<<
>>

НАКАЗ від 06.12.2022 № 5441/5 "Деякі питання щодо надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 10.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2022  № 5441/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 грудня 2022 р.

за № 1546/38882

Деякі питання щодо надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Відповідно до статті 19 Закону України «Про нотаріат», підпункту 69 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру;

2) Перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 04 січня 1998 року № 3/5 «Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за № 55/2495.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

2) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

4.

Департаменту нотаріату (Бондаренко В.) довести цей наказ до відома начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

5. Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України:

1) розмістити цей наказ на власних офіційних вебсайтах, у місцях прийому осіб, що звертаються за вчиненням нотаріальних дій;

2) привести власні акти про встановлення розмірів плати за надання державними нотаріальними конторами / державними нотаріальними архівами додаткових послуг правового та технічного характеру у відповідність до цього наказу шляхом визнання їх такими, що втратили чинність, одночасно з набранням чинності цим наказом.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

06 грудня 2022 року № 5441/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 грудня 2022 р.

за № 1546/38882

ПОРЯДОК

надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

1. Надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями (далі - додаткові послуги правового характеру), а також послуг технічного характеру здійснюється відповідно до Переліку та розмірів плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси, та не має на меті отримання прибутку.

2. Додатковими послугами правового характеру є консультації правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, складання проєктів документів та заяв, письмових довідок з питань законодавства.

3. Перед наданням додаткових послуг правового та технічного характеру державний нотаріус зобов’язаний дати роз’яснення щодо їх обсягу, порядку надання та умов оплати.

4. Собівартість додаткових послуг правового та технічного характеру розраховується відповідно до законодавства.

5. Плата за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру використовується з урахуванням бюджетного законодавства на:

покриття витрат, пов’язаних з організацією надання додаткових послуг правового та технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників;

покриття витрат, пов’язаних з утриманням державних нотаріальних контор / державних нотаріальних архівів, у разі незабезпечення в повному обсязі цих витрат за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор / державних нотаріальних архівів, державних нотаріусів у розмірі не менше 20 % (у разі виконання обов’язків інших державних нотаріальних контор - в розмірі не менше 35 %) від суми наданих завідувачами державних нотаріальних контор / державних нотаріальних архівів, державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру.

6. Плата за додаткові послуги правового та технічного характеру здійснюється шляхом безготівкового перерахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України у встановленому законодавством порядку, і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

Підтвердженням оплати додаткових послуг правового та технічного характеру є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення тощо) з відміткою банку.

7. Відповідальність за належну організацію надання додаткових послуг правового та технічного характеру та за правильність ведення обліку книжок, платіжних документів, відомостей несуть завідуючі державними нотаріальними конторами / державними нотаріальними архівами.

8. Державні нотаріуси заносять відомості, зазначені в платіжних документах, до реєстру обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, наданих державним нотаріусом, форма якого наведена в додатку.

9. Повернення коштів за ненадані додаткові послуги правового та технічного характеру здійснюється за письмовою заявою особи на підставі пред’явленого заявником платіжного документа (квитанція, платіжне доручення тощо).

10. Від оплати додаткових послуг правового та технічного характеру звільняються особи, які відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» звільнені від сплати державного мита.

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Додаток

до Порядку надання державними

нотаріусами додаткових послуг

правового характеру, які не пов’язані

із вчинюваними нотаріальними діями,

а також послуг технічного характеру

(пункт 8 Порядку)

РЕЄСТР

обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями,

а також послуг технічного характеру, наданих державним нотаріусом

__________________________________________________________________________

(назва державної нотаріальної контори / архіву та прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) нотаріуса)

№ з/п

Прізвище, імя та по батькові (за наявності) особи, якій надавались послуги

Код

послуги

Кількість наданих послуг

Сума сплачених коштів, 

грн

Дата здійснення платежу,

найменування банку,

номер квитанції,

платіжного доручення тощо

Підпис

заявника

1

2

3

4

5

6

7


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.12.2022 — 2022 р., № 98, стор. 309, стаття 6162, код акта 115334/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ від 10.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 03.01.2023 № 41/5 "Про внесення змін до Положення про комісію Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 03.01.2023 № 33/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 04.01.2023 № 77/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2023 рікк
 5. ПОВІДОМЛЕННЯ від 25.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 6. ПОВІДОМЛЕННЯ від 27.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 10.01.2023 № 154/5 "Про затвердження Змін до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу". Мін'юст України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 10.01.2023 № 154/5 "Про затвердження Змін до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу". Мін'юст України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 30.01.2023 № 397/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 16.01.2023 № 230/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2023 році". Мін'юст України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 12.01.2023 № 195/5/4 "Про внесення змін до пункту 4 Порядку надання електронних публічних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у автоматичному режимі". Мін'юст України. 2023 рікк
 12. НАКАЗ від 17.01.2023 № 260/5 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 17.01.2023 № 271/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2023 рікк
 14. визначення ступеня виправлення засудженого. Мін'юст України. 2023 рікк
 15. НАКАЗ від 19.01.2023 № 294/5 "Про визначення ступеня виправлення засудженого". Мін'юст України. 2023 рікк
 16. НАКАЗ від 20.01.2023 № 313/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2023 рікк
 17. ПОВІДОМЛЕННЯ від 10.02.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 18. НАКАЗ від 23.01.2023 № 331/5 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців". Мін'юст України. 2023 рікк
 19. НАКАЗ від 27.01.2023 № 390/5 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі". Мін'юст України. 2023 рікк
 20. НАКАЗ від 02.02.2023 № 451/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -