<<
>>

Наказ Міноборони України від 08.01.2019 № 9 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства оборони України". Міноборони України. 2019

Документ актуальний на 09.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2019  № 9

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 лютого 2019 р.

за № 153/33124

Про затвердження Порядку здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства оборони України

Відповідно до пункту 6 Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2006 року № 812 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року № 469), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства оборони України, що додається.

2. Головному управлінню майна та ресурсів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

К. Ляпіна

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

08 січня 2019 року № 9

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 лютого 2019 р.

за № 153/33124

ПОРЯДОК

здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства оборони України

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає завдання, функції представництв Міністерства оборони України (далі - представництва) та механізм контролю за проведенням робіт з утилізації, а також виконанням виконавцями робіт з утилізації ракет і боєприпасів (далі - виконавці робіт) умов контрактів (договорів) з утилізації ракет і боєприпасів.

2. Під час здійснення контрольних функцій представництва керуються законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та цим Порядком.

3. У цьому Порядку терміни «боєприпаси, що підлягають утилізації», «передача боєприпасів на утилізацію», «продукти утилізації боєприпасів» вживаються в значеннях, наведених в Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2006 року № 812 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року № 469).

4. Підставою для здійснення представництвами контролю за проведенням робіт з утилізації боєприпасів (далі - роботи з утилізації) є наявність контракту (договору) про утилізацію боєприпасів (далі - договір) та письмового доручення начальника Управління військових представництв Міністерства оборони України (далі - Управління).

Доведення договорів, укладених на виконання робіт з утилізації, до представництв здійснює структурний підрозділ Головного управління майна та ресурсів, до завдань якого належать підготовка, організація та контроль за виконанням договорів (далі - відповідальний структурний підрозділ), через Управління.

Представництва відповідно до покладених на них завдань залучаються до заходів щодо визначення виконавцями робіт планового виходу продуктів утилізації боєприпасів (вторинна сировина), а також до погодження визначеного службою технічного контролю виконавців робіт фактичного виходу продуктів утилізації боєприпасів.

5. Під час проведення робіт з утилізації представництва контролюють:

повноту та своєчасність ведення виконавцем робіт обліку боєприпасів, що підлягають утилізації (в тому числі їх вибухопожежонебезпечних та інших елементів, утворених в результаті здійснення комплексу заходів, пов’язаних з передачею боєприпасів на утилізацію) (далі - боєприпаси), а також отриманих в процесі виконання договору продуктів утилізації боєприпасів;

своєчасність та правильність відпрацювання виконавцем робіт звітних документів, передбачених умовами договору, а також достовірність викладених у них даних;

дотримання виконавцем робіт вимог нормативних документів, технічної та технологічної документації (далі - НТД) під час проведення робіт з утилізації;

відповідність норм витрат затвердженій технологічній документації, їх доцільність та обґрунтованість;

правильність віднесення витрат виконавця робіт на собівартість робіт з утилізації за договором, а також правильність розрахунків витрат за статтями калькуляції відповідно до законодавства;

достовірність та своєчасність відпрацювання відомостей щодо фактичного виходу продуктів утилізації боєприпасів;

правильність та своєчасність оформлення актів про виконані роботи;

забезпечення виконавцем робіт належних умов зберігання боєприпасів та отриманих продуктів утилізації боєприпасів.

II. Обов’язки начальника представництва щодо контролю за проведенням робіт з утилізації боєприпасів

1. Начальник представництва забезпечує належну організацію своєчасного та якісного контролю за проведенням робіт з утилізації боєприпасів.

У разі виявлення порушень у проведенні робіт з утилізації боєприпасів, невідповідності форм звітних документів та внесених до них даних начальник представництва повертає їх виконавцю робіт, а також своєчасно інформує (доповідає) начальника(у) Головного управління майна та ресурсів та начальника(у) Управління про порушення виконавцем робіт умов виконання договору та виявлені недоліки.

2. Начальник представництва здійснює:

організацію контролю за виконанням умов договору виконавцем робіт відповідно до пунктів 4, 5 розділу I цього Порядку;

надання відповідальному структурному підрозділу висновку представництва щодо вартості робіт за договором;

погодження визначеного службою технічного контролю виконавців робіт фактичного виходу продуктів утилізації боєприпасів;

візування акта виконаних робіт та звітних документів, передбачених умовами договору.

У разі відсутності зауважень начальник представництва:

візує калькуляцію орієнтовних витрат та обґрунтування витрат за відповідними статтями калькуляції;

надає Головному управлінню майна та ресурсів попередній висновок щодо проекту орієнтовної ціни на виконання робіт з утилізації;

на підставі аналізу технологічного процесу погоджує відомості щодо орієнтовного виходу продуктів утилізації боєприпасів.

III. Порядок здійснення представництвом контрольних функцій

1. Під час підготовки договору до укладання начальник Управління на запит начальника Головного управління майна та ресурсів визначає представництво, яке залучатиметься для здійснення контрольних функцій, та видає йому письмове доручення.

2. До початку проведення робіт з утилізації боєприпасів визначене начальником Управління представництво вивчає можливості виконавця робіт виконувати роботи з перевіркою наявності:

власних або орендованих потужностей (виробничих площ, обладнання, НТД) з утилізації боєприпасів, що сертифіковані та атестовані відповідно до чинного законодавства;

умов, що дають змогу забезпечити належне зберігання боєприпасів та отриманих продуктів утилізації боєприпасів;

штатної (позаштатної) службової особи, яка забезпечує організацію заходів охорони та режиму;

оснащення приміщень для зберігання боєприпасів та отриманих під час виконання робіт з утилізації продуктів утилізації боєприпасів справними технічними засобами охорони, які убезпечують від розкрадання, втрат та псування;

режимних заходів на ділянках утилізації боєприпасів;

договору про повну матеріальну відповідальність з працівниками, які відповідатимуть за зберігання боєприпасів та продуктів утилізації боєприпасів;

наказу керівника про обмеження допуску персоналу виконавця робіт до виробничих приміщень, в яких виконуватимуться роботи з утилізації за договором, а також зберігатимуться боєприпаси та продукти утилізації боєприпасів;

кваліфікованого персоналу.

Про результати проведеної роботи начальник представництва письмово повідомляє начальника Головного управління майна та ресурсів.

3. Представництво здійснює контрольні функції у три етапи:

1) на першому етапі під час підготовки договору до укладання представництво залучається до розгляду, перевірки обґрунтувань витрат за відповідними статтями калькуляції й візування калькуляції собівартості робіт з утилізації (окремо на кожну номенклатуру боєприпасів) та надає висновок щодо визначення рівня орієнтовної ціни на виконання робіт з утилізації;

2) на другому етапі під час передачі боєприпасів на утилізацію згідно з укладеними договорами представництво контролює:

правильність оформлення акта прийому боєприпасів;

своєчасність переміщення прийнятих виконавцем робіт боєприпасів до сховища, забезпечення виконавцем робіт належних умов зберігання й охорони боєприпасів та продуктів утилізації боєприпасів;

правильність та своєчасність організації і ведення обліку боєприпасів виконавцем робіт (відповідно до кількості, номенклатури та категорії, зазначених у специфікації до договору та нарядах, виданих відповідними службами забезпечення Збройних Сил України), що здійснюється у відповідних прошнурованих та зареєстрованих книгах (журналах) обліку за найменуванням, кількістю та вагою (нетто, брутто).

У разі невідповідності фактичної кількості боєприпасів та їх номенклатури даним, зазначеним у специфікації до договору та нарядах, виданих відповідними службами забезпечення Збройних Сил України, представництво надає до Головного управління майна та ресурсів й Управління перелік боєприпасів, які відсутні.

З метою забезпечення виконавцем надійного зберігання боєприпасів та отриманих під час виконання робіт з утилізації продуктів утилізації боєприпасів представництво здійснює:

перевірку системи охорони і режиму роботи виконавця робіт;

перевірку організації виконавцем робіт обліку боєприпасів та продуктів утилізації боєприпасів;

3) на третьому етапі під час проведення робіт з утилізації представництво контролює:

дотримання виконавцем робіт вимог НТД під час проведення робіт з утилізації;

ведення виконавцем робіт своєчасного і повного обліку боєприпасів та продуктів утилізації боєприпасів у відповідних книгах (журналах) обліку;

забезпечення виконавцем робіт належних умов зберігання й охорони боєприпасів і продуктів утилізації боєприпасів;

повернення тари до військової частини, якщо її утилізація не передбачена умовами договору;

повернення продуктів утилізації боєприпасів відповідно до виданих нарядів та/або умов договору.

На цьому етапі представництво перевіряє:

повноту і своєчасність обліку боєприпасів, своєчасність відображення в обліку зміни їх технічного стану;

достовірність та своєчасність обліку даних про фактичний вихід продуктів утилізації боєприпасів.

Під час зберігання виконавцем робіт боєприпасів, тари й отриманих в результаті виконання робіт з утилізації продуктів утилізації боєприпасів перевіряється відповідність фактичної наявності зазначеного майна обліковим даним та забезпечення належних умов його зберігання.

У разі непридатності тари для подальшого її використання, транспортування та зберігання вона підлягає списанню відповідно до чинного законодавства.

Під час опрацювання акта про виконані роботи представництво контролює:

своєчасність відпрацювання виконавцем робіт акта про виконані роботи і додатків до нього та достовірність викладених у них відомостей;

перевірку фактичних витрат на утилізацію за статтями калькуляції, опрацювання обґрунтувань витрат до калькуляції (матеріальних, оплати праці тощо);

правильність віднесення витрат виконавця робіт на собівартість робіт за договором, правильність розрахунків витрат за статтями калькуляції;

достовірність відомостей щодо фактичного виходу продуктів утилізації боєприпасів, їх відповідність обліковим даним виконавця робіт.

За результатами перевірок начальник представництва надає до Головного управління майна та ресурсів висновок щодо фактичної ціни за виконані роботи з утилізації та за відсутності зауважень візує калькуляцію фактичних витрат та обґрунтування за статтями калькуляції.

Наприкінці третього етапу начальник представництва візує акт про виконані роботи та повідомляє начальника Головного управління майна та ресурсів і начальника Управління про його завершення.

Начальник

Головного управління

майна та ресурсів

полковник

О. Бікчантаєв


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2019 — 2019 р., № 17, стор. 109, стаття 597, код акта 93531/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 12.05.2020 № 147/619 "Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 01.06.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 13.04.2020 № 121 "Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 11.06.2020 № 192 "Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 14.05.2020 № 149 "Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 30.06.2020 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606". Міноборони України. 2020 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 21.05.2020 № 164 "Про внесення змін до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -