Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020

Документ актуальний на 04.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2020  № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2021 р.

за № 170/35792

Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ

№ 188 від 07.05.2021 - враховуючи зміни, внесені Наказом

Міністерства закордонних справ № 234 від 08.06.2021}

Відповідно до підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, та з метою вдосконалення порядку акредитації та реєстрації співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, а також членів їх сімей НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 13 січня 2003 року № 11 «Про затвердження Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших міжнародних організацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року за № 62/7383 (у редакції наказу Міністерства закордонних справ України від 08 вересня 2014 року № 378).

3. Департаменту державного протоколу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

Міністр

Д. Кулеба


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

17 грудня 2020 року № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2021 р.

за № 170/35792

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок акредитації у МЗС іноземців, які є:

співробітниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій (далі - акредитуючих установ), якщо це передбачено міжнародними договорами України, та членів їх сімей;

приватними домашніми працівниками (робітниками) членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб та адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, посадових осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у службових справах, працівників представництв таких організацій в Україні, працівників представництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні (далі - приватні домашні працівники), а також членами їхніх сімей;

направленими зовнішньополітичними відомствами іноземних держав або штаб-квартирами міжнародних організацій студентами вищих навчальних закладів іноземних держав, які проходять стажування та/або навчальну практику у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, міжнародних організаціях та їх представництвах, представництвах держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні (далі - студенти, які проходять стажування в акредитуючих установах).

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

2. Документом, який видається за результатами акредитації, є акредитаційна картка визначеного типу, яка засвідчує статус особи, наявність та обсяг привілеїв та імунітетів, передбачених для відповідної категорії осіб міжнародними договорами України.

3. Акредитовані у МЗС особи реєструються з використанням інформаційних систем МЗС.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

II. Порядок акредитації

1. Для здійснення акредитації до структурного підрозділу з питань протоколу МЗС (далі - Протокольного підрозділу) направляється вербальна нота акредитуючої установи з проханням акредитувати новопризначеного співробітника та членів його сім’ї, які прибули разом з ним. У разі прибуття співробітника акредитуючої установи разом з приватним домашнім працівником, відомості щодо нього та членів його сім’ї також зазначаються у вербальній ноті. Для акредитації студента, який проходить стажування в акредитуючій установі, у вербальній ноті зазначаються його прізвище, ім’я, дата прибуття та термін, на який цю особу було направлено в Україну. У вербальній ноті зазначаються прізвище, ім’я співробітника та членів його сім’ї, посада, дата прибуття і запланований термін перебування в Україні. Зазначена нота надсилається до Протокольного підрозділу не пізніше ніж через п’ять робочих днів після перетинання ними державного кордону України.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021 - враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства закордонних справ № 234 від 08.06.2021}

2. Разом з вербальною нотою надсилаються:

заповнені та засвідчені підписом керівника та печаткою акредитуючої установи реєстраційні анкети з фотокартками для кожної особи;

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

скановані копії сторінок паспортного документа з ім’ям та прізвищем, датою народження, строком дії, акредитаційним записом (за наявності), відповідним типом візи, якою передбачається подальша акредитація в МЗС (якщо інше не передбачено чинним міжнародними договорами України) та останньою відміткою про перетинання державного кордону України;

згода на обробку персональних даних;

сканована копія контракту, за яким особа направлена на роботу в Україну, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, копія посвідчення міжнародної організації (подають тільки міжнародні організації, представництва міжнародних організацій, інші іноземні організації, якщо це передбачено міжнародними договорами України, додатково до документів, зазначених у абзацах другому - четвертому цього пункту);

сканована копія контракту, за яким особа виконуватиме роботу в Україні, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, (подається у разі акредитації приватних домашніх працівників, додатково до документів, зазначених у абзацах другому - четвертому цього пункту);

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

сканована копія відповідного рішення компетентного органу іноземної держави або міжнародної організації, за яким особа направляється в Україну для проходження стажування та/або навчальної практики, засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи, (подається у разі акредитації студентів, які проходять стажування в акредитуючих установах, додатково до документів, зазначених у абзацах другому - четвертому цього пункту);

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

на вимогу Протокольного підрозділу, з метою визначення статусу співробітника акредитуючої установи або члена його сім’ї, додатково надсилаються такі документи: підтвердження зовнішньополітичного відомства або штаб-квартири міжнародної організації про направлення співробітника або члена сім’ї спільно зі співробітником на час його відрядження в Україну, документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі зі співробітником акредитуючої установи, свідоцтво про народження (або аналогічний документ відповідно до права країни походження), документи, які підтверджують наявність родинних зв’язків зі співробітником акредитуючої установи.

3. У разі потреби продовження строку акредитації чи заміни акредитаційної картки разом з відповідною вербальною нотою до Протокольного підрозділу надсилаються:

акредитаційна картка, термін дії якої закінчується, або яка підлягає обміну у зв’язку зі зміною прізвища, імені чи посади акредитованої особи;

документи, зазначені у абзацах другому - восьмому пункту 2 цього розділу;

{Абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

у разі викрадення чи втрати акредитаційної картки - документ, який підтверджує факт звернення акредитованої особи із відповідною заявою до правоохоронних органів;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

у разі непридатності картки для подальшого використання та потреби її заміни на нову - пошкоджена акредитаційна картка.

4. Посол іноземної держави в Україні, з резиденцією в іншій країні, подає документи, визначені в пункті 2 цього розділу, безпосередньо до Протокольного підрозділу у день вручення копій вірчих грамот в МЗС.

5. Протокольний підрозділ здійснює акредитацію протягом десяти робочих днів. Строк розгляду поданих на акредитацію документів продовжується у разі потреби визначення статусу особи, яка підлягає акредитації, але загальний строк розгляду не може перевищувати двадцять робочих днів.

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

III. Типи акредитаційних карток

1. Картка типу «CD» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року для дипломатичних агентів.

2. Картка типу «CС» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року для штатних консульських посадових осіб, та/або двосторонніми консульськими конвенціями, стороною яких є Україна.

3. Картка типу «АТ» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України, та користуватися привілеями та імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року або Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року для членів адміністративно-технічного персоналу.

4. Картка типу «IP» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися привілеями та імунітетами у передбаченому міжнародними договорами України обсязі залежно від статусу особи.

5. Картка типу «SР» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватися імунітетами, передбаченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року або Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року для членів обслуговуючого персоналу.

6. Картка типу «OP» - підтверджує право особи в’їжджати, законно перебувати на території України та користуватись привілеями, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

IV. Категорії осіб, які підлягають акредитації

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

1. Акредитаційна картка типу «CD» оформлюється:

главам та членам дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав з резиденцією в Україні на підставі дипломатичних паспортних документів, а також членам їх сімей, які направлені акредитуючою стороною та проживатимуть разом з ними в Україні, а саме: іншому з подружжя, неповнолітнім дітям до 18 років, у тому числі неповнолітнім дітям іншого з подружжя, неодруженим повнолітнім дітям з інвалідністю, непрацездатним батькам, які перебувають на утриманні таких співробітників, та іншим особам, які вважаються членами сім’ї відповідно до права акредитуючої сторони (далі - члени сімей);

главам дипломатичних представництв іноземних держав в Україні з резиденцією в іншій країні, а також іншому з подружжя;

військовим аташе іноземних держав в Україні з резиденцією в іншій країні.

2. Акредитаційна картка типу «CС» оформлюється:

штатним консульським посадовим особам консульських установ іноземних держав з резиденцією в Україні: генеральних консульств, консульств, віце-консульств та консульських агентств на підставі дипломатичних паспортних документів, а також членам їх сімей.

3. Акредитаційна картка типу «АТ» оформлюється:

членам адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав з резиденцією в Україні на підставі службових або прирівняних до службових паспортних документів, а також членам їх сімей;

консульським службовцям консульських установ іноземних держав з резиденцією в Україні на підставі службових або прирівняних до службових паспортних документів, а також членам їх сімей;

4. Акредитаційна картка типу «IP» оформлюється:

главам та персоналу міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, з якими укладено міжнародні договори України, що передбачають надання цій категорії осіб привілеїв та імунітетів у визначеному відповідними міжнародними договорами обсязі, а також членам їхніх сімей, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами України.

{Абзац другий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

5. Акредитаційна картка типу «SP» оформлюється:

членам/працівникам обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав з резиденцією в Україні.

6. Акредитаційна картка типу «OP» оформлюється:

особам, які забезпечують роботу міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій відповідно до міжнародних договорів, стороною яких є Україна;

приватним домашнім працівникам та членам їхніх сімей;

{Пункт 6 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

студентам, які проходять стажування в установах;

{Пункт 6 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

іншим особам, реєстрація яких відповідно до законодавства України або зобов’язань України за міжнародними договорами України здійснюється МЗС.

7. МЗС відмовляє в акредитації:

1) громадян України;

2) осіб, які мають посвідку на постійне/тимчасове проживання в Україні;

3) у випадку подання акредитуючою установою неповного пакету документів та/або неповністю та/або неправильно заповненої реєстраційної анкети особи, яка підлягає акредитації, а також у випадку надання такою особою недостовірних відомостей;

{Підпункт 3 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

4) у випадку неповернення акредитуючою установою акредитаційних карток осіб, які завершили виконання своїх функцій та відбули з території України;

{Підпункт 4 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

5) за наявності у МЗС підстав вважати, що особою провадиться діяльність, несумісна з функціями співробітника акредитуючої установи, з урахуванням положень статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

V. Строк акредитації

1. Акредитація здійснюється та може бути продовжена на строк, зазначений у вербальній ноті акредитуючої установи, однак не може перевищувати 4 роки або строку дійсності паспортного документа відповідної особи, чи строку дії посвідчення члена міжнародної/іноземної організації, яким підтверджується право особи користуватися привілеями та імунітетами відповідно до міжнародних договорів України.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

2. Акредитація приватних домашніх працівників та членів їх сімей здійснюється та може бути продовжена на строк, зазначений у вербальній ноті акредитуючої установи, однак не може перевищувати 4 роки або строку дійсності паспортного документа відповідної особи, строку дії контракту, за яким така особа виконуватиме роботу в Україні, чи строку акредитації співробітника акредитуючої установи, з яким укладений такий контракт.

{Розділ V доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021 - враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства закордонних справ № 234 від 08.06.2021}

3. Акредитація студентів, які проходять стажування в акредитуючих установах, здійснюється та може бути продовжена на строк, зазначений у відповідній вербальній ноті, однак не може перевищувати 1 рік, строку дійсності паспортного документа відповідної особи або терміну, зазначеного у рішенні компетентного органу іноземної держави або міжнародної організації, за яким особа направляється в Україну.

{Розділ V доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021 - враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства закордонних справ № 234 від 08.06.2021}

4. Мінімальний строк акредитації - 30 днів.

{Пункт 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

VI. Завершення акредитації

1. У разі завершення співробітником акредитуючої установи виконання своїх функцій та відбуття з території України, до Протокольного підрозділу акредитуюча установа направляє відповідну вербальну ноту.

2. Вербальна нота разом з акредитаційними картками таких співробітників та членів їхніх сімей надсилається до Протокольного підрозділу у строк не пізніше 15 днів з дати їх виїзду з території України.

3. Одночасно із завершенням акредитації співробітника акредитуючої установи завершується акредитація відповідного приватного домашнього працівника та членів його сім’ї. Акредитаційні картки, видані таким особам, повертаються одночасно з акредитаційною карткою співробітника акредитуючої установи.

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

4. Акредитуюча установа повідомляє про завершення терміну, на який було направлено студента, який проходить стажування в акредитуючій установі, та повертає акредитаційну картку такої особи у строк не пізніше 15 днів з дати його виїзду з території України.

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 188 від 07.05.2021}

Т.в.о. директора Департаменту

державного протоколу

М. Кастран


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.02.2021 — 2021 р., № 13, стор. 238, стаття 560, код акта 103000/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 14. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 15. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -