>>

НАКАЗ від 03.01.2023 № 33/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2023

Документ актуальний на 24.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2023  № 33/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 січня 2023 р.

за № 8/39064

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, законів України від 03 травня 2022 року № 2236-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом», від 18 жовтня 2022 року № 2689-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д.

Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

03 січня 2023 року № 33/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 січня 2023 р.

за № 8/39064

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за № 1010/32462:

1) у розділі I:

абзац одинадцятий пункту 2 після слів «прав людини,» доповнити словами «захисник (захисники), який (які) представляє (представляють) особу в Міжнародному кримінальному суді,»;

у пункті 9 цифри та слова «10 листопада 2010 року № 1042» замінити цифрами та словами «25 листопада 2022 року № 1314»;

2) у розділі III:

абзац чотирнадцятий пункту 1 після слів «Європейському суду з прав людини,» доповнити словами «Міжнародному кримінальному суду,»;

абзац третій пункту 2 після слів «позбавлення волі» доповнити словами «, які тримаються у ПКТ,»;

3) в абзаці четвертому пункту 1 розділу XI слова «довічного позбавлення волі та» виключити;

4) у пункті 2 розділу XIII:

абзац перший після слів «Європейському суду з прав людини,» доповнити словами «Міжнародному кримінальному суду,»;

абзац четвертий після слів «Європейському суду з прав людини,» доповнити словами «Міжнародному кримінальному суду,»;

абзац п’ятий після слів «Європейським судом з прав людини,» доповнити словами «Міжнародним кримінальним судом,»;

5) у розділі XXII:

у пункті 3:

абзац дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тринадцятим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Перевезення до (із) лікарняного закладу або закладу охорони здоров’я засудженого до довічного позбавлення волі, який тримається у ПКТ, здійснюється конвоєм кількістю не менше п’яти осіб, до складу якого обов’язково має входити кінолог зі службовим собакою. Перевезення жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, здійснюється без залучення кінолога зі службовим собакою.»;

перше речення абзацу першого пункту 5 викласти в такій редакції: «У лікарняних закладах ізольовано від інших засуджених перебувають засуджені до довічного позбавлення волі, які тримаються у ПКТ.»;

6) у пункті 2 розділу XXXIII:

абзац перший після слів «позбавлення волі,» доповнити словами «які тримаються у ПКТ,»;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«Конвоювання на території установи виконання покарань чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, які тримаються у ПКТ, здійснюється по одному в супроводі не менше двох представників адміністрації установи виконання покарань.

Для конвоювання на території установи виконання покарань чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, які тримаються у ПКТ, залучається кінолог зі службовим собакою з урахуванням фізичних вад засуджених та стану їхнього здоров’я.»;

перше речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: «У разі конвоювання жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, територією установи виконання покарань кайданки до них не застосовуються.»;

7) у розділі XXXIV:

пункт 12 після слів «прав людини,» доповнити словами «захисником (захисниками), який (які) представляють особу в Міжнародному кримінальному суді,»;

абзац другий пункту 13 після слів «Європейському суду з прав людини,» доповнити словами «Міжнародному кримінальному суду,»;

8) примітку 3 додатка 3 до цих Правил викласти в такій редакції:

«3. Засудженим до довічного позбавлення волі, які тримаються у ПКТ, за необхідності використання комп’ютерної техніки для навчання у закладах вищої освіти, у визначений адміністрацією установи виконання покарань час може видаватися ноутбук без доступу до мережі Інтернет.»;

9) примітку 6 додатка 5 до цих Правил після слів «позбавлення волі» доповнити словами «, які тримаються у ПКТ,»;

10) у додатку 6 до цих Правил:

абзац двадцять четвертий після слів «прав людини,» доповнити словами «захисником (захисниками), який (які) представляють особу в Міжнародному кримінальному суді,»;

абзац дев’яносто дев’ятий після слів «Європейському суду з прав людини,» доповнити словами «Міжнародному кримінальному суду,».

2. У Правилах внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року № 1769/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 633/33604:

1) абзац вісімнадцятий пункту 1 глави 4 розділу I після слів «прав людини,» доповнити словами «Міжнародного кримінального суду,»;

2) пункт 1 глави 1 розділу II після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«рішення суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт або про арешт і передачу;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

3) абзац третій пункту 6 глави 1 розділу III викласти в такій редакції:

«засуджених, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;»;

4) абзац сьомий пункту 1 глави 4 розділу V викласти в такій редакції:

«під час переміщення засуджених до довічного позбавлення волі чоловіків, яким відповідно до КВК визначено тримання у приміщеннях камерного типу (у тому числі тих, вироки щодо яких не набрали законної сили), на території СІЗО за межами режимного корпусу;»;

5) у розділі VII:

пункт 8 глави 2 після слів «прав людини,» доповнити словами «Міжнародному кримінальному суді,»;

пункт 6 глави 3 після слів «Європейському суду з прав людини,» доповнити словами «Міжнародному кримінальному суду,»;

6) пункт 12 глави 2 розділу X викласти в такій редакції:

«12. Переміщення до (із) закладу охорони здоров’я засудженого до довічного позбавлення волі, якому відповідно до КВК визначено тримання у приміщеннях камерного типу, здійснюється конвоєм кількістю не менше п’яти осіб, до складу якого обов’язково повинен входити кінолог зі службовим собакою. Переміщення жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, здійснюється без залучення кінолога зі службовим собакою.»;

7) примітку 1 додатка 1 до цих Правил після слів «позбавлення волі» доповнити словами «, яким відповідно до КВК визначено тримання у приміщеннях камерного типу,»;

8) примітку 1 додатка 2 до цих Правил після слів «позбавлення волі» доповнити словами «, яким відповідно до КВК визначено тримання у приміщеннях камерного типу,»;

9) у додатку 7 до цих Правил:

примітку 1 до Переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі після слів «позбавлення волі» доповнити словами «, яким відповідно до КВК визначено тримання у приміщеннях камерного типу,»;

примітку 1 до Переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які ув’язнені і засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі після слів «позбавлення волі» доповнити словами «, яким відповідно до КВК визначено тримання у приміщеннях камерного типу,»;

10) абзац п’ятий пункту 1 додатка 20 до цих Правил після слів «позбавлення волі,» доповнити словами «яким відповідно до КВК визначено тримання у приміщеннях камерного типу,».

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.01.2023 — 2023 р., № 4, стор. 540, стаття 386, код акта 115972/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ від 10.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 03.01.2023 № 41/5 "Про внесення змін до Положення про комісію Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. . Мін'юст України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -