>>

НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021

Документ актуальний на 09.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2021  № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 червня 2021 р.

за № 749/36371

Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

Відповідно до підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 17 грудня 2020 року № 506, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2021 року за № 170/35792, що додаються.

2. Департаменту державного протоколу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

Міністр

Д. Кулеба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

07 травня 2021 року № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 червня 2021 р.

за № 749/36371

ЗМІНИ

до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

1.

У розділі I:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Цим Положенням визначається порядок акредитації у МЗС іноземців, які є:

співробітниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій (далі - акредитуючих установ), якщо це передбачено міжнародними договорами України, та членів їх сімей;

приватними домашніми працівниками (робітниками) членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб та адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, посадових осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у службових справах, працівників представництв таких організацій в Україні, працівників представництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні (далі - приватні домашні працівники), а також членами їхніх сімей;

направленими зовнішньополітичними відомствами іноземних держав або штаб-квартирами міжнародних організацій студентами вищих навчальних закладів іноземних держав, які проходять стажування та/або навчальну практику у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, міжнародних організаціях та їх представництвах, представництвах держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні (далі - студенти, які проходять стажування в акредитуючих установах).»;

2) у пункті 3 слова «співробітники акредитуючих установ» замінити словом «особи».

2. У розділі II:

1) пункт 1 після слів «запланований термін перебування в Україні.» доповнити новими реченнями такого змісту:

«У разі прибуття співробітника акредитуючої установи разом з приватним домашнім працівником, відомості щодо нього та членів його сім’ї також зазначаються у вербальній ноті. Для акредитації студента, який проходить стажування в акредитуючій установі, у вербальній ноті зазначаються його прізвище, ім’я, дата прибуття та термін, на який цю особу було направлено в Україну.»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова «працівника, та членів його сім’ї» замінити словами «для кожної особи»;

після абзацу п’ятого доповнити пункт новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

«сканована копія контракту, за яким особа виконуватиме роботу в Україні, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, (подається у разі акредитації приватних домашніх працівників, додатково до документів, зазначених у абзацах другому-четвертому цього пункту);

сканована копія відповідного рішення компетентного органу іноземної держави або міжнародної організації, за яким особа направляється в Україну для проходження стажування та/або навчальної практики, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, (подається у разі акредитації студентів, які проходять стажування в акредитуючих установах, додатково до документів, зазначених у абзацах другому-четвертому цього пункту);».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

3) у пункті 3:

в абзаці третьому слово «шостому» замінити словом «восьмому»;

в абзаці четвертому слова «співробітника акредитуючої установи чи члена його сім’ї» замінити словами «акредитованої особи»;

4) у пункті 5 слова «співробітника акредитуючої установи або члена його сім’ї» замінити словами «особи, яка підлягає акредитації».

3. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «співробітників акредитуючих установ» замінити словом «осіб»;

2) абзац другий пункту 4 після слів «у визначеному відповідними міжнародними договорами обсязі» доповнити словами «, а також членам їхніх сімей, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами України.»;

3) пункт 6 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

«приватним домашнім працівникам та членам їхніх сімей;

студентам, які проходять стажування в установах;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;

4) у пункті 7:

у підпункті 3 слова «свого співробітника або члена його сім’ї» замінити словами «особи, яка підлягає акредитації», а слова «таким співробітником / членом його сім’ї» замінити словами «такою особою»;

у підпункті 4 слово «співробітників» замінити словом «осіб».

4. У розділі V:

1) пункт 1 після слова «здійснюється» доповнити словами «та може бути продовжена»;

2) після пункту 1 доповнити розділ новими пунктами другим, третім такого змісту:

«2. Акредитація приватних домашніх працівників та членів їх сімей здійснюється та може бути продовжена на строк, зазначений у вербальній ноті акредитуючої установи, однак не може перевищувати 4 роки або строку дійсності паспортного документа відповідної особи, строку дії контракту, за яким така особа виконуватиме роботу в Україні, чи строку акредитації співробітника акредитуючої установи, з яким укладений такий контракт.

3. Акредитація студентів, які проходять стажування в акредитуючих установах, здійснюється та може бути продовжена на строк, зазначений у відповідній вербальній ноті, однак не може перевищувати 1 рік, строку дійсності паспортного документа відповідної особи або терміну, зазначеного у рішенні компетентного органу іноземної держави або міжнародної організації, за яким особа направляється в Україну.»;

3) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 2 вважати відповідно пунктом 4.

5. Розділ VI доповнити новими пунктами такого змісту:

«3. Одночасно із завершенням акредитації співробітника акредитуючої установи завершується акредитація відповідного приватного домашнього працівника та членів його сім’ї. Акредитаційні картки, видані таким особам, повертаються одночасно з акредитаційною карткою співробітника акредитуючої установи.

4. Акредитуюча установа повідомляє про завершення терміну, на який було направлено студента, який проходить стажування в акредитуючій установі, та повертає акредитаційну картку такої особи у строк не пізніше 15 днів з дати його виїзду з території України.».

Директор Департаменту

державного протоколу

М. Кастран


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.06.2021 — 2021 р., № 48, стор. 238, стаття 3028, код акта 105506/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 11. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 12. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -