<<
>>

Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 20.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2022  № 104/319

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2022 р.

за № 403/37739

Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Відповідно до пунктів 3, 5 частини четвертої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 грудня 2021 року № 1986-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки», пунктів 3, 4 частини другої статті 14 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та з метою врегулювання питань щодо оперативного заміщення під час воєнного стану вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Зміни до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 25 серпня 2021 року № 251/926, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1567/37189, що додаються.

2. Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

Міністр

освіти і науки України

С. Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України,

Міністерства освіти

і науки України

07 квітня 2022 року № 104/319

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2022 р.

за № 403/37739

ЗМІНИ

до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

1. У розділі I:

1) абзац третій пункту 1 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«У мирний час окремі військові посади у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО та ВЛ за рішенням Міністра оборони України можуть заміщуватися цивільними особами, які уклали трудовий договір з Міністерством оборони України, відповідно до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Міністерстві оборони України (додаток 1 до Указу Президента України від 05 травня 2020 року № 166 (в редакції Указу Президента України від 13 жовтня 2020 року № 431)), та Порядку заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 травня 2017 року № 292, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 747/30615.

Цивільні особи, які призначаються на військові посади у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО та ВЛ, мають відповідати вимогам до кандидатів на такі посади, визначеним у розділі II цього Порядку для військовослужбовців.».

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Під час переходу ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО, ВЛ на штат воєнного часу працівники, які заміщали посади військовослужбовців, що належать до посад науково-педагогічних працівників, звільняються. Зазначені посади комплектуються резервістами або військовозобов’язаними відповідно до вимог законодавства. Конкурс на заміщення вакантних посад військовослужбовцями у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО, ВЛ в умовах правового режиму воєнного стану не проводиться. Таке рішення приймають:

Міністр оборони України - щодо начальників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі - НУОУ), Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та їхніх заступників;

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України - щодо начальника Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (м. Київ) та його заступників;

Головнокомандувач Збройних Сил України - щодо начальників та заступників начальників інших ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО, начальника ВЛ;

начальники ВВНЗ, ВНП ЗВО, ректори ЗВО - щодо науково-педагогічних працівників ВВНЗ, ВНП ЗВО.

Військовослужбовці, які призначаються на вакантні посади, мають відповідати вимогам до кандидатів на такі посади, визначеним у розділі II цього Порядку.».

2. У розділі II:

1) пункти 3-5 викласти в такій редакції:

«3. Посади начальника військового університету, військової академії, військового інституту можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь, вчене (почесне) звання, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше десяти років, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій, або військовослужбовці, які мають ступінь магістра, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу штатно-посадової категорії не нижче «полковник» в органах військового управління, військових частинах (закладах, установах) не менше п’яти років.

4. Посаду начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі - НУОУ) може займати військовослужбовець, який має науковий ступінь, вчене (почесне) звання, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше десяти років, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій, або військовослужбовець вищого офіцерського складу, який має ступінь магістра, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій та досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (закладах, установах) не менше п’яти років.

5. Посади заступників начальника НУОУ, що належать до науково-педагогічних працівників, начальників інститутів у складі НУОУ можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь, вчене (почесне) звання, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше десяти років, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій, або військовослужбовці, які мають ступінь магістра, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу штатно-посадової категорії не нижче «полковник» в органах військового управління (закладах, установах) не менше трьох років.»;

2) пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-14 вважати відповідно пунктами 6-13.

3) пункти 7-10 викласти в такій редакції:

«7. Посади заступників начальників військового університету, військової академії, військового інституту, військового інституту у складі закладу вищої освіти (далі - ЗВО), що належать до науково-педагогічних працівників, можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь, вчене (почесне) звання, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше п’яти років, оперативний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій, або військовослужбовці, які мають ступінь магістра, оперативний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу штатно-посадової категорії не нижче «підполковник» в органах військового управління, військових частинах (закладах, установах) не менше трьох років.

8. Посаду начальника військового інституту у складі ЗВО може займати військовослужбовець, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, стратегічний рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше п’яти років, статус учасника бойових дій, або військовослужбовець, який має ступінь магістра, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу штатно-посадової категорії не нижче «полковник» в органах військового управління, військових частинах (закладах, установах) не менше п’яти років.

9. Посаду начальника факультету, факультету у складі військового навчального підрозділу ЗВО, їх заступників, що належать до науково-педагогічних працівників, можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, оперативний рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше трьох років, статус учасника бойових дій, або військовослужбовці, які мають ступінь магістра, оперативний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу штатно-посадової категорії не нижче «підполковник» в органах військового управління, військових частинах (закладах, установах) не менше трьох років.

10. Посаду начальника ЗФПВО може займати військовослужбовець, який має досвід проходження військової служби на посадах науково-педагогічних та/або педагогічних працівників не менше п’яти років, ступінь магістра, оперативний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій, або військовослужбовець, який має ступінь магістра, оперативний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу штатно-посадової категорії не нижче «підполковник» в органах військового управління, військових частинах (закладах, установах) не менше трьох років.»;

4) пункти 12-13 викласти в такій редакції:

«12. Посади начальника (завідувача) профільної кафедри, кафедри військової підготовки у складі ЗВО можуть займати військовослужбовці (цивільні особи), які мають науковий ступінь, та/або вчене (почесне) звання, відповідно до профілю кафедри, оперативний рівень військової освіти та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу штатно-посадової категорії не нижче «підполковник» в органах військового управління, військових частинах (закладах, установах) не менше трьох років.

13. Посади заступників начальників (завідувачів) кафедри військової підготовки - начальників навчальної частини у складі ЗВО можуть займати військовослужбовці (цивільні особи), які мають ступінь магістра, оперативний рівень військової освіти та досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу в органах військового управління або військових частинах не менше трьох років.».

Директор Департаменту

військової освіти і науки

Міністерства оборони України

В. Мірненко

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Міністерства освіти

і науки України

Н. Фурлет


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.04.2022 — 2022 р., № 31, стор. 138, стаття 1666, код акта 110839/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 19.03.2022 № 91 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -