<<
>>

Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020

Документ актуальний на 03.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2020  № 140

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2020 р.

за № 444/34727

Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1026 «Деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони» та з метою впорядкування організації харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин під час застосування Каталогу продуктів харчування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування Каталогу продуктів харчування, що додається.

2. Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

А. Таран


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

29 квітня 2020 року № 140

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2020 р.

за № 444/34727

ПОРЯДОК

застосування Каталогу продуктів харчування

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює діяльність відповідальних посадових осіб військових частин Збройних Сил України під час організації харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин, при якій забезпечення харчовими продуктами здійснюється за Каталогом продуктів харчування, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 15 листопада 2019 року № 591 (зі змінами) (далі - Каталог продуктів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базове меню - це визначений асортимент обов’язкових та додаткових страв, які розподілені на визначені приймання їжі;

добове меню - це визначений перелік страв із зазначенням їх найменувань на кожен прийом їжі, що відображається в розкладці продуктів;

калорійність - це одиниця виміру енергетичної цінності харчового продукту, яка визначається виробником продукції відповідно до вимог законодавства (далі - ккал);

комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів (далі - комплект продуктів) - увесь перелік харчових продуктів, що входять до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле;

описи продуктів - найменування харчових продуктів із зазначеними якісними характеристиками;

період - проміжок часу, який становить чотири тижні (28 діб).

3. Закупівля комплектів продуктів за Каталогом продуктів у межах бюджетних асигнувань проводиться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України.

За результатами проведених процедур закупівель зазначаються ціна та калорійність на кожне найменування продукту і відображається вартість одного комплекту продуктів.

4. Зарахування військовослужбовців та інших категорій осіб на продовольче забезпечення здійснюється відповідно до Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2002 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2002 року за № 992/7280.

5. Перелік категорій військовослужбовців та інших категорій осіб, які мають право на харчування за рахунок держави під час організації харчування за Каталогом продуктів, визначений у примітках до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил України (далі - норми харчування), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» (зі змінами) (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426).

6. У разі неможливості організувати харчування гарячою їжею особового складу Збройних Сил України з використанням Каталогу продуктів видаються набори сухих продуктів за нормами харчування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

Виплата грошової компенсації замість харчування за Каталогом продуктів здійснюється у розмірі вартості норм, визначених Міністерством оборони України у випадках, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

Виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини за клопотанням військовослужбовців. Грошова компенсація замість харчування за окремі приймання їжі при триразовому (чотириразовому) харчуванні не виплачується.

За час, що минув, харчові продукти не видаються. Грошова компенсація може виплачуватися за період, що не перевищує загальний строк позовної давності відповідно до чинного законодавства.

II. Планування забезпечення харчовими продуктами

1. Забезпечення військових частин Збройних Сил України харчовими продуктами для організації харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин здійснюється із застосуванням Каталогу продуктів.

2. Вихідними даними для визначення потреби в харчових продуктах є:

середня чисельність особового складу Збройних Сил України, який забезпечувався харчуванням за Каталогом продуктів, у військовій частині з урахуванням військових частин, прикріплених на продовольче забезпечення, у попередній та поточний бюджетний період;

організаційні заходи, проведення яких передбачається в наступний бюджетний період;

кількість харчових продуктів, яку необхідно освіжити та закласти на довгострокове зберігання;

розміри встановлених запасів харчових продуктів, необхідних для відмобілізування та приведення в бойову готовність, ведення бойових дій;

розміри поточних запасів харчових продуктів, враховуючи призначення військової частини, особливості розташування (дислокації) військ, віддаленість їх від об’єднаних центрів забезпечення (продовольчих складів), умови підвозу, завдання, які виконуються військами (силами), враховуються в межах загальних запасів, установлених Кабінетом Міністрів України.

3. Військова частина складає заявку на необхідну кількість комплектів продуктів на добу до 10 вересня поточного року на наступний рік. Під час визначення їх потреби розрахунок проводиться за формулою з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у розділі III цього Порядку, окремо для особового складу Збройних Сил України та штатних тварин:

де:

НКК

-

необхідна кількість комплектів продуктів на добу;

А

-

орієнтовна середня кількість особового складу Збройних Сил України, який харчується, та штатних тварин, що годуються, на добу;

К

-

коефіцієнти, що застосовуються до відповідних категорій військових частин (додаток 1);

НСП

-

середня кількість наборів сухих продуктів на добу (Норма № 10 - повсякденний набір сухих продуктів, Норма № 15 - добовий польовий набір продуктів).

Військова частина подає заявку на необхідну кількість комплектів продуктів, разом із розрахунками в установленому порядку за підпорядкованістю. Командування видів (родів) військ (сил) Збройних Сил України і структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України зведені заявки за підпорядковані військові частини до 20 вересня поточного року на наступний рік подають до Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Командування Сил логістики Збройних Сил України до 01 жовтня поточного року надає узагальнену заявку на наступний рік до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, в якій зазначається:

військова частина;

категорія військової частини;

плановий період забезпечення;

адреса (місце дислокації) військової частини;

середня кількість комплектів продуктів для особового складу Збройних Сил України на добу;

середня кількість комплектів продуктів для штатних тварин на добу.

III. Коефіцієнти, що застосовуються до відповідних категорій військових частин для визначення граничних обсягів коштів для замовлення харчових продуктів

1. Під час визначення граничних обсягів коштів із розрахунку на одну особу для замовлення харчових продуктів у межах військової частини враховується належність військової частини до відповідної категорії та застосовуються коефіцієнти, наведені в додатку 1.

Особовий склад військової частини або/та особовий склад, який прибув у військову частину, та/або підрозділ, прикріплений на продовольче забезпечення на правах окремого підрозділу в межах військової частини, на категорії не розподіляється. При цьому харчування особового складу Збройних Сил України в межах їдальні здійснюється відповідно до визначеної однієї категорії військової частини, крім навчальних та медичних закладів.

Порядок проведення розрахунку визначення граничних обсягів коштів здійснюється за формулою:

ГОК = Б x К,

де:

ГОК

-

граничний обсяг коштів, Б - вартість комплекту продуктів, К - коефіцієнти, що застосовуються до відповідних категорій військових частин, що наведено в додатку 1.

Особовий склад Збройних Сил України, який забезпечується харчуванням під час навчань з бойової підготовки, польових виходів (у таборах, на навчаннях, маневрах), під час застосування за призначенням за рішенням командира частини може забезпечуватися водою питною бутильованою, для цього додатково передбачається 7 % вартості одного комплекту продуктів з урахуванням відповідних коефіцієнтів, а в період з 01 червня по 01 жовтня - 14 % вартості одного комплекту продуктів з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

У разі забезпечення водою питною бутильованою згідно з нормами харчування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 (зі змінами), вищезазначені відсотки не застосовуються.

2. Військовослужбовці у дні призначення їх для несення варти забезпечуються додатково другою вечерею, для чого передбачається додатково 10 % вартості одного комплекту продуктів з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

3. Особовий склад Збройних Сил України, який виконує службові обов’язки в умовах впливу на організм іонізуючого випромінювання або працює з паливом, до складу якого входять отруйні компоненти, забезпечується додатково другим сніданком або додатковим харчуванням до обіду, для чого передбачається додатково 8 % вартості одного комплекту продуктів без урахування відповідних коефіцієнтів.

4. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, крім вихідних, святкових днів та часу перебування у відпустці, забезпечуються тільки обідом з розрахунку 45 % вартості одного комплекту продуктів з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

5. Для особового складу Збройних Сил України у дні здавання крові та (або) її компонентів у спеціалізованих установах і закладах переливання крові та відповідних підрозділах закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, незалежно від забезпечення їх денним раціоном харчуванням, додатково передбачається 60 % вартості одного комплекту продуктів без урахування відповідних коефіцієнтів для організації додаткового харчування.

Зазначений обсяг коштів у дні здавання крові та (або) її компонентів передбачається для замовлення харчових продуктів для додаткового харчування, без урахування основного харчування.

Додаткове меню складається відповідно до рекомендацій лікаря (варіанти меню: у лікувальних закладах (установах) складається лікарем-дієтологом (медичною сестрою з дієтичного харчування) за участю начальника продовольчої служби (помічника командира корабля) та інструктора-кухаря (старшого кухаря (кока), інструктора-кока), у військових частинах начальником продовольчої служби (помічником командира корабля) за участю начальника медичної служби військової частини, начальника їдальні та інструктора-кухаря (кока) (старшого кухаря (кока)). Додаткове меню затверджується відповідними командирами (начальниками).

6. Військовослужбовцям льотного складу (у тому числі курсантам вищих військових навчальних закладів, у яких готують льотчиків та штурманів,- з дня початку практичних польотів відповідно до навчальних планів по день закінчення навчання і одержання військовим навчальним закладом наказу про присвоєння курсантам військового звання офіцерського складу), які перебувають на продовольчому забезпеченні не в авіаційних військових частинах, військовослужбовцям офіцерського складу, військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом,- у дні несення чергування на пунктах управління, вузлах зв’язку, які розміщені у фортифікаційних спорудах тривалого використання, та військовослужбовцям офіцерського складу, військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, ракетних військ, Повітряних Сил Збройних Сил України - у дні несення бойового чергування на стартових, технічних позиціях та у дні проведення регламентних робіт на бойових зенітно-ракетних комплексах, а також у дні перебування у відділенні психологічного розвантаження і реабілітації осіб, які несуть бойове чергування,- визначення граничних обсягів коштів для замовлення харчових продуктів здійснюється з використанням коефіцієнтів, передбачених додатком 1 для авіаційних частин.

7. За результатами атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442, на підставі визначених відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 квітня 2014 року № 248, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 2014 року за № 472/25249, класів та ступенів шкідливості умов праці працівники Збройних Сил України, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, забезпечуються безоплатним лікувально-профілактичним харчуванням, а працівники Збройних Сил України, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці,- молоком або рівноцінними харчовими продуктами.

Молоко видається з розрахунку 0,5 літра на одного працівника за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості працівника на роботах зі шкідливими умовами праці.

Видача та споживання молока повинні здійснюватися в буфетах, їдальнях або у спеціально обладнаних приміщеннях, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Не допускається заміна молока грошима, іншими товарами і продуктами, крім рівноцінних йому продуктів - кефір, кисломолочні продукти тощо.

Не допускається відпуск молока додому, видача за одну або декілька змін наперед, так само як і за попередні зміни.

Працівникам, які отримують безкоштовно лікувально-профілактичне харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, молоко не видається.

Порядок, місце і умови видачі молока, заміна молока рівноцінними продуктами та інші питання, пов’язані з видачею молока, визначаються командиром військової частини.

Списання продуктів, використаних на лікувально-профілактичне харчування, у тому числі молока, здійснюється за фактичними видатками, понад граничний обсяг коштів, передбачений для замовлення харчових продуктів для військовослужбовців та інших категорій осіб.

8. За потреби годування штатних тварин та, зокрема, службових собак для визначення граничних обсягів коштів для замовлення харчових продуктів застосовуються коефіцієнти, зазначені в додатку 2, та організовується харчування згідно з Нормами годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 року № 1348.

IV. Забезпечення харчовими продуктами

1. Забезпечення харчовими продуктами військових частин здійснюється за Каталогом продуктів у межах бюджетних призначень.

Заявка формується з урахуванням:

граничних обсягів коштів для замовлення харчових продуктів на відповідний період;

визначеної кількості ккал на одного військовослужбовця;

вивільненого обсягу коштів за попередні приймання їжі, який дозволяється використовувати для урізноманітнення харчування військовослужбовців.

Під час формування заявки дозволяється здійснювати заміну продуктів у межах Каталогу продуктів за алгоритмом: продукт = ціна = продукт.

Приклад. Ціна харчових продуктів за Каталогом продуктів:

форель охолоджена, 1 кг - 320 грн;

куряче філе охолоджене, 1 кг - 95 грн;

огірки свіжі сезонні, 1 кг - 10 грн;

форель, 1,75 кг = 560 грн;

куряче філе, 5,2 кг + огірки свіжі, 6,6 кг = 560 грн (494 + 66 = 560);

форель, 1,75 кг = 560 грн = Куряче філе, 5,2 кг + огірки свіжі, 6,6 кг.

У заявках зазначаються асортимент та кількість харчових продуктів у межах Каталогу продуктів, місце та час отримання. Окремо зазначається періодичність забезпечення харчовими продуктами з обмеженим строком зберігання. Під час формування заявок враховуються періоди отримання харчових продуктів.

2. Для проведення освіження наявних (перехідних) запасів харчових продуктів начальником продовольчої служби формується план освіження на рік, в якому визначаються граничні строки, кількість харчових продуктів, що підлягають освіженню, та завчасний (поетапний) порядок їх використання. Освіження наявних запасів харчових продуктів здійснюється за заявкою начальника продовольчої служби за рахунок замовлення харчових продуктів за Каталогом продуктів або в інший спосіб з дотриманням вимог чинного законодавства.

Харчові продукти, що вилучаються зі зберігання в ході освіження, переоцінюються відповідно до вартості аналогічних продуктів харчування та видаються для приготування їжі. При цьому обсяг коштів, передбачених для замовлення харчових продуктів за Каталогом продуктів, не змінюється.

3. У випадках отримання харчових продуктів, що надійшли як гуманітарна (благодійна) допомога, їх приймання та оприбуткування здійснюються в установленому порядку. Вони використовуються для харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин. При цьому обсяг коштів, передбачених для замовлення харчових продуктів за Каталогом продуктів, не зменшується.

4. Військовим частинам дозволяється здійснювати окрему закупівлю харчових продуктів для забезпечення безперервного процесу харчування особового складу в межах виділених бюджетних асигнувань.

5. Харчові продукти, закуплені Міністерством оборони України або військовою частиною, оприбутковуються в установленому порядку та використовуються для забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил України та штатних тварин.

При цьому граничний обсяг коштів, передбачений для замовлення харчових продуктів за Каталогом продуктів, зменшується на вартість закуплених продуктів.

6. Облік та передача харчових продуктів здійснюються згідно з Інструкцією з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 17 серпня 2017 року № 440 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1192/31060 (далі - Інструкція з обліку військового майна).

За рішенням служби забезпечення органу військового управління продукти харчування, отримані військовою частиною за Каталогом продуктів та (або) вилучені зі зберігання в ході освіження, можуть бути передані з військової частини до інших військових частин. При цьому в документах на передачу в обов’язковому порядку зазначаються номер і дата договору, за яким отримано продукти харчування (у тому числі для освіження), кількість і вартість комплектів продуктів та найменування, кількість і вартість харчових продуктів, які фактично передані у складі комплектів.

7. Кількістю комплектів продуктів (для розрахунку) є відношення вартості продуктів до вартості одного комплекту продуктів.

Приклад. Вартість одного комплекту продуктів - 67,86 грн (визначена за результатами торгів).

Вартість продуктів - 739,61 грн.

Кількість комплектів продуктів - 10,89905 (739,61 / 67,86 = 10,89905).

V. Видача харчових продуктів

1. Харчові продукти зі складу військової частини в їдальню для приготування їжі зважуються і відпускаються інструктору-кухарю (старшому зміни кухарів, старшому кухарю, інструктору-коку) за накладними, виписаними в трьох примірниках (з розподілом харчових продуктів на приймання їжі) на підставі розкладки продуктів та даних обліку осіб, які харчуються.

2. На продовольчому складі військової частини після видачі харчових продуктів залишаються перший та другий примірники накладної. Видача харчових продуктів на підставі другого примірника накладної відображається в книгах обліку військового майна (склад, підрозділ) продовольчого складу військової частини. За наявності технічної можливості облік ведеться в електронному вигляді. У перший робочий день тижня формується звіт з деталізацією за видатковими та прибутковими документами за минулий тиждень, звіти за період формуються у справу.

Третій примірник накладної до кінця доби зберігається в їдальні для контролю у процесі роботи.

Наступного дня перший та третій примірники накладної з відмітками про кількість фактично виданих харчових продуктів та підписами осіб про видачу та отримання харчових продуктів повертаються до діловодства продовольчої служби військової частини.

Один примірник накладної передається до фінансово-економічного органу військової частини в строки, установлені графіком документообігу.

Харчові продукти, які потребують тривалої теплової обробки, видаються з урахуванням часу, необхідного для їх розморожування або виробництва напівфабрикатів за наявності технологічного обладнання, яке забезпечить його зберігання.

3. Невикористані продукти харчування без порушення пакування повертаються на склад військової частини на підставі сформованої накладної та оприбутковуються.

VI. Організація харчування у стаціонарних та польових умовах

1. У військових частинах для забезпечення харчування за Каталогом продуктів особового складу Збройних Сил України, який має право на одержання харчування, штатами передбачаються їдальні.

2. У кожній їдальні (камбузі) передбачено наявність необхідних приміщень, устаткування для забезпечення оптимальних умов приготування та приймання їжі. Їдальні для організації харчування особового складу за Каталогом продуктів забезпечуються майном та обладнанням, необхідними для проведення безперервного процесу харчування особового складу відповідно до Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Збройних Сил України на мирний час, затверджених наказом Міністерства оборони України від 29 липня 2016 року № 390, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2016 року за № 1259/29389 (зі змінами).

3. За кожною одиницею обладнання закріплюється особа, яка зобов’язана виконувати правила експлуатації, обслуговування і техніки безпеки під час роботи з ним, стежити за своєчасним проведенням поточного ремонту і виконувати санітарно-гігієнічні вимоги щодо його утримання. Персонал військових частин, який займається експлуатацією технологічного та холодильного обладнання, здає заліки в порядку, визначеному командиром військової частини. Без здачі заліків робітники їдальні до експлуатації вказаного обладнання не допускаються.

4. Правильна організація харчування за Каталогом продуктів досягається шляхом виконання таких вимог:

здійснення контролю за безпечністю харчових продуктів, які надходять для забезпечення особового складу;

раціональне використання харчових продуктів;

дотримання режиму харчування з урахуванням характеру і особливостей службової діяльності особового складу Збройних Сил України;

приготування якісної та різноманітної їжі за технологічною документацією (збірники рецептур, технологічні карти);

обов’язкове виконання кулінарних правил під час обробки харчових продуктів і приготування їжі;

правильне зберігання виготовлених напівфабрикатів;

правильна експлуатація та вчасне обслуговування обладнання;

впровадження прогресивних (сучасних) технологій, метою яких є створення максимальних зручностей у роботі персоналу та оптимізації процесів.

5. З метою якісної організації харчування особового складу Збройних Сил України забороняється призначати начальників продовольчої служби, начальників їдалень, інструкторів-кухарів (коків) та начальників продовольчих складів до складу добового наряду військової частини.

6. Для особового складу військових частин, залежно від характеру навчально-бойової діяльності, встановлюється три- або чотириразове харчування. Час приймання їжі визначається у розпорядку дня, що затверджується командиром військової частини.

6.1. У разі організації триразового харчування гаряча їжа готується і видається тричі на добу - на сніданок, обід і вечерю. Також додатково готується друга вечеря для військовослужбовців у дні призначення їх для несення варти.

Сума для витрат при триразовому харчуванні на добу розподіляється у відсотках таким чином: сніданок - 35 %, обід - 45 %, вечеря - 20 %.

6.2. Чотириразовим харчуванням на добу забезпечується льотний склад. Проміжки між прийманнями їжі в усіх випадках не повинні перевищувати 4–5 годин. У дні польотів льотний склад їжу приймає за 1,5-2 години до початку польотів.

Сума для витрат при чотириразовому харчуванні на добу розподіляється у відсотках, що наведено в додатку 3.

Другий сніданок (друга вечеря) видається в перерві між польотами або після їх закінчення. У дні, коли польоти не здійснюються, приймання їжі може бути зменшено до трьох разів на добу з розрахунку, визначеного в пункті 6.1 цього Порядку.

6.3. Чотириразовим харчуванням на добу забезпечуються військовослужбовці кораблів, суден, підводних човнів, берегових баз та управлінь об’єднань. При цьому сума для витрат на добу розподіляється у відсотках таким чином: сніданок - 25 %, обід - 40 %, вечеря - 25 %, вечірній чай - 10 %.

6.4. Ліцеїсти забезпечуються чотириразовим харчуванням на добу. При цьому сума для витрат на добу розподіляється у відсотках таким чином: сніданок - 25 %, другий сніданок - 10 %, обід - 45 %, вечеря - 20 %.

У вихідні дні приймання їжі може бути зменшено до триразового харчування на добу з розрахунку, визначеного в пункті 6.1 цього Порядку.

6.5. Залежно від умов бойової підготовки і розпорядку дня військової частини командиром може бути змінено кількість прийомів їжі до трьох разів на добу з розрахунку, визначеного в пункті 6.1 цього Порядку.

7. Їжа в їдальнях військових частин готується відповідно до затвердженої розкладки продуктів.

Розкладка продуктів складається з урахуванням базового меню, наведеного в додатку 4 (не застосовується під час організації лікувального харчування та годування штатних тварин), асортименту продуктів, залишків харчових продуктів, необхідності освіження запасів харчових продуктів та строків їх придатності, граничного обсягу коштів з розрахунку на одну особу та наявного залишку коштів. Також під час складання розкладки продуктів ураховується особливість і характер бойової підготовки, пора року, установлений режим харчування та побажання особового складу військової частини.

Під час формування розкладки продуктів дозволяється розбіжність між запланованим та фактичним використанням граничних обсягів коштів, але при цьому загальний залишок коштів на кінець тижня не повинен містити від’ємних значень. У разі наявного залишку граничних обсягів коштів дозволяється їх використання для організації харчування особового складу військової частини за Каталогом продуктів.

7.1. Розкладка продуктів складається начальником продовольчої служби (помічником командира корабля) за участю начальника медичної служби військової частини, начальника їдальні та інструктора-кухаря (кока) (старшого кухаря (кока)). Розкладка продуктів у лікувальних закладах (установах) складається лікарем-дієтологом (медичною сестрою з дієтичного харчування) за участю начальника продовольчої служби (помічника командира корабля) та інструктора-кухаря (старшого кухаря (кока), інструктора-кока). Розкладка продуктів підписується заступником командира військової частини з тилу (помічником командира із забезпечення), начальником продовольчої служби, начальником медичної служби військової частини і затверджується командиром військової частини. Розкладка продуктів, як правило, складається на тиждень окремо для кожної категорії у трьох примірниках та формує добове меню особового складу військової частини.

Мінімальна кількість кілокалорій для харчування військовослужбовця на добу складає не менше ніж 3500 кілокалорій (не розповсюджується на медичні заклади та під час годування службових собак).

7.2. Перший примірник розкладки продуктів залишається в діловодстві продовольчої служби військової частини і є підставою для виписування накладної для видачі продуктів з продовольчого складу в їдальню (на камбуз), а два примірники видаються в їдальню. Другий примірник вивішується в гарячому цеху для керівництва під час приготування їжі. Третій примірник знаходиться разом із книгою обліку контролю за якістю приготування їжі. Інформація з неї висвітлюється в місцях приймання їжі для ознайомлення осіб, які харчуються.

7.3. Розкладка продуктів для харчування варти другою вечерею складається окремо в трьох примірниках. Перший примірник (оригінал) залишається в діловодстві продовольчої служби військової частини і є підставою для виписування накладної для видачі продуктів з продовольчого складу в їдальню (на камбуз), другий примірник видається в їдальню і знаходиться в інструктора-кухаря (старшого кухаря (кока), інструктора-кока) для керівництва під час приготування їжі, а третій примірник вивішується в місці приймання їжі вартового приміщення для ознайомлення з ним осіб, які харчуються під час несення вартової служби.

7.4. Вносити зміни в затверджену розкладку продуктів, у тому числі в електронній системі (за її наявності), без дозволу командира військової частини забороняється. Після кожного внесення змін командир військової частини зобов’язаний підтвердити свій дозвіл підписом у розкладці продуктів.

8. За наявності технічної можливості здійснюється видача їжі з елементами самообслуговування, при цьому кожен військовослужбовець відповідно до власних побажань має право отримати обов’язкові страви, визначені базовим меню згідно з додатком 4.

9. Підготовка обіднього залу до приймання їжі проводиться персоналом їдальні. Температура готової їжі до початку її приймання особовим складом військової частини повинна бути: для перших страв - не нижче 75 °C, для других страв - не нижче 65 °C, чаю - 80 °C, третіх страв (компоту, соків) - не вище 14 °C. Упродовж приймання їжі дозволяється проводити додаткове приготування страв залежно від потреби, при цьому кількість готової їжі повинна забезпечити безперервний процес її видачі.

10. Під час приготування їжі здійснюється контроль за:

відповідністю розрахункових, фактичних виходів готової їжі або окремих порцій з розрахунку від закладеної кількості харчових продуктів;

триразовою (чотириразовою або за потреби) видачею харчових продуктів зі складу до їдальні;

відповідністю фактичної наявності продуктів харчування у їдальні з даними накладної;

недопущенням перевищення, понад встановлені норми, фактичних відходів під час обробки продуктів;

знання і виконання обов’язків персоналом їдальні військової частини.

11. Працівники, які постійно працюють на об’єктах продовольчої служби і мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх виробництва, транспортування, зберігання, реалізації (начальники їдалень та складів, кухарі, коки, хліборізи, комірники, постійні кухонні працівники, працівники хлібозаводів та складів, спеціалісти з ремонту холодильного та технологічного устаткування, експедитори, водії спеціальних автомобілів, призначених для підвезення продуктів і хліба, у тому числі працівники, які здійснюють санітарну обробку і ремонт інвентарю та обладнання), забезпечуються відповідним спецодягом за встановленими нормами і допускаються до роботи за умови своєчасного та повного проходження обов’язкових медичних оглядів у строки, встановлені чинним законодавством, та складання заліку з санітарного мінімуму.

12. На об’єктах продовольчої служби під час організації харчування за Каталогом продуктів у стаціонарних та польових умовах необхідно дотримуватись санітарних правил згідно з чинним законодавством.

VII. Особливості ведення обліку та звітності

1. Облік харчових продуктів, комплектів продуктів, особового складу, тари ведеться в електронному вигляді згідно з вимогами Інструкції з обліку військового майна. У разі відсутності технічної можливості ведення електронного обліку у військовій частині здійснюється в паперовому форматі.

2. Стройова частина штабу військової частини щоденно у визначений час командиром військової частини надає до продовольчої служби відомість про кількість осіб, що харчуються.

У разі збільшення або зменшення кількості осіб, що харчуються, стройовою частиною штабу військової частини не менше ніж за 2 години до початку приймання їжі надається додаткова відомість.

3. Зведені відомості про рух особового складу військової частини узагальнюються за попередню добу та друкується витяг з книги обліку руху осіб, що харчуються, формуються у справу та зберігаються в установленому порядку в продовольчій службі.

4. За тиждень організації харчування за Каталогом продуктів формуються такі документи:

первинні документи;

звіт про використання харчових продуктів за минулий тиждень;

відомість залишків харчових продуктів на продовольчому складі військової частини;

заявка на отримання харчових продуктів;

розкладка продуктів із внесеними змінами;

відомість про кількість осіб, що харчуються;

видаткові накладні.

Зазначені документи формуються в справу та зберігаються у діловодстві продовольчої служби військової частини.

5. Отримані прибуткові та видаткові документи обліковуються та зберігаються у фінансово-економічній та продовольчій службах військової частини.

Оприбуткування комплектів продуктів за бухгалтерським обліком військової частини здійснюється на підставі належним чином оформлених первинних документів.

6. Списання комплектів продуктів з бухгалтерського обліку військової частини здійснюється за актами списання типової форми З-2, затвердженої наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року № 130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2000 року за № 962/5183 (зі змінами), які оформляються комісією на підставі видаткових накладних, визначених Інструкцією з обліку військового майна та Порядком списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563 (зі змінами).

7. У подальшому затверджені командиром військової частини акти списання комплектів продуктів надаються центральній службі забезпечення (за напрямом продовольства) військової частини для відображення в установленому порядку за бухгалтерським обліком Міністерства оборони України.

8. У визначені строки військова частина надає до об’єднаних центрів забезпечення, до яких вона прикріплена на продовольче забезпечення за територіальним принципом, встановлену звітність згідно з табелем термінових донесень з питань оперативного та матеріально-технічного забезпечення військ (сил) на мирний час.

VIII. Порядок харчування за плату

1. Військовослужбовці Збройних Сил України (офіцери, військовослужбовці військової служби за контрактом), працівники Збройних Сил України, які не мають права на харчування за рахунок держави, та державні службовці можуть забезпечуватися харчуванням в їдальні військової частини за плату в розмірі, що відповідає розрахунку добової вартості харчування.

2. Підставою для зарахування на забезпечення харчуванням у такому разі є наказ командира військової частини, який видається згідно з рапортом (заявкою) осіб, зазначених у пункті 1 розділу VIII цього Порядку.

3. Відповідно до наказу командира військової частини особи, зазначені в пункті 1 розділу VIII цього Порядку, сплачують кошти за харчування до каси військової частини за прибутковими касовими ордерами (утримується за роздавальною відомістю з нарахованого грошового забезпечення) згідно з довідкою-розрахунком, яка складається продовольчою службою, відповідно до затвердженої розкладки продуктів та фактичної вартості харчування у військовій частині за період харчування, але в межах календарного місяця.

4. Забезпечення харчуванням осіб, зазначених у пункті 1 розділу VIII цього Порядку, за плату організовується на загальних підставах разом з іншим особовим складом в їдальні військової частини.

5. Для організації харчування осіб, зазначених у пункті 1 розділу VIII цього Порядку, за плату використовується штатний персонал і наявні виробничі потужності їдальні військової частини, у тому числі технологічне обладнання та посуд.

6. У разі організації харчування за плату за окремими прийманнями їжі вартість харчування визначається за фактичними витратами із розрахунку вартості харчових продуктів, які використовуються для приготування страв і напоїв.

7. Звітність та контроль за рухом харчових продуктів, які використовуються для харчування осіб, зазначених у пункті 1 розділу VIII цього Порядку, за плату здійснюється шляхом відображення у звітах про продовольство поточного забезпечення (форма 1/прод.) у графі «Членам родин військовослужбовців, військовослужбовцям за плату» таблиці 3.2 «Інший видаток» розділу 3, «Розшифровка іншого прибутку та іншого видатку», які подаються у порядку і строки, визначені Табелем термінових донесень.

8. Відповідно до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 серпня 2016 року № 400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2016 року за № 1191/29321 (далі - наказ Міноборони № 400), отримані кошти обліковуються за видом надходжень згідно з підпунктом 2.2.1 «Кошти (вартість майна), що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» і відповідно до ліміту каси військової частини здаються фінансовим органом військової частини на спеціальний реєстраційний рахунок (КПКВ 2101020).

9. Відкриття зазначеного рахунку в органі Державної казначейської служби України здійснюється відповідно до вимог Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518.

10. Зараховані на рахунок військової частини кошти не пізніше 25 числа кожного місяця (у грудні - до 20 числа) у встановленому порядку перераховуються на спеціальний реєстраційний рахунок забезпечувального фінансового органу за видом підпункту 2.2.1 наказу Міністерства оборони України № 400 (КПКВ 2101020) до Міністерства оборони України включно.

11. Розпорядниками коштів другого ступеня забезпечується розшифровка сум перерахованих коштів у розрізі підвідомчих військових частин за формою, наведеною в додатку 5.

12. Про надходження коштів на рахунок Міністерства оборони України Департамент фінансів Міністерства оборони України до 28 числа кожного місяця (у грудні - до 23 числа) інформує:

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України - для організації відповідної роботи щодо здійснення необхідних розрахунків;

Командування Сил логістики Збройних Сил України - для оперативного обліку (моніторингу) розрахунків осіб, зазначених у пункті 1 розділу VIII цього Порядку, за платне харчування та надання пропозицій Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України щодо здійснення необхідних розрахунків.

13. Операції з руху коштів відображаються за бухгалтерським обліком військової частини.

14. Отримані від військових частин (розпорядників коштів другого ступеня) кошти Міністерством оборони України в подальшому використовуються на закупівлю харчових продуктів за Каталогом продуктів.

15. Здійснені фінансові операції відображаються військовою частиною в квартальній звітності (зведеннях показників спеціального фонду кошторису військової частини) та надаються до забезпечувального фінансового органу у встановлені строки.

Облік операцій з оприбуткування, видачі та списання комплектів продуктів, закуплених Міністерством оборони України, здійснюється з урахуванням осіб, що харчуються за плату відповідно до організації розподілу бюджетних асигнувань і централізованої оплати в Міністерстві оборони України.

Тимчасово виконуючий

обов’язки  начальника

Головного управління

розвитку та супроводження

матеріального забезпечення

Збройних Сил України

полковник

В. Старощук

Додаток 1

до Порядку застосування

Каталогу продуктів харчування

(пункт 3 розділу II,

пункт 1 розділу III)

КОЕФІЦІЄНТИ,

що застосовуються до відповідних категорій військових частин для визначення граничних обсягів коштів для замовлення харчових продуктів

Вид застосування

Категорії військових частин

навчальні заклади/ ліцеї

загально-військова

морська

спец. призначення, ДШВ

авіаційна

медичні заклади

Під час повсякденної діяльності

1,0/1,1

1,0

1,05

1,1

1,1

1,0

Під час навчань з бойової підготовки, польових виходів

1,05/1,1

1,1

1,15

1,15/1,20*

1,15

1,1

Під час застосування за призначенням

-

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

__________

Примітка.

Під час проведення спеціальних курсів для підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Приклад. Військова частина Військово-Морських Сил Збройних Сил України (полк, бригада, дивізіон, військово-морська база, корабель тощо) відноситься до категорії військової частини «морська», а навчальні військові заклади Військово-Морських Сил Збройних Сил України - до категорії «навчальні заклади / ліцеї».

У разі прибуття військовослужбовців та інших категорій осіб, які забезпечувались у військовій частині за категорією «загальновійськова», до військової частини Військово-Морських Сил Збройних Сил України вони забезпечуються харчуванням за категорією «морська».


Додаток 2

до Порядку застосування

Каталогу продуктів харчування

(пункт 8 розділу III)

КОЕФІЦІЄНТИ

для визначення граничних обсягів коштів для годування службових собак

Службові собаки за видами

племінні

розшукові,

патрульно-розшукові, сторожові, спеціальні

вартові,

резервні

цуценята

до 4-місячного віку

0,77

0,73

0,65

0,48

Додаток 3

до Порядку застосування

Каталогу продуктів харчування

(підпункт 6.2 розділу VI)

СУМА ДЛЯ ВИТРАТ

при чотириразовому харчуванні на добу розподіляється у відсотках

Приймання їжі

Під час польотів з 3

до 5 години, %

Під час польотів з з 8 до 9

та з 14 до 16 години, %

Під час нічних польотів, %

1-й сніданок

15

20

25

2-й сніданок

20

15

-

обід

40

40

35

1-а вечеря

25

25

25

2-а вечеря

-

-

15

Додаток 4

до Порядку застосування

Каталогу продуктів харчування

(пункти 7, 8 розділу VI)

БАЗОВЕ МЕНЮ

Приймання їжі

Обов’язкові страви-1

Додаткові страви-2

Сніданок

Напій

Молочні,

кисломолочні продукти,

м’ясна нарізка,

сирна нарізка,

овочева нарізка,

фрукти,

фруктові салати,

ягоди,

горіхи,

солодощі,

десерти,

газовані напої,

соки,

випічка власного виробництва тощо

Гарнір, м’ясна та (або) рибна страви-3

Холодні закуски

Хліб, масло

Другий сніданок

Напій

Хліб, масло

Гарнір, м’ясна та (або) рибна страви-3

Обід

Напій

Гарнір, м’ясна та (або) рибна страви-3

Перша страва-4

Холодні закуски

Хліб

Вечеря

Напій

Гарнір, м’ясна та (або) рибна страви-3

Холодні закуски

Хліб, масло

Друга вечеря

Напій

Хліб

Гарнір, м’ясна та (або) рибна страви-3

__________

Примітки:

1. За рішенням командира військової частини, враховуючи умови приготування, технічну можливість, забезпечення технологічним (холодильним) обладнанням, умови зберігання харчових продуктів, рекомендовано планувати не менше двох обов’язкових перших страв, гарнірів, м’ясних та рибних страв, з урахуванням побажань особового складу військової частини.

2. Рекомендовано планувати до обов’язкових страв додаткові залежно від наявності (залишку) коштів.

3. Замість гарніру з м’ясною та (або) рибною стравами дозволяється планувати молочні страви.

4. У польових умовах залежно від характеру навчально-бойових завдань, за рішенням командира військової частини, дозволяється замість приготування першої страви готувати посилену м’ясну та (або) рибну страви з гарніром.


Додаток 5

до Порядку застосування

Каталогу продуктів харчування

(пункту 11 розділу VIII)

ФОРМА СУМ

перерахунку коштів у розрізі підвідомчих військових частин

Особовий рахунок

Військова частина

Період харчування

Номер, дата чинного договору

Сума коштів


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.05.2020 — 2020 р., № 41, стор. 458, стаття 1343, код акта 99207/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 18.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 27.01.2021 № 26 "Про затвердження Зміни до Переліку основних штатних посад офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 3. Наказ Міноборони України від 11.02.2021 № 40 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 19.03.2021 № 72 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1993 року № 313". Міноборони України. 2021 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 18.03.2021 № 70 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 26.03.2021 № 80 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністра оборони України від 16 грудня 1994 року № 292". Міноборони України. 2021 рікк
 7. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінкам""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінкам". Міноборони України. 2021 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 22.03.2021 № 74 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2021 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 02.03.2021 № 54 "Про затвердження Змін до Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту". Міноборони України. 2021 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 14.04.2021 № 98 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань оплати праці". Міноборони України. 2021 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 12.03.2021 № 58 "Про затвердження Змін до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 16.04.2021 № 101 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України". Міноборони України. 2021 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 06.05.2021 № 113 "Про затвердження Змін до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 11.03.2021 № 57 "Про затвердження Змін до Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України". Міноборони України. 2021 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -