<<
>>

НАКАЗ від 10.04.2017 № 148 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті МЗС". МЗС України. 2017

Документ актуальний на 15.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2017  № 148


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2017 р.
за № 536/30404

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 417 від 16.09.2019}

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті МЗС

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства закордонних справ України (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України забезпечити стажування громадян з числа молоді відповідно до Порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря А.І. Заяця.

Міністр

П.А. КлімкінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
10.04.2017  № 148


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2017 р.
за № 536/30404

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства закордонних справ України

1.

Цей Порядок розроблено МЗС відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» з метою визначення загальних положень організації та проходження стажування громадянами України з числа молоді в апараті МЗС.

2. Стажування в апараті МЗС молоді, яка навчається на випускних курсах вищих навчальних закладів або отримала вищу освіту та не перебуває на посадах державної служби, здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням системи органів дипломатичної служби.

3. Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату МЗС.

4. Розгляд питання про допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), в якій вказуються строки та місце проведення стажування. До заяви стажист додає мотиваційний лист у довільній формі.

Допуск до стажування в апараті МЗС оформлюється наказом Державного секретаря Міністерства закордонних справ України.

5. База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату МЗС) визначається наказом Державного секретаря Міністерства закордонних справ України з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняття особи на стажування.

6. Стажування молоді в апараті МЗС може здійснюватися з ініціативи Міністра закордонних справ України, Державного секретаря Міністерства закордонних справ України, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських об’єднань та інших осіб.

7. На період стажування за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату МЗС.

8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), що затверджується керівником стажування. На керівника стажування покладаються такі функції:

1) проведення інструктажу щодо правил та умов проходження стажування;

2) складання спільно зі стажистом та затвердження індивідуального плану стажування;

3) забезпечення умов, необхідних для проходження стажування;

4) забезпечення стажисту можливості ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

5) залучення стажиста до участі в діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

6) надання допомоги в удосконаленні професійних умінь та навичок стажиста;

7) ініціювання дострокового припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку.

9. На період проходження стажування на стажиста поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку МЗС, а саме стажист зобов'язаний:

1) у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування, готувати проекти документів;

2) додержуватись етики та культури поведінки;

3) звітувати керівнику стажування про виконання поставлених завдань.

10. Стажист має право за погодженням з керівником стажування бути відсутнім у робочі дні на стажуванні з метою підготовки до складання іспитів.

11. Стажист після закінчення стажування складає звіт та засвідчує його своїм підписом.

12. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує і видає характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

13. Документи про проходження стажування передаються до Департаменту менеджменту персоналу МЗС.

14. Міністерство закордонних справ України не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті МЗС, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Директор Департаменту
менеджменту персоналу


Ю. ЯрмілкоДодаток
до Порядку стажування громадян
з числа молоді в апараті
Міністерства закордонних справ України
(пункт 8)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ


Документи та файли

Сигнальний документ — f466827n45.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.05.2017 — 2017 р., № 41, стор. 217, стаття 1306, код акта 85978/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -