<<
>>

НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021

Документ актуальний на 07.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2021  № 110

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2021 р.

за № 430/36052

Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток

Відповідно до підпунктів 59, 60 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, та з метою вдосконалення порядку акредитації та реєстрації співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, а також членів їх сімей, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зразок бланка акредитаційної картки, що додається.

2. Затвердити Технічний опис акредитаційної картки, що додається.

3. Затвердити Форму реєстраційної анкети співробітника акредитуючої установи, що додається.

4. Затвердити Форму реєстраційної анкети члена сім’ї співробітника акредитуючої установи, що додається.

5. Затвердити Порядок оформлення, видачі, списання та знищення бланків акредитаційних карток, що додається.

6. Департаменту державного протоколу подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому порядку.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державного протоколу.

Міністр

Д.

Кулеба


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

17 березня 2021 року № 110

ЗРАЗОК

бланка акредитаційної картки

Лицьовий бік бланка акредитаційної картки

Зворотній бік бланка акредитаційної картки

Т.в.о. директора

Департаменту державного

протоколу

М. Кастран


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

17 березня 2021 року № 110

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

акредитаційної картки

1. Бланк акредитаційної картки виготовляється у формі пластикової картки розміром 54 × 85,6 мм.

2. Бланк акредитаційної картки відтворюється з використанням офсетного та ірисного офсетного друку.

3. На лицьовому боці акредитаційної картки знаходяться:

У верхній лівій частині лицьового боку акредитаційної картки зображено логотип Міністерства закордонних справ України та малий Державний Герб України.

У верхній частині лицьового боку акредитаційної картки послідовно згори донизу надруковано «Міністерство закордонних справ України», «Департамент державного протоколу», «Ministry of Foreign Affairs of Ukraine», «Directorate General for State Protocol». Нижче надрукована горизонтальна лінія мікротексту «Міністерство закордонних справ України Департамент державного протоколу Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Directorate General for State Protocol».

Сукупність паралельних сіток в правій частині картки виконано із застосуванням фарби, що набуває свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

В правій частині бланку акредитаційної картки надруковано зображення печатки Департаменту державного протоколу.

В нижній частині лицьового боку акредитаційної картки надруковані назви полів

«Стать/Sex», «Видана/Issued»;

«Дата народження / Date of birth», «Дійсна до / Expires».

У лівій частини лицьового боку акредитаційної картки розташовано зону для відцифрованого образу обличчя особи. Нижче послідовно надруковано згори донизу «АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА», «ACCREDITATION CARD», тип та номер бланку акредитаційної картки.

4. На зворотному боці бланку акредитаційної картки

У верхній частині розташовано інформацію щодо передбачених привілеїв та імунітетів для пред’явника відповідно до міжнародних договорів України українською та англійською мовами.

У нижній частині надрукована інформація щодо адреси МЗС та попередження про шахрайське використання:

«Ця картка є власністю Міністерства закордонних справ України. Якщо ви її знайшли, просимо повернути за адресою: Україна, 01018, м. Київ, Михайлівська площа, 1; тел.: +38 044 238 15 47

Шахрайське використання картки карається відповідно до Закону

This card remains the property of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. If found please return to: 1, Mykhailivska square, Kyiv, 01018, Ukraine, tel.: +38 044 2381547

Fraudulent use of the card shall be prosecuted by the law.»

На акредитаційній картці прізвище, ім’я особи, назва акредитуючої установи та посада особи зазначаються українською та англійською мовами.

Жіноча стать зазначається літерами «ж/f», чоловіча - «ч/m».

Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти, попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно «XX» - для дня чи місяця, «XXXX» - для року, «XX XX XXXX» - для дня, місяця і року.

Дата видачі та дата закінчення строку дії акредитаційної картки зазначаються таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти, попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка).

Бланк акредитаційної картки персоналізується із застосуванням кольорового ретрансфертного термодруку з нанесенням захисного шару.

Т.в.о. директора

Департаменту державного

протоколу

М. Кастран


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

17 березня 2021 року № 110

ФОРМА

реєстраційної анкети співробітника акредитуючої установи

Т.в.о. директора

Департаменту державного

протоколу

М. Кастран


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

17 березня 2021 року № 110

ФОРМА

реєстраційної анкети члена сім’ї співробітника акредитуючої установи

Т.в.о. директора

Департаменту державного

протоколу

М. Кастран


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

17 березня 2021 року № 110

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2021 р.

за № 430/36052

ПОРЯДОК

оформлення, видачі, списання та знищення бланків акредитаційних карток

1. Прийом документів для здійснення акредитації та видача акредитаційних карток здійснюються працівниками структурного підрозділу з питань протоколу МЗС (далі - структурний підрозділ).

2. Працівник структурного підрозділу вносить пропозицію щодо видачі акредитаційної картки із зазначенням її типу та терміну дії відповідно до чинного законодавства. Рішення про оформлення акредитаційної приймається керівником структурного підрозділу або його заступником.

3. Персоналізація бланків акредитаційних карток здійснюється працівниками структурного підрозділу з використанням інформаційних систем МЗС.

4. Списання персоналізованих та виданих, а також зіпсованих у процесі персоналізації бланків акредитаційних карток здійснюється раз на місяць комісією, яка створюється за дорученням керівника структурного підрозділу (далі - Комісія).

5. Знищення повернутих та зіпсованих бланків акредитаційних карток здійснюється Комісією раз на три місяці про що складається акт знищення бланків акредитаційних карток.

Т.в.о. директора

Департаменту державного

протоколу

М. Кастран


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.04.2021 — 2021 р., № 29, стор. 391, стаття 1690, код акта 104151/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку організації роботи щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби". МЗС України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 10.11.2021 № 505 "Про внесення зміни до наказу Міністерства закордонних справ України від 06 жовтня 2021 року № 430". МЗС України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 06.10.2021 № 430 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про консульський збір України". МЗС України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 25.11.2021 № 539 "Про внесення змін до наказу МЗС від 05 лютого 2013 року № 41". МЗС України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 17.12.2021 № 591 "Про затвердження Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами". МЗС України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 28.12.2021 № 619/986/453 "Про затвердження Змін до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". МЗС України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -