<<
>>

НАКАЗ від 11.05.2022 № 147 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 12.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2022  № 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2022 р.

за № 678/38014

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України

Відповідно до статей 11, 16, 17 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства соціальної політики України, що додаються.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

11 травня 2022 року № 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2022 р.

за № 678/38014

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства соціальної політики України

1.

У Державному стандарті денного догляду, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895:

1) пункт 1.1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю осіб, визначених в пункті 1.2 розділу І цього Державного стандарту, соціальна послуга денного догляду може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«XVII. Особливості надання соціальної послуги денного догляду

екстрено (кризово) в умовах надзвичайного або воєнного стану

17.1. Соціальна послуга денного догляду надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги денного догляду. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги денного догляду, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту населення із направленням одного примірника акта.

17.2. Підставою для отримання соціальної послуги денного догляду є рішення про надання соціальної послуги денного догляду, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги денного догляду. Строк надання соціальної послуги денного догляду визначається індивідуально.

17.3. У разі надання соціальної послуги денного догляду екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги денного догляду не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги денного догляду, що надавалась екстрено (кризово), суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

17.4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

17.5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги денного догляду іншим суб’єктом (за можливості).

17.6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги денного догляду, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

17.7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття отримувачів соціальної послуги та надавачів соціальної послуги і безпечного перебування в них, перевірку та забезпечення наявності опалення, водопостачання, електроенергії, забезпечення необхідного запасу продуктів харчування, води, лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо.

17.8. Оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

2. У Державному стандарті надання притулку бездомним особам, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 13 серпня 2013 року № 495, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1447/23979:

1) пункт 1.1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю бездомної особи соціальна послуга надання притулку бездомним особам може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово)

в умовах надзвичайного або воєнного стану

17.1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги із направленням одного примірника акта.

17.2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

17.3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

17.4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з цим Державним стандартом та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

17.5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим суб’єктом (за можливості).

17.6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

17.7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття отримувачів соціальної послуги та надавачів соціальної послуги і безпечного перебування в них, перевірку та забезпечення наявності опалення, водопостачання, електроенергії, забезпечення необхідного запасу продуктів харчування, води, лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо.

17.8. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

3. У Державному стандарті догляду вдома, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року № 760, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1990/24522:

1) пункт 1.1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю осіб, визначених в пункті 1.2 розділу І цього Державного стандарту, соціальна послуга догляду вдома може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово)

в умовах надзвичайного або воєнного стану

17.1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється виконавчий орган із направленням одного примірника акта.

17.2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається виконавчим органом або надавачем соціальної послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

17.3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), надавач соціальної послуги здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

17.4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

17.5. Надавач соціальної послуги у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це виконавчий орган з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим надавачем соціальної послуги (за можливості).

17.6. Надавач соціальної послуги у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

17.7. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

4. У Державному стандарті соціальної послуги представництва інтересів, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 року № 1261, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 127/28257:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю членів сім’ї / осіб, визначених в пункті 2 розділу І цього Державного стандарту, соціальна послуга представництва інтересів може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово)

в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги із направленням одного примірника акта.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим суб’єктом (за можливості).

6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

7. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

5. У Державному стандарті паліативного догляду, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року № 58, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 247/28377:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю осіб, визначених в пункті 2 розділу І цього Державного стандарту, соціальна послуга з паліативного догляду може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово)

в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту із направленням одного примірника акта.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим суб’єктом (за можливості).

6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття отримувачів послуг та надавачів соціальної послуги і безпечного перебування в них, перевірку та забезпечення наявності опалення, водопостачання, електроенергії, забезпечення необхідного запасу продуктів харчування, води, лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо.

8. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

6. У Державному стандарті стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 лютого 2016 року № 198, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 432/28562:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю осіб, визначених в пункті 2 розділу І цього Державного стандарту, соціальна послуга стаціонарного догляду може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги стаціонарного догляду

екстрено (кризово) в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту із направленням одного примірника акта.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги стаціонарного догляду іншим суб’єктом (за можливості).

6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття отримувачів соціальної послуги стаціонарного догляду та надавачів соціальної послуги і безпечного перебування в них, перевірку та забезпечення наявності опалення, водопостачання, електроенергії, забезпечення необхідного запасу продуктів харчування, води, лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо.

8. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

7. У Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2016 року № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 року за № 621/28751:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю членів сім’ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин, соціальна послуга соціального супроводу може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги соціального супроводу

екстрено (кризово) в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту із направленням одного примірника акта.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги.

3. Строк надання соціальної послуги екстрено (кризово) визначається індивідуально, але не може перевищувати 30 календарних днів. Протягом цього строку суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів, спрямованих на вирішення найбільш гострих проблем сім’ї (особи) та її адаптацію у новому середовищі (якщо сім’я (особа) належить до категорії внутрішньо переміщених осіб).

Якщо після сплину 30-денного строку надання соціальної послуги екстрено (кризово) сім’я (особа) продовжує перебувати у складних життєвих обставинах, суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує складання індивідуального плану та вжиття заходів, що становлять зміст соціальної послуги відповідно до цього Державного стандарту.

4. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

5. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги соціального супроводу іншим суб’єктом (за можливості).

7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги соціального супроводу, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

8. Оцінка якості надання соціальної послуги соціального супроводу не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

8. У Державному стандарті соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 07 червня 2017 року № 956, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 року за № 806/30674:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю особи похилого віку та / або повнолітньої особи з інвалідністю, яка потребує стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування, соціальна послуга підтриманого проживання може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово)

в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги із направленням одного примірника акта.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються суб’єктом, що надає соціальну послугу, згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим суб’єктом (за можливості).

6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття отримувачів соціальної послуги та надавачів соціальної послуги і безпечного перебування в них, перевірку та забезпечення наявності опалення, водопостачання, електроенергії, забезпечення необхідного запасу продуктів харчування, води, лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо.

8. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

9. У Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 11 серпня 2017 року № 1307, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за № 1089/30957:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю членів сім’ї, у якій виховується дитина-сирота та/або дитина, позбавлена батьківського піклування (сім’я опікунів, піклувальників, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу), соціальна послуга соціального супроводу такій сім’ї може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до умов та порядку її надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги соціального супроводу

екстрено (кризово) в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Рішення про надання соціальної послуги соціального супроводу екстрено (кризово) приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу соціального супроводу, після надходження повідомлення про прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю опікуна, піклувальника від служби у справах дітей за місцем фактичного перебування відповідної сім’ї. Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги соціального супроводу. Строк надання соціальної послуги соціального супроводу визначається відповідно до розділу VI цього Державного стандарту.

2. У разі можливості надавач соціальної послуги соціального супроводу отримує від надавача соціальної послуги соціального супроводу, що здійснював соціальний супровід за попереднім місцем проживання/перебування сім’ї, інформацію про отримувача соціальної послуги соціального супроводу, стан виконання індивідуального плану та рекомендації щодо подальшої роботи з отримувачем соціальної послуги соціального супроводу.

Якщо такої можливості немає, надавач соціальної послуги соціального супроводу протягом десяти днів збирає додаткову інформацію стосовно влаштованої дитини (загальний стан здоров’я, щеплення, результати психодіагностичних досліджень, навчання дитини, характер її стосунків з біологічними батьками або особами, що їх замінюють, родичами; якщо дитині встановлено інвалідність, з’ясовуються стан виконання індивідуальної програми реабілітації, потреби щодо розумних пристосувань (засобів комунікації, додаткових фахових послуг, адаптації приміщення, вибору формату викладу інформації, визначення та дотримання індивідуального режиму тощо)) та проводить початкову оцінку її потреб. Одночасно із формуванням початкової оцінки потреб влаштованої дитини надавач соціальної послуги соціального супроводу вживає заходів, спрямованих на вирішення найбільш гострих проблем дитини стосовно її адаптації у новому середовищі.

3. У разі надання соціальної послуги соціального супроводу екстрено (кризово) укладення договору про надання соціальної послуги соціального супроводу не здійснюється.

4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціального супроводу, у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги соціального супроводу інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за місцем проживання/ перебування отримувача соціальної послуги соціального супроводу з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів (за можливості).

5. Оцінка якості надання соціальної послуги соціального супроводу не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

10. У Державному стандарті соціальної послуги натуральної допомоги, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 25 березня 2021 року № 147, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2021 року за № 589/36211:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю осіб, визначених у пункті 2 розділу І цього Державного стандарту, соціальна послуга може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово)

в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державно адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/ перебування отримувача соціальної послуги із направленням одного примірника акта.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або надавачем соціальної послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) укладення договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), надавач соціальної послуги здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються надавачем соціальної послуги згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням спроможності суб’єкта забезпечити виконання таких заходів.

5. Надавач соціальної послуги у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим надавачем соціальної послуги (за можливості).

6. Надавач соціальної послуги у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

7. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

11. У Державному стандарті соціальної послуги перекладу жестовою мовою, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 06 травня 2021 року № 220, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 червня 2021 року за № 819/36441:

1) пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю особи з порушеннями слуху та мовлення соціальна послуга може надаватися екстрено (кризово). У такому разі застосовуються спеціальні вимоги до її змісту, обсягу, умов та порядку надання, встановлені в розділі XVII цього Державного стандарту.»;

2) доповнити новим розділом такого змісту:

«ХVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово)

в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга надається екстрено (кризово) після здійснення оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги перекладу жестової мови, яка проводиться за його зверненням (письмовим або усним) протягом однієї доби з дати одержання відповідного звернення. За результатами оцінки складається акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848 (далі - акт), у якому визначається перелік першочергових заходів в межах надання соціальної послуги денного догляду. Акт формується протягом місяця з початку надання соціальної послуги. За результатами роботи в акті зазначається інформація про необхідність продовження надання соціальної послуги, про що повідомляється структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання / перебування отримувача соціальної послуги із направленням одного примірника акта.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або надавачем соціальної послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

3. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) укладення договору про надання соціальної послуги не здійснюється.

У разі потреби у продовженні надання соціальної послуги, що надавалась екстрено (кризово), надавач соціальної послуги здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план та укладає договір про її надання.

4. Заходи, що становлять зміст соціальної послуги, визначаються надавачем соціальної послуги згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту та з урахуванням спроможності суб’єкта забезпечити виконання таких заходів.

5. Надавач соціальної послуги у разі нездатності задовольнити потреби отримувача соціальної послуги перекладу жестової мови інформує про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим суб’єктом (за можливості).

6. Надавач соціальної послуги у разі потреби може залучати волонтерів до надання соціальної послуги, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

7. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).».

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг та захисту

прав дітей

Р. Колбаса

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України

Наказ; Мінсоцполітики України від 11.05.2022 № 147

Прийняття від 11.05.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0678-22

Законодавство України

станом на 28.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.07.2022 — 2022 р., № 51, стор. 160, стаття 2919, код акта 112084/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2023 № 3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 18.01.2023 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 29 липня 2015 року № 779". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2023 № 42 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 13 січня 2023 року № 16". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2023 № 27 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2023 рік". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 5. НАКАЗ від 13.01.2023 № 16 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 04 липня 2022 року № 190". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 18.01.2023 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 06 серпня 2019 року № 1208". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 03.02.2023 № 47 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018 року № 74". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.02.2023 № 44/58 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 431/447". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -