<<
>>

НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019

Документ актуальний на 11.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2019  № 194/331

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2019 р.

за № 237/33208

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900

Відповідно до частини шостої статті 3, частини п’ятої статті 19, частини четвертої статті 47, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 12 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), НАКАЗУЄМО:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, такі зміни:

1) у пункті 2:

у підпункті 1:

в абзаці п’ятому слова «випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів» замінити словами «учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти»;

в абзаці шостому:

слова «дитину-інваліда» замінити словами «дитину з інвалідністю»;

слова «дітей-інвалідів» замінити словами «дітей з інвалідністю»;

в абзаці сьомому слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю віком від 18 років і старше»;

у підпункті 3 слова «вищий навчальний заклад» у всіх відмінках і числах замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках і числах;

доповнити пункт новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) особа з порушеннями зору, яка використовує(вала) в процесі навчання шрифт Брайля та потребує створення особливої (спеціальної) умови, зазначеної в Переліку особливих умов за кодом 0205, може бути зареєстрованою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології (такій особі за підсумками реєстрації надається витяг з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, на якому ухвалено рішення щодо створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205).

Форми проведення вступних випробувань з інших конкурсних предметів для осіб, зазначених в абзаці першому цього підпункту, визначаються окремо в умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються Міністерством освіти і науки України кожного року.»;

2) у пункті 3 слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4.

Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.) спільно з Українським центром оцінювання якості освіти (Бойко В.І.) організувати:

1) у 2019 році під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору, яка передбачає використання комп’ютерної техніки та спеціальних програмних засобів для сліпих і слабозорих людей;

2) до 2023 року розроблення та апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови для осіб із глибокими порушеннями зору.».

2. Затвердити Зміни до Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, та Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 та № 1708/29838 відповідно, що додаються.

3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України (Шаров О.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України та Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

освіти і науки України

Л. Гриневич

В.о. Міністра

охорони здоров’я України

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація Союз осіб

з інвалідністю України»

Голова Всеукраїнської громадської організації

інвалідів «Асоціація інвалідів-спинальників України»

Виконавчий директор Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова Громадської організації

«Українське товариство сліпих»

Голова Всеукраїнської громадської організації

інвалідів «Українське товариство глухих»

Виконавчий директор Української

Гельсінської спілки з прав людини

Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

Керівник Секретаріату Уповноваженого

Верховної ради України з прав людини

Міністр соціальної політики України

В.В. Назаренко

І.М. Марусевич

Н. Скрипка

В.М. Більчич

І.І. Чепчина

О. Павліченко

В.М. Сушкевич

Л. Левшун

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України,

Міністерства охорони

здоров’я України

14 лютого 2019 року № 194/331

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2019 р.

за № 237/33208

ЗМІНИ

до Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, та Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

1. У пункті 6.4 Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, цифри «06» замінити цифрами «05».

2. У Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838:

1) у пункті 2 позицію «Адаптація процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля**» викласти у такій редакції:

«Надання сертифікаційної роботи із завданнями, адаптованими для осіб із глибокими порушеннями зору, надрукованої рельєфно-крапковим шрифтом для написання і читання сліпими (шрифт Брайля); додатковий час для виконання сертифікаційної роботи входить до загального часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи (умова за кодом 0206 додатково не створюється); розумне пристосування процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору**»;

2) виноску «**» викласти в такій редакції:

«** Ця особлива (спеціальна) умова створюється для осіб із порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля, під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології.».

Генеральний директор

директорату вищої освіти

і освіти дорослих

Міністерства освіти

і науки України

О.І. Шаров

Заступник

директора Департаменту -

начальник відділу з питань

надання медичних послуг

населенню Департаменту

впровадження реформ

Міністерства охорони

здоров’я України

А.О. Гаврилюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.04.2019 — 2019 р., № 26, стор. 199, стаття 930, код акта 93928/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 13. до. МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -