<<
>>

НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020

Документ актуальний на 25.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2020  № 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 лютого 2020 р.

за № 167/34450

Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році

Відповідно до частини четвертої статті 103-2 Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції в 2020 році, що додаються.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Виконавчий директор Асоціації міст України

Ю.

Джигир

О.В. Слобожан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

04 лютого 2020 року № 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 лютого 2020 р.

за № 167/34450

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році

1. Ці Порядок та умови визначають особливості використання коштів освітньої субвенції, (далі - субвенція) розподілених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (далі - Розпорядження), у 2020 році, критерії розподілу субвенції між місцевими бюджетами, механізм погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання субвенції.

2. Субвенція використовуються за такими напрямами:

ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) державних або комунальних закладів загальної середньої освіти (далі - заклади освіти);

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти;

придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами;

придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти.

3. Використання коштів субвенції здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюджетів, відповідно до підпункту 3 пункту 2 Розпорядження.

Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам.

4. Обласні, Київська міська державні адміністрації (далі - держадміністрації) здійснюють розподіл коштів субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад відповідно до загальної вартості погоджених МОН пропозицій.

5. Ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) здійснюється для закладів освіти з числа:

1) опорних закладів освіти з кількістю учнів не менше 200 осіб (без урахування учнів у філіях) (далі - опорні заклади освіти);

2) закладів освіти, розташованих в місті Києві, містах обласного значення та об’єднаних територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення, з кількістю учнів не менше 400 осіб, а також закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

3) закладів освіти, розташованих у районах та об’єднаних територіальних громадах, із кількістю учнів не менше 200 осіб (крім закладів освіти, зазначених в підпункті 4 цього пункту);

4) закладів освіти, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, із кількістю учнів не менше 100 осіб.

6. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти здійснюється для закладів освіти з кількістю учнів 1-4 класів не менше 20 осіб, в яких відсутні туалети в приміщеннях будівель (корпусів) закладу освіти, де проводяться навчальні заняття.

7. Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється для закладів освіти у такій черговості:

1) опорні заклади освіти, заклади освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані протягом 2020 року;

2) заклади освіти з кількістю учнів 100 та більше, що мають учнів, які відповідно до законодавства потребують підвезення;

3) інші заклади освіти.

8. Використання субвенції на закупівлю обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти, здійснюється відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за № 582/32034.

9. Держадміністрації надсилають до МОН листи з пропозиціями, за поданням органів управління у сфері освіти держадміністрації, за формою згідно з додатком до цих Порядку та умов, та гарантійні листи місцевих рад про дотримання ними умов співфінансування з місцевого бюджету в обсязі, не менше ніж визначено підпунктом 3 пункту 2 Розпорядження.

10. Листи з пропозиціями подаються за кожним напрямом окремо до 01 березня 2020 року. В пропозиції держадміністрації розміщують заклади освіти за пріоритетністю.

11. До листів з пропозиціями щодо придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти, додається перелік обладнання, яке планується закупити.

12. До листів з пропозиціями щодо ремонту обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти та щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти додаються:

фотографії обладнання для їдалень (харчоблоків), яке потребує ремонту/оновлення або надвірних туалетів (в електронному вигляді у форматі.jpg);

орієнтовний перелік обладнання для їдалень (харчоблоків), яке необхідно придбати, та його орієнтовна вартість.

13. Для розгляду пропозицій МОН утворює комісію.

Персональний склад комісії затверджується наказом МОН.

Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.

Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідності.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. На підставі рішення комісії МОН видає відповідний наказ, який доводиться до відома держадміністрацій листом.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів засідань комісії здійснює секретар комісії, який є працівником МОН і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Генеральний директор

директорату дошкільної

та шкільної освіти

А. Осмоловський


Додаток

до Порядку та умов погодження

Міністерством освіти

і науки України пропозицій

обласних, Київської міської

державних адміністрацій щодо

використання освітньої субвенції

у 2020 році

(пункт 9)

ПРОПОЗИЦІЇ

_________________________________________________

(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

щодо використання коштів розподілу резерву освітньої субвенції та нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у 2020 році за напрямом* __________________________________________

№ З/п

Назва закладу освіти**

Адреса

Кількість учнів

ID закладу освіти в ДІСО

Код бюджету, з якого здійснюється фінансування закладу освіти

Потреба

Обґрунтування потреби

обсяг освітньої субвенції, тис. грн

обсяг співфінансування, тис. грн***

Номер фото/номер додатку з переліком витрат****

Усього

-

__________

* відповідно до додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

** якщо заклад освіти має статус опорного, в дужках вказати «опорний»

*** не зазначається для придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти

**** заповнюється для напрямів:

ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.02.2020 — 2020 р., № 14, стор. 306, стаття 596, код акта 98086/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 12. до. МОН України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 04.05.2020 № 591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 22.05.2020 № 673 "Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 25.05.2020 № 689 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427". МОН України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 06.04.2020 № 482 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 03.06.2020 № 752 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -