>>

НАКАЗ від 06.05.2021 № 881 "Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони". МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 13.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2021  № 881

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2021 р.

за № 781/36403

Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони

Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за № 741/35024, що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Президент Національної академії

медичних наук України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

І.

Петрашко

В. Цимбалюк

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

06 травня 2021 року № 881

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2021 р.

за № 781/36403

ЗМІНИ

до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони

1. Доповнити новою позицією 1 такого змісту:

«

1.

Абамектин

71751-41-2

0,02

а

2

».

У зв’язку з цим позиції 1-1814 вважати відповідно позиціями 2-1815.

2. Після позиції 15 доповнити новою позицією 16 такого змісту:

«

16.

(RS)-3-Аліл-2-метил-4-оксоциклопент- 2-еніл(1R,3R,1R,3S)-2,2-диметил-3- (2-метилпроп-1-еніл)циклопропан- карбоксилат +

Аллетрин

1

п+а

2

».

У зв’язку з цим позиції 16-1815 вважати відповідно позиціями 17-1816.

3. Після позиції 26 доповнити новою позицією 27 такого змісту:

«

27.

Алкіл(С1216) диметилбензиламонійхлорид+

68424-85-1

0,5

а

2

».

У зв’язку з цим позиції 27-1816 вважати відповідно позиціями 28-1817.

4. Після позиції 71 доповнити новою позицією 72 такого змісту:

«

72.

2-аміно-9-[(2-гідроксиетокси) метил]- 1,9-дигідро-6Н-пурин-6-ОН

Ацикловір

0,2

а

2

».

У зв’язку з цим позицією 72-1817 вважати відповідно позиціями 73-1818.

5. Після позиції 135 доповнити новою позицією 136 такого змісту:

«

136.

21-ацетокси-11-бета, 17-альфа- дигідрооксипрегн-4-ен-3,20-діон

Гідрокортизону ацетат

0,05

а

1

».

У зв’язку з цим позиції 136-1818 вважати відповідно позиціями 137-1819.

6. Після позиції 312 доповнити новою позицією 313 такого змісту:

«

313.

Гафнію тетрафторид

13709-52-9

0,01

а

1

».

У зв’язку з цим позиції 313-1819 вважати відповідно позиціями 314-1820.

7. Після позиції 351 доповнити новою позицією 352 такого змісту:

«

352.

2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова кислота

лимонна кислота

77-92-9

1,0

а

3

».

У зв’язку з цим позиції 352-1820 вважати відповідно позиціями 353-1821.

8. Після позиції 453 доповнити новою позицією 454 такого змісту:

«

454.

Диметилнафталін+

28804-88-8

0,5

п+а

2

».

У зв’язку з цим позиції 454-1821 вважати відповідно позиціями 455-1822.

9. Після позиції 585 доповнити новою позицією 586 такого змісту:

«

586.

2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір

2,4-Д ЕГЕ

1928-43-4

0,1

п+а

2

».

У зв’язку з цим позиції 586-1822 вважати відповідно позиціями 587-1823.

10. Після позиції 673 доповнити новою позицією 674 такого змісту:

«

674.

Етил-2-бромо-3-метил-бутаноат

етиловий ефір б-бромізова- леріанової кислоти

5,0

п

2

».

У зв’язку з цим позиції 674-1823 вважати відповідно позиціями 675-1824.

11. Після позиції 680 доповнити новою позицією 681 такого змісту:

«

681.

N-етил-N,N-диметилгексадекан- 1-аміно етил сульфат

мецетронію етилсульфат

3006-10-8

5,0

а

3

».

У зв’язку з цим позиції 681-1824 вважати відповідно позиціями 682-1825.

12. Після позиції 718 доповнити новою позицією 719 такого змісту:

«

719.

Етил (2E,4E,7S)-3,7,11-три- метилдодека-2,4-діеноат

S-гідропрен

65733-18-8

25

п+а

4

».

У зв’язку з цим позиції 719-1825 вважати відповідно позиціями 720-1826.

13. Після позиції 797 доповнити новою позицією 798 такого змісту:

«

798.

Кальцій металевий (за оксидом кальцію)

7440-70-2

1,0

а

2

».

У зв’язку з цим позиції 798-1826 вважати відповідно позиціями 799-1827.

14. Після позиції 807 доповнити новою позицією 808 такого змісту:

«

808.

Кальцію сульфат

Пил гіпсовий

-

6,0

а

4

».

У зв’язку з цим позиції 808-1827 вважати відповідно позиціями 809-1828.

15. Після позиції 1126 доповнити новою позицією 1127 такого змісту:

«

1127.

Натрію гідроксид

Сода каустична

1310-73-2

0,5

а

2

».

16. Після позиції 1326 доповнити новою позицією 1327 такого змісту:

«

1327.

N-пропіл- N-2-(2,4,6-трихлор-фенокси- етил) імідазол-1-карбоксамід

прохлораз

67747-09-5

0,1

п+а

2

».

У зв’язку з цим позиції 1327-1829 вважати відповідно позиціями 1328-1830.

17. Після позиції 1822 доповнити новою позицією 1823 такого змісту:

«

1823.

(S)-б-ціано-3-феноксибензил) (1R,3R)-3-(2,2-дибромвініл)- 2,2-диметилциклопропан карбоксилат

Дельтаметрин

52918-63-5

0,05

а

1

».

У зв’язку з цим позиції 1823-1830 вважати відповідно позиціями 1824-1831.

18. Після позиції 1825 доповнити новою позицією 1826 такого змісту:

«

1826.

(RS)-б-ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвініл)- 2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

Цифлутрин

68359-37-5

0,2

а

2

».

У зв’язку з цим позиції 1826-1831 вважати відповідно позиціями 1827-1832.

19. Додаток до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони викласти в новій редакції, що додається.

Генеральний директор

Директорату громадського

здоров’я та профілактики

захворюваності

І. Руденко

Додаток

до Гігієнічних регламентів хімічних

речовин у повітрі робочої зони

ОРІЄНТОВНО БЕЗПЕЧНІ РІВНІ

впливу хімічних речовин у повітрі робочої зони

№ з/п

Найменування хімічної речовини

Торгова назва

CAS №

Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ), мг/м3

Переважний агрегатний стан

Особливості дії на організм

Термін дії нормативу

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Аверсектин C (діюча речовина препарату «АКТОФІТ, КЕ, 0,2 %»)

181658-85-5

0,1

а

18.08.2022

2.

Аміноімінометансульфінова кислота

1758-73-2

3,0

а

18.08.2022

3.

Аміно-3-метил-6-феніл-1,2,4-тріазин-5-он

Метамітрон

41394-05-2

0,5

а

18.08.2022

4.

3-[3-(4’-бром[1,1’-біфеніл]-4-іл)- 1,2,3,4-тетрагідро-1-нафталеніл]- 4-гідрокси-2H-1-бензопіран-2-он +

Бродіфакум

56073-10-0

0,005

п+а

18.08.2022

5.

Вінілтриметоксисилан+

2768-02-7

5,0

п+а

18.08.2022

6.

s-Гідропрен

65733-18-8

40,0

п+а

18.08.2022

7.

Дидецилдиметиламоніум хлорид +

7173-51-5

0,2

а

П

18.08.2022

8.

2RS, 4RS; 2RS,4RS) цис-транс- 1-[2-(2,4-диклофеніл)-4-пропіл- 1,3-діоксолан-2-ілметил]Н-1,2,4-тріазол

Пропіконазол

60207-90-1

1,0

а

18.08.2022

9.

Диметилдикарбонат +

Велькорин

4525-33-1

0,1

п+а

18.08.2022

10.

N-(2,6-диметилфеніл)-N-(2-метоксіацетил) аланіну метиловий ефір

Металаксил

57837-19-1

0,5

п+а

18.08.2022

11.

N-[[(4,6-диметокси-2-піримідиніл)аміно]карбоніл]-3-(етилсульфоніл)- 2-піридинсульфонамід

Римсульфурон

122931-48-0

1,0

а

18.08.2022

12.

2-(4,6-диметоксипіримідин- 2-іл-карбомоїлсульфамоїл)-N,N-диметилнікотинамід

Нікосульфурон

111991-09-4

1,0

а

18.08.2022

13.

Діізодециладипінат+

27178-16-1

5,0

п+а

18.08.2022

14.

Діізодецилфталат+

68515-49-1

1,0

п+а

18.08.2022

15.

[(+/-)-2-етокси-2,3-дигідро-3,3-диметилбензофуран-5-іл] метансульфонат

Етофумезат

26225-79-6

1,0

а

18.08.2022

16.

3-ізопропіл-1Н-2,1,3-бензотіадізин- 4(3Н)-он, 3-(1-метилетил)-, 2,2-діоксиду+

Бентазон

25057-89-0

0,5

а

18.08.2022

17.

Іміпротрин

72963-72-5

2,0

п+а

A

18.08.2022

18.

Камедь ксантанова

11138-66-2

10,0

а

18.08.2022

19.

2-(2-карбоксіетил)-1,1,1-триметил- гідразинію гідроксид, внутрішня сіль

Метонат

76144-81-5

3,0

а

18.08.2022

20.

Кислота 2-гідроксипропанова

Кислота молочна

79-33-4

1,0

а

2 роки з моменту набуття чинності

21.

Комплексна сполука інозину з сіллю моно [4-(ацетиламіно)бензоату] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)

Інозин пранобекс

36703-88-5

5,0

а

18.08.2022

22.

Манган етиленбіс(диметилдитіокарбамат), полімерний комплекс з цинковою сіллю +

Манкоцеб

8018-01-7

0,5

а

18.08.2022

23.

(2-метил[1,1’-біфеніл]-3-іл)метил 3-[(1Z)-2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл]-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат

Біфентрин

82657-04-3

0,2

п+а

18.08.2022

24.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6 метил- 1,3,5-триазин-2-іл) метиламі-но] карбоніл]аміно]сульфоніл] бензоат

Трибенурон- метил

101200-48-0

1,0

а

18.08.2022

25.

Метил (Е)-метоксиіміно-[2-(о-толілоксиметил)феніл]ацетат

Крезоксим- метил

143390-89-0

1,5

а

18.08.2022

26.

3-Метилтіо-4-аміно-6-трет-бутил- 1,2,4-триазин-5(4H)-он

Метрибузин

21087-64-9

0,6

а

18.08.2022

27.

Натрію сульфіт

7757-83-7

5,0

а

18.08.2022

28.

Оксиран, 2-метил-, полімер з оксираном, моно (2-пропілгептиловий) ефір

Спирти С10 алкоксиловані

166736-08-9

не потребує розробки нормативу допустимої концентрації у повітрі робочої зони

18.08.2022

29.

Полідиметилсилоксан

63148-62-9

10,0

а

18.08.2022

30.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-розгалужений

69011-36-5

1,0

а

18.08.2022

31.

Полі (окси-1,2-етандііл), альфа-ізодецил-омега-гідрокси-, фосфат +

108818-88-8

1,0

а

П

18.08.2022

32.

1,2,3-пропантріолоктадеканоат

Моностеарат гліцерину

31566-31-1

не потребує розробки нормативу допустимої концентрації у повітрі робочої зони

18.08.2022

33.

Пропіл-3(диметиламіно) пропілкарбамат

Пропамокарб

24579-73-5

1,0

а

18.08.2022

34.

Суміш 5-0-деметилавермектину AІa (i) та 5-0-деметил-25-де(1-метилпропіл)- 25-(1-метилетил) авермектину AІa (ii)

Абамектин

71751-41-2

0,04

а

18.08.2022

35.

Суміш цис-, транс-пара-ментан-3,8-діолу+

Цитріодіол

42822-86-6; 1245629-80-4

2,0

п

18.08.2022

36.

9Z, 12E-тетрадекадієн-1-іл-ацетат

Феромон Lepidoptera

30507-70-1

не потребує розробки нормативу допустимої концентрації у повітрі робочої зони

18.08.2022

37.

N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил- 1,3,5-триазин-2,4-діамін

Тербутилазин

5915-41-3

0,5

а

18.08.2022

38.

2-(4-тіазоліл)-1Н-бензімідазол

Тіабендазол

148-79-8

1,0

а

18.08.2022

39.

Фосфориста кислота+

13598-36-2

0,1

а

18.08.2022

40.

б-(2-фторфеніл)-б-(4- фторфеніл)- 1H-1,2,4-тріазол-1-етанол +

Флутріафол

76674-21-0, 87676-93-5

0,5

а

18.08.2022

41.

2-Хлор-N-(етоксиметил)-N- (2-етил-6-метилфеніл)ацетамід+

Ацетохлор

34256-82-1

0,5

п+а

18.08.2022

42.

1-(6-хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-іліденамін

Імідаклоприд

138261-41-3

0,4

а

18.08.2022

43.

2-[1-[[[(2E)-3-хлор-2-пропен-1-іл]окси]іміно]пропіл]-5-[2-(етилтіо)пропіл]- 3-гідрокси-2-циклогексен-1-он

Клетодим

99129-21-2

0,5

п+а

18.08.2022

44.

(RS)-1-п-хлорфеніл-4,4-диметил- 3-(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил) пентан-3-ол

Тебуконазол

107534-96-3

0,5

а

2 роки з моменту набуття чинності

45.

1-(2-ціано-2-метоксііміноацетил)- 3-етилсечовина

Цимоксаніл

57966-95-7

0,5

а

18.08.2022

46.

(RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

Цифлутрин

68359-37-5

0,5

а

18.08.2022


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.06.2021 — 2021 р., № 48, стор. 171, стаття 3019, код акта 105488/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -