Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

"УГОДА (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі у діяльності місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та відповідних фінансових зобов'язань". Міжнародні суди. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

15.12.201407.04.2015Дата набрання чинності для України:07.04.2015Офіс Генерального Секретаря НАТОSG(2014)048715 грудня 2014 рокуШановний пане Посол,Маю честь послатися на Спільну декларацію по Афганістану, прийняту на Саміті НАТО в Чикаго 2012 року, в якій Організація Північноатлантичного договору (НАТО) та Ісламська Республіка Афганістан (Афганістан) домовилися працювати разом для заснування у Афганістані після 2014 року нової, не бойової, тренувально-дорадчої місії під проводом НАТО. Звертаю Вашу увагу на резолюцію Ради Безпеки ООН № 2145 (2014), у якій вітається прийняття цієї декларації та відзначається рішення Уряду Афганістану та НАТО щодо продовження надання Альянсом тренувально-дорадчої допомоги у підготовці Афганських національних сил безпеки після 2014 року.У контексті Угоди між НАТО та Афганістаном про статус збройних сил, НАТО і Афганістан погоджуються з присутністю сил НАТО в Афганістані після 2014 року в якості небойової, тренувально-дорадчої місії під проводом НАТО та затверджують участь України як оперативного партнера. Ця місія буде мати назву «Рішуча підтримка».Передбачається, що основні зусилля місії будуть спрямовані на надання консультативно-дорадчої допомоги та підтримку діяльності національних міністерств та відомств безпеки. Дорадча допомога Афганським національним силам безпеки і оборони надаватиметься лише на рівні штабів армійських корпусів та еквівалентних їм установ поліції. За вимогою та відповідно до запрошення Уряду Афганістану, на тактичному рівні не бойова тренувально-дорадча допомога сил НАТО може бути надана Силам спеціальних операцій Афганістану.Також я хочу звернути Вашу увагу на рішення Північноатлантичної ради щодо попередньої прийнятності пропозиції України надати сили і засоби до складу місії «Рішуча підтримка», прийняте до завершення процедури укладення цієї Угоди. Беручи до уваги прийняття такого рішення, я також хочу підкреслити подальше визнання Північноатлантичною радою України в якості потенційного операційного партнера місії «Рішуча підтримка».Таким чином, ґрунтуючись на попередніх обговореннях і повідомленнях, а також на підставі укладення цієї Угоди, я з вдячністю приймаю пропозицію Уряду України направити до місії «Рішуча підтримка» максимум до 30 осіб персоналу. Виходжу з розуміння, що Уряд України має намір забезпечити участь у місії «Рішуча підтримка» протягом щонайменш шести (6) місяців, з можливістю продовження цього терміну.Принципи, що стосуються заснування, функцій, зобов'язань і статусу Місії «Рішуча підтримка», визначено в Угоді між Організацією Північноатлантичного договору та Ісламською Республікою Афганістан щодо статусу збройних сил НАТО і персоналу НАТО, що проводить взаємоузгоджені дії в Афганістані під керівництвом НАТО (далі - Угода про статус збройних сил), а також в документах оперативного планування НАТО. Зрозуміло, що Ваше остаточне рішення стосовно участі буде залежати від Вашого схвалення положень цих документів. Я прошу Вашої згоди стосовно того, щоб український національний персонал діяв відповідно до умов цих документів і будь-яких змін до них, прийнятих протягом всієї участі України у діяльності місії «Рішуча підтримка».Звертаємо Вашу увагу на те, що положення вищезгаданої Угоди про статус збройних сил передбачають участь сил і засобів України, наданих до складу місії «Рішуча підтримка», лише в операціях, які проводяться та координуються НАТО.Відповідно до положень Оперативного плану, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (ВГК ОЗС НАТО) уповноважений Північноатлантичною Радою проводити Місію «Рішуча підтримка»-1. ВГК ОЗС НАТО забезпечуватиме загальне стратегічне керівництво, оперативне управління та контроль після передачі йому відповідних повноважень країнами-контрибуторами. ВГК ОЗС НАТО делегує повноваження щодо оперативного управління силами Командувачу Об'єднаного командування збройних сил НАТО «Брюнссум» (Командувач ОК ЗС НАТО «Брюнссум»), який далі передасть ці повноваження Командувачу місії «Рішуча підтримка» (Командувач МРП). Командувач МРП, як оперативний командувач на театрі дій, буде здійснювати безпосереднє управління місією «Рішуча підтримка» та синхронізувати її діяльність з владними структурами Афганістану.__________-1 Реалізація підлягає схваленню Директивою ПАР з виконання.Посилаючись на Оперативний план ВГК ОЗС НАТО № 10312 і будь-яку наступну його редакцію з відповідними змінами, доповненнями або виключеннями, я прошу Вашої згоди, щоб національні контингенти та персонал, надані до складу місії «Рішуча підтримка», після прибуття в зону операції та визнання готовими до виконання визначених ним завдань, переходили під мінімальний оперативний контроль ВГК ОЗС НАТО та підпадали під дію санкціонованих НАТО правил застосування сили та зброї. Командувач МРП буде видавати накази національним контингентам та персоналу за встановленою ним схемою підпорядкування й буде застосовувати національні контингенти та персонал відповідно до їх спроможностей та беручи до уваги поради командира контингенту або відповідного представника. Держави, які не є членами НАТО, залишатимуть за собою національне командування власними контингентами та персоналом. У цьому зв'язку, я хотів би підкреслити важливість безперервності служби підрозділів у місії «Рішуча підтримка» та просив би Вашої згоди щоб український персонал не був виведений з району виконання завдань без попереднього повідомлення принаймні за 3 (три) місяці Командувача МРП, якщо не буде досягнуто інших домовленостей.Крім того, я прошу вас підтвердити, що відповідні посадові особи із складу національного персоналу вживатимуть необхідних заходів для підтримання належного рівня дисципліни українського персоналу, а також здійснюватимуть юрисдикцію стосовно будь-яких злочинів або дисциплінарних провин, які можуть бути вчинені українським персоналом.Обмін інформацією з обмеженим доступом НАТО між державами - членами НАТО та операційними партнерами здійснюватиметься згідно з чинними безпековими домовленостями, згоду на що надано НАТО та усіма державами-учасницями.Операційні партнери можуть звертатися з питаннями політичного характеру, пов'язаними з проведенням операції, до Генерального секретаря НАТО.Фінансові зобов'язання, пов'язані з участю Вашої країни у місії «Рішуча підтримка», виглядатимуть наступним чином:а. Україна несе відповідальність за перевезення українського персоналу, озброєння і військової техніки від визначеного пункту відправлення до необхідного місця розташування у зоні проведення операції та у зворотному напрямку, відповідно до узгодженого графіку ротації, без витрат з боку НАТО.b. Україна несе відповідальність за забезпечення українського персоналу в районі виконання завдань продовольством, місцями для проживання, пально-мастильними матеріалами та медичними послугами, а також іншими категоріями основного забезпечення, без витрат з боку НАТО. Також НАТО не повинно ані надавати, ані обслуговувати обладнання, необхідне для використання українським персоналом при виконанні завдань у складі місії.c. Україна продовжує нести відповідальність за виплату своєму персоналу, без витрат з боку НАТО, заробітної плати, спеціальних виплат, винагород, добових, утримання та інших виплат, які, як правило, виплачуються персоналу під час перебування в районі виконання завдань.d. Україна несе відповідальність за забезпечення українського персоналу, без витрат з боку НАТО, зброєю та іншим обкладанням, необхідним для виконання завдань місії.e. НАТО не здійснюватиме жодних виплат або компенсацій Україні за направлення українського персоналу до складу місії «Рішуча підтримка».f. Національне представництво в будь-якому штабі НАТО фінансуватиметься за рахунок України.g. Держави-члени НАТО та операційні партнери домовилися між собою про відмову від будь-яких претензій одна до одної та інших операційних партнерів стосовно відшкодування шкоди, заподіяної майну, що належить їм або перебуває у їх використанні, а також стосовно завдання ушкоджень персоналу, що входить до складу їх контингентів у місії «Рішуча підтримка». Укладаючи цю Угоду, Україна покладає на себе аналогічне зобов'язання.h. Операційні партнери, у тому числі Україна, та інші складові елементи місії «Рішуча підтримка» нестимуть відповідальність за претензіями стосовно відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок їх дій або бездіяльності, висунутих третіми сторонами від імені держави, на території якої цю шкоду було завдано. Усі позови, висунуті третьою стороною, розглядаються відповідно до процедур, визначених Командувачем місії «Рішуча підтримка», та направляються для вирішення до країни, яка несе відповідальність за завдання такої шкоди.Будь-які питання, які не згадуються у цьому листі, залишаються у сфері відповідальності Уряду України та не тягнутимуть за собою будь-якої відповідальності з боку НАТО або будь-якого з інших складових елементів місії «Рішуча підтримка».Усі питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом відповідних переговорів між НАТО і Україною. Оперативні питання щодо внеску України до складу місії «Рішуча підтримка», мають вирішуватися між Командувачем місії «Рішуча підтримка» та старшим представником українського національного персоналу або між відповідно визначеними ними представниками.Цю Угоду може бути доповнено шляхом укладення визначеними представниками НАТО та України відповідних виконавчих домовленостей.Маю честь запропонувати, щоб цей лист і Ваш лист-відповідь, що підтверджує згоду Вашого Уряду з викладеними умовами, становили Угоду, яка набере чинності з дати Вашого листа-відповіді.Щиро Ваш,Александер ВЕРШБОУЙого ВисокоповажностіПану Ігорю ДолговуПослу України в Королівстві Бельгія,Великому Герцогстві Люксембургта Демократичній Республіці Конго,Главі Місії України при НАТОБрюссельМіністр закордонних справ України7 квітня 2015 рокуШановний Пане Генеральний секретар,Маю честь підтвердити отримання Вашого листа від 15 грудня 2014 року SG30(2014)0487 такого змісту:«Шановний пане Посол,Маю честь послатися на Спільну декларацію по Афганістану, прийняту на Саміті НАТО в Чикаго 2012 року, в якій Організація Північноатлантичного договору (НАТО) та Ісламська Республіка Афганістан (Афганістан) домовилися працювати разом для заснування у Афганістані після 2014 року нової, не бойової, тренувально-дорадчої місії під проводом НАТО. Звертаю Вашу увагу на резолюцію Ради Безпеки ООН №№ 2145 (2014), у якій вітається прийняття цієї декларації та відзначається рішення Уряду Афганістану та НАТО щодо продовження надання Альянсом тренувально-дорадчої допомоги у підготовці Афганських національних сил безпеки після 2014 року.У контексті Угоди між НАТО та Афганістаном про статус збройних сил, НАТО і Афганістан погоджуються з присутністю сил НАТО в Афганістані після 2014 року в якості небойової, тренувально-дорадчої місії під проводом НАТО та затверджують участь України як оперативного партнера. Ця місія буде мати назву «Рішуча підтримка».Передбачається, що основні зусилля місії будуть спрямовані на надання консультативно-дорадчої допомоги та підтримку діяльності національних міністерств та відомств безпеки. Дорадча допомога Афганським національним силам безпеки і оборони надаватиметься лише на рівні штабів армійських корпусів та еквівалентних їм установ поліції. За вимогою та відповідно до запрошення Уряду Афганістану, на тактичному рівні не бойова тренувально-дорадча допомога сил НАТО може бути надана Силам спеціальних операцій Афганістану.Також я хочу звернути Вашу увагу на рішення Північноатлантичної ради щодо попередньої прийнятності пропозиції України надати сили і засоби до складу місії «Рішуча підтримка», прийняте до завершення процедури укладення цієї Угоди. Беручи до уваги прийняття такого рішення, я також хочу підкреслити подальше визнання Північноатлантичною радою України в якості потенційного операційного партнера місії «Рішуча підтримка».Таким чином, ґрунтуючись на попередніх обговореннях і повідомленнях, а також на підставі укладення цієї Угоди, я з вдячністю приймаю пропозицію Уряду України направити до місії «Рішуча підтримка» максимум до 30 осіб персоналу. Виходжу з розуміння, що Уряд України має намір забезпечити участь у місії «Рішуча підтримка» протягом щонайменш шести (6) місяців, з можливістю продовження цього терміну.Принципи, що стосуються заснування, функцій, зобов'язань і статусу Місії «Рішуча підтримка», визначено в Угоді між Організацією Північноатлантичного договору та Ісламською Республікою Афганістан щодо статусу збройних сил НАТО і персоналу НАТО, що проводить взаємоузгоджені дії в Афганістані під керівництвом НАТО (далі - Угода про статус збройних сил), а також в документах оперативного планування НАТО. Зрозуміло, що Ваше остаточне рішення стосовно участі буде залежати від Вашого схвалення положень цих документів. Я прошу Вашої згоди стосовно того, щоб український національний персонал діяв відповідно до умов цих документів і будь-яких змін до них, прийнятих протягом всієї участі України у діяльності місії «Рішуча підтримка».Звертаємо Вашу увагу на те, що положення вищезгаданої Угоди про статус збройних сил передбачають участь сил і засобів України, наданих до складу місії «Рішуча підтримка», лише в операціях, які проводяться та координуються НАТО.Відповідно до положень Оперативного плану, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (ВГК ОЗС НАТО) уповноважений Північноатлантичною Радою проводити Місію «Рішуча підтримка»-2. ВГК ОЗС НАТО забезпечуватиме загальне стратегічне керівництво, оперативне управління та контроль після передачі йому відповідних повноважень країнами-контрибуторами. ВГК ОЗС НАТО делегує повноваження щодо оперативного управління силами Командувачу Об'єднаного командування збройних сил НАТО «Брюнссум» (Командувач ОК ЗС НАТО «Брюнссум»), який далі передасть ці повноваження Командувачу місії «Рішуча підтримка» (Командувач МРП). Командувач МРП, як оперативний командувач на театрі дій, буде здійснювати безпосереднє управління місією «Рішуча підтримка» та синхронізувати її діяльність з владними структурами Афганістану.__________-2 Реалізація підлягає схваленню Директивою ПАР з виконання.Посилаючись на Оперативний план ВГК ОЗС НАТО № 10312 і будь-яку наступну його редакцію з відповідними змінами, доповненнями або виключеннями, я прошу Вашої згоди, щоб національні контингенти та персонал, надані до складу місії «Рішуча підтримка», після прибуття в зону операції та визнання готовими до виконання визначених ним завдань, переходили під мінімальний оперативний контроль ВГК ОЗС НАТО та підпадали під дію санкціонованих НАТО правил застосування сили та зброї. Командувач МРП буде видавати накази національним контингентам та персоналу за встановленою ним схемою підпорядкування й буде застосовувати національні контингенти та персонал відповідно до їх спроможностей та беручи до уваги поради командира контингенту або відповідного представника. Держави, які не є членами НАТО, залишатимуть за собою національне командування власними контингентами та персоналом. У цьому зв'язку, я хотів би підкреслити важливість безперервності служби підрозділів у місії «Рішуча підтримка» та просив би Вашої згоди щоб український персонал не був виведений з району виконання завдань без попереднього повідомлення принаймні за 3 (три) місяці Командувача МРП, якщо не буде досягнуто інших домовленостей.Крім того, я прошу вас підтвердити, що відповідні посадові особи із складу національного персоналу вживатимуть необхідних заходів для підтримання належного рівня дисципліни українського персоналу, а також здійснюватимуть юрисдикцію стосовно будь-яких злочинів або дисциплінарних провин, які можуть бути вчинені українським персоналом.Обмін інформацією з обмеженим доступом НАТО між державами - членами НАТО та операційними партнерами здійснюватиметься згідно з чинними безпековими домовленостями, згоду на що надано НАТО та усіма державами-учасницями.Операційні партнери можуть звертатися з питаннями політичного характеру, пов'язаними з проведенням операції, до Генерального секретаря НАТО.Фінансові зобов'язання, пов'язані з участю Вашої країни у місії «Рішуча підтримка», виглядатимуть наступним чином:а. Україна несе відповідальність за перевезення українського персоналу, озброєння і військової техніки від визначеного пункту відправлення до необхідного місця розташування у зоні проведення операції та у зворотному напрямку, відповідно до узгодженого графіку ротації, без витрат з боку НАТО.b. Україна несе відповідальність за забезпечення українського персоналу в районі виконання завдань продовольством, місцями для проживання, пально-мастильними матеріалами та медичними послугами, а також іншими категоріями основного забезпечення, без витрат з боку НАТО. Також НАТО не повинно ані надавати, ані обслуговувати обладнання, необхідне для використання українським персоналом при виконанні завдань у складі місії.c. Україна продовжує нести відповідальність за виплату своєму персоналу, без витрат з боку НАТО, заробітної плати, спеціальних виплат, винагород, добових, утримання та інших виплат, які, як правило, виплачуються персоналу під час перебування в районі виконання завдань.d. Україна несе відповідальність за забезпечення українського персоналу, без витрат з боку НАТО, зброєю та іншим обкладанням, необхідним для виконання завдань місії.e. НАТО не здійснюватиме жодних виплат або компенсацій Україні за направлення українського персоналу до складу місії «Рішуча підтримка».f. Національне представництво в будь-якому штабі НАТО фінансуватиметься за рахунок України.g. Держави - члени НАТО та операційні партнери домовилися між собою про відмову від будь-яких претензій одна до одної та інших операційних партнерів стосовно відшкодування шкоди, заподіяної майну, що належить їм або перебуває у їх використанні, а також стосовно завдання ушкоджень персоналу, що входить до складу їх контингентів у місії «Рішуча підтримка». Укладаючи цю Угоду, Україна покладає на себе аналогічне зобов'язання.h. Операційні партнери, у тому числі Україна, та інші складові елементи місії «Рішуча підтримка» нестимуть відповідальність за претензіями стосовно відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок їх дій або бездіяльності, висунутих третіми сторонами від імені держави, на території якої цю шкоду було завдано. Усі позови, висунуті третьою стороною, розглядаються відповідно до процедур, визначених Командувачем місії «Рішуча підтримка», та направляються для вирішення до країни, яка несе відповідальність за завдання такої шкоди.Будь-які питання, які не згадуються у цьому листі, залишаються у сфері відповідальності Уряду України та не тягнутимуть за собою будь-якої відповідальності з боку НАТО або будь-якого з інших складових елементів місії «Рішуча підтримка».Усі питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом відповідних переговорів між НАТО і Україною. Оперативні питання щодо внеску України до складу місії «Рішуча підтримка», мають вирішуватися між Командувачем місії «Рішуча підтримка» та старшим представником українського національного персоналу або між відповідно визначеними ними представниками.Цю Угоду може бути доповнено шляхом укладення визначеними представниками НАТО та України відповідних виконавчих домовленостей.Маю честь запропонувати, щоб цей лист і Ваш лист-відповідь, що підтверджує згоду Вашого Уряду з викладеними умовами, становили Угоду, яка набере чинності з дати Вашого листа-відповіді.Щиро Ваш,Александер Вершбоу».Маю честь повідомити Вам про прийнятність для Уряду України умов, викладених у Вашому листі, що разом із цією відповіддю становлять Угоду (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору щодо участі у діяльності місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та відповідних фінансових зобов'язань, яка набирає чинності з дати цього листа-відповіді.Щиро Ваш,Павло КЛІМКІНЙого ВисокоповажностіПану Йенсу СтолтенбергуГенеральному Секретарю НАТО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні суди:

 1. "Справа «Басенко проти України» (Заява № 24213/08)". Міжнародні суди. 2015 рікк
 2. "Справа «Устименко проти України» (Заява № 32053/13)". Міжнародні суди. 2015 рікк
 3. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан". Міжнародні суди. 2012 рікк
 4. Домовленість " Офіційний переклад"Цей документ підготовлено та погоджено відповідно до частини 5.1 Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 ( 950_024 ) (далі - Імплементаційна угода).. Міжнародні суди. 2011 рікк
 5. Спільна заява засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ " 15 квітня 2011 року"Ми, міністри закордонних справ, зустрілися сьогодні у Берліні в рамках засідання Комісії Україна-НАТО, щоб обговорити актуальні пріоритети співробітництва між Україною та НАТО.. Міжнародні суди. 2011 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки й Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Південь"(м. Одеса, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Ерзурум, Турецька Республіка)". Міжнародні суди. 2010 рікк
 7. Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року "Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Україна, що іменуються надалі НАТО та Україна,"- підтверджуючи свою відданість положенням Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною ( 994_002 ) , яка була підписана у м. Мадрид 9 липня 1997 року, та закладеним у ній принципам;. Міжнародні суди. 2009 рікк
 8. Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан "{ Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 853 ( 853-2009-п )від 12.08.2009 }" { Про тимчасове застосування Угоди додатково див. Постанову КМ N 1355 ( 1355-2009-п ) від 16.12.2009 }. Міжнародні суди. 2009 рікк
 9. Технічна угода про встановлення й технічне обслуговування системи обміну даними про повітряну обстановку, необхідної для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорщини та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних "сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між Командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорщина)"Дата підписання: 28.11.2008. Міжнародні суди. 2008 рікк
 10. СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД " Р Е Ш Е Н И Е" 16.12.2003 N 01-1/3-03. Міжнародні суди. 2003 рікк
 11. Угода про привілеї та імунітети Міжнародного кримінального суду "{ Про приєднання до Угоди із заявою додатково див. Закон N 254-V ( 254-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.499 }"Дата підписання: 10.09.2002. Міжнародні суди. 2002 рікк
 12. Визначення застереження про третейське судочинство в угодах "Узагальнення практики розгляду спорів Арбітражним судом при ТПП України дозволило виділити ряд проблем, пов'язаних з укладенням арбітражної угоди, і виявити найтиповіші помилки, яких припускаються українські підприємці при її укладенні."Арбітражна угода - наріжний камінь арбітражу. Без неї вирішення спору арбітражем неможливе. Оскільки така угода може бути укладена як на стадії підписання контракту, так і після виникнення суперечки, виділяють два основних її види. Перший - так зване "застереження про передачу". Це угода про передачу в арбітраж вже існуючого спору, що укладається сторонами після його виникнення. На цій стадії угода укладається рідко, оскільки після виникнення спору сторонам, як правило, важко про будь-що домовитися.. Міжнародні суди. 2000 рікк
 13. Римский статут международного уголовного суда* " Статус Статута см. ( 995_i40 )"__________ * Текст Римского статута, распространенного в качестве документа A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 года с изменениями на основе протоколов от 10 ноября 1998 года, 12 июля 1999 года, 30 ноября 1999 года, 8 мая 2000 года, 17 января 2001 года и 16 января 2002 года. Статут вступил в силу 1 июля 2002 года.. Міжнародні суди. 1998 рікк
 14. " Регламент по арбитражу и примирению Международного арбитражного суда Федеральной палаты экономики, (Венские правила)" (Принят 03.07.1991 Президиумом Федеральной палаты экономики Австрии). Міжнародні суди. 1991 рікк
 15. Регламент Лондонского Международного Третейского суда "{ Додатково див. Регламент LCIA ( 995_l24 ) від 27.11.97}"Если какое-либо соглашение, заявление или какая-либо ссылка предусматривают арбитражное разбирательство согласно Регламенту Лондонского Международного Третейского суда (LCIA), то считается, что Стороны согласились на проведение арбитражного разбирательства в соответствии со следующим Регламентом или такими изменениями к нему, вступающими в силу до начала арбитражного разбирательства, которые Третейский суд может внести.. Міжнародні суди. 1985 рікк
 16. Регламент Международного Суда ООН (1978 год) "Дата принятия: 14.04.78 г."Дата вступления в силу: 01.07.78 г.(1). Міжнародні суди. 1978 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -