<<
>>

НАКАЗ від 13.10.2022 № 1867 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2021 року № 2142". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 24.11.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2022  № 1867

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 жовтня 2022 р.

за № 1248/38584

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2021 року № 2142

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою запуску процесів неонатального масового скринінгу в Україні НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2021 року № 2142 «Про забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2021 року за № 1404/37026, доповнивши після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Установити, що для дітей, народжених в період з 17 жовтня 2022 року по 17 листопада 2022 року, результати дослідження первинного зразка крові на галактоземію І типу та біотинідазну недостатність мають бути отримані протягом 30 днів з дня забору зразків крові. Результати підтверджуючої діагностики - до 10 днів з дня повторного забору зразків крові.».

У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати пунктами 5-7.

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення розширеного неонатального скринінгу новонароджених, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2021 року № 2142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2021 року за № 1403/37025, що додаються.

3. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Олені Савічевій) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

Керівник Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

Урядовий Уповноважений

з прав осіб з інвалідністю

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея

людей з інвалідністю України»

О. Вискуб

Р. Романюк

Т. Баранцова

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

13 жовтня 2022 року № 1867

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 жовтня 2022 р.

за № 1248/38584

ЗМІНИ

до Порядку проведення неонатального скринінгу новонароджених

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Взяття зразків крові для скринінгу здійснюється новонародженим, які досягли гестаційного віку 32 тижні у терміни 48-72 години життя.

Особливі умови взяття крові на проведення розширеного неонатального скринінгу:

1) у передчасно народжених немовлят з гестаційним віком 22-32 тижнів:

первинне взяття зразків крові при постконцепційному (гестаційний вік + календарний) віці 31-32 тижні здійснюється за умови стабільного стану пацієнта. При отриманні дитиною парентерального харчування (внутрішньовенних розчинів амінокислот та ліпідів), компонентів крові, забір зразків крові проводиться не раніше, ніж через три доби після відміни вказаних розчинів та після трансфузії компонентів крові. В бланку обов’язково вказується ця інформація. Співставляти об’єм зразків крові, який беруть у дитини, з її станом (масою, основним захворюванням, рівнем гемоглобіну тощо) для того, щоб взяття крові не погіршило стан дитини. Не намагатися обов’язково заповнювати всі плями тест-бланку, достатньо буде однієї чи кілька плям, але в обох касетах. У бланку вказати причину незаповнення всіх плям;

вторинне взяття зразків крові здійснюється при постконцепційному віці 36 тижнів або при підготовці дитини до її виписки зі стаціонару (за 2-3 дні до запланованої виписки). Заповнювати обов’язково всі плями фільтрувального тест-бланку;

2) у передчасно народжених немовлят з гестаційним віком 33-36 тижнів:

якщо стан дитини стабільний, то взяття зразків крові проводиться у терміни 48-72 години життя. За умови заповнення всіх плям, повторного скринінгу дитина не потребує. У разі незаповнення всіх плям фільтрувального тест-бланку, дитина потребує повторного скринінгу. В бланку обов’язково вказується причина незаповнення всіх плям;

якщо стан дитини нестабільний (шок, крововтрата, тощо), то первинне взяття зразків крові проводиться відразу після стабілізації стану. При отриманні дитиною парентерального харчування (внутрішньовенних розчинів амінокислот та ліпідів), компонентів крові, забір зразків крові проводиться не раніше, ніж через три доби після відміни вказаних розчинів та проведення трансфузії компонентів крові. В бланку обов’язково вказується ця інформація. У разі незаповнення всіх плям фільтрувального тест-бланку, дитина потребує повторного скринінгу. В бланку обов’язково вказується причина незаповнення всіх плям;

вторинне взяття зразків крові проводиться при підготовці дитини до її виписки із стаціонару (за 2-3 дні до запланованої виписки). Заповнювати обов’язково всі плями фільтрувального тест-бланку;

3) у доношених новонароджених в нестабільному стані (шок, крововтрата, анемія, асфіксія з лікувальною гіпотермією тощо) первинне взяття зразків крові проводиться після стабілізації стану дитини. При отриманні дитиною парентерального харчування (внутрішньовенних розчинів амінокислот та ліпідів), компонентів крові забір зразків крові проводиться не раніше, ніж через три доби після відміни вказаних розчинів та проведеної трансфузії компонентів крові. В бланку вказується ця інформація, причина відтермінування, а також причина незаповнення всіх плям.

Вторинне взяття зразків крові проводиться при підготовці дитини до її виписки із стаціонару. Заповнювати обов’язково всі плями фільтрувального тест-бланку.

Якщо є складність набрати весь об’єм зразків крові у передчасно народженої дитини, допускається відправлення на дослідження меншої кількості плям на бланку (від однієї). Це має бути якісно просочена пляма та, при цьому, обов’язково необхідно заповнити увесь бланк, вказуючи причину недостатньої кількості плям.

В разі забору зразка крові за особливих умов, зазначених вище, результати дослідження мають бути отримані не пізніше 10 днів після дня забору зразка крові.»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Взяття зразків крові для скринінгу здійснюється за наявності інформованої згоди одного з батьків або законного представника дитини щодо проведення неонатального скринінгу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.».

2. Додаток 1 викласти у такій редакції:

«

Додаток 1

до Порядку проведення

розширеного неонатального скринінгу

(пункт 3 розділу I)

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА БАТЬКІВ

щодо проведення неонатального скринінгу

».

Генеральний директор

Директорату з розвитку

цифрових трансформацій

в охороні здоров’я

О. Савічева


Документи та файли

Сигнальний документ — f520871n43.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.11.2022 — 2022 р., № 84, том 4, стор. 2481, стаття 5222, код акта 114361/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -