<<
>>

НАКАЗ від 23.04.2018 № 182 "Про затвердження Положення про консульський збір України та Інструкції про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2018

Документ актуальний на 22.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2018  № 182

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2018 р.

за № 610/32062

Про затвердження Положення про консульський збір України та Інструкції про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України

Відповідно до статті 57 Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 1994 року № 127, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про консульський збір України;

Інструкцію про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 05 січня 2011 року № 3 «Про затвердження Положення про консульський збір України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за № 131/18869, наказ Міністерства закордонних справ України від 27 липня 2011 року № 199 «Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 05 січня 2011 року № 3», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 984/19722, наказ Міністерства закордонних справ України від 04 лютого 2013 року № 39 «Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 05 січня 2011 року № 3», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 316/22848.

3.

Департаменту консульської служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступників Міністра, державного секретаря, керівників структурних підрозділів апарату МЗС, представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря А.І. Заяця.

6. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра

закордонних справ України

О.В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Державної

казначейської служби України

О.О. Данилюк

Т.Я. Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

23.04.2018 № 182

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2018 р.

за № 610/32062

ПОЛОЖЕННЯ

про консульський збір України

1. Консульський збір справляється за вчинення консульських дій, які вчиняються за кордоном і на території України відповідно до Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 1994 року № 127.

2. Консульський збір справляють Департамент консульської служби МЗС (далі - ДКС), представництва МЗС на території України (далі - Представництва), дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном (далі - ЗДУ).

3. Тарифи консульського збору, що справляється за оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, встановлюються Правилами оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118.

У разі якщо іноземна держава справляє за оформлення віз для громадян України консульський збір, що перевищує розмір тарифної ставки консульського збору, встановленої Правилами оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118, ЗДУ за оформлення віз громадянам такої держави справляють консульський збір з урахуванням принципу взаємності за погодженням з МЗС.

4. Тарифи консульського збору у національній валюті, що справляється за вчинення консульських дій на території України Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України і представництвами Міністерства закордонних справ України на території України, за винятком тарифів консульського збору, зазначених у пункті 3 цього Положення, наведено у додатку 1 до цього Положення.

Консульський збір з нерезидентів України може справлятися також у будь-якій вільно конвертованій валюті, яка належить до I групи класифікатора валют Національного банку України, за офіційним курсом Національного банку України національної валюти України до відповідної іноземної валюти на день звернення щодо вчинення консульської дії, якщо інше не передбачено законодавством.

Строки вчинення консульських дій ДКС і Представництвами у звичайному та терміновому порядках визначаються у встановленому законодавством порядку.

5. Тарифи консульського збору в доларах США, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України, за винятком тарифів консульського збору, зазначених у пункті 3 цього Положення, а також тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України, які розташовані в державах, на території яких євро є законним засобом платежу (далі - держави Єврозони), наведено у додатку 2 до цього Положення.

Перерахунок у євро визначеної у доларах США тарифної ставки консульського збору здійснюється за середнім офіційним курсом гривні до долара США та євро, що встановлює Національний банк України, за календарний рік, що передує року, в якому передбачається затвердження тарифів консульського збору.

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій ЗДУ в євро, визначаються в цілих числах.

МЗС доводить до відома ЗДУ в державах Єврозони середній крос-курс долара США до євро для перерахунку встановлених у доларах США тарифів консульського збору, що справляється за оформлення віз в ЗДУ.

Глави дипломатичних представництв України, розташованих у державах Єврозони, затверджують тарифи консульського збору, що справляється за оформлення віз у євро, із застосуванням доведеного МЗС середнього крос-курсу долара США до євро. Копія наказу надсилається до всіх консульських установ України на території держави місцезнаходження для застосування під час вчинення консульських дій.

6. Консульський збір за вчинення консульських дій справляється ЗДУ в національній валюті держави місцезнаходження, держави зони відповідальності, встановленої ДКС (далі - держави зони відповідальності), або за бажанням заявника - в доларах США. У разі постійної суттєвої зміни обмінного курсу національної валюти держави місцезнаходження (держави зони відповідальності) до долара США (понад 5% протягом двох місяців) за попереднім погодженням з МЗС ЗДУ можуть справляти консульський збір тільки в доларах США.

7. Глави дипломатичних представництв України (за винятком дипломатичних представництв України, розташованих в державах Єврозони) затверджують тарифи консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій, у національній валюті держави місцезнаходження (держави зони відповідальності).

У наказі про затвердження тарифів консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій, також визначаються дата початку застосування нових тарифів, строки вчинення консульських дій у звичайному та терміновому порядках.

Зразок Тарифів консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України у доларах США та національній валюті держави місцезнаходження, наведено в додатку 3 до цього Положення.

Перерахунок в національну валюту держави місцезнаходження (держави зони відповідальності) визначеної у доларах США тарифної ставки консульського збору, в тому числі тарифної ставки, що справляється за оформлення віз на умовах взаємності, проводиться ЗДУ за обмінним курсом національної валюти до долара США, встановленим центральним (національним) банком держави місцезнаходження (держави зони відповідальності) на день затвердження тарифів консульського збору.

У разі суттєвої різниці (понад 7%) між обмінним курсом національної валюти до долара США, встановленим центральним (національним) банком держави місцезнаходження, та обмінним курсом національної валюти до долара США, встановленим комерційним банком, в якому відкритий поточний банківський рахунок закордонної дипломатичної установи для зарахування коштів, отриманих за вчинення консульських дій (далі - комерційний банк), з метою забезпечення повноти справляння консульського збору допускається використання обмінного курсу національної валюти до долара США, встановленого комерційним банком, при здійсненні перерахунку в національну валюту визначеної у доларах США тарифної ставки консульського збору.

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій ЗДУ в національній валюті держави місцезнаходження (держави зони відповідальності), визначаються в цілих числах.

Тарифи в національній валюті держави місцезнаходження, підписані консульською посадовою особою, спеціалістом з фінансових питань та затверджені главою дипломатичного представництва України, є також обов’язковими для застосування консульськими установами України, розміщеними в державі місцезнаходження. До консульських установ України на території держави місцезнаходження надсилається копія наказу.

Якщо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності покладено за сумісництвом на спеціаліста з фінансових питань іншої закордонної дипломатичної установи, проект тарифів консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій, узгоджується з ним засобами електронного зв’язку.

8. Під час здійснення виїзного консульського обслуговування на території держав зони відповідальності, які мають різні національні валюти, консульський збір справляється в доларах США, національній валюті держави місцезнаходження або національній валюті держави зони відповідальності у безготівковій формі.

Кошти, отримані за вчинення консульських дій (далі - консульські надходження) під час здійснення виїзного консульського обслуговування до держав зони відповідальності, зараховуються на поточний банківський рахунок ЗДУ у національній валюті держави місцезнаходження або доларах США за обмінним курсом на день зарахування.

Механізм справляння консульського збору під час здійснення виїзного консульського обслуговування до держав зони відповідальності визначається наказом закордонної дипломатичної установи.

9. Тарифи консульського збору, що справляється у національній валюті держави місцезнаходження (держави зони відповідальності), в обов’язковому порядку переглядаються дипломатичними представництвами України у разі зміни у бік зростання або зниження обмінного курсу національної валюти держави місцезнаходження (держави зони відповідальності) до долара США понад 5% протягом двох місяців.

10. Переглянуті тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій, зазначені в пункті 7 цього Положення, вводяться в дію наказом глави дипломатичного представництва України та надсилаються для застосування всіма консульськими установами, розміщеними в державі місцезнаходження (із зазначенням дати початку застосування нових тарифів, строків вчинення консульських дій у звичайному та терміновому порядках).

11. Консульська дія вчиняється в терміновому порядку за бажанням заявника у разі можливості її вчинення в такому порядку.

У разі вчинення консульської дії в терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі, якщо інше не передбачено законодавством України.

12. Пільги щодо сплати консульського збору застосовуються у випадках, передбачених законодавством України та чинними міжнародними договорами України.

Від сплати консульського збору за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон звільняються особи, які не досягли 16-річного віку.

13. Сплата заявниками (платниками) консульського збору за вчинення консульських дій МЗС та Представництвами і зарахування його до державного бюджету здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2013 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 року за № 291/22823.

14. Повернення сплаченого заявниками (платниками) консульського збору (якщо інше не передбачено законодавством) здійснюється за умови, якщо заявку про повернення коштів подано протягом року з дня зарахування (сплати) консульського збору до державного бюджету.

Повернення заявникам (платникам) помилково та/або надміру сплачених сум консульського збору, що справляється на території України, здійснюється органами Державної казначейської служби України відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182.

Повернення заявникам (платникам) помилково та/або надміру сплачених сум консульського збору, що справляється за межами України, здійснюється спеціалістом з фінансових питань або відповідальною особою на підставі заяви платника, підтвердження про сплату консульського збору та письмового дозволу керівника ЗДУ у вигляді резолюції на службовій записці консульської посадової особи, в якій зазначаються причини повернення.

15. Відшкодування заявниками (платниками) витрат ЗДУ, пов’язаних із виконанням запитів ДКС та Представництв щодо витребування та засвідчення документів у державі місцезнаходження для заявників, які проживають в Україні, здійснюється шляхом оплати в Україні гривневого еквіваленту витраченої ЗДУ суми іноземної валюти на бюджетні рахунки для зарахування консульських надходжень, відкриті в органах Державної казначейської служби України, за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.

16. Оплата заявниками (платниками) консульської дії з легалізації документів, що вчиняється ЗДУ за запитами ДКС та Представництв для заявників, які проживають в Україні, здійснюється шляхом оплати в Україні гривневого еквіваленту тарифної ставки, зазначеної в додатку 2 до цього Положення, на поточні банківські рахунки для зарахування консульських надходжень, відкриті в органах Державної казначейської служби України, за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.

17. У разі вчинення нотаріальної дії за межами ЗДУ, за винятком тих, що вчиняються під час проведення виїзних консульських обслуговувань, заявники (платники) відшкодовують витрати, пов’язані з виїздом консульської посадової особи.

Відшкодуванню також підлягають витрати, пов’язані з пересилкою документів засобами поштового зв’язку, крім відповідей громадянам, що надаються у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

18. Консульський збір, що справляється за вчинення консульської дії:

ЗДУ в іноземній валюті - зараховується на окремий поточний рахунок цієї установи, відкритий у банківській установі держави місцезнаходження, або в окремих випадках - вноситься до каси ЗДУ з подальшим зарахуванням у встановленому порядку до доходів Державного бюджету України. Використання цих коштів здійснюється згідно із законодавством України;

ДКС чи Представництвами в національній валюті України - переказується заявниками (платниками) на бюджетні рахунки для зарахування консульських надходжень, відкриті в органах Державної казначейської служби України, за відповідним кодом класифікації доходів бюджету;

ДКС за оформлення віз в електронному вигляді, за які консульський збір сплачується у безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС,- зараховується у встановленому порядку до доходів Державного бюджету України.

19. ДКС веде облік консульських зборів за вчинення консульських дій:

з питань оформлення віз на території України - з використанням технічних можливостей візової інформаційно-телекомунікаційної системи;

з питань легалізації документів - у книзі реєстрації легалізованих документів відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04 червня 2002 року № 113, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 року за № 535/6823;

з питань витребування документів - у книзі реєстрації консульських дій щодо витребування документів;

з питань проставлення апостиля - в Журналі реєстрації проставлення апостиля відповідно до вимог наказу Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5 «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472.

20. Облік надходжень коштів, отриманих за вчинення консульських дій ЗДУ, ведеться спеціалістами з фінансових питань ЗДУ, а інформація щодо облікових показників узагальнюється Фінансовим департаментом МЗС.

Фінансовий департамент МЗС щомісяця отримує від Державної казначейської служби України інформацію щодо загальної суми консульських надходжень, зарахованих до державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 «Кошти, отримані за вчинення консульських дій», та передає її до ДКС.

З метою забезпечення постійного контролю за надходженням коштів, отриманих за вчинення консульських дій Представництвами, бухгалтерії Представництв щомісяця отримують від головних управлінь Державної казначейської служби України інформацію щодо суми надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 «Кошти, отримані за вчинення консульських дій».

21. Консульська посадова особа забезпечує правильність застосування тарифних ставок консульського збору та відповідає за повноту справляння консульського збору. Керівник та спеціаліст з фінансових питань закордонної дипломатичної установи України здійснюють контроль за правильністю застосування тарифних ставок консульського збору та повнотою справляння консульського збору консульською посадовою особою, забезпечують цільове спрямування коштів та подання відповідних звітів.

22. ЗДУ щомісяця складають і подають до МЗС звіт про обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті за вчинення консульських дій і підлягають зарахуванню до загального фонду державного бюджету.

23. Звіти про надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, та їх використання складаються та подаються МЗС Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту

консульської служби

С.О. Погорельцев

Додаток 1

до Положення

про консульський збір України

(пункт 4)

ТАРИФИ

консульського збору у національній валюті, що справляється за вчинення консульських дій на території України Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України і представництвами Міністерства закордонних справ України на території України

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифна ставка у гривні

I. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Витребування документа з-за кордону*

120

ІI. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи

150

2

Легалізація документа юридичної особи

450

3

Проставлення апостиля на документі фізичної особи

150

4

Проставлення апостиля на документі юридичної особи

450

__________

*Додатково відшкодовуються витрати, зазначені у пункті 15 Положення про консульський збір України, а також справляється консульський збір за вчинення консульських дій, зазначених у пункті 16 Положення про консульський збір України.


Додаток 2

до Положення

про консульський збір України

(пункт 5)

ТАРИФИ

консульського збору в доларах США та євро, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифна ставка в доларах США

Тарифна ставка в євро

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

83

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

37

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

28

4

Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

28

5

Прийняття на консульський облік

20

18

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

75

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

140

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

28

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

28

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

28

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

28

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

28

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

75

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

280

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

28

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

18

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

18

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

185

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

370

III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

18

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

45

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

28

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

45

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

95

V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

95

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

140

2.2

на підставі рішення суду

160

150

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

28

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

90

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

185

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

28

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

45

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі)

50

45

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

50

45

іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

400

370

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше

20

18

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

45

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,

та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30

60

28

55

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

30

60

28

55

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

28

1.8

посвідчення заповітів

30

28

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

90

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше

100

90

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя

30

28

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

9

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

18

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

37

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

10

37

9

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

18

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

18

11

Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці

20

18

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

18

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але

не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

не менше 23 євро і не більше 185 євро

14

Прийняття на зберігання документа

за кожен місяць зберігання, що почався

15

14

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але

не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

не менше 14 євро і не більше 185 євро

16

Вчинення морських протестів

150

140

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

18

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

28

VІІ. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

140

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

45

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

28

Додаток 3

до Положення

про консульський збір України

(пункт 7)

ЗРАЗОК

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України у доларах США та національній валюті держави місцезнаходження

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник закордонної

дипломатичної установи

_____________________

«____» _________ 20___ року

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

___________________________________________________________

(найменування закордонної дипломатичної установи України)

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США*

у національній валюті**

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

5

Прийняття на консульський облік

20

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

2.2

на підставі рішення суду

160

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,

та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

30

60

28

55

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

30

60

28

55

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

1.8

посвідчення заповітів

30

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

150

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

__________

*Зазначаються тарифні ставки консульського збору за вчинення консульських дій, затверджені у доларах США, згідно з додатком 2 до Положення про консульський збір України.

**Зазначається обмінний курс національної валюти до долара США, встановлений центральним (національним) банком або (в окремих випадках) комерційним банком держави місцезнаходження (держави зони відповідальності), на день затвердження тарифів.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.06.2018 — 2018 р., № 46, стор. 147, стаття 1637, код акта 90563/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -