Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020

Документ актуальний на 04.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2020  № 281

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 серпня 2020 р.

за № 772/35055

Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі

Відповідно до абзацу першого пункту 5 Порядку ведення обліку громадян України, які проживають за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 85, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до організації ведення консульського обліку в електронній формі, що додаються.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Кулеба

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Міністр соціальної політики України

Міністр внутрішніх справ України

Заступник Міністра

цифрової трансформації України

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної прикордонної служби України

Перший заступник

Голови Служби безпеки України

Голова Служби зовнішньої розвідки України

В.о. Голови Державної митної служби України

Голова Державної казначейської служби України

Перший заступник

Голови Національного банку України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

С.

Марченко

М. Лазебна

А. Аваков

Л. Рабчинська

М. Соколюк

С. Дейнеко

В. Малюк

В. Кондратюк

І. Муратов

Т. Слюз

К. Рожкова

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

24 липня 2020 року № 281

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 серпня 2020 р.

за № 772/35055

ВИМОГИ

до організації ведення консульського обліку в електронній формі

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до абзацу першого пункту 5 Порядку ведення обліку громадян України, які проживають за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 85 (далі - Порядок).

2. Терміни, що вживаються у цих Вимогах, мають таке значення:

адреса електронної пошти користувача - вказана користувачем при реєстрації особистого кабінету користувача адреса електронної пошти;

ведення консульського обліку в електронній формі (е-Облік) - спосіб пересилання заяв та документів, передбачених Порядком, в електронній формі он-лайн засобами Інтернету та відомчої інформаційної системи МЗС (далі - ВІС МЗС);

інформаційне повідомлення - автоматично сформоване ВІС МЗС повідомлення щодо підтвердження факту вчинення дії з питань консульського обліку в електронній формі, що надсилається он-лайн на адресу електронної пошти користувача;

користувач - особа щодо якої вчиняються дії, пов’язані з обліком, або її законний представник;

особистий кабінет користувача - складова частина системи електронної взаємодії користувача та уповноваженої посадової особи, яка дає змогу користувачу та уповноваженій посадовій особі вчиняти дії щодо е-Обліку;

уповноважена посадова особа - уповноважена посадова особа закордонної дипломатичної установи України.

Інші терміни в цих Вимогах вживаються у значеннях, визначених Порядком, а також Законами України «Про телекомунікації», «Про інформацію» «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. Вимоги встановлюють процедуру організації ведення е-Обліку дистанційно з використанням технічних і програмних засобів ВІС МЗС та Інтернету для забезпечення пересилання передбачених Порядком заяв та документів в електронній формі.

4. Організація ведення е-Обліку забезпечується шляхом запровадження системи особистих кабінетів користувачів, яка є складовою ВІС МЗС та функціонує на платформі веб-сайту МЗС.

5. Уповноважена посадова особа здійснює операційні дії у ВІС МЗС з використанням кваліфікованого електронного підпису.

6. Департамент консульської служби МЗС надає авторизований доступ до інформації щодо консульського обліку громадян України Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній міграційній службі України, Державній митній службі України, Службі зовнішньої розвідки України та Службі безпеки України шляхом автоматизованої взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем у форматі «запит-відповідь» в режимі реального часу (онлайн).

Перелік відомостей, структура та формат інформаційних файлів, що передаються і приймаються шляхом автоматизованої взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем, а також процедури взаємодії систем визначаються суб’єктами інформаційних відносин спільно та відповідно до цих Вимог оформлюються окремими протоколами.

II. Подання заяви користувачем

1. Подання передбачених Порядком заяв і документів в електронній формі користувачем відповідній закордонній дипломатичній установі України здійснюється з використанням функціоналу особистого кабінету користувача.

2. Подання заяви передбачає:

1) вхід до особистого кабінету із забезпеченням електронної ідентифікації та автентифікації користувача;

2) заповнення користувачем облікової картки за формою згідно з додатком 3 до Порядку та завантаження фотокартки (для взяття на постійний консульський облік, тимчасовий консульський облік, консульський облік усиновлених дітей);

3) заповнення користувачем відповідної заяви, передбаченої Порядком (для взяття на постійний консульський облік, тимчасовий консульський облік, консульський облік усиновлених дітей; актуалізацію даних, що містяться в обліковій картці; внесення змін до облікової картки; зняття з консульського обліку);

4) завантаження користувачем сканованих копій документів, передбачених Порядком для відповідної дії;

5) сплату користувачем консульського збору відповідно до розділу V цих Вимог.

3. Після здійснення операцій, передбачених пунктом 2 цього розділу, заява вважається поданою. На адресу електронної пошти користувача надсилається інформаційне повідомлення про завершення процедури подання заяви.

III. Розгляд заяви уповноваженою посадовою особою

1. Розгляд заяви здійснюється уповноваженою посадовою особою протягом строку, визначеного пунктами 9 та 10 Порядку.

2. Розгляд заяви включає:

1) ідентифікацію користувача та перевірку даних ВІС МЗС щодо перебування на консульському обліку;

2) перевірку якості завантажених користувачем графічних даних;

3) звірку даних ВІС МЗС та/або завантажених користувачем документів з даними, внесеними ним до заяви та/або облікової картки;

4) визначення строку, на який особа приймається на консульський облік - у разі взяття на консульський облік;

5) вчинення засобами ВІС МЗС операційних дій з метою підготовки до формування відповідних інформаційних повідомлень та/або довідок, передбачених Порядком та цими Вимогами.

IV. Прийняття уповноваженою посадовою особою рішення  за результатами розгляду заяви

1. За результатами розгляду заяви уповноважена посадова особа приймає одне з рішень щодо:

1) взяття на консульський облік (з одночасним надсиланням інформаційного повідомлення та довідки про перебування на консульському обліку за формою згідно з додатком 1 до Порядку);

2) актуалізації даних про особу, що містяться в обліковій картці, передбаченої абзацом другим пункту 16 Порядку (з одночасним надсиланням інформаційного повідомлення про актуалізацію даних);

3) внесення змін до облікової картки (з одночасним надсиланням інформаційного повідомлення про зміни в обліковій картці та оновленої довідки про перебування на консульському обліку за формою згідно з додатком 1 до Порядку);

4) зняття з консульського обліку (з одночасним надсиланням інформаційного повідомлення та довідки про зняття з консульського обліку за формою згідно з додатком 2 до Порядку);

5) відмови у взятті на консульський облік (з одночасним надсиланням інформаційного повідомлення із зазначенням причини відмови відповідно до пункту 21 Порядку);

6) повернення заяви на доопрацювання. У разі подання користувачем неякісної фотокартки, копій документів або виявлення інших недоліків технічного характеру уповноваженою посадовою особою формується інформаційне повідомлення з переліком виявлених недоліків, яке надсилається на адресу електронної пошти користувача разом із поданою ним заявою для її редагування та повторного подання на розгляд.

V. Консульський збір

1. За взяття на постійний і тимчасовий консульський облік засобами е-Обліку справляється консульський збір відповідно до пункту 7 Порядку.

2. Консульський збір, сплачений в іноземній валюті з використанням електронних платіжних засобів через особистий кабінет користувача, перераховується в національній валюті України за курсом, визначеним відповідно до умов договору між МЗС та банком-еквайром, до державного бюджету на бюджетний рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 «Кошти, отримані за вчинення консульських дій».

Директор Департаменту

консульської служби

Міністерства закордонних

справ України

С. Погорельцев


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.08.2020 — 2020 р., № 66, стор. 84, стаття 2138, код акта 100435/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 9. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -