Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 14.06.2011 N 148 "Про затвердження Порядку проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2011

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2011  № 148

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 липня 2011 р.

за № 803/19541

Про затвердження Порядку проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ

№ 532 від 27.11.2019}

Відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 381, Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02.04.94 № 127, а також з метою забезпечення закордонними дипломатичними установами України належного захисту прав і законних інтересів громадян України у місцях їх компактного проживання чи перебування за кордоном, надання їм сприяння у реалізації своїх прав та інтересів, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, що додається.

2. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступників Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ України на території України та закордонних дипломатичних установ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора Департаменту консульської служби.

Міністр

К.І.

Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

14.06.2011  № 148

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 липня 2011 р.

за № 803/19541

ПОРЯДОК

проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України

1. Цей Порядок визначає процедуру, мету та критерії здійснення консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ) виїзних консульських обслуговувань громадян України, а також форму та терміни звітування про їх проведення.

2. Виїзні консульські обслуговування здійснюються відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02.04.94 № 127, та цього Порядку.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 532 від 27.11.2019}

3. Виїзне консульське обслуговування полягає у здійсненні консульськими посадовими особами прийому громадян України з консульських питань поза межами закордонної дипломатичної установи України на території її консульського округу у термін та місці, визначені відповідно до графіка проведення виїзних консульських обслуговувань.

4. Метою виїзного консульського обслуговування є забезпечення ЗДУ належного захисту прав і законних інтересів громадян України у місцях їх компактного проживання чи перебування, надання їм сприяння у реалізації своїх прав та інтересів, вчинення консульських дій, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 532 від 27.11.2019}

5. Доцільність здійснення та періодичність проведення виїзного консульського обслуговування визначаються щорічно на підставі аналізу звернень громадян України та відповідно до таких критеріїв:

компактність проживання та кількість громадян України у місцях проведення виїзного консульського обслуговування;

віддаленість місць компактного проживання чи перебування громадян України від ЗДУ;

наявність приміщень, придатних для проведення прийому відвідувачів (приміщення почесних консульств України, українських громадських організацій, органів регіональної влади країни перебування тощо);

фінансова доцільність проведення виїзного консульського обслуговування (цей критерій може не застосовуватися у випадках проведення виїзного консульського обслуговування не частіше одного разу на рік в країні акредитації/відповідальності або у містах консульського округу, віддалених від закордонної дипломатичної установи України більше ніж на 1000 км);

{Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 532 від 27.11.2019}

безпекова ситуація в країні перебування та безпосередньо у місці запланованого проведення виїзного консульського обслуговування.

6. Рішення про проведення виїзного консульського обслуговування приймається керівником ЗДУ.

7. Консульська посадова особа складає графік проведення виїзних консульських обслуговувань протягом року (далі - Графік).

Графік затверджується керівником ЗДУ та завчасно доводиться до відома громадян через засоби масової інформації, веб-сторінку установи, організації української громади, а також в інший спосіб у контексті проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадян України в країні перебування.

Графік проведення виїзних консульських обслуговувань надсилається в електронному вигляді на адресу відділу аналізу та планування Департаменту консульської служби МЗС України до 10 січня кожного року.

За рішенням керівника ЗДУ до Графіка можуть вноситися зміни щодо періодичності та місць проведення виїзного консульського обслуговування, про що інформується МЗС України.

8. Підставою для здійснення виїзного консульського обслуговування є наказ по установі, в якому зазначаються мета, терміни, підстави та місце проведення обслуговування, відомості про консульську посадову особу, що відряджається з цією метою.

9. ЗДУ забезпечує завчасне інформування громадян через доступні джерела (засоби масової інформації, соціальні мережі, вебсторінки ЗДУ, осередки місцевої громади українців тощо) про час та місце проведення консульського прийому, перелік консульських дій, які можуть бути вчинені, вимоги до документів, можливість видачі виготовлених паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Прийом громадян під час виїзного консульського обслуговування здійснюється в порядку черговості. З метою упорядкування прийому допускається ведення попереднього запису громадян на засадах відсутності привілеїв чи обмежень за ознаками місця проживання, належністю чи неналежністю до певних осередків громад.

Прийом громадян під час виїзного консульського обслуговування здійснюється протягом одного дня. За рішенням керівника ЗДУ (за потреби вчинення значної кількості консульських дій) прийом громадян під час виїзного консульського обслуговування може бути продовжено до двох днів.

Вчинені консульські дії під час виїзного консульського обслуговування мають реєструватися в Книзі реєстрації консульських дій та зборів не пізніше наступного робочого дня після повернення консульської посадової особи до ЗДУ.

Стягнення консульського збору за вчинення консульських дій здійснюється у безготівковій формі та з дотриманням вимог Положення про консульський збір України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 23 квітня 2018 року № 182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 року за № 610/32062. За обґрунтованої відсутності можливості сплати консульського збору у безготівковій формі за письмовим дозволом керівника ЗДУ (у вигляді наказу або резолюції на службовій записці консульської посадової особи) консульський збір справляється у готівковій формі з обов'язковим оформленням відповідних документів згідно із законодавством України та подальшим його зарахуванням на поточний банківський рахунок ЗДУ держави місцезнаходження. У разі проведення виїзного консульського обслуговування у вихідні, святкові та неробочі дні подвійна ставка консульського збору за вчинення консульських дій не застосовується.

Вчинення консульських дій під час виїзного консульського обслуговування здійснюється виключно на підставі особистих звернень громадян, щодо яких вчиняється консульська дія, чи їх законних представників та з дотриманням вимог чинного законодавства у консульській сфері та у сфері захисту персональних даних з метою недопущення передання таких даних третім особам.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 532 від 27.11.2019}

10. За результатами проведення виїзного консульського обслуговування консульська посадова особа готує звіт про проведення виїзного консульського обслуговування громадян України за формою, визначеною у додатку до цього Порядку.

Звіт протягом п'яти робочих днів після проведення обслуговування надсилається в електронному вигляді на адресу відділу аналізу та планування Департаменту консульської служби МЗС України.

Інформація про проведення протягом року виїзного консульського обслуговування з відповідними висновками і пропозиціями відображається у річному звіті про виконання консульських функцій ЗДУ у розділі "Організація роботи з громадянами".

{Абзац третій пункту 10 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 532 від 27.11.2019}

11. Покриття витрат, пов'язаних із відрядженням консульської посадової особи до місця проведення виїзного консульського обслуговування, здійснюється відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362), постанов Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", від 17 квітня 2019 року № 332 "Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження".

Забороняється проведення виїзних консульських обслуговувань за рахунок третіх осіб (крім безоплатного надання у тимчасове користування на період виїзного консульського обслуговування відповідного приміщення, засобів зв'язку та необхідної оргтехніки).

{Порядок доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 532 від 27.11.2019}

Т.в.о. Директора

Департаменту консульської

служби

В.В. Вахрушев


Додаток

до Порядку проведення виїзних

консульських обслуговувань

громадян України консульськими

посадовими особами закордонних

дипломатичних установ України

(пункт 10)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________

(посада, власне ім'я, прізвище керівника ЗДУ)

"___" ____________ ____ року

ЗВІТ

про проведення виїзного консульського обслуговування громадян України

(дата й реєстраційний номер*)

___________________________________________________

(посада, власне ім'я, прізвище консульської посадової особи, яка здійснювала

виїзне консульське обслуговування громадян України)

Дата, місто та місце проведення заходу

Загальна кількість відвідувачів

Вчинені консульські дії

Загальна кількість вчинених консульських дій

Кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон

Загальна сума консульського збору (дол. США)**

Кошторис відрядження / джерела фінансування відрядження (дол. США)

Інші заходи, проведені в рамках ВКО, проблемні питання, пов'язані з проведенням заходу, висновки та пропозиції

вид дії

кількість

 

 

 

 

 

 

 

транспортні видатки / добові / проживання / інші видатки (уточнити)

 

__________________

(підпис підзвітної особи)

____________

* Відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції ЗДУ.

** За результатами звірки, здійсненої спеціалістом з фінансових питань ЗДУ.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 532 від 27.11.2019}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.07.2011 — 2011 р., № 52, стор. 70, стаття 2076, код акта 57455/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку організації роботи щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби". МЗС України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 10.11.2021 № 505 "Про внесення зміни до наказу Міністерства закордонних справ України від 06 жовтня 2021 року № 430". МЗС України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 06.10.2021 № 430 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про консульський збір України". МЗС України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 25.11.2021 № 539 "Про внесення змін до наказу МЗС від 05 лютого 2013 року № 41". МЗС України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.12.2021 № 591 "Про затвердження Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами". МЗС України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 28.12.2021 № 619/986/453 "Про затвердження Змін до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". МЗС України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -