<<
>>

НАКАЗ від 28.11.2017 № 525 "Про затвердження Положення про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України". МЗС України. 2017

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2017  № 525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2018 р.
за № 29/31481

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 24 від 25.01.2019}

Про затвердження Положення про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12, частини першої статті 15 Закону України «Про дипломатичну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України, що додається.

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступників Міністра, Державного секретаря, керівників структурних підрозділів апарату МЗС, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря А.І. Заяця.

Т.в.о. Міністра

О.В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Р.

ІллічовГ.В. Осовий


О. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
28.11.2017 № 525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2018 р.
за № 29/31481

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України

І. Загальні  положення

1. Це Положення визначає порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України (далі - контракт) відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12, частини першої статті 15 Закону України «Про дипломатичну службу».

2. Контракт укладається на визначений строк з особами, яких за результатом проведення конкурсу (добору) визначено переможцями на заміщення:

штатних посад обслуговуючого персоналу в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України;

штатних дипломатичних та адміністративно-технічних посад, а також посад обслуговуючого персоналу в закордонних дипломатичних установах України.

II. Укладення контракту

1. Контракт укладається у письмовій формі та підписується з однієї сторони Державним секретарем Міністерства закордонних справ України (або особою, яка виконує його обов’язки), з іншої - особою, яка призначається на відповідну посаду в апараті МЗС, представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України.

2. Департамент менеджменту персоналу МЗС перед укладенням контракту забезпечує ознайомлення осіб, з якими укладається контракт, із законодавством, що регулює проходження дипломатичної служби, та основними обов’язками працівника дипломатичної служби (працівника обслуговуючого персоналу).

3. Контракт оформлюється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контракту.

4. Проект контракту готує Департамент менеджменту персоналу, погоджує його з Фінансовим департаментом та Юридичним управлінням.

5. Примірник контракту зберігається в Департаменті менеджменту персоналу МЗС в особовій справі працівника.

6. Контракт підлягає обов’язковій реєстрації в Департаменті менеджменту персоналу МЗС.

7. Одночасно з підписанням контракту МЗС у встановленому порядку видає наказ про призначення працівника.

III. Зміст контракту

1. Контракт визначає  предмет контракту, права та обов’язки сторін, строк дії контракту, спеціальні вимоги до функціональних обов’язків працівника, відповідальність сторін, підстави припинення дії контракту тощо.

2. Спеціальні вимоги до функціональних обов’язків працівників затверджуються окремим наказом МЗС та визначаються з урахуванням:

частини третьої статті 20 Закону України «Про державну службу» - для осіб, які призначаються на дипломатичні та адміністративно-технічні посади;

пунктів 3, 5 та 6 Положення про обслуговуючий персонал в системі органів дипломатичної служби України, затвердженого наказом МЗС від 24 травня 2017 року № 219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16 червня 2017 року за № 751/30619, - для осіб, які призначаються на посади обслуговуючого персоналу.

3. Умови оплати та організації праці, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, встановлюються чинним законодавством України.

4. Залежно від специфіки посади, на яку призначається працівник, у контракті можуть бути передбачені інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами.

5. Тривалість відпустки працівника, з яким укладається контракт, не може бути менше встановленої законодавством України для відповідної категорії працівників.

IV. Строк дії контракту

1. Контракт набирає чинності з дати призначення працівника на посаду, визначеної відповідним наказом МЗС.

2. Контракт з працівниками обслуговуючого персоналу апарату МЗС та представництв МЗС на території України укладається на строк до чотирьох років.

3. Контракт з працівниками, які направляються у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України для роботи на дипломатичних та адміністративно-технічних посадах, а також посадах обслуговуючого персоналу, укладається на строк довготермінового закордонного відрядження, тривалість якого визначено Законом України «Про дипломатичну службу».

У разі надання працівнику після завершення його довготермінового закордонного відрядження та відкликання в Україну невикористаної відпустки датою припинення дії контракту є останній день відпустки (день звільнення із займаної посади).

4. Контракт може бути розірвано достроково за ініціативою МЗС або працівника:

у порядку та на підставах, визначених Законом України «Про дипломатичну службу», якщо працівник обіймає посаду державного службовця;

у порядку та на підставах, визначених Кодексом законів про працю України, якщо працівник обіймає посаду обслуговуючого персоналу.

V. Інші умови контракту

1. Питання, що виникають у трудових відносинах між сторонами та не обумовлені контрактом, вирішуються відповідно до законодавства України.

2. Спори між сторонами контракту розглядаються у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. Контракт не може містити положень, які суперечать законодавству України.

Т.в.о. директора
Департаменту менеджменту
персоналуВ.М. Сергієнко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.01.2018 — 2018 р., № 8, стор. 392, стаття 323, код акта 88832/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -