<<
>>

НАКАЗ 03.12.2013 N 339 "Про внесення змін до Правил ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном". МЗС України. 2014

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

03.12.2013 N 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 грудня 2013 р.

за N 2188/24720

Про внесення змін до Правил ведення

закордонними дипломатичними установами України

консульського обліку громадян України,

які постійно проживають або тимчасово

перебувають за кордоном, та дітей - громадян України,

усиновлених іноземцями або громадянами України,

які постійно проживають за кордоном

Відповідно до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),

Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента

України від 02 квітня 1994 року N 127 ( 127/94 ), постанови

Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905

( 905-2008-п ) "Про затвердження Порядку провадження діяльності з

усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених

дітей" та з метою вдосконалення правових засад діяльності зі

здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені

іноземцями та проживають за межами України, а також забезпечення

ефективного захисту прав і законних інтересів таких дітей

Н А К А З У Ю:

1. Внести до Правил ведення закордонними дипломатичними

установами України консульського обліку громадян України, які

постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та

дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами

України, які постійно проживають за кордоном, затверджених наказом

МЗС України від 17 листопада 2011 року N 337 ( z1458-11 ),

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2011 року

за N 1458/20196, такі зміни: 1) у розділі IV: пункт 4.1 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.2-4.8 вважати відповідно

пунктами 4.1-4.7; пункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. Прийняття на постійний консульський облік дітей -

громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України,

які постійно проживають за кордоном, здійснюється ЗДУ, на

території консульського округу якої вони проживають, на підставі

документів, зазначених у пункті 4.3 цього розділу, а в разі

відсутності клопотання усиновлювачів до відповідної ЗДУ щодо

прийняття усиновленої дитини на постійний консульський облік - на

підставі доручення МЗС України, зазначеного в пункті 4.1 цього

розділу."; у пункті 4.4: цифри "4.2" замінити цифрами "4.1"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "У разі якщо протягом місяця з моменту направлення

повідомлення, зазначеного в абзаці першому цього пункту,

усиновлювачі не звернулися до ЗДУ з клопотанням щодо прийняття

усиновленої дитини на постійний консульський облік, ЗДУ вживає

заходів з метою з'ясування обставин невиконання усиновлювачами

взятих на себе зобов'язань та про результати інформує

МЗС України."; доповнити розділ після пункту 4.7 новим пунктом 4.8 такого

змісту: "4.8.

У разі зміни анкетних даних (місця проживання)

усиновленої іноземцем дитини - громадянина України усиновлювач у

місячний строк надсилає до ЗДУ заяву згідно з додатком 1 до цих

Правил."; 2) у розділі V: доповнити пункт 5.1 після підпункту 5.1.5 новим

підпунктом 5.1.6 такого змісту: "5.1.6 у разі звернення громадянина України до ЗДУ з

клопотанням про зняття з консульського обліку за власним

бажанням."; пункт 5.2 викласти в такій редакції: "5.2. Для зняття з постійного консульського обліку у

випадках, передбачених підпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6 пункту 5.1

цього розділу, громадянин України подає до ЗДУ заяву (додаток 9)

та паспортний документ або проїзний документ дитини."; підпункт 5.8.3 пункту 5.8 викласти в такій редакції: "5.8.3 досягнення дитиною 18-річного віку.".

2. Директору Департаменту консульської служби, керівникам

закордонних дипломатичних установ України відповідно до

повноважень організувати вивчення цього наказу працівниками

Департаменту консульської служби, закордонних дипломатичних

установ України, які здійснюють ведення консульського обліку

громадян України.

3. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в

установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора

Департаменту консульської служби.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр Л.О.Кожара

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної

політики України Н.Ю.Королевська

Міністр внутрішніх

справ України В.Ю.Захарченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.01.2014 — 2014 р., № 5, стор. 99, стаття 147, код акта 71097/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -