>>

НАКАЗ від 10.01.2023 № 154/5 "Про затвердження Змін до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу". Мін'юст України. 2023

Документ актуальний на 06.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2023  № 154/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 2023 р.

за № 58/39114

Про затвердження Змін до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

Відповідно статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою вдосконалення організації роботи уповноважених органів з питань пробації під час виконання судових рішень про призначення покарання у виді штрафу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 квітня 2018 року № 1301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 травня 2018 року за № 544/31996, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д.

Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної судової адміністрації України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Національної поліції України

В.о. Голови Державної податкової служби України

О. Сальніков

О. Вискуб

І. Клименко

Т. Кірієнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

10 січня 2023 року № 154/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 2023 р.

за № 58/39114

ЗМІНИ

до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

1. В абзаці четвертому пункту 1 розділу II слова «або ухиляються від сплати штрафу» виключити;

2. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Підставою для виконання органом пробації судового рішення про призначення покарання у виді штрафу є розпорядження суду про виконання судового рішення та копія самого рішення, оформлених судом у порядку, визначеному законом.»;

2) в абзаці третьому пункту 3 слова «до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції» замінити словами «до підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки»;

3) абзац другий пункту 6 виключити;

4) доповнити розділ після пункту 6 пунктом 7 такого змісту:

«7. Не пізніше наступного дня з дня отримання судового рішення за адресою, зазначеною у судовому рішенні, або іншою відомою адресою, засуджений викликається до органу пробації.

Засуджений може викликатися особисто із врученням виклику до органу пробації (додаток 5) або телефонним зв’язком, про що органом пробації складається довідка (у довідці зазначаються дата та час телефонної розмови, номер телефону, з якого здійснено дзвінок, номер телефону, на який було здійснено дзвінок, а також стислий зміст бесіди, дата та час, на який викликано засудженого).

Дата явки визначається з урахуванням об’єктивних обставин (відстані, наявності транспортних можливостей, вихідних або святкових днів).

У день першого візиту засудженого до органу пробації персонал цього органу проводить з ним бесіду, під час якої перевіряються документи, що посвідчують особу засудженого та з’ясовується факт сплати штрафу.

Якщо засудженим не підтверджено сплату штрафу:

1) з’ясовуються відомості, що мають значення для виконання судового рішення, зокрема уточнення місця проживання, працевлаштування, матеріального стану (наявність доходу), адреса електронної пошти, контактні номери, можливість сплати штрафу повністю або частинами (розстрочка);

2) роз’яснюються правові наслідки несплати штрафу або чергового платежу у разі розстрочки виплат його суми.

З метою документальної фіксації фактів, що мають значення для виконання судового рішення складається довідка бесіди.

За результатами проведення першої бесіди засуджений письмово зазначає про те, що його поінформовано про правові наслідки несплати штрафу або розстрочки його сплати (чергового платежу).

У подальшому виклик до органу пробації може надсилатися з використанням технічних засобів електронних комунікацій (електронною поштою, текстовим повідомленням з використанням мобільного зв’язку). Копії документів, що підтверджують факт направлення (вручення) виклику долучаються до особової справи.».

У зв’язку з цим пункти 7-11 вважати відповідно пунктами 8-12;

5) пункти 9-11 викласти в такій редакції:

«9. У документі про сплату штрафу повинні міститися реквізити, які звіряються з реквізитами рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (для сплати штрафу за кримінальними провадженнями (справами), що розміщені на офіційних вебсайтах місцевих загальних судів).

10. Якщо засуджений не з’явився до органу пробації, не підтвердив сплату штрафу шляхом пред’явлення документа після закінчення місячного строку від набрання судовим рішенням законної сили, орган пробації з урахуванням наявної інформації про засудженого надсилає подання (додаток 6) до суду, який виніс судове рішення, для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі, відповідно до вимог частини п’ятої статті 53 Кримінального кодексу України.

11. У разі якщо засуджений під час призначення штрафу з розстрочкою виплати не повідомив орган пробації про сплату чергового платежу, через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу орган пробації з урахуванням наявної інформації про засудженого надсилає до суду подання (додаток 7) про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до вимог частини п’ятої статті 53 Кримінального кодексу України.»;

6) доповнити розділ після пункту 11 пунктом 12 такого змісту:

«12. У випадках, визначених пунктами 10, 11 цього розділу, орган пробації надсилає до Державної податкової служби України запит в електронній формі на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела отримання цим засудженим доходів, що долучається до відповідного подання.

Порядок подання запитів встановлюється Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України.».

У зв’язку з цим пункт 12 вважати пунктом 13;

7) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«14. Якщо судове рішення надійшло до органу пробації після закінчення місячного строку від набрання ним законної сили, орган пробації вживає заходи, передбачені пунктами 7, 10-12 цього розділу.».

3. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «уповноваженого органу з питань пробації» замінити словами «органу пробації»;

2) у пункті 1:

в абзацах третьому, четвертому слова «підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, а також скріпленого відбитком гербової печатки суду» замінити словами «оформленого судом у порядку, визначеному законом»;

в абзаці п’ятому слова «підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, скріпленої відбитком гербової печатки суду» замінити словами «оформленого судом у порядку, визначеному законом»;

після абзацу п’ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:

«звільненням від відбування покарання відповідно до статті 80 Кримінального кодексу України - за наявності копії відповідного судового рішення, оформленого судом у порядку, визначеному законом;».

У зв’язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно абзацами сьомим-дев’ятим;

3) в абзаці третьому пункту 3 слова «до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції» замінити словами «до підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки».

4. Додатки 5-7 до цього Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Додаток 5

до Порядку виконання уповноваженими

органами з питань пробації судових

рішень про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 7 розділу ІІI)

ВИКЛИК

до органу пробації

Додаток 6

до Порядку виконання уповноваженими

органами з питань пробації судових

рішень про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 10 розділу III)

ПОДАННЯ

на підставі частини третьої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України

Додаток 7

до Порядку виконання уповноваженими

органами з питань пробації судових

рішень про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 11 розділу III)

ПОДАННЯ

на підставі частини четвертої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України


Документи та файли

Сигнальний документ — f523036n63.docx
Сигнальний документ — f523036n64.docx
Сигнальний документ — f523036n65.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.01.2023 — 2023 р., № 7, стор. 331, стаття 603, код акта 116149/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ від 10.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 03.01.2023 № 41/5 "Про внесення змін до Положення про комісію Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 03.01.2023 № 33/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 04.01.2023 № 77/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2023 рікк
 5. ПОВІДОМЛЕННЯ від 25.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 6. ПОВІДОМЛЕННЯ від 27.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 10.01.2023 № 154/5 "Про затвердження Змін до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу". Мін'юст України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. . Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -