент Лондонского Международного Третейского суда "{ Додатково див. Регламент LCIA ( 995_l24 ) від 27.11.97}"Если какое-либо соглашение, заявление или какая-либо ссылка предусматривают арбитражное разбирательство согласно Регламенту Лондонского Международного Третейского суда (LCIA), то считается, что Стороны согласились на проведение арбитражного разбирательства в соответствии со следующим Регламентом или такими изменениями к нему, вступающими в силу до начала арбитражного разбирательства, которые Третейский суд может внести.. Міжнародні суди. 1985 рікк
 16. Регламент Международного Суда ООН (1978 год) "Дата принятия: 14.04.78 г."Дата вступления в силу: 01.07.78 г.(1). Міжнародні суди. 1978 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -