Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Резолюція N 131 Правління Чорноморського банку торгівлі та розвитку " { Поправки прийнято Законом N 4290-VІ ( 4290-17 ) від 23.12.2011 }" Офіційний переклад. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР). 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

             Резолюція N 131 

Правління Чорноморського банку торгівлі

та розвитку

{ Поправки прийнято Законом

N 4290-VІ ( 4290-17 ) від 23.12.2011 }

Офіційний переклад

Питання: прийняття проекту резолюції Правління стосовно

запропонованих поправок до Угоди про заснування ( 998_003 )

(євро).

Керуючі, узявши до уваги пропозиції, надані Правлінню

відповідно до Резолюції N 126, прийнятої на 8-му позачерговому

засіданні Правління 5 грудня 2010 року, та відповідно до

підпункту "а" пункту 2 статті 23, пункту 3 статті 24 та статті 54

Угоди ( 998_003 )

вирішують шляхом досягнення консенсусу:

Прийняти такі поправки до Угоди ( 998_003 ) (разом -

поправка):

- Пункт 1 статті 4 Угоди ( 998_003 ) цією Резолюцією змінено

для заміни малої літери "о" на велику літеру "О" в статті на

початку пункту й вставлення таких слів безпосередньо перед цим:

"Відповідно до підпункту "м" пункту 2 статті 23".

- Пункт 2 статті 23 Угоди ( 998_003 ) цією Резолюцією змінено

для зміни крапки (.) на крапку з комою (;) наприкінці

підпункту "л" пункту 2 статті 23 й вставлення такого нового

підпункту "м" безпосередньо після цього: "Змінювати одиницю обліку

Банку, повторно виражати весь акціонерний капітал Банку та

визначати кількість і номінальну вартість акцій, на які він

розподілений, як це може бути доцільно.".

- Пункт 3 статті 24 Угоди ( 998_003 ) цією Резолюцією змінено

для видалення слова "та" перед "(к)" і вставлення коми (,) замість

нього, а також додання слів "та (м)" перед словами "статті 23".

Доручити керівництву Банку невідкладно надати всім членам

зазначене в статті 54 Угоди ( 998_003 ) офіційне повідомлення, яке

засвідчує прийняття поправки відповідно до пункту 3 статті 24

Угоди та підтверджує, що Правління цим установлює, що поправка

набирає чинності для всіх членів Банку з дати (дата набрання

чинності), на яку Банк отримає офіційне підтвердження від кожного

керуючого того, що член, якого він (вона) представляє, виконав усі

процедури, які вважаються необхідними відповідно до його правової

системи стосовно поправки.

Що з дати набрання чинності включно (i) одиницею обліку Банку

є євро; (ii) весь акціонерний капітал Банку виражено в євро;

(iii) дозволений до випуску акціонерний капітал Банку є сумою, що

дорівнює трьом мільярдам, помноженим на курс обміну СПЗ/євро на

дату набрання чинності, як це зазначається МВФ (конверсійна

ставка), поділеним на три мільйони (3000000) акцій, номінальна

вартість яких дорівнює сумі дозволеного до випуску капіталу,

поділеній на три мільйони (3000000), а також (iv) усі невиконані

зобов'язання інвестиційного характеру членів за СПЗ стосовно

акцій, які підлягають сплаті й сплаті на вимогу, конвертуються та

закріплюються в євро за конверсійною ставкою.

Прийнято в м. Тирана, Албанія, 19 червня 2011 року на

13-му щорічному засіданні Правління.

(Печатка)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.01.2012 — 2012 р., № 4, стор. 140, стаття 143

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР):

 1. Лист-зобов'язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку " { Лист-зобов'язання ратифіковано Законом N 995-VI ( 995-17 ) від 18.02.2009 }" Офіційний переклад. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР). 2008 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -