<<
>>

Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 17.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2022  № 95

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 квітня 2022 р.

за № 383/37719

Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування

Відповідно до частини шостої статті 50 Закону України «Про освіту», абзацу другого частини першої статті 48 Закону України «Про повну загальну середню освіту», частини першої статті 24 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування, що додається.

2. Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Виконувач обов’язків Керівника

Секретаріату Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини

Заступник Голови Служби безпеки України

Заступник Голови Вінницької обласної

державної адміністрації

Заступник голови Донецької обласної

державної адміністрації

Заступник голови Житомирської обласної

державної адміністрації

В.о.

голови Закарпатської обласної

державної адміністрації

Голова Запорізької обласної

державної адміністрації

В.о. голови

Київської обласної державної адміністрації

Заступник голови виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови Кіровоградської обласної

державної адміністрації

В.о. голови

Луганської обласної державної адміністрації -

керівника Луганської обласної військово-цивільної

адміністрації

Голова Миколаївської обласної

державної адміністрації

Голова Одеської обласної державної адміністрації

Тимчасово виконувач обов’язків голови

Полтавської обласної державної адміністрації

Голова

Тернопільської обласної державної адміністрації

Голова Харківської обласної державної адміністрації

Голова

Херсонської обласної державної адміністрації

Голова

Хмельницької обласної державної адміністрації

Перший заступник голови Черкаської обласної

державної адміністрації

Голова

Чернівецької обласної державної адміністрації

Голова

Чернігівської обласної державної адміністрації

С. Шкарлет

І. Савицька

В. Горбенко

С. Здітовецький

Ю. Костюніна

Ю. Денисовець

І. Петрушка

О. Старух

Д. Назаренко

В. Мондриївський

А. Лісота

О. Смирнов

В. Кім

С. Гриневецький

Д. Лунін

В. Труш

О. Синєгубов

Г. Лагута

С. Гамалій

Г. Колосюк

С. Осачук

В. Чаус


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

31 березня 2022 року № 95

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 квітня 2022 р.

за № 383/37719

ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок атестації педагогічних працівників військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування (далі - педагогічні працівники).

2. Атестація педагогічних працівників (далі - атестація) - система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

3. Атестація є обов’язковою.

Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, визначених пунктом 8 розділу III цього Положення.

Атестація не може бути проведена раніше, ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

Атестація повинна проводитися з дотриманням академічної доброчесності.

4. Позачергова атестація проводиться за ініціативою педагогічного працівника або за ініціативою керівника закладу освіти. Позачергова атестація проводиться у разі наявності у педагогічного працівника досягнень, що відповідають вимогам до кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, на присвоєння якої (яких) претендує педагогічний працівник, або у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічного працівника.

5. Міжатестаційний період (проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) для проведення позачергової атестації не може бути меншим, ніж два роки. Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються.

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться в міжатестаційний період відповідно до законодавства і є необхідною умовою атестації.

7. За результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється (підтверджується) кваліфікаційна категорія (педагогічне звання). За результатами атестації кваліфікаційні категорії можуть бути знижені, педагогічні звання не підтверджені. Кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, що присвоюються або підтверджуються педагогічним працівникам, визначаються відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109.

Тарифний розряд, що присвоюється (підтверджується) за результатами атестації, визначається відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій (додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).

8. Необхідною умовою для визнання педагогічного працівника таким, що відповідає займаній посаді, є досвід проходження ним військової служби на посадах офіцерського (сержантського/старшинського) складу не менше одного року.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік.

Особам, які не мають стажу роботи на посадах педагогічних працівників, при прийнятті їх на роботу встановлюється тарифний розряд у порядку, визначеному законодавством.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років.

Кваліфікаційні категорії присвоюються і знижуються послідовно.

Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий ступінь та/або вчене звання, може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік.

9. За результатами атестації педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» або «спеціаліст вищої категорії», а також:

упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);

беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;

були визнані переможцями, лауреатами міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів.

10. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифікату педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації.

11. Педагогічний працівник, який викладає 2 і більше навчальних предмети (інтегрованих курси), атестується за кожним з таких навчальних предметів (інтегрованих курсів). Педагогічні працівники, які працюють на посадах за суміщенням, атестуються за кожною посадою. Педагогічні працівники, які в різних закладах освіти викладають один і той же навчальний предмет (інтегрований курс), атестуються за основним місцем роботи.

12. До проведення відповідно до цього Положення наступної атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєні під час попередньої атестації кваліфікаційна категорія (педагогічне звання).

13. За педагогічними працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

14. Особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно до частини п’ятої статті 58 Закону України «Про освіту» та/або ті, які пройшли педагогічну інтернатуру в установленому законодавством порядку, для продовження роботи на цих посадах атестуються упродовж другого року роботи, але не раніше, ніж через один рік після призначення на посаду.

15. Якщо строки, визначені цим Положенням, припадають на вихідний, неробочий, святковий день, то відповідний строк починається з першого робочого після вихідного дня. У випадку настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, та перешкоджають проведенню атестації, перебіг строків проведення атестації, встановлених цим Положенням, припиняється на час існування зазначених обставин і відновлюється після припинення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

II. Створення, склад та повноваження атестаційних комісій

1. Для атестації педагогічних працівників заклади освіти, засновники закладів освіти (уповноважені ними органи) щорічно не пізніше 20 вересня створюють атестаційні комісії.

2. Атестаційні комісії І рівня створюються в закладах освіти, у яких працює більше 15 педагогічних працівників. Педагогічні працівники закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників, атестуються атестаційними комісіями II рівня.

3. Атестаційні комісії II рівня створюються засновниками закладів освіти (уповноваженими ними органами).

Атестаційна комісія створюється наказом відповідного керівника закладу освіти, засновника закладу освіти (уповноваженого ним органу). У наказі визначається персональний склад атестаційної комісії, призначаються голова та секретар атестаційної комісії. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти.

4. Керівник закладу освіти, що атестується як педагогічний працівник, який викладає навчальний предмет (інтегрований курс), атестується атестаційною комісією II рівня.

5. Атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення атестаційної комісії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Особи, які входять до складу атестаційної комісії, не беруть участі в голосуванні щодо себе у разі проходження ними атестації відповідно до цього Положення.

Порядок голосування (відкрито чи таємно) визначається на засіданні атестаційної комісії та фіксується в протоколі.

6. Голова атестаційної комісії проводить засідання атестаційної комісії, бере участь у голосуванні при прийнятті рішень атестаційної комісії, підписує протоколи засідань атестаційної комісії та атестаційні листи.

7. Секретар атестаційної комісії:

приймає, реєструє та зберігає документи, подані педагогічними працівниками, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;

організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії;

оформлює та підписує атестаційні листи;

повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання);

забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу освіти (сайті засновника закладу освіти).

8. Атестаційна комісія І рівня вивчає документи, подані педагогічними працівниками (крім керівників) закладів освіти, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та може вжити заходів щодо перевірки їх достовірності.

Атестаційна комісія І рівня має право приймати вмотивовані рішення про:

відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам;

присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій (наступної або нижчої) «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»;

підтвердження (непідтвердження) педагогічним працівникам раніше присвоєних кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»;

подання клопотання до атестаційної комісії II рівня про присвоєння (підтвердження, зниження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

подання клопотання до атестаційної комісії II рівня про присвоєння (підтвердження) педагогічному працівнику педагогічного звання або позбавлення педагогічного працівника раніше присвоєного педагогічного звання.

9. Атестаційна комісія II рівня:

вивчає документи, подані педагогічними працівниками закладів освіти, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та може вжити заходів щодо перевірки їх достовірності;

атестує педагогічних працівників закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників;

розглядає апеляції на рішення комісій І рівня.

Атестаційна комісія II рівня має право приймати вмотивовані рішення про:

відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам;

педагогічним працівникам закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників: присвоєння кваліфікаційних категорій (наступної або нижчої), підтвердження (непідтвердження) раніше присвоєних кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»;

присвоєння (підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

зниження педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» до кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;

присвоєння (підтвердження) педагогічному працівнику педагогічного звання або позбавлення педагогічного працівника раніше присвоєного педагогічного звання.

III. Порядок проведення атестації

1. Для проведення чергової атестації атестаційна комісія І рівня має до 15 грудня поточного року:

скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки проведення їхньої атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

подати до атестаційної комісії II рівня список педагогічних працівників, які претендують на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань;

визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронному вигляді).

2. Для проведення чергової атестації атестаційна комісія II рівня має до 20 грудня поточного року:

скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають атестації в наступному календарному році, строки проведення їхньої атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронному вигляді).

3. Для проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника або керівника закладу освіти він має до 15 січня року, у який проводиться атестація, подати до атестаційної комісії І рівня заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

У такому випадку атестаційна комісія затверджує окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначає строки проведення їхньої атестації, подання ними документів та у разі потреби може внести зміни до графіка своїх засідань.

4. Інформація, визначена пунктами 1-3 цього розділу, оприлюднюється на вебсайті відповідного закладу освіти, відповідного засновника (уповноваженого ним органу) не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією.

5. Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії, яка створена в закладі освіти, у якому зберігається особова справа.

6. Педагогічний працівник, який атестується, може подати до відповідної атестаційної комісії документи в паперовому або електронному вигляді. Електронний варіант документів (формат PDF, кожен документ в окремому файлі) подається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронному вигляді з підтвердженням про отримання. Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються секретарем атестаційної комісії. Забороняється безпідставно відмовляти педагогічному працівнику в прийнятті документів, які відповідають вимогам, зазначеним у цьому пункті.

7. Атестаційна комісія вивчає документи педагогічних працівників, які атестуються, у разі потреби перевіряє їх достовірність, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (у разі наявності).

Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення.

Атестаційна комісія І рівня має до 20 квітня року, у який проводиться атестація, прийняти вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників і (у разі потреби) надати матеріали про результати атестації, передбачені цим Положенням, до атестаційної комісії II рівня.

Атестаційна комісія II рівня має до 25 квітня року, у який проводиться атестація, прийняти вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників.

8. У разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується, або настання інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проведенню його атестації, проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік. У такому випадку за педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) до проходження ним атестації у порядку, визначеному цим Положенням.

9. У разі виникнення в атестаційної комісії питань до педагогічного працівника, який атестується, зокрема, пов’язаних з поданими ним документами, атестаційна комісія може запросити такого педагогічного працівника на наступне своє засідання.

Запрошення на засідання атестаційної комісії підписується головою атестаційної комісії та не пізніше трьох робочих днів до дня проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівникові під підпис або надсилається в сканованому вигляді на адресу електронної пошти (у разі наявності, з підтвердженням отримання).

10. Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації. У разі неявки педагогічного працівника, запрошеного в установленому порядку на засідання атестаційної комісії, атестаційна комісія, за відсутності обставин, визначених пунктом 8 цього розділу, проводить засідання за відсутності педагогічного працівника.

11. Рішення атестаційної комісії про результати атестації педагогічних працівників оформлюються протоколом засідання атестаційної комісії за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, і вводиться в дію наказом керівника закладу освіти (наказом засновника або уповноваженого ним органу). Протокол підписується головою та секретарем атестаційної комісії.

12. Відповідний наказ повинен бути виданий не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією і поданий до бухгалтерії закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник, чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік відповідного закладу освіти, для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку відповідно до рішення атестаційної комісії. Оплата праці з урахуванням результатів атестації проводиться з дати видання наказу про результати атестації.

13. На підставі рішення атестаційної комісії І рівня секретар оформлює атестаційний лист у 2 примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

На підставі рішення атестаційної комісії II рівня секретар оформлює атестаційний лист у 2 примірниках за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.

Один примірник атестаційного листа протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією секретар атестаційної комісії видає педагогічному працівникові, другий примірник зберігається в особовій справі педагогічного працівника. Атестаційний лист видається педагогічному працівнику особисто під підпис або направляється в сканованому вигляді на адресу його електронної пошти (у разі наявності, з підтвердженням отримання).

14. Рішення атестаційних комісій II рівня доводиться до керівників закладів освіти протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією шляхом надсилання витягу з наказу засновника (уповноваженого ним органу), який затверджує рішення відповідної атестаційної комісії, на електронну адресу закладу освіти або поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

15. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у встановленому законодавством порядку.

IV. Оскарження рішень атестаційних комісій

1. У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії він має право протягом десяти робочих днів з дня ознайомлення з рішенням атестаційної комісії подати апеляційну заяву за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення, шляхом надсилання сканованої копії апеляційної заяви на адресу електронної пошти, поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто.

До апеляційної заяви додаються:

копія атестаційного листа, виданого атестаційною комісією, рішення якої оскаржується;

копії документів, які подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі подання).

2. Рішення атестаційної комісії І рівня може бути оскаржене до атестаційної комісії II рівня. Рішення атестаційної комісії II рівня може бути оскаржене до засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу.

3. Протягом 15 календарних днів з дня надходження апеляційної заяви атестаційна комісія II рівня або засновник закладу освіти (уповноважений ним орган) має:

розглянути заяву;

надати педагогічному працівникові обґрунтовану відповідь особисто, шляхом надсилання сканованої копії витягу з протоколу засідання щодо розгляду апеляційної заяви за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення, на адресу електронної пошти (у разі наявності) або поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Витяг з протоколу надсилається також до атестаційної комісії, рішення якої оскаржувалося.

Під час розгляду апеляційної заяви забороняється залучати до розгляду членів атестаційної комісії, рішення якої оскаржується.

4. За результатами розгляду апеляційної заяви атестаційна комісія II рівня або засновник закладу освіти (уповноважений ним орган) може:

задовольнити апеляційну заяву;

залишити рішення атестаційної комісії, дії якої оскаржуються, без змін.

5. У разі задоволення апеляційної заяви педагогічного працівника видається наказ про результати атестації відповідно до вимог пункту 12 розділу III цього Положення.

Директор Департаменту

військової освіти і науки

Міністерства оборони України

В. Мірненко


Додаток 1

до Положення про атестацію

педагогічних працівників,

які забезпечують здобуття фахових

компетентностей спеціалізованої

освіти військового спрямування

(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВА

про проведення позачергової атестації

Додаток 2

до Положення про атестацію

педагогічних працівників,

які забезпечують здобуття фахових

компетентностей спеціалізованої

освіти військового спрямування

(пункт 11 розділу III)

ПРОТОКОЛ

засідання атестаційної комісії

Додаток 3

до Положення про атестацію

педагогічних працівників,

які забезпечують здобуття фахових

компетентностей спеціалізованої

освіти військового спрямування

(пункт 13 розділу III)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Додаток 4

до Положення про атестацію

педагогічних працівників,

які забезпечують здобуття фахових

компетентностей спеціалізованої

освіти військового спрямування

(пункт 13 розділу III)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Додаток 5

до Положення про атестацію

педагогічних працівників,

які забезпечують здобуття фахових

компетентностей спеціалізованої

освіти військового спрямування

(пункт 1 розділу IV)

АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА

Додаток 6

до Положення про атестацію

педагогічних працівників,

які забезпечують здобуття фахових

компетентностей спеціалізованої

освіти військового спрямування

(пункт 3 розділу IV)

ВИТЯГ

з протоколу засідання щодо розгляду апеляційної заяви


Документи та файли

Сигнальний документ — f515827n137.docx
Сигнальний документ — f515827n138.docx
Сигнальний документ — f515827n139.docx
Сигнальний документ — f515827n140.docx
Сигнальний документ — f515827n141.docx
Сигнальний документ — f515827n142.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.04.2022 — 2022 р., № 29, стор. 42, стаття 1590, код акта 110781/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 19.03.2022 № 91 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -