Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 21.06.2022 № 2577/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства (щодо стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого)". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 05.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2022  № 2577/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2022 р.

за № 681/38017

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства (щодо стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого)

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства (щодо стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого), що додаються.

2. Установити, що особи, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, стажування яких розпочалося до набрання чинності цим наказом, завершують стажування у порядку, що діяв до моменту набрання чинності цим наказом.

3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Коломієць В.

Міністр

Д.

Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства

«Національні інформаційні системи»

О. Бережний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

21 червня 2022 року № 2577/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2022 р.

за № 681/38017

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства (щодо стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого)

1. У Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2535/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 925/33896:

1) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці дев’ятому слова «і стажування протягом шести місяців» виключити;

доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

«пройшла стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих;».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

«оригінал відгуку керівника стажування про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затверджений у порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих;»;

у пункті 5:

абзац п’ятий після слова «відгуку» доповнити словами «керівника стажування»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«невідповідності керівника стажування та/або відгуку керівника стажування про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, вимогам, встановленим Положенням про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2536/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 926/33897.».

2) пункт 9 додатку до Порядку викласти в такій редакції:

«9. Оригінал відгуку керівника стажування про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затверджений у порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих.».

2. У розділі II Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2536/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 926/33897:

1) пункт 27 викласти в такій редакції:

«27. Особа, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), звертається до саморегулівної організації арбітражних керуючих із заявою про проходження стажування в порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих.»;

2) пункти 28-31 виключити.

У зв’язку з цим пункти 32-44 вважати відповідно пунктами 28-40;

3) пункти 28-34 викласти в такій редакції:

«28. Керівником стажування стажиста (далі - керівник стажування) може бути арбітражний керуючий, який внесений до переліку найбільш досвідчених та висококваліфікованих арбітражних керуючих (далі - Перелік). Перелік складається саморегулівною організацією арбітражних керуючих та подається до Мін’юсту. У разі внесення змін до Переліку оновлений Перелік протягом трьох робочих днів подається до Мін’юсту.

Не може бути призначений керівником стажування арбітражний керуючий, внесений до Переліку, до якого протягом трьох років до дня початку стажування було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани, тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого або позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

29. Порядок проходження стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, встановлюється саморегулівною організацією арбітражних керуючих.

30. Інформація про стажування розміщується на офіційному вебсайті саморегулівної організації арбітражних керуючих в мережі Інтернет та повинна містити відомості про стажиста, керівника стажування та дату початку стажування.

31. У випадку неможливості виконання своїх обов’язків керівником стажування під час стажування (у разі тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого за власним бажанням на строк понад 30 днів, припинення діяльності арбітражного керуючого за його заявою, застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у вигляді догани, тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого або позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого) стажисту призначається інший керівник стажування в порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих. Строк стажування у такому разі не переривається.

32. Відгук керівника стажування про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затверджується у порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих (далі - відгук керівника стажування).

33. Відгук керівника стажування має містити таку інформацію:

період проходження стажування;

відповідність особи, яка пройшла стажування та має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, загальним та професійним компетентностям, визначеним професійним стандартом «Арбітражний керуючий», затвердженим наказом Міністерства економіки України від 12 січня 2022 року № 95-22;

відповідність особи, яка пройшла стажування та має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, етичним нормам, правилам та принципам поведінки арбітражного керуючого;

інші відомості щодо особистісних якостей (працездатність, здатність до навчання, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо);

висновки із пропозиціями, оцінкою та/або зауваженнями (за наявності).

34. Оригінал відгуку керівника стажування, затверджений у порядку, встановленому саморегулівною організацію арбітражних керуючих, надається особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, для подання до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.»;

4) пункти 35-40 виключити.

Директор Директорату

правосуддя

та кримінальної юстиції

О. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.06.2022 — 2022 р., № 49, стор. 581, стаття 2810, код акта 112124

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -