<<
>>

Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020

Документ актуальний на 25.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2020  № 56

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2020 р.

за № 240/34523

Про питання військової стандартизації

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів» та з метою забезпечення нормативно-правового регулювання відносин у сфері військової стандартизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про військову стандартизацію;

Порядок розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів.

2. Покласти на Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації виконання функцій органу військової стандартизації.

3. Управлінню стандартизації, кодифікації та каталогізації забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

А. Загороднюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр культури, молоді та спорту України

Голова Національної поліції України

Начальник Управління

державної охорони України

полковник

Голова Служби зовнішньої розвідки України

Перший заступник

Голови Служби безпеки України

Командувач Національної гвардії України

генерал-лейтенант

В.о. Голови

Державного косміческого агентства України

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Голова Державної прикордонної служби України

Перший заступник Міністра у справах ветеранів,

тимчасово окупованих територій та внутрішньо

переміщених осіб України

Міністр соціальної політики України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр освіти і науки України

Міністр інфраструктури України

Міністр енергетики та захисту довкілля України

Міністр внутрішніх справ України

Т.в.о.

Міністра закордонних справ України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Т.в.о. Голови

Державної регуляторної служби України

В. Бородянський

І. Клименко

С. Рудь

В. Євдокимов

Д. Нескоромний

М. Балан

В. Міхеєв

М. Соколюк

В. Петров

С. Дейнеко

А. Колумбет

Ю. Соколовська

Т. Милованов

З. Скалецька

Г. Новосад

В. Криклій

О. Оржель

А. Аваков

В. Боднар

М. Чечоткін

О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

24 лютого 2020 року № 56

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2020 р.

за № 240/34523

ПОЛОЖЕННЯ

про військову стандартизацію

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні засади діяльності у сфері військової стандартизації.

2. Це Положення розповсюджується на всі складові сектору безпеки і оборони, відповідно до Закону України «Про національну безпеку України», за винятком Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та громадян і громадських об’єднань, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України.

3. Дія цього Положення не поширюється на національні стандарти та кодекси усталеної практики, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, стандарти внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, стандарти колективної та індивідуальної підготовки, стандарти освітньої діяльності та вищої освіти, стандарти медичної допомоги.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

взаємозамінність (interchangeability) - спроможність одного продукту, процесу чи послуги бути використаним замість іншого з метою задоволення тих самих вимог;

взаємосумісність (interoperability) - спроможність до спільних узгоджених, ефективних та результативних дій з метою досягнення тактичних, оперативних та стратегічних цілей у сфері оборони;

виконавець робіт із військової стандартизації - суб’єкт військової стандартизації, який за дорученням або згідно з укладеним договором здійснює роботи з розроблення, перевіряння, переглядання військових стандартів і внесення змін до них (запровадження стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави - члена НАТО)) та надання пропозицій щодо їх скасування. До виконавців робіт із військової стандартизації можуть належати структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, безпосередньо їм підпорядкованих, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів військового управління, безпосередньо їм підпорядкованих, центральних та інших органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, організації з військової стандартизації, підприємства, установи та організації всіх форм власності, які виконують роботи та надають послуги для потреб оборони;

замовник робіт із військової стандартизації - суб’єкт військової стандартизації, який замовляє роботи з розроблення, перевіряння, переглядання військових стандартів і змін до них (запровадження стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави - члена НАТО)), видає відповідне доручення чи укладає договір, контролює хід виконання робіт, приймає завершені роботи та схвалює їх для прийняття органом військової стандартизації. До замовників робіт із військової стандартизації належать Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, органи військового управління, безпосередньо їм підпорядковані, інші утворені відповідно до законів України військові формування, органи військового управління, безпосередньо їм підпорядковані, центральні та інші органи виконавчої влади, правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями або їх структурні підрозділи;

запровадження стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави - члена НАТО) - комплекс заходів, що включає вивчення та прийняття рішення про застосування у секторі безпеки і оборони положень (норм, вимог) стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави - члена НАТО), прийняття до прямого застосування або розроблення на основі стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави - члена НАТО) відповідного акта законодавства чи документа з військової стандартизації (внесення відповідних змін та/чи доповнень до чинних документів), надання йому чинності в установленому порядку, застосування розробленого документа в діяльності складових сектору безпеки і оборони України;

міжвідомча робоча група - тимчасовий робочий орган, який створюється для розроблення військового стандарту, сфера застосування якого відноситься до компетенції двох чи більше складових сектору безпеки і оборони;

організація з військової стандартизації - установа (у тому числі наукова (науково-дослідна)), організація, заклад вищої освіти складових сектору безпеки і оборони, на які покладено завдання щодо розроблення військових стандартів;

предмет постачання - військове майно (майно) сил оборони (за винятком нерухомого майна), до якого належать вироби, складові частини виробів, інструменти, приладдя, матеріали, комплекси, інформаційні (автоматизовані) системи, програмні засоби, що є об’єктами самостійного постачання;

робоча група - тимчасовий робочий орган, який створюється для розроблення військового стандарту, сфера застосування якого відноситься до компетенції декількох структурних підрозділів однієї складової сектору безпеки і оборони;

стандарт підготовки - нормативний документ, який визначає послідовність досягнення органами військового управління (штабами, військовими частинами, підрозділами, кораблями, військовослужбовцями) оперативних (бойових, спеціальних, індивідуальних) спроможностей до виконання конкретних завдань та визначає критерії їх оцінки. Стандарти підготовки поділяються на стандарти індивідуальної (базової загальновійськової, фахової) підготовки та колективної підготовки. Стандарти підготовки є обов’язковими до застосування;

сумісність (compatibility) - придатність продукції, процесів чи послуг для спільного використання у визначених умовах з метою задоволення відповідних вимог та без спричинення неприйнятних взаємодій;

уніфікованість (commonality) - рівень стандартизації, який досягається, коли використовуються однакові доктрини, процедури чи продукція.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України «Про національну безпеку України», «Про оборону України», «Про державне оборонне замовлення», «Про стандартизацію» та інших нормативно-правових актах України.

5. Метою військової стандартизації є:

досягнення, підтримання та удосконалення взаємосумісності Збройних Сил України та інших складових сил оборони зі збройними силами НАТО та держав - членів НАТО;

сумісність, взаємозамінність та уніфікованість об’єктів стандартизації;

єдина гармонізована термінологія у секторі безпеки і оборони;

досягнення максимальної економії всіх видів ресурсів, які використовуються для забезпечення діяльності складових сил оборони;

забезпечення безпеки і здоров’я цивільного населення та особового складу військ (сил, частин, підрозділів) складових сил оборони;

збереження довкілля.

6. Діяльність з військової стандартизації ґрунтується на застосуванні таких принципів:

всеосяжного та системного підходу;

забезпечення участі всіх заінтересованих складових сектору безпеки і оборони в розробленні військових стандартів;

відкритості та прозорості діяльності з військової стандартизації;

пріоритетного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики;

пріоритетності запровадження стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав - членів НАТО як військових стандартів;

участі в стандартизації НАТО;

добровільного застосування військових стандартів, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами;

відповідності військових стандартів законодавству України;

адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння запровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції оборонного призначення вітчизняних виробників;

доступності військових стандартів, а також інформації про них для користувачів;

застосування сучасних інформаційних технологій для інформаційного забезпечення всіх заінтересованих сторін.

7. Залежно від об’єкта стандартизації військову стандартизацію розрізняють як оперативну, адміністративну та матеріальну.

Об’єктами оперативної стандартизації є правила, процедури, функції, методи, діяльність та її результати у сферах планування, підготовки (за винятком стандартів колективної та індивідуальної підготовки), повсякденної діяльності, застосування військ (сил), управління військами (силами), взаємосумісності підрозділів, безпеки і здоров’я цивільного населення, особового складу та довкілля.

Об’єктами адміністративної стандартизації є термінологія, управління документацією, фінансові, кадрові та інші питання, які не охоплюються оперативною та матеріальною стандартизацією.

Об’єктами матеріальної стандартизації є озброєння, військова та спеціальна техніка, інші предмети постачання, вимоги до яких встановленні стандартами НАТО (стандартами у сфері оборони держав - членів НАТО) або мають гриф обмеження доступу.

8. Основними типами документів з військової стандартизації є:

військові стандарти;

військові словники, довідники, каталоги, переліки.

9. Військові стандарти приймаються державною мовою, або за потреби, однією з офіційних мов НАТО.

II. Суб’єкти військової стандартизації

1. До суб’єктів військової стандартизації відносяться:

орган військової стандартизації;

Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, органи військового управління, безпосередньо їм підпорядковані, інші утворені відповідно до законів України військові формування, органи військового управління безпосередньо їм підпорядковані, центральні та інші органи виконавчої влади, правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями або їх структурні підрозділи;

організації з військової стандартизації;

підприємства, установи та організації всіх форм власності, які виконують роботи та надають послуги для потреб оборони;

міжвідомчі робочі групи та робочі групи з військової стандартизації.

2. Загальне керівництво військовою стандартизацією здійснює заступник Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків) через орган військової стандартизації.

3. Орган військової стандартизації:

забезпечує та сприяє співробітництву у сфері військової стандартизації між складовими сектору безпеки і оборони;

подає пропозиції щодо формування та реалізації воєнної та військово-технічної політики з питань військової стандартизації;

розробляє акти законодавства, міжнародні угоди, інші нормативно-правові акти з питань військової стандартизації;

організовує та координує діяльність щодо розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів;

забезпечує відповідність військових стандартів законодавству;

забезпечує адаптацію військових стандартів до сучасних досягнень науки і техніки;

встановлює критерії, форми і процедури розгляду пропозицій щодо проведення робіт із військової стандартизації;

формує та затверджує програми робіт із військової стандартизації, здійснює моніторинг за їх виконанням;

встановлює вимоги до побудови, викладення, оформлення та позначення військових стандартів;

замовляє та розробляє військові стандарти із загальних питань функціонування військової стандартизації;

приймає, скасовує та відновлює дію військових стандартів і зміни до них;

реєструє військові стандарти;

розробляє, складає та веде каталог військових стандартів;

оприлюднює та розповсюджує військові стандарти;

організує замовлення, отримання, розповсюдження та запровадження стандартів НАТО (стандартів у сфері оборони держави - члена НАТО);

застосовує військові стандарти;

запроваджує стандарти НАТО та стандарти у сфері оборони держав - членів НАТО з загальних питань військової стандартизації;

здійснює моніторинг запровадження стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав - членів НАТО;

інформує Офіс НАТО зі стандартизації щодо запроваджених у секторі безпеки і оборони стандартів НАТО;

надає пропозиції з питань міжнародного співробітництва у сфері військової стандартизації;

представляє інтереси сектору безпеки і оборони в Комітеті НАТО зі стандартизації та Групі НАТО з управління процесами стандартизації;

здійснює співробітництво у сфері військової стандартизації з відповідними організаціями держав-членів та держав - партнерів НАТО;

готує пропозиції щодо створення та припинення діяльності міжвідомчих робочих груп з військової стандартизації, визначення сфери їх діяльності, координація цієї діяльності;

веде фонд військових стандартів;

забезпечує збереження документів з військової стандартизації, програм робіт з військової стандартизації, у тому числі в електронній формі, своєчасне передавання їх встановленим порядком до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України;

веде офіційний вебсайт органу військової стандартизації;

організовує та проводить заходи (наради, збори, семінари тощо) із загальних питань військової стандартизації.

4. Керівник органу військової стандартизації:

здійснює керівництво органом військової стандартизації та несе відповідальність за його діяльність;

видає накази про прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення та запровадження військових стандартів;

видає накази про затвердження програм робіт із військової стандартизації та внесення до них змін;

видає накази про призначення міжвідомчих робочих груп;

забезпечує взаємодію зі структурними підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, які визначені відповідальними за організацію робіт із військової стандартизації у цих складових сектору безпеки і оборони, а також з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які виконують роботи та надають послуги для потреб оборони;

затверджує положення про фонд військових стандартів.

5. Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, органи військового управління, безпосередньо їм підпорядковані, інші утворені відповідно до законів України військові формування, органи військового управління, безпосередньо їм підпорядковані, центральні та інші органи виконавчої влади, правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, які є складовими сектору безпеки і оборони, або їх структурні підрозділи з метою забезпечення процесу розроблення та застосування військових стандартів і в межах покладених на них функцій і повноважень:

організовують та здійснюють діяльність з військової стандартизації;

подають пропозиції до програм робіт із військової стандартизації;

замовляють розроблення військових стандартів і змін до них;

розробляють, перевіряють, переглядають військові стандарти і зміни до них та надають пропозиції щодо їх скасування;

розглядають, надають відгуки та погоджують проєкти військових стандартів;

застосовують військові стандарти;

оприлюднюють і розповсюджують розроблені ними військові стандарти;

адаптують військові стандарти до сучасних досягнень науки і техніки;

запроваджують стандарти НАТО (стандарти у сфері оборони держав - членів НАТО);

приймають, за потреби, участь у роботі робочих груп НАТО зі стандартизації;

надають пропозиції з питань міжнародного співробітництва у сфері військової стандартизації;

створюють фонди військових стандартів;

взаємодіють з питань військової стандартизації з іншими суб’єктами військової стандартизації;

своєчасно інформують про хід виконання робіт із військової стандартизації;

визначають, за потреби, організації з військової стандартизації та напрями їх діяльності;

створюють, за потреби, робочі групи з військової стандартизації.

6. Організації з військової стандартизації:

подають в установленому порядку пропозиції до програм робіт із військової стандартизації;

розробляють, перевіряють, переглядають військові стандарти та зміни до них;

розглядають та надають відгуки до проєктів військових стандартів;

подають замовнику робіт із військової стандартизації пропозиції щодо скасування військових стандартів та внесення змін до них;

застосовують військові стандарти;

оприлюднюють і розповсюджують розроблені ними військові стандарти;

адаптують військові стандарти до сучасних досягнень науки і техніки;

запроваджують стандарти НАТО (стандарти у сфері оборони держав - членів НАТО);

беруть участь у роботі робочих груп НАТО зі стандартизації;

надають пропозиції з питань міжнародного співробітництва у сфері військової стандартизації;

проводять науково-дослідні роботи з військової стандартизації;

взаємодіють з питань військової стандартизації з іншими суб’єктами військової стандартизації;

своєчасно інформують замовника робіт із військової стандартизації та орган військової стандартизації про хід виконання робіт;

проводять наукові (науково-технічні) конференції, семінари та наради з питань військової стандартизації.

7. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, які виконують роботи та надають послуги для потреб оборони:

подають в установленому порядку пропозиції до програм робіт із військової стандартизації;

залучаються, за згодою, до розроблення, перевіряння, переглядання військових стандартів та змін до них;

здійснюють, за згодою, розгляд та надання відгуків до проєктів військових стандартів;

здійснюють, за згодою, підготовку та подають замовнику робіт із військової стандартизації пропозиції щодо скасування військових стандартів та внесення змін до них;

застосовують військові стандарти;

запроваджують стандарти НАТО (стандарти у сфері оборони держав - членів НАТО);

долучаються, за згодою, до участі у роботі робочих груп НАТО зі стандартизації;

взаємодіють з питань військової стандартизації з іншими суб’єктами військової стандартизації.

8. Міжвідомчі робочі групи та робочі групи з військової стандартизації створюються для ведення робіт у межах визначених напрямів діяльності або вирішення конкретних завдань.

Міжвідомчі робочі групи (робочі групи) за визначеними напрямами діяльності (завданнями):

розробляють, перевіряють, переглядають військові стандарти та вносять зміни до них;

запроваджують стандарти НАТО (стандарти у сфері оборони держав - членів НАТО);

взаємодіють з питань військової стандартизації з іншими суб’єктами військової стандартизації;

своєчасно інформують замовника робіт із військової стандартизації та орган військової стандартизації про хід виконання робіт.

III. Інформаційне забезпечення з військової стандартизації

1. Для надання інформації заінтересованим сторонам в органі військової стандартизації ведеться фонд військових стандартів.

2. Інформаційні послуги надаються органом військової стандартизації на безоплатній основі шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті органу військової стандартизації каталогу військових стандартів, каталогу стандартів НАТО, інших інформаційних та довідкових видань з питань стандартизації.

Офіційні тексти військових стандартів розміщуються на захищеній сторінці офіційного вебсайту органу військової стандартизації в мережі Інтернет.

3. Розповсюдження військових стандартів з обмеженим доступом здійснюється з дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових актів України про державну таємницю та захист службової інформації.

4. Розповсюдження нетаємних стандартів НАТО (стандартів у сфері оборони держави - члена НАТО) і змін до них здійснюється органом військової стандартизації.

5. Замовлення та отримання стандартів НАТО з обмеженим доступом здійснюється відповідно до Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору, які ратифіковано Законом України від 24 травня 2017 року № 2068-VIII, нормативно-правових актів Служби безпеки України та керівних документів НАТО з цих питань.

Замовлення та отримання стандартів у сфері оборони держави - члена НАТО з обмеженим доступом здійснюються через апарат військових аташе згідно з чинним законодавством України та відповідним міжнародним договором про взаємний захист секретної інформації між Україною та державою, яку представляє військовий аташе.

IV. Міжнародне співробітництво з військової стандартизації

1. Міжнародне співробітництво з військової стандартизації орієнтовано на поглиблення співробітництва з НАТО та державами - членами НАТО з метою досягнення рівня, необхідного для повноцінної євроатлантичної інтеграції держави.

2. Складові сектору безпеки і оборони в межах своїх повноважень здійснюють співробітництво з питань військової стандартизації з відповідними органами НАТО та держав - членів НАТО.

3. Орган військової стандартизації в межах своїх повноважень представляє інтереси сектору безпеки і оборони в Комітеті НАТО зі стандартизації та Групі НАТО з управління процесами стандартизації, а також здійснює співробітництво у зазначеній сфері з відповідними структурами держав - членів НАТО.

V. Фінансування робіт із військової стандартизації

1. Фінансування робіт із військової стандартизації здійснюється відповідно до вимог законодавства України в межах асигнувань, передбачених бюджетом суб’єктів військової стандартизації на ці цілі на відповідний рік.

2. Витрати суб’єктів військової стандартизації, які провадять господарську діяльність, на розроблення військових стандартів здійснюється відповідно до законодавства України.

Витрати суб’єктів військової стандартизації, які є бюджетними установами, на розроблення військових стандартів відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на утримання таких установ.

3. Державна закупівля послуг з виконання робіт із військової стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється відповідно до законодавства України.

VI. Охорона державної таємниці та захист службової інформації

Роботи з військової стандартизації здійснюються з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів України про державну таємницю та захист службової інформації.

Начальник Управління

стандартизації, кодифікації

та каталогізації

полковник

О. Кумеда


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.03.2020 — 2020 р., № 21, стор. 19, стаття 790, код акта 98326/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 12.05.2020 № 147/619 "Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 01.06.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2020 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 13.04.2020 № 121 "Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 11.06.2020 № 192 "Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 14.05.2020 № 149 "Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 30.06.2020 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.01.2019 № 9 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства оборони України". Міноборони України. 2019 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 23.01.2019 № 25 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року № 115". Міноборони України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -