<<

Лист-зобов'язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку " { Лист-зобов'язання ратифіковано Законом N 995-VI ( 995-17 ) від 18.02.2009 }" Офіційний переклад. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР). 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

            Лист-зобов'язання 
для підписки на акції зі збільшення капіталу
Чорноморського банку торгівлі та розвитку
{ Лист-зобов'язання ратифіковано Законом
N 995-VI ( 995-17 ) від 18.02.2009 }

Офіційний переклад
Цей Лист-зобов'язання повинен бути отриманий
10 травня 2008 року або раніше, щоб він уважався дійсним для
розміщення акцій, на які підписалися держави-члени, зі збільшення
статутного капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку.

Декларативна частина
Оскільки на позачерговому засіданні Ради керуючих,
проведеному в м. Салоніки 2 грудня 2007 року, Резолюцією N 88 було
затверджено "Стратегію збільшення капіталу" із супровідними
процедурами, які детально описано в затвердженому документі.
Оскільки відповідно до положень пункту 3 статті 4 "Угоди про
заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку" ( 998_003 )
Рада керуючих затвердила збільшення статутного капіталу банку на
суму, що дорівнює 2 млрд.СПЗ, з яких 1 млрд.СПЗ було вирішено
запропонувати державам-членам для підписки.
Оскільки протягом періоду з 10 грудня 2007 року до
10 травня 2008 року державам-членам пропонується надіслати на
адресу Банку листи-зобов'язання стосовно кількості акцій із
загальної частки, що становить 1 млрд.СПЗ, на які держави-члени
бажають підписатись.
Оскільки кожна держава-член має право підписатися на
кількість акцій, еквівалентну відсотку, який її частка становить у
статутному капіталі безпосередньо перед таким збільшенням.
Оскільки кожній державі-члену надано рівне право підписатися
на максимальну кількість акцій, яка дорівнює різниці між
330 000 акціями та кількістю акцій, якою відповідна держава-член
володіла безпосередньо перед збільшенням статутного капіталу.
Оскільки нинішнє розміщення акцій від збільшення капіталу
повинно бути здійснене відповідно до пункту 3 статті 5 "Угоди про
заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку" ( 998_003 ).
Оскільки будь-які питання, що можуть виникнути через надмірну
або недостатню підписку, залежно від випадку, будуть розглянуті
Радою керуючих так, як керуючі можуть уважати за доцільне.
Оскільки якщо будь-яка держава-член не надішле
Листа-зобов'язання Банкові до 10 травня 2008 року, то буде
вважатись, що відповідна держава-член скористалася положеннями
останнього речення пункту 3 статті 5 "Угоди про заснування
Чорноморського банку торгівлі та розвитку" ( 998_003 ), і, отже,
така держава-член вирішила не брати участі в збільшенні капіталу
Банку.
Оскільки будь-яка держава-член, яка підписується на
збільшення статутного капіталу Банку справді зобов'язується цим
документом прийняти умови пропозиції та дотримуватися графіка
здійснення виплат, викладеного в документі "Стратегія збільшення
капіталу", затвердженому резолюцією Ради керуючих від
2 грудня 2007 року N 88.
015498
31 липня 2008 року

УМОВИ ПІДПИСКИ
Цей документ є остаточним, безумовним та безвідкличним
підтвердженням підписки на збільшення статутного капіталу
Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР).
ПІДПИСКУ
здійснено за рахунок та від УКРАЇНИ
Україна підписується на 135 000 акцій капіталу Чорноморського
банку торгівлі та розвитку за закупівельною ціною однієї акції, що
дорівнює номінальній вартості й становить одну тисячу спеціальних
прав запозичення (1000 СПЗ), та погоджується сплатити сумарну
вартість підписки, яка становить 135 000 000 СПЗ, відповідно до
затвердженого графіка здійснення виплат.
За: Україну
Ім'я та посада: Богдан М.ДАНИЛИШИН, Міністр економіки України
Підпис: (Підпис)
Печатка (Печатка)
Дата: 15.07.2008

Прийнято на адресу та від імені
Чорноморського банку торгівлі та розвитку:
Президент: Хайретин Каплан
Підпис: (Підпис)
Печатка (Печатка)
Дата: 01.08.2008
(Підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.03.2009 — 2009 р., № 17, стор. 7, стаття 509, код акта 45941/2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР):

 1. Резолюція N 131 Правління Чорноморського банку торгівлі та розвитку " { Поправки прийнято Законом N 4290-VІ ( 4290-17 ) від 23.12.2011 }" Офіційний переклад. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР). 2011 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -