>>

Наказ Міноборони України від 09.01.2023 № 9/3/5 "Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, центру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності". Міноборони України. 2023

Документ актуальний на 15.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2023  № 9/3/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2023 р.

за № 148/39204

Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, центру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності

Відповідно до пункту 12 Положення про Національний орган з питань протимінної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1207 (зі змінами), та з метою впорядкування питань щодо здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, центру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, центру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності, що додається.

2. Начальнику Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

Міністр внутрішніх

справ України

Д.

Монастирський

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр з питань

реінтеграції тимчасово

окупованих територій України

І. Верещук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Міністерства з питань

реінтеграції тимчасово

окупованих територій України

09 січня 2023 року № 9/3/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2023 р.

за № 148/39204

ПОРЯДОК

здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, центру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, центру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування у сфері протимінної діяльності секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

секретаріат Національного органу з питань протимінної діяльності (далі - секретаріат Національного органу) - структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, керівник якого головує у Національному органі з питань протимінної діяльності;

суб’єкти координації - центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать центр протимінної діяльності, центр гуманітарного розмінування та центр соціально-гуманітарного реагування;

центр протимінної діяльності (далі - Центр ПМД) - бюджетна установа, яка належить до сфери управління Міністерства оборони України;

центр гуманітарного розмінування (далі - Центр ГР) - бюджетна установа, яка належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

центр соціально-гуманітарного реагування (далі - Центр СГР) - консультативно-дорадчий орган при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про протимінну діяльність в Україні».

3. Завданнями координації є:

розробка, узгодження і реалізація спільних заходів, спрямованих на забезпечення діяльності та впровадження схвалених рішень Національного органу з питань протимінної діяльності;

підготовка спільних пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері протимінної діяльності.

4. Координація секретаріатом Національного органу діяльності Центру ПМД, Центру ГР, та Центру СГР здійснюється через відповідні структурні підрозділи суб’єктів координації.

5. Координація може здійснюватися в наступних формах:

проведення спільних нарад;

здійснення спільних виїздів у регіони для проведення узгоджених дій, перевірок та надання допомоги суб’єктам протимінної діяльності;

взаємообмін інформаційно-аналітичними матеріалами щодо реалізації завдань та заходів у сфері протимінної діяльності;

розроблення проєктів нормативно-правових актів, підготовка листів інформаційного характеру і документів організаційного та методичного спрямування щодо реалізації завдань та заходів у сфері протимінної діяльності;

взаємне використання можливостей з підготовки і навчання фахівців з розмінування, організація та проведення спільних тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів з метою підвищення кваліфікації посадових осіб Центру ПМД, Центру ГР та Центру СГР.

За наявності підстав можуть проводитися інші узгоджені заходи в установленому законодавством порядку.

6. Вибір форм та періодичність здійснення заходів із координації визначається секретаріатом Національного органу узгоджених із іншими суб’єктами координації.

7. За взаємною згодою суб’єктів координації відповідні заходи можуть здійснюватися в режимі відеоконференцзв’язку або із застосуванням інших засобів комунікації, із додержанням вимог законодавства щодо захисту інформації.

II. Основні завдання секретаріату Національного органу та Центру ПМД, Центру ГР та Центру СГР.

1. Секретаріат Національного органу в межах компетенції:

узагальнює та аналізує інформаційно-аналітичні матеріали надані суб’єктами координації з метою розгляду на засіданнях Національного органу з питань протимінної діяльності;

інформує суб’єкти координації щодо виявлення проблемних питань у сфері протимінної діяльності та заходи, що пропонуються з метою їх усунення;

організовує здійснення координаційних заходів, відповідно до пунктів 5 та 6 розділу I цього Порядку;

узагальнює матеріали щодо потреби суб’єктів координації у міжнародній матеріально-технічній допомозі для розгляду та схвалення на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності та передачі їх до міжнародних організацій встановленим порядком.

2. Центр ПМД, Центр ГР та Центр СГР у межах компетенції, через суб’єкти координації:

надають інформаційно-аналітичні матеріали щодо своєї діяльності для узагальнення і аналізу секретаріатом Національного органу;

надають пропозиції і рекомендації з питань, що стосуються реалізації визначених ним завдань та повноважень у сфері протимінної діяльності і потребують врегулювання під час проведення координаційних заходів;

делегують своїх представників для участі у здійсненні координаційних заходів;

здійснюють інші заходи, передбачені законодавством.

III. Обмін інформацією

1. Обмін інформацією здійснюється суб’єктами координації за власною ініціативою або на виконання спільних узгоджених рішень, з метою наповнення інтерактивної карти забруднених територій, встановлення позитивних і негативних тенденцій у сфері протимінної діяльності, аналізу практики реалізації завдань та заходів у цій сфері, оцінки ефективності виконання спільних узгоджених заходів і визначення шляхів удосконалення цієї роботи, а також виявлення проблем, які потребують оперативного чи комплексного вирішення, форм їх розв’язання тощо.

IV. Контроль за виконанням спільних узгоджених заходів.

1. Контроль за виконанням узгоджених заходів здійснюється керівництвом суб’єктів координації, а загальний контроль - керівником центрального органу виконавчої влади, що головує у Національному органі з питань протимінної діяльності.

2. У разі невиконання або неповного виконання спільних узгоджених заходів об’єктивні причини, що призвели до цього можуть бути розглянуті на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності за ініціативою одного із суб’єктів координації.

Начальник Управління

екологічної безпеки

та протимінної діяльності

полковник

Р. Берегуля

Начальник Управління

взаємодії з Державною

службою України

з надзвичайних ситуацій

Міністерства внутрішніх

справ України

Ю. Корева

Директор Департаменту

кризового реагування

Міністерства з питань

реінтеграції тимчасово

окупованих

територій України

В. Гриценко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.02.2023 — 2023 р., № 13, стор. 163, стаття 824, код акта 116427/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 25.01.2023 № 44 "Про внесення Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2023 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 25.01.2023 № 45 "Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану". Міноборони України. 2023 рікк
 3. Наказ Міноборони України від 25.01.2023 № 44 "Про внесення Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2023 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 25.01.2023 № 45 "Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану". Міноборони України. 2023 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 04.01.2023 № 6 "Про внесення зміни до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України". Міноборони України. 2023 рікк
 6. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -