<<
>>

Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020

Документ актуальний на 14.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

16 квітня 2020 року № 122

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 квітня 2020 р.

за № 380/34663

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі в Міноборони та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (далі - Адміністрація ДССТ) посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, а також порядок їх замовлення, отримання, обліку.

2. Підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знака та листів талонів є рішення (витяг з протоколу) комісій Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб), Адміністрації ДССТ, військових частин А0515, А0987, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань "Північ", "Південь", "Схід" та "Захід" (далі - оперативні командування) з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісії) або рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Після закінчення терміну дії листів талонів нові листи талонів видаються за заявами громадян за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку) як осіб, які брали участь у бойових діях.

3. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів видаються:

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу в Міноборони, військових частинах, військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях безпосереднього підпорядкування Міноборони, - структурним підрозділом служби персоналу апарату Міноборони;

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях, підпорядкованих Головнокомандувачу Збройних Сил України (крім військової частини А0987, командувань видів Збройних Сил України, Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (далі - Командування ДШВ)), - Кадровим центром Збройних Сил України;

військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту (далі - ДССТ), які проходять військову службу в ДССТ, - структурним підрозділом служби персоналу Адміністрації ДССТ;

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у військовій частині А0515, військових частинах, закладах, установах, підпорядкованих військовій частині А0515, - структурним підрозділом служби персоналу військової частини А0515;

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у військовій частині А0987, командуваннях видів Збройних Сил України, оперативних командуваннях, Командуванні ДШВ, управліннях повітряних командувань Повітряних Сил Збройних Сил України (далі - повітряні командування), органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях, які їм підпорядковані, - структурними підрозділами служби персоналу військової частини А0987, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, Командування ДШВ, управлінь повітряних командувань відповідно;

працівникам Збройних Сил України та ДССТ, особам, звільненим з військової служби (роботи), які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби (роботи) у Збройних Силах України та ДССТ, колишнім партизанам та підпільникам, особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті, - обласними та Київським міським військовими комісаріатами (обласними та Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) за місцем реєстрації таких осіб (перебування на військовому обліку);

особам, визначеним абзацом сьомим цього пункту, видача нових листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, після закінчення дії попередніх, здійснюється районними (районними у місті Києві, міськими) військовими комісаріатами (районними, районними у місті Києві, міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку).

4.

Громадянам інших держав, що перебували у складі колишнього СРСР, видаються посвідчення ветерана війни та відповідні нагрудні знаки у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну.

Таким громадянам посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів видаються обласними та Київським міським військовими комісаріатами (обласними та Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку) за умови, що вони набули право на отримання статусу учасника бойових дій під час проходження військової служби у Збройних Силах та не досягли пенсійного віку.

5. Під час заповнення посвідчення записи "ким видано", "прізвище, ім'я, по батькові" робляться без скорочень. Словами зазначаються дата видачі посвідчення, а також (на правому внутрішньому боці у правому верхньому куті) пункт і стаття Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до якого установлено статус. Підпис власника і його фотокартка скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу (військової частини) або його правонаступника, який видав посвідчення, і скріплюються печаткою.

6. Облік, зберігання, порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів визначаються Положенням про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302, та цією Інструкцією.

7. Посвідчення і нагрудні знаки вручаються особисто учасникам бойових дій або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

8. Організацію роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів, здійснення контролю за виконанням цієї роботи та її законністю забезпечують керівник структурного підрозділу служби персоналу апарату Міноборони, керівники структурних підрозділів служби персоналу Адміністрації ДССТ, військових частин А0515, А0987, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань, Командування ДШВ, повітряних командувань, начальник Кадрового центру Збройних Сил України, військові комісари обласних та Київського міського військових комісаріатів (військові комісари обласних та Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки).

9. Про видачу посвідчень (дублікатів посвідчень), нагрудних знаків та листів талонів учасникам бойових дій здійснюється запис у книзі персонального обліку військовослужбовців (інших осіб), яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (додаток 1).

10. У разі якщо в посвідчення учасника бойових дій або лист талонів внесено помилковий запис, за заявою особи, після отримання письмового підтвердження надання статусу учасника бойових дій, їй видається нове посвідчення або лист талонів, зіпсовані знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення, лист талонів.

11. Підставою для заміни посвідчення учасника бойових дій є рішення (витяг з протоколу) або завірені в установленому законодавством порядку їхні копії.

У разі відсутності підтверджень органами військового управління та архівними установами рішень про надання особі статусу учасника бойових дій питання підтвердження надання такого статусу приймається Комісією Міноборони. Зазначене оформлюється протоколом Комісії.

У разі якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним до використання або було втрачено (викрадено), за заявою особи (після отримання від неї письмових пояснень щодо обставин зіпсування, втрати (викрадення)) їй видається нове посвідчення, на якому у верхньому правому куті ставиться відмітка "Дублікат".

Новий лист талонів до нового посвідчення видається у разі повернення попереднього з видаленням тих талонів, які було використано для проїзду в минулі роки.

Непридатні до використання посвідчення та лист талонів вилучаються та знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення та лист талонів.

До заяви щодо втрати (викрадення) посвідчення учасника бойових додаються:

письмові пояснення особи щодо обставин втрати (викрадення) посвідчення;

довідка про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за фактом втрати (викрадення) посвідчення;

опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення;

копія непридатного до використання, втраченого (викраденого) посвідчення учасника бойових дій;

копія листа талонів до непридатного для використання, втраченого (викраденого) посвідчення учасника бойових дій;

непридатне до використання посвідчення учасника бойових дій;

лист талонів до непридатного для використання посвідчення учасника бойових дій;

копія паспорта.

У разі зміни прізвища, імені або по батькові чи зміни статі за заявою особи їй видається нове посвідчення та лист талонів, на якому у верхньому правому куті ставиться відмітка "Дублікат", попередні знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення та лист талонів.

Зазначене оформлюється протоколом Комісії, яка надавала статус учасника бойових дій.

Інформація стосовно таких осіб подається до внесення в Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про одруження (розлучення);

копія паспорта;

витяг з наказу (по особовому складу) про зміну особою прізвища, імені, по батькові або статі;

копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження (у разі зміни статі);

копія ідентифікаційного номера;

копія посвідчення учасника бойових дій;

копія листа талонів.

У разі втрати листів талонів нові листи талонів не видаються.

12. Відповідно до пункту 13-1 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302, у разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус, визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом, з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.

Уповноважений на видачу посвідчення орган самостійно або через обласні, Київський міський військові комісаріати (обласні, Київський міський територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) за місцем реєстрації особи (перебування на військовому обліку) або військові частини (за місцем проходження військової служби) повідомляє особу про прийняте відповідною Комісією рішення щодо позбавлення її статусу учасника бойових дій, організовує вилучення посвідчення учасника бойових дій та вручення завіреного витягу (копії витягу) з протоколу Комісії.

Вилучене посвідчення знищується, про що складається акт, який зберігається в установі.

У разі відмови особи повернути посвідчення учасника бойових дій уповноважений на видачу посвідчення орган чи обласні, Київський міський військові комісаріати (обласні, Київський міський територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), військові частини за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) особи публікує (публікують) оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність зазначеного посвідчення учасника бойових дій.

У разі якщо особу позбавлено статусу учасника бойових дій, наданого відповідно до пункту 19, 20 або 22 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", але вона має статус учасника бойових дій з інших підстав, передбачених вищезазначеною статтею, особі видається нове посвідчення учасника бойових дій без зазначення пункту 19, 20 або 22 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Непридатне до використання посвідчення вилучається та знищується, про що складається акт, який зберігається в установі.

13. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів проводиться за заявками керівників структурних підрозділів служби персоналу апарату Міноборони, військової частини А0515 та Адміністрації ДССТ відповідному органу Збройних Сил України один раз на рік до 01 листопада з коригуванням потреби до 01 червня наступного року.

14. Звіт про видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (додаток 2) подається структурними підрозділами служби персоналу видів Збройних Сил України, оперативних командувань, Командування ДШВ, військової частини А0987, повітряних командувань, обласними та Київським міським військовими комісаріатами (обласними та Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) до Кадрового центру Збройних Сил України до 15 січня та 15 липня щороку (станом на 01 січня та 01 липня відповідно).

Узагальнені відомості за Збройні Сили України подають до структурного підрозділу служби персоналу апарату Міноборони до 25 січня та 25 липня відповідно.

15. Загальний облік бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів за Міноборони та Збройні Сили України ведеться у структурному підрозділі служби персоналу апарату Міноборони, за ДССТ - в Адміністрації ДССТ.

16. Щороку до 10 січня проводиться інвентаризація посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів. Крім того, інвентаризація проводиться в разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі, а також в інших необхідних випадках за рішенням керівника установи.

Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія. Акти інвентаризації бланків зберігаються в справах установ, які мають право зберігати та видавати посвідчення.

Директор Департаменту

кадрової політики Міністерства

оборони України

О. Яцино


Додаток 1

до Інструкції про порядок видачі

в Міністерстві оборони України

посвідчень учасника бойових дій,

нагрудних знаків "Ветеран війни -

учасник бойових дій" та листів талонів

на право одержання проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 8)

КНИГА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ

військовослужбовців (інших осіб), яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

у _____________________________________________________

(установа, заклад, військова частина)

Лівий бік

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце служби (праці)

Підстава для видачі (номер, дата протоколу)

Серія, номер посвідчення

1

2

3

4

5

6

Правий бік

Підпис, дата отримання посвідчення

Серія, номер листа талонів

Термін дії листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

Підпис, дата отримання нагрудного знака

7

8

9

10

11


Додаток 2

до Інструкції про порядок видачі

в Міністерстві оборони України

посвідчень учасника бойових дій,

нагрудних знаків "Ветеран війни -

учасник бойових дій" та листів талонів

на право одержання проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 14)

_____________________________________________________

(найменування структурного підрозділу служби персоналу)

(станом на "___" ____________ 20__ року)

ЗВІТ

про видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

з/п

Учасники бойових дій

Загальна чисельність

Вручено

посвідчень

нагрудних знаків

листів талонів

1

2

3

4

5

6

1

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі, працівники Збройних Сил України

2

Інші особи, які перебувають на обліку у військових комісаріатах

3

УСЬОГО

Залишок бланків:

посвідчень учасника бойових дій _______

нагрудних знаків _______

листів талонів _________

Найменування посади

____________________________________________________

(військове звання, ім'я та прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.05.2020 — 2020 р., № 35, стор. 51, стаття 1171, код акта 98943/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 12.05.2020 № 147/619 "Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 01.06.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2020 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 13.04.2020 № 121 "Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 11.06.2020 № 192 "Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 14.05.2020 № 149 "Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 30.06.2020 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 21.05.2020 № 164 "Про внесення змін до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 24.06.2020 № 224 "Про внесення змін до Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -