<<
>>

НАКАЗ від 07.10.2022 № 1817 "Про затвердження Переліку медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 24.11.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2022  № 1817

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2022 р.

за № 1300/38636

Про затвердження Переліку медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами

Відповідно до статті 15 Закону України «Про дорожній рух», підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року № 340 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 511), з метою запровадження європейських вимог до фізичної та розумової придатності до керування транспортними засобами відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24 грудня 1999 року № 299 «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2000 року за № 31/4252.

3.

Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських військових адміністрацій забезпечити виконання цього наказу закладами охорони здоров’я, які здійснюють медичні огляди водіїв та кандидатів у водії відповідних транспортних засобів.

4. Директорату медичних послуг (Олександрі Машкевич) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ірину Микичак.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України  з прав людини

Міністр внутрішніх справ України

Д. Лубінець

Д. Монастирський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

07 жовтня 2022 року № 1817

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 жовтня 2022 р.

за № 1300/38636

ПЕРЕЛІК

медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами

Група I - водії транспортних засобів категорій A1, A, B1, B, BE

1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м’язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

3. Гострота бінокулярного зору, з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.

4. Горизонтальне поле зору становить менше 120 градусів, його розширення - менше 50 градусів праворуч і ліворуч і 20 градусів вгору й вниз. Наявність дефектів у радіусі центральних 20 градусів.

5. Порушення контрастної чутливості й сутінкового (нічного) зору (при порушенні кольоровідчуття допуск до керування дозволяється).

6. Гострота монокулярного зору (у випадку повної функціональної втрати зору на одне око або при використанні лише одного ока, наприклад, при диплопії), з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.

7. Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.

8. Стійка диплопія (допуск можливий у випадку контрольованої диплопії).

9. Глаукома (при початковій компенсованій глаукомі при змінах гостроти зору і поля зору менше значень, вказаних у пунктах 3, 4, 6, допускаються індивідуально).

10. Наявність захворювання будь-якої етіології, що викликає декомпенсовані порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології).

11. Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб середнього вуха з ураженням соскоподібного відростка або хірургічного лікування (після лікування та реабілітації з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

12. Допуск осіб з обмеженнями повсякденного функціонування визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації.

13. Злоякісна артеріальна гіпертензія або збереження артеріального тиску систолічного АТ > 220 мм рт. ст. та/або діастолічного АТ > 120 мм рт. ст. незважаючи на прийом 3-х компонентної медикаментозної терапії.

14. Серцева недостатність клас IV за NYHA.

15. Аритмії серця, що призводять до синкопальних або пресинкопальних станів, та де було доведений причинно-наслідковий зв’язок.

16. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора (можливий індивідуальний допуск за умови регулярної перевірки пристрою та відсутності інших протипоказів).

17. Аневризма грудного та/або черевного відділу аорти діаметром 6,5 см або більше (після оперативного лікування допуск до керування вирішується індивідуально).

18. Хронічне розшарування аорти (допуск можливий за умови проведеного оперативного втручання та задовільних результатів подальшого медикаментозного лікування).

19. Більше ніж 1 випадок гіпоглікемії, що потребувала допомоги іншої людини, протягом 12 місяців.

20. Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов’язкового диспансерного динамічного спостереження. Питання про допуск осіб з вираженими формами пограничних нервово-психічних розладів, пограничної розумової відсталості, затримками розумового розвитку вирішуються в індивідуальному порядку.

21. Епілепсія та синкопальні стани (можливий допуск осіб з поодинокими і рідкими епілептичними нападами без психічних порушень).

22. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.

23. Стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями (допуск визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації).

Група II - водії транспортних засобів категорій C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T

1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м’язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

3. Гострота зору ока, що бачить краще, з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,8, і ока, що бачить гірше, менше ніж 0,1. Допустима корекція за допомогою окулярів з оптичною силою не більше ніж 8.0 Д або за допомогою контактних лінз.

4. Горизонтальне поле зору обох очей становить менше ніж 160 градусів, його розширення - менше ніж 70 градусів праворуч і ліворуч, і 30 градусів угору і вниз. Наявність дефектів у радіусі центральних 30 градусів.

5. Наявність порушень контрастної чутливості, сутінкового (нічного) зору, кольоровідчуття по типу дихромазії.

6. Наявність диплопії будь-якої етіології.

7. Глаукома (допуск до керування вирішується індивідуально за умови регулярних обстежень в закладі охорони здоров’я).

8. Наявність захворювання будь-якої етіології, що викликає декомпенсовані порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології).

9. Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб середнього вуха з ураженням соскоподібного відростка або хірургічного лікування (після лікування та реабілітації з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).

10. Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

11. Допуск осіб з обмеженнями повсякденного функціонування визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації.

12. Після проведення аорто-коронарного шунтування та/або стентування коронарних артерій допуск визначається індивідуально (фракція викиду не менше 40%, принаймні 3 місяці після операції та відсутність пароксизмів шлуночкової тахікардії, тріпотіння чи фібриляції шлуночків та/або паузи асистолії понад 3 секунд за даними добового моніторування ритму за Холтером проведеного у період до 3-х місяців після оперативного/інтервенційного втручання).

13. Артеріальна гіпертензія з показниками тиску вище ніж 180 мм рт. ст. для систолічного та вище ніж 100 мм рт. ст. для діастолічного, що зберігається незважаючи на прийом 3-х компонентної антигіпертензивної терапії в повних дозах.

14. Серцева недостатність (допуск дозволено для класів I-II за NYHA при збереженні фракції викиду не менше 40%).

15. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

16. Дилятаційна кардіоміопатія (допуск можливий за умови відсутності симптомів та фракції викиду не менше 40%).

17. Аритмії серця, що призводять до синкопальних або пресинкопальних станів, та де було доведений причинно-наслідковий зв’язок.

18. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора.

19. Аневризма грудного та/або черевного відділу аорти діаметром більше 5,5 см (після оперативного лікування допуск до керування вирішується індивідуально).

20. Хронічне розшарування аорти (допуск можливий за умови проведеного оперативного втручання, задовільних результатів подальшого медикаментозного лікування та значенням максимального діаметра аорти менше 5,5 см).

21. Більше ніж 1 випадок гіпоглікемії, що потребувала допомоги іншої людини (рецидивна тяжка гіпоглікемія), протягом 12 місяців.

22. Ускладнення цукрового діабету, що мають вплив на гостроту або поля зору.

23. Хронічні захворювання легенів і плеври (бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легенів та інші), що супроводжуються значними порушеннями функції зовнішнього дихання.

24. Важка ниркова недостатність - допуск визначається індивідуально.

25. Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов’язкового диспансерного динамічного спостереження. Епілепсія та синкопальні стани. Питання про допуск осіб з вираженими формами пограничної розумової відсталості, затримками розумового розвитку вирішуються в індивідуальному порядку.

26. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.

27. Стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями (допуск визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації).

Генеральний директор

Директорату медичних послуг

О. Машкевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.11.2022 — 2022 р., № 85, стор. 150, стаття 5297, код акта 114469/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -