<<
>>

Наказ Міноборони України від 12.03.2019 № 109 "Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту". Міноборони України. 2019

Документ актуальний на 10.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2019  № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2019 р.
за № 352/33323

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до Законів України «Про Державну спеціальну службу транспорту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про жертви нацистських переслідувань», постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей» (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту, що додається.

2. Державній спеціальній службі транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С.

Полторак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніУ. Супрун

А. РеваО.О. ШубінР. ІллічовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
12 березня 2019 року № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2019 р.
за № 352/33323

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації в Державній спеціальній службі транспорту (далі - Держспецтрансслужба) направлення хворих на санаторно-курортне лікування та порядок відшкодування витрат, пов’язаних з проїздом на санаторно-курортне лікування.

2. Санаторно-курортне лікування здійснюється в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, інших санаторно-курортних закладах відповідно до вимог законодавства України.

3. Санаторно-курортне лікування хворих у Держспецтрансслужбі безпосередньо організовує структурний підрозділ в Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби.

4. Путівками до санаторно-курортних закладів (далі - путівка) з пільговою оплатою їх вартості або безкоштовно за наявності медичних показань та за відсутності протипоказань на підставі рішень санаторно-курортних відбіркових комісій (далі - СКВК) забезпечуються не більше одного разу на рік:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) і члени їх сімей. До таких членів сімей належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВВНЗ (ВНПЗВО)) за наявності медичних показань відповідно до висновку військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) після лікування в госпіталях;

особи з інвалідністю, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також дитина з інвалідністю та особа з інвалідністю з дитинства, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Належність до членів сім’ї підтверджується довідкою керівника підрозділу Держспецтрансслужби (кадрового органу);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», і члени їх сімей. До таких членів сімей належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним;

особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, осіб з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби (без права на лікування);

особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, які за станом здоров’я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ВЛК, для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі (без права на лікування). Особою, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно-курортного закладу, не може бути особа з інвалідністю I групи та особа, яка не досягла 16-річного віку;

особи з числа військовослужбовців Держспецтрансслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени їх сімей. До таких членів сімей належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним;

особи, зазначені в статтях 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

державні службовці та працівники Держспецтрансслужби.

Особи, зазначені в цьому пункті, повинні перебувати на обліку в підрозділах Держспецтрансслужби для отримання путівок. Для постановки на облік необхідно подати на ім’я голови СКВК:

для військовослужбовців - рапорт про потребу в санаторно-куротному лікуванні відповідно до медичних показань згідно з висновком лікаря медичного пункту на підставі результатів поглибленого медичного обстеження;

для інших осіб - заяву про потребу в санаторно-курортному лікуванні відповідно до медичних показань згідно з довідкою для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - довідка за формою № 070/о).

Рапорт (заява) розглядається на найближчому засіданні СКВК та у разі позитивного рішення особа ставиться на облік для отримання путівки.

Військовослужбовці, державні службовці та працівники забезпечуються путівками у період відпустки.

5. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають на це право згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», здійснюється відповідно до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854.

6. Забезпечення путівками осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», здійснюється відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187.

II. Порядок відбору та направлення хворих на санаторно-курортне лікування

1. Відбір хворих на санаторно-курортне лікування здійснюється СКВК, створеними у підрозділах Держспецтрансслужби згідно з переліком, який затверджується Головою Адміністрації Держспецтрансслужби.

2. Склад СКВК призначається кожного року наказом керівника відповідного підрозділу Держспецтрансслужби за поданням начальника медичної служби цього підрозділу та узгодженням з начальником структурного підрозділу в Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби. До складу СКВК входять не менше двох представників медичної служби, представник командування (штабу), представник фінансово-економічної служби та профспілкової організації. Головою СКВК призначається начальник медичної служби.

3. СКВК у своїй діяльності керується актами законодавства, які регламентують порядок санаторно-курортного лікування, у тому числі цією Інструкцією, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до санаторно-курортних закладів.

СКВК веде облік, здійснює розподіл та видачу путівок, розглядає та аналізує звернення громадян з питань санаторно-курортного лікування.

СКВК проводить розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування тільки осіб, які перебувають на її обліку, веде облік строку лікування цих осіб на підставі довідок санаторно-курортних закладів.

4. Рішення про надання путівки для санаторно-курортного лікування приймається на засіданні СКВК на підставі медичних показань, відсутності протипоказань і наявних документів та оформлюється протоколом.

5. У СКВК ведеться така документація:

книга обліку санаторно-курортних путівок;

протоколи засідань СКВК;

справа прибуткових та витратних документів (накладні, заявки тощо);

справа з листуванням щодо питань санаторно-курортного забезпечення;

справа нормативно-правової бази з питань санаторно-курортного забезпечення.

6. Забороняється направляти хворих до санаторно-курортних закладів без рішення СКВК. Хворі, які прибули до санаторно-курортних закладів без рішення СКВК, на санаторно-курортне лікування не приймаються.

7. Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, а також за особливого характеру їх служби, військовослужбовцям - особам з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій і прирівняним до них особам, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, путівки для санаторно-курортного лікування надаються першочергово.

III. Порядок отримання, розподілу та видачі путівок

1. Отримання та розподіл путівок здійснюються структурним підрозділом в Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу.

У разі самостійного придбання путівок особами, зазначеними у пункті 4 розділу I цієї Інструкції, без рішення СКВК їх вартість не відшкодовується.

2. СКВК підрозділів Держспецтрансслужби щороку на підставі рапортів (заяв) осіб, зазначених в пункті 4 розділу I цієї Інструкції, що перебувають на обліку в СКВК, складає заявку на путівки для осіб, які мають право, виявили бажання та потребують санаторно-курортного лікування, і подає її до структурного підрозділу в Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби, на наступний рік до 05 листопада поточного року. У виняткових випадках заявка на путівки подається за окремими зверненнями.

3. Структурний підрозділ в Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби, узагальнює заявки від СКВК відповідних підрозділів Держспецтрансслужби, аналізує їх та готує заявку на отримання путівок у двох примірниках, один з яких подає до Головного військово-медичного управління, структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, у віданні яких перебувають санаторно-курортні заклади, або до окремих санаторно-курортних закладів, інший, погоджений з керівником фінансово-економічної служби Адміністрації Держспецтрансслужби (щодо фінансового забезпечення путівок), залишається у справі СКВК.

4. Розподіл путівок для підрозділів Держспецтрансслужби здійснюється на підставі поданих заявок та отриманих путівок.

5. Отримані з Адміністрації Держспецтрансслужби путівки обліковуються в СКВК підрозділів Держспецтрансслужби у книзі обліку санаторно-курортних путівок.

6. Для отримання путівки необхідно подати до СКВК не пізніше ніж за два місяці до дати запланованого санаторно-курортного лікування (крім випадків продовження лікування відповідно до висновків ВЛК після лікування в госпіталях) такі документи:

1) для військовослужбовців та членів їх сімей:

рапорт на ім’я голови СКВК про необхідність отримання путівки (у межах визначеної відпустки) з визначенням дати (число, місяць) та строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу та кількісного складу членів сім’ї, що потребують санаторно-курортного лікування. Санаторно-курортний заклад відповідного профілю визначає СКВК з огляду на наявну можливість забезпечення путівками;

виписка з медичної книжки військовослужбовця з висновком лікаря про необхідність санаторно-курортного лікування (для членів сім’ї військовослужбовців - довідка за формою № 070/о із закладу охорони здоров’я за місцем проживання);

копія посвідчення, яке дає право на пільги (за наявності);

довідка керівника підрозділу Держспецтрансслужби (кадрового органу), що підтверджує родинний зв’язок з військовослужбовцем (у разі направлення до санаторно-курортного закладу члена його сім’ї);

2) для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», і членів їх сімей:

заява на ім’я голови СКВК про необхідність отримання путівки з визначенням дати (число, місяць) та строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу та кількісного складу членів сім’ї, що потребують санаторно-курортного лікування. Санаторно-курортний заклад відповідного профілю визначає СКВК з огляду на наявну можливість забезпечення путівками;

довідка за формою № 070/о із закладу охорони здоров’я за місцем проживання;

копія посвідчення, яке дає право на пільги;

довідка з Пенсійного фонду України або його територіального органу про отримання пенсії;

довідка, що підтверджує родинний зв’язок з ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особою, зазначеною у статтях 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (у разі направлення до санаторно-курортного закладу члена її сім’ї). Належність до членів сім’ї та вік дитини підтверджуються свідоцтвом про народження дитини (паспортом) та довідкою кадрового органу військової частини за місцем обліку;

довідка з місця роботи для осіб, які працюють, про те, що вони в поточному році за місцем роботи санаторно-курортними путівками з пільговою оплатою вартості або безкоштовно не забезпечувались (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом попереднього та поточного років);

3) для державних службовців та працівників Держспецтрансслужби:

заява на ім’я голови СКВК про необхідність отримання путівки з визначенням дати (число, місяць) та строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу, погоджена головою профспілкової організації. Санаторно-курортний заклад відповідного профілю визначає СКВК з огляду на наявну можливість забезпечення путівками;

довідка за формою № 070/о із закладу охорони здоров’я за місцем проживання.

7. На підставі поданих документів СКВК проводить остаточний відбір осіб та розподіл путівок у порядку черговості та з урахуванням пільг, передбачених законодавством для певних категорій осіб.

8. Після отримання путівки на підставі наданих медичних документів оформлюється санаторно-курортна карта за формою первинної облікової документації № 072/о «Санаторно-курортна карта № ___», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі - санаторно-курортна карта за формою № 072/о).

IV. Документи, які подаються особами в разі направлення їх до санаторно-курортних закладів

1. Документом, що дає право на розміщення хворого в санаторно-курортному закладі, є путівка, заповнена та засвідчена печаткою СКВК.

2. Крім путівки, особи, які прибувають до санаторно-курортного закладу, пред’являють:

військовослужбовці - службове посвідчення та паспорт, копію платіжного доручення на оплату путівки, медичну книжку з висновком СКВК або санаторно-курортну карту за формою № 072/о;

військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВВНЗ (ВНПЗВО) для продовження лікування в санаторно-курортних закладах відповідно до висновку ВЛК - військовий квиток, медичну книжку з висновком ВЛК, копію платіжного доручення на оплату путівки;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, зазначені у статтях 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», - паспорт, копію платіжного доручення на оплату путівки та санаторно-курортну карту за формою № 072/о;

члени сімей (крім дітей) - паспорт, санаторно-курортну карту за формою № 072/о, довідку керівника підрозділу Держспецтрансслужби (кадрового органу), що підтверджує родинний зв’язок з військовослужбовцем, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», копію платіжного доручення на оплату путівки;

для дітей - крім путівки, копію свідоцтва про народження, довідку, що підтверджує родинний зв’язок з військовослужбовцем, видану кадровим підрозділом Держспецтрансслужби, та довідку за формою первинної облікової документації № 076/о «Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно», а для дітей віком від 5 до 18 років, що прибули з батьками на відпочинок та оздоровлення (без санаторно-курортної путівки), - довідку за формою первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (із змінами), та довідку від лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри;

державні службовці та працівники Держспецтрансслужби - паспорт, санаторно-курортну карту за формою № 072/о та копію платіжного доручення на оплату путівки.

V. Порядок розрахунків за путівки

1. Закупівля та забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 4 розділу I цієї Інструкції, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, що виділяються з Державного бюджету України Міністерству оборони України за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту» на зазначені цілі. Вартість путівки визначається у розмірі її собівартості.

2. Путівками з оплатою 25 відсотків їх вартості забезпечуються:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів ВВНЗ (ВНПЗВО));

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

члени сімей осіб з числа військовослужбовців Держспецтрансслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

3. Путівками з оплатою 50 відсотків їх вартості забезпечуються:

члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів ВВНЗ (ВНПЗВО));

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів ВВНЗ (ВНПЗВО)). До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також дитина з інвалідністю та особа з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

члени сімей осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

4. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються путівками з пільговою оплатою вартості за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує три прожиткові мінімуми.

5. Безоплатними путівками забезпечуються:

військовослужбовці, у тому числі військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВВНЗ (ВНПЗВО), які направляються до санаторно-курортних закладів для продовження лікування відповідно до висновків ВЛК після лікування в госпіталях (лікарнях);

особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, які за станом здоров’я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ВЛК, для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі (без права на лікування);

військовослужбовці, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків, - щороку (із січня по грудень);

особи з інвалідністю, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», - щороку (із січня по грудень);

особи, зазначені в статтях 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», - щороку (із січня по грудень);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які проходять військову службу або працюють в Держспецтрансслужбі:

учасники бойових дій;

інваліди війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

учасники війни;

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», з них:

особи з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та особи з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, у разі направлення на санаторно-курортне лікування та особи, що їх супроводжують (без права на лікування). Осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи та осіб з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та особи з інвалідністю I групи;

учасники бойових дій - щороку (із січня по грудень);

учасники війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - один раз на два роки;

особи з числа військовослужбовців Держспецтрансслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово щороку (із січня по грудень).

6. Путівками з оплатою їх собівартості забезпечуються:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів ВВНЗ (ВНПЗВО)) та члени їх сімей, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми;

ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», які не отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та члени їх сімей;

військовослужбовці, які звільнені з Держспецтрансслужби та отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», але не мають права на пільгове санаторно-курортне лікування відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», та члени їх сімей;

повнолітні діти, у тому числі прийомні діти (старше 18 років), які перебувають на утриманні військовослужбовців та ветеранів військової служби, мають медичні показання для санаторно-курортного лікування та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчання у цих навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Факт навчання підтверджується довідкою з навчального закладу;

військовослужбовці, ветерани війни, ветерани військової служби, члени їх сімей, які використали протягом року своє право на пільгове санаторно-курортне лікування, але за висновком ВЛК потребують повторного направлення на санаторно-курортне лікування у поточному році;

члени сімей осіб з інвалідністю, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які не є ветеранами військової служби.

7. Державні службовці та працівники Держспецтрансслужби забезпечуються путівками на умовах, визначених колективними договорами між профспілковими організаціями та керівництвом підрозділів Держспецтрансслужби.

8. Оплата путівок здійснюється безпосередньо санаторно-курортним закладам кожним підрозділом Держспецтрансслужби окремо або централізовано через Адміністрацію Держспецтрансслужби з подальшою розсилкою їх до підрозділів Держспецтрансслужби.

Після оплати підрозділом Держспецтрансслужби вартості путівки хворі вносять до каси відповідного підрозділу Держспецтрансслужби часткову плату за путівку, визначену для окремих категорій осіб у пунктах 2, 3 цього розділу, й отримують копію платіжного доручення на оплату путівки та прибутковий ордер за часткову її оплату. Отримані кошти спрямовуються на оплату санаторно-курортних путівок.

9. У разі тимчасової відсутності на рахунку підрозділу Держспецтрансслужби коштів для оплати путівок можлива видача їх особам, зазначеним у пункті 4 розділу I цієї Інструкції, без попередньої оплати вартості путівок санаторно-курортним закладам на підставі рішення СКВК. У цьому разі оплата путівки здійснюється за собівартістю в санаторно-курортному закладі безпосередньо особою, яка прибула на лікування.

Після закінчення санаторно-курортного лікування повернення пільгової частини вартості путівки здійснюється підрозділом Держспецтрансслужби, де перебуває на обліку особа, зазначена в пункті 4 розділу I цієї Інструкції.

Для цього необхідно подати керівнику підрозділу Держспецтрансслужби разом з рапортом (заявою) про повернення пільгової частини вартості путівки (погодженим з головою СКВК, що видала путівку) копію оформленої путівки (зворотний талон до санаторно-курортної путівки), довідку про собівартість однієї доби перебування в санаторно-курортному закладі (на день сплати вартості путівки), квитанцію про сплату, документи, що підтверджують розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, копію посвідчення, яке дає право на пільги (за наявності).

10. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, які мають на це право, виплачується відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785 (із змінами).

11. У разі якщо особи, зазначені в пункті 4 розділу I цієї Інструкції, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

12. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторно-курортних закладах та продовженням строку лікування, не здійснюється.

VI. Відшкодування витрат, пов’язаних з проїздом на санаторно-курортне лікування

1. Відшкодування витрат, пов’язаних з проїздом на санаторно-курортне лікування, здійснюється відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Проїзні документи мають бути оформлені від місця проживання особи, яка має право на безкоштовний проїзд, до місця, обраного для лікування чи відпочинку, та у зворотному напрямку.

2. Відшкодування фактичних витрат на проїзд особі, яка має право на безкоштовний проїзд до санаторно-курортних закладів, здійснюється військовою частиною, де особа отримала санаторно-курортну путівку.

Для відшкодування вартості проїзду особа, яка має право на безкоштовний проїзд, надає такі документи:

заява на ім’я керівника підрозділу Держспецтрансслужби;

копія оформленої путівки (зворотний талон до санаторно-курортної путівки);

оригінали проїзних документів;

копія посвідчення, що підтверджує право на пільги;

копія сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання і довідка про склад сім’ї або зареєстрованих за місцем проживання осіб.

Підставою для відшкодування є наказ керівника підрозділу Держспецтрансслужби щодо відшкодування вартості проїзду особи, яка має право на безкоштовний проїзд.

3. Відшкодування витрат, пов’язаних з проїздом, здійснюється незалежно від підпорядкування санаторно-курортних закладів.

4. У разі якщо право на безкоштовний проїзд передбачено декількома нормативно-правовими актами, пільга надається за одним з нормативно-правових актів на вибір особи, яка має на це право. Відповідно до вибору визначається й оплата.

5. Відшкодування видатків на проїзд, передбачених цією Інструкцією, здійснюється відповідно до законодавства і в межах бюджетних призначень на відповідний рік, що виділяються з Державного бюджету України Міністерству оборони України на утримання Держспецтрансслужби.

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенантМ. Мальков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2019 — 2019 р., № 30, стор. 494, стаття 1086, код акта 94115/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 08.01.2019 № 9 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства оборони України". Міноборони України. 2019 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 23.01.2019 № 25 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року № 115". Міноборони України. 2019 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 07.02.2019 № 50 "Про затвердження Змін до Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв". Міноборони України. 2019 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 30.01.2019 № 34 "Про затвердження Порядку використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2019 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 04.03.2019 № 85 "Про внесення зміни до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2019 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 20.02.2019 № 70 "Про внесення змін до Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)". Міноборони України. 2019 рікк
 20. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -